Kancelaria

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentów świętych i innych obrzędów:


CHRZEST

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z USC,
 • data ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania),
 • zaświadczenia z parafii miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, potwierdzające, że są oni wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do funkcji rodziców chrzestnych.

Chrzestnymi mogą być ci, którzy:

 • należą do Kościoła Katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić tego zadania,
 • ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
 • prowadzą życie zgodne z wiarą i zadaniem, jakie mają pełnić.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

 • udział w katechezie szkolnej,
 • metryka chrztu dziecka.

BIERZMOWANIE

 • uczestnictwo w katechezach przygotowujących,
 •  metryka chrztu, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
 •  w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

MAŁŻEŃSTWO

 • aktualna metryka chrztu,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego tzw. zaświadczenie konkordatowe (niezbędne gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne) lub dokument małżeństwa z USC, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

POGRZEB KATOLICKI
• akt zgonu.