Służba Liturgiczna Ołtarza

Święto św. Rodziny

Wstęp do liturgii

W dzisiejszym kryzysie rodziny i małżeństwa, Święta Rodzina jest dla nas wzorem życia opartego na miłości i wzajemnym zaufaniu. Jest przykładem dla wielu małżeństw, że mimo wszelkich trudności i problemów, warto po raz kolejny zaufać i przebaczyć, aby znów budować Bożą rodzinę.

Podczas tej Mszy Świętej prośmy za wszystkie polskie rodziny, aby mimo różnych trudności, rodzina zawsze była Bogiem silna. Prośmy również o dar pojednania i przebaczenia dla rodzin skłóconych i rozbitych, aby na nowo wróciły na drogę wzajemnej miłości i życiem naśladowali rodzinę z Nazaretu.

Za nasze ludzkie słabości i zaniedbania przeprośmy teraz Boga u progu Eucharystycznej Ofiary.

Wstęp do liturgii słowa

Każdy człowiek ma obowiązek czcić i szanować swoich rodziców, o czym nam za chwilę przypomni Księga Syracydesa. W drugim czytaniu święty Paweł żąda od rodziców szacunku dla ich własnych dzieci: „Ojcowie nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha”.

Ewangelia według świętego Łukasza ukazuje nam dobitnie znaczenie wychowawcze domu rodzinnego. Pod okiem Maryi i Józefa dojrzewał Jezus w Nazarecie i we wszystkim był poddany swoim rodzicom.

Wsłuchując się w teksty Święte, uczmy się miłości rodzicielskiej od Świętej Rodziny.

 

Przed prefacją

Bogu Ojcu zanieśmy pieśń dziękczynienia za Świętą Rodzinę, która jest wzorem nieskażonej miłości we współczesnym świecie.

Przed rozesłaniem

Idąc do domów, zabierzmy ze sobą nowo narodzonego Zbawiciela, niech On wprowadza pokój, radość i miłość w nasze małżeństwa i rodziny.

 

 

 

Modlitwa wiernych

Z ufnością skierujmy ku Bogu nasze modlitwy i serca: 

1. Za Ojca Świętego Franciszka, aby pobudzał małżonków do trwania w ofiarnej i wiernej, zdolnej do poświęceń i wyrzeczeń miłości oraz przypominał
o wiecznej wartości sakramentalnego węzła małżeńskiego.

Ciebie prosimy…

2. Za małżonków z naszej parafii, aby każdy ich czyn w codziennym życiu podyktowany był bezwarunkową miłością czerpaną ze wzoru miłości Chrystusa. Ciebie prosimy…

3. Za małżeństwa przeżywające kryzys, aby miłosierny Bóg uzdrowił
ich wzajemnie zadane rany, uzdolnił do przebaczenia i przemienił ich cierpienie w źródło łask i błogosławieństwa.

Ciebie prosimy…

4. Za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, aby pomimo trudności starały się budować swe życie na fundamencie wiary, nadziei i miłości.  

Ciebie prosimy… 

5. Za rządzących naszym krajem, aby uchwalane przez nich ustawy służyły ochronie życia od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci i sprzyjały rozwojowi życia małżeńskiego i rodzinnego.

Ciebie prosimy…

6. Za zmarłych współmałżonków i innych zmarłych nam bliskich,
aby miłosierny Bóg przyjął ich do swojego Królestwa.

Ciebie prosimy…

7. Za nas tu obecnych, abyśmy zawsze z miłością i odpowiedzialnością przyjmowali zadania wpisane w powołanie do życia małżeńskiego.

Ciebie prosimy…

Boże, Ty prowadziłeś po drogach ziemskiego życia Maryję i Józefa.
Kieruj również nami, abyśmy zdążali do Twojego Królestwa.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen