Służba Liturgiczna Ołtarza

Modlitwa wiernych na rozpoczęcie roku szkolnego

 Módlmy się za Papieża  a także za biskupów, kapłanów i katechetów, by pomagali nam zachwycać się stworzoną przez Boga rzeczywistością i by przypominali o tym, że ta Ziemia jest dla nas jedyną drogą do Nieba. Ciebie prosimy.

Módlmy się za naszych rodziców i nauczycieli, aby mieli odwagę proponować nam wyłącznie najpiękniejszy sposób postępowania i uczyli nas budowania takich więzi, które chronią nas przed złem.

 Módlmy się za dzieci i młodzież, którzy zabijają w sobie życie i nadzieję, gdyż czynią to, co łatwiejsze zamiast tego, co wartościowsze, aby zatęsknili za życiem w radości dzieci Bożych.

Módlmy się za wszystkich dorosłych, aby mówili nam prawdę o naszym postępowaniu i aby nas mądrze kochali, gdyż tylko wtedy każdy z nas może codziennie stawać się dobrym człowiekiem.

Módlmy się za zmarłych nauczycieli i pracowników a także za zmarłych rodziców i absolwentów  naszej szkoły, aby spełniły się ich marzenia o życiu z Bogiem.

Módlmy się za nas samych, byśmy byli tak dobrzy, by kochać wszystkich ludzi a jednocześnie tak mądrzy, by dobrze wykorzystać nowy rok szkolny.

 

 

Plan Szkoły Lektora

 

Niedziela 27.08

17:30 – Spotkanie organizacyjne na auli Nr 1

18:00 – Kolacja

19:00 – Spotkanie integracyjne

20:30 – Modlitwy wieczorne (adoracja w kościele św. Michała)

22:00 – Cisza nocna

 

Poniedziałek 28.08

7:45 – Modlitwy poranne w kaplicy seminaryjnej

8:00 – Śniadanie

9:00 – 11:30 – Spotkania formacyjne

11:30 – Przygotowanie liturgii

12:00 – Eucharystia

13:00 – Obiad

14:30 – Wyjście integracyjne

16:00 – Spotkanie formacyjne

18:00 – Kolacja

19:00 – Spotkanie formacyjne

20:30 – Modlitwy wieczorne

22:00 – Cisza nocna

 

Wtorek 29.08

7:45 – Modlitwy poranne

8:00 – Śniadanie

9:00 – Spotkanie formacyjne

10:30 – Podsumowanie Szkoły Lektora

11:00 –Przygotowanie liturgii

12:00 – Eucharystia

13:00 – Obiad