Służba Liturgiczna Ołtarza

Spotkania ministrantów odbywają się w soboty o godz. 10.oo!

 

WIELKI CZWARTEK – LITURGIA GODZ. 18.OO

WIELKI CZWARTEK – MODLITWA POWSZECHNA

Nie ma wezwania: Ciebie prosimy.

 

  1. Arcykapłanie Nowego Przymierza, † wspieraj Kościół święty, papieża Franciszka, naszych biskupów Krzysztofa i Edwarda, naszych kapłanów, naszego księdza proboszcza i diakonów, * aby zawsze czerpali siły z daru Twojej Eucharystii.

 

  1. Chryste, Ty uniżyłeś się przyjąwszy postać sługi, † obdarz wszelkimi darami rządzących naszą Ojczyzną, * byśmy byli wierni prawdzie i solidarności społecznej.

 

  1. Panie, Lekarzu dusz i ciał ludzkich, † wejrzyj na chorych, samotnych i cierpiących, szczególnie z naszej parafii * by w czasie rozpoczętych świąt paschalnych ich serca napełnione zostały Bożą nadzieją.

 

  1. Jezu, który powołujesz do służby przy Swoim ołtarzu† przyjdź z pomocą posługującym w naszej parafii ministrantom i lektorom, aby powierzone im funkcje spełniali gorliwie i by zawsze pamiętali, że ich służba jest nieustannym świadectwem.

 

  1. Chlebie żywy, który z nieba zstąpiłeś, † kieruj życiem dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmą Twoje Ciało pod postacią chleba, * niech zawsze trwają w niewinności serca.

 

  1. Baranku ofiarny, który dałeś nam Siebie, † wspomnij na naszych zmarłych, którzy karmili się Ciałem i Krwią Twoją, a których wspominamy: zmarłych księży, którzy posługiwali w naszej parafii i zmarłych parafian, * i dopuść ich do udziału w Twoim zmartwychwstaniu.

 

  1. Jezu, Najwyższy Kapłanie, † Ty do końca nas umiłowałeś i zostałeś z nami w znaku łamanego chleba, * daj, byśmy zawsze ze czcią i szacunkiem przystępowali do Twojego Stołu, przyjmując Twoje Święte Ciało.