Wnętrze kościoła

Polichromia w kościele w Batorzu wykonana została w 1929 r. Jej autorem był Paweł Palka z Łukowa, a odnowiona w roku 1987 przez Mariana Pecka z Frampola. Posadzki i drzwi z dębowego drzewa powstały w 1930 roku. Wykonawcami drzwi byli miejscowi rzemieślnicy: Władysław Wolfram z Batorza i Jan Sokół z Samar. Na chórze kościelnym znajdują się 12 głosowe organy Blomberga. Dzięki pięknym freskom, rzeźbom i obrazom wnętrze kościoła w Batorzu stwarza niepowtarzalny nastrój i sprzyja ewangelicznemu skupieniu. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne posiadają podstawy murowane, a nadstawy drewniane. W ołtarzu głównym i bocznych znajdują się nieco mniejsze od naturalnych postaci rzeźby świętych z ewangelii i historii Kościoła. Drewno lipowe na wykonanie ołtarzy pochodziło z dworu w Woli Studziańskiej i zostały sprzedane za niewygórowaną cenę lub ofiarowane bezpłatnie. W ołtarzu głównym rzeźby czterech Ewangelistów, w ołtarzu po lewej stronie postacie świętych biskupów: z lewej św. Wojciecha – patrona Polski (obecnie także Europy) oraz św. Stanisława – patrona parafii. W ołtarzu bocznym po prawej rzeźby św. Józefa z Dzieciątkiem Jezusa oraz św. Mikołaja Biskupa. W ołtarzu głównym znajdują się trzy obrazy: Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, poświęcony przez papieża Piusa X, drugi – św. Stanisława Biskupa i Męczennika, namalowany w roku 1891 przez znanego, polskiego malarza Wojciecha Gersona oraz trzeci obraz autorstwa Alchimowicza, przedstawiający Świętego Anioła Stróża czuwającego nad śpiącymi dziećmi.

W ołtarzu bocznym znajduje się obraz przedstawiający Ukrzyżowanego Chrystusa, tulącego lewą ręką do siebie św. Franciszka z Asyżu. Obraz ten został namalowany przez malarza Barwickiego z Lublina. W drugim, bocznym ołtarzu umieszczono obrazy: Serca Jezusowego (malarz nieznany), na zasuwie obraz Matki Boskiej Różańcowej (malarz Barwicki z Lublina) oraz Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni (malarz nieznany). Z innych obrazów na uwagę zasługują wizerunki Matki Boskiej na feretronach pochodzące z różnych okresów oraz obraz przedstawiający Wskrzeszenie Piotrowina. Z nowszych płócien wymienić należy wizerunek św. Izydora – patrona rolników na tle „batorskiego pejzażu”, namalowany w 1984 r. przez pochodzącego z Wólki Batorskiej malarza Ryszarda Szymończyka. Obraz został zamówiony i wykonany za pieniądze pochodzące ze składek członków Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” po zakazie jego działalności, w grudniu 1981 r. Niezwykle sugestywne sceny z Ewangelii, Dziejów Apostolskich i życia świętych przedstawiają namalowane na ścianach kościoła freski. Pierwszy z nich, po lewej stronie od głównego wejścia przedstawia modlącego się pod Krzyżem św. Izydora, patrona rolników, którego w czasie modlitwy w orce wołami, zastępuje anioł. Idąc dalej, zgodnie ze wskazówkami zegara – na południowej ścianie kościoła scena przedstawiająca Pana Jezusa modlącego się w Ogrójcu, którego umacnia Anioł – Posłaniec Boga Ojca. Kolejny fresk na południowej ścianie kościoła przedstawia scenę wręczenia kluczy św. Piotrowi w obecności Matki Najświętszej i apostołów. Na ścianie północnej, idąc od ołtarza przedstawiona jest Święta Rodzina – Św. Józef uczy młodocianego Jezusa rzemiosła, Matka Boska wykonuje typowe, kobiece czynności (szycie, cerowanie). Kolejny, piąty fresk na ścianie północnej przedstawia ewangeliczną scenę „Zwątpienie Świętego Piotra”. Ostatni fresk (na wschodniej ścianie) przedstawia ścięcie mieczem św. Pawła – Apostoła Narodów w chwili gdy z miłością obejmuje Krzyż Chrystusa.

Bożonarodzeniowy wystrój świątyni – 28 grudnia 2019 r.