Aktualności

XV Niedziela Zwykła – 14.07.2019 r.

Dzisiaj przeżywamy pierwszy dzień, kiedy modlimy się w parafialnym kościele. Kościół opuściliśmy 26 listopada 2018 roku  po Mszy św. porannej i do 2 czerwca 2019 roku nabożeństwa odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury. Od 3 czerwca nabożeństwa odbywały się tygodniu…
Czytaj więcej

Słowo Boże – XV Niedziela Zwykła „C”

PIERWSZE CZYTANIE   (Pwt 30,10-14) Prawo Boże nie przekracza ludzkich możliwości Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: ”Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w księdze tego Prawa; wrócisz do Pana Boga swego…
Czytaj więcej

XIV Niedziela Zwykła – 07.07.2019 r.

1.Dzisiaj: * adoracja Najświętszego Sakramentu dla Intronizacji Najświętszego Serca    Jezusowego  o godz. 20.oo   W tym tygodniu: w poniedziałek – wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana w czwartek Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy „ Godzina Święta”  indywidualna od 23.oo…
Czytaj więcej

Słowo Boże – XIV Niedziela Zwykła „C”

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 66,10-14c) Radość ery mesjańskiej Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie. Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili. Ażebyście ssać mogli…
Czytaj więcej

Słowo Boże – XIII Niedziela Zwykła „C”

PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 19,16b.19-21) Powołanie Elizeusza Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej. Pan rzekł do Eliasza: ”Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie”. Poszedł wkrótce stamtąd Eliasz i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego wołami: dwanaście par wołów…
Czytaj więcej

XIII Niedziela Zwykła – 30.06.2019 r.

1.Dzisiaj: * adoracja Najświętszego Sakramentu dla Intronizacji Najświętszego Serca    Jezusowego  o godz. 20.oo . Zakończenie nabożeństw do Serca Pana Jezusa.   W tym tygodniu: w środę Święto Św. Tomasza, Apostoła I czwartek miesiąca. Po mszy św. o godz. 18.oo adoracja…
Czytaj więcej

Słowo Boże – XII Niedziela Zwykła

PIERWSZE CZYTANIE (Za 12,10-11) Będą patrzeć na tego, którego przebili Czytanie z Księgi proroka Zachariasza. To mówi Pan: ”Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję Ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak…
Czytaj więcej

XII Niedziela Zwykła- 233.06.2019 r.

1.Dzisiaj: * adoracja Najświętszego Sakramentu dla Intronizacji Najświętszego Serca    Jezusowego  o godz. 20.oo   W tym tygodniu: W oktawie Bożego Ciała Msza św. o godz. 18.oo i procesja połączona z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. W oktawie Boże Ciała Msze…
Czytaj więcej