Klasa 5

KATECHEZA NA DZIEŃ 9 LUTEGO 2022

Katecheza 34
TEMAT: Miłość prawem Królestwa Bożego – przypowieść o miłosiernym Samarytaninie 

http://view.genial.ly/5ff093a2485b460cf9c75d54/presentation-milosc-prawem-krolestwa-bozegoprzypowiesc-o-milosiernym-samarytaninie

w zeszycie:

KATECHEZA NA DZIEŃ 8 LUTEGO 2022

Katecheza 33
TEMAT: Wartość Królestwa Bożego w przypowieściach
o skarbie i perle.

Proszę zapisać temat w zeszycie i przejść na poniższą stronę na której znajduje się katecheza.

http://view.genial.ly/5ff0607c485b460cf9c75556/presentation-wartosc-krolestwa-bozego-w-przypowiesciach-o-skarbie-i-perle

w zeszycie:

 

KATECHEZA NA DZIEŃ 2 LUTEGO 2022

Temat: Jezus zaprasza wszystkich do Królestwa Bożego – przypowieść o robotnikach w winnicy.

Katechizm strona 78

 

W zeszycie:

 

KATECHEZA NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2022

Proszę zapisać temat w zeszycie i przejść na poniższą stronę na której znajduje się katecheza.

Temat: Jezus naucza o Królestwie Bożym – przypowieść o siewcy

w zeszycie:

 1. Proszę zapisać: co to jest przypowieść.
 2. Wyjaśnij przypowieść:  – droga,  to …….  – skała, to …    – grunt z cierniami, to …..   – żyzna gleba, to …
 3. Kiedy słuchamy Słowa Bożego?
 4. Co oznaczają krzyżyki kreślone podczas \liturgii Słowa  na….
 5. Sprawdź jak słuchałeś Słowa Bożego z ostatniej niedzieli: Co mówiły słowa Ewangelii?

 

WYKONAJ ZADANIA Z PUNKTU 7 KATECHEZU ( bez zapisu w zeszycie)

KATECHEZA NA DZIEŃ 5 STYCZNIA 2022

 

Temat: Przejście przez Morze Czerwone.

 

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika.

2. Zeszyt:

A.  Odpowiedz w zeszycie na pytanie: Czego zapowiedzią było przejście przez Morze Czerwone?

B. Zapisz w zeszycie:

Klasa 5, katecheza 25 – Przejście przez Morze Czerwone by Marta Ł on Genially

C. Wypisz symbole chrztu św.

 

D.  Jakich darów Bóg udziela w sakramencie chrztu św.?

 

 

 

 

KATECHEZA NA DZIEŃ 4 STYCZNIA 2022

Temat Bóg wyprowadza Izraelitów z niewoli.

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika.

2. Przeczytaj poniższe teksty i wykonaj zadanie 1i 2. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

1.  Co najważniejsze jest w tej historii.
2. Nadaj jej tytuł  i podtytuły – zapisz je w zeszycie.

A.

Mojżesz na polecenie Pana Boga udał się do władcy Egiptu z prośbą, by pozwolił Izraelitom powrócić do Ziemi Obiecanej. Faraon jednak nie chciał tracić taniej siły roboczej, a nawet nakazał, aby Izraelici wykonywali jeszcze cięższe prace. Wtedy Bóg zesłał na Egipt dziesięć plag. Najpierw wody Nilu zamieniły się w krew, ryby wyginęły, a ludzie umierali z pragnienia. Później w całym Egipcie zaroiło się od żab, które dostały się nawet do królewskiego
pałacu. Gdy żaby wyginęły, pojawiło się nieskończenie wiele komarów. Po nich przyleciały muchy i zaczęło chorować bydło. Ale faraon nadal nie pozwalał wrócić Izraelitom do swojego kraju. Nie zmienił też decyzji, gdy ziemię opanowały ciemności, a wielki grad zniszczył pola. Następnie nadleciała szarańcza, pożerając wszystko na swej drodze. Faraon był uparty i nadal nie zgadzał się na uwolnienie Izraelitów. Wtedy Mojżesz zapowiedział, że
Pan przyjdzie nocą i sprawi, że umrą wszyscy pierworodni w całym Egipcie. Gdy faraon i tym razem zlekceważył groźbę, Pan Bóg powiedział: „Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła”.

 

B.

Mojżesz przemówił do Izraelitów: spakujcie swój dobytek i przygotujcie się do długiej drogi. W najbliższą noc przez Egipt przejdzie anioł śmierci. Wszyscy egipscy pierworodni synowie umrą i faraon zgodzi się wreszcie na nasze wyjście z Egiptu. Niech każda rodzina upiecze w ogniu baranka i zje go wieczorem z chlebem niekwaszonym i z gorzkimi ziołami. Jedzcie na stojąco w pośpiechu, a na nogi włóżcie sandały, ponieważ jest to noc, w którą przyjdzie nasz Bóg. Będzie to Pascha na cześć Pana Boga. On polecił, by krwią baranka zaznaczyć drzwi domów.
Dzięki temu znakowi wasze domy zostaną oszczędzone i nie dotknie ich nieszczęście, które spotka Egipcjan – mówi Bóg. Zapamiętajcie tę noc. Wy, wasze dzieci i dzieci waszych dzieci będziecie zawsze świętować w na jej pamiątkę

 

ZESZYT:

 • Wyjaśnij pojęcie: Baranek Boży.

 • Kogo zapowiadał baranek paschalny i dlaczego?
 • Przed czym uchroniła Izraelitów krew baranka?
 • W którym momencie we Mszy św. słyszymy słowa o Baranku Bożym/?

 

27 stycznia 2021 r.

KATECHEZA NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2021

Temat: Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.

W zeszycie:

Zaplanuj przebieg wigilii i świętowanie dnia Bożego Narodzenia.

KATECHEZA NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2021

Temat: Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Obejrzyj:

W zeszycie!

1 Napisz dlaczego Bóg posłał  na ziemię swego Syna _-Jezusa  Chrystusa.

2 Wypisz tradycje bożonarodzeniowe.

18 maj 2021 r. – wtorek

Temat: Moja diecezja i parafia.

Katecheza nr 44 w podręczniku.

 

11 maj 2021 r. – wtorek

Temat: Święty Szczepan pierwszym męczennikiem.

Katecheza nr 42 w podręczniku.

4. Dokończ zdanie.

Umacniam wiarę, gdy ……………………………………….

5. Ułóż modlitwę, w której poprosisz Pana Jezusa o umocnienie swojej wiary.

 

 

5 maj 2021 r. – środa

Temat: Św. Paweł Apostołem narodów.

Katecheza nr 43 w podręczniku.

4 maj 2021 r. – wtorek

Temat: Misyjna działalność Kościoła.

Katecheza nr 40 w podręczniku.

Dzieci pomagają dzieciom – to idea Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które ma już ponad 170 lat. Dzieło to powstało w 1843 roku we Francji, z inicjatywy bpa Karola de Forbin-Jansona. Dzieci, motywowane wiarą i chrześcijańską miłością, podjęły codzienną modlitwę i systematyczne wyrzeczenia, aby ratować od śmierci głodowej dzieci w Chinach. Z biegiem czasu ta idea rozpaliła serca dorosłych i dzieci we Francji i innych krajach świata. W 1922 r. papież Pius XI uczynił je papieskim i zalecił, aby było powszechne – działało w każdej parafii na świecie. “Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci to jakby ogromny chór, utworzony z dzieci całego świata, które razem śpiewają Bogu swoje «oto jestem» — wyrażając je poprzez modlitwę, entuzjazm i konkretne zaangażowanie! (…) Drogie dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego! Tworzycie łańcuch solidarności łączący pięć kontynentów i stwarzacie – również najuboższym – możliwość «dawania», a najbogatszym «otrzymywania» poprzez dawanie. Dbajcie nadal o tę «wymianę darów», która przyczynia się do budowania lepszej przyszłości dla wszystkich.” Jan Paweł II, Przemówienie do członków Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, 14 czerwca 2003 r.

 

5 maj 2021 r. – środa

Temat:Piotr następcą Chrystusa.

 

Katecheza nr 40 w podręczniku.

 

27 kwiecień 2021 r. – wtorek

Temat: Kościół dziełem Chrystusa – Dobrego Pasterza.

Katecheza nr 38 w podręczniku.

 

28 kwiecień 2021 r. – środa

Temat: Wierzę w Kościół. 

Katecheza nr 39 w podręczniku.

20 kwiecień 2021 r. – wtorek

Temat: Miłość prawem Królestwa Bożego –  przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.

Katecheza nr 34 w podręczniku.

121 kwiecień 2021 r. – środa

Temat: Jezus obdarza nas talentami – przypowieść o talentach.

Katecheza nr 35 w podręczniku.

 

 

13 kwiecień 2021 r. – wtorek

Temat: Jezus naszym Mesjaszem.

 1. Przeczytaj katechezę 36 z podręcznika.

13 kwiecień 2021 r. – wtorek

Temat: Zmartwychwstały Jezus podstawą naszej wiary.

 1. Przeczytaj katechezę  ze str. 88

2. W zeszycie:

 

7 kwiecień 2021 r. – środa

Temat: Miłosierdzie Boże.

Otwórz link:

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-odkrylem-milosc-czyli-rzecz-o-bozym-milosierdziu-klasy-v-viii/

30 marzec 2021 r. – wtorek

Temat: Śmierć Jezusa na krzyżu wyrazem największej ofiary.

 

Przeczytaj Fragment Ewangelii św. Jana rozdział 19 zdania od 17 do 30.

A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem
Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano,
a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś
Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu.
A było napisane: «Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski». Ten napis czytało
wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było
blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.
Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: «Nie pisz: Król Żydowski,
ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowski». Odparł Piłat:
«Com napisał, napisałem». Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa,
wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części; wzięli także tunikę.
Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc
między sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo
ma należeć». Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między
siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego,
Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał
Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:
«Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka
twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem Jezus
świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo,
rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu i do ust Mu podano.
A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!». I skłoniwszy
głowę oddał ducha” (J 19,17-30).

 

W zeszycie odpowiedz na pytania:

– Gdzie ukrzyżowano Jezusa?
– Kto skazał Pana Jezusa na śmierć?
– Kto stał pod krzyżem?
– Co Pan Jezus powiedział do Maryi i Jana?

Narysuj na podstawie przeczytanego fragmentu Ewangelii jakieś zdarzenie z męki Pana Jezusa.

 

31 marzec 2021- Środa

Temat: Triduum Paschalne.
Katechizm – katecheza nr 60

23 marzec 2021 r. – wtorek

Temat: Modlitw Jezusa w Ogrójcu.

 

http://view.genial.ly/5e6b2fe37b05bf0fbc21381e/interactive-image-modlitwa-w-ogrojcu-katecheza-wirtualna-dla-klasy-4

 

24 marzec 2021- Środa

Temat: Zdrada Judasza.

 

Wielu ludzi zastanawia się, kim był Judasz, dlaczego poszedł za Jezusem, a potem Go zdradził?

Francesco De Vito - Filmweb

 

 1. Przeczytaj głośno fragment Pisma Świętego z Ewangelii Św. Mateusza rozdział 26.

Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów 15 i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. 16 Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

17 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» 18 On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: “Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”». 19 Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

20 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu <uczniami>. 21 A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». 22 Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» 23 On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. 24 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». 25 Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty».
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». 37 Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę.

47 Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. 48 Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!». 49 Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go. 50 A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. 51 A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho. 52 Wtedy Jezus rzekł do niego: «Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. 53 Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów?54 Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?»
55 W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. 56 Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków». Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli.

2. Stoimy wobec niepojętej miłości Jezusa, który stawia Judaszowi pytanie: „Przyjacielu, po coś przyszedł?” (Mt 26,50). Zwróćmy uwagę na to, że Jezus nazywa przyjacielem i traktuje jak  przyjaciela człowieka, który zamknął swe serce na działanie łaski. Judasz nigdy nie był przyjacielem Chrystusa, on był przyjacielem pieniędzy, ale Chrystus był przyjacielem Judasza.

ZAPAMIĘTAJ: Bóg jest miłosierny bez granic. Największym grzechem Judasza było , że nie zaufał Bożemu miłosierdziu i nie błagał o wybaczenie.

REFLEKSJA: Zwykle uważamy za zdrajcę kogoś, kto odwraca się od Boga. Spróbujmy jednak pomyśleć teraz o sobie. My przecież też objecujemy Bogu tak wiele. A tymczasem?….. Tymczasem okazuje się, że i my zdradzamy. Zdradzamy naszych przyjaciół, grupę, do której należymy i tym samym zdradzamy Jezusa, który mówi “COKOLWIEK UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH – MNIEŚCIE UCZYNILI”.

Spróbuj wzbudzić  w sobie żal za brak wierności wobec Boga i bliżnich i  proś Jezusa o przebaczenie, bo nikt Cię nie kocha tak jak ON– kliknij

W ZESZYCIE:

Przerysuj poniższe obrazki i nadaj im tytuły.

Galeria

Galeria

 

16 marzec 2021 r. – wtorek

Temat: Wartość Królestwa Bożego w przypowieści o skarbie i perle.

Katechizm str. 80.

W zeszycie:

17 marzec 2021 r. – środa

 

Temat: Droga Krzyżowa – upadki Pana Jezusa.

Wysłuchaj katechezy.

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,droga-krzyzowa-upadki-pana-jezusa,46795099

W zeszycie:
1. Nadaj tytuł kolejnym stacjom drogi krzyżowej i zapisz w zeszycie.
2. Napisz krótkie rozważanie do 3 albo 7 albo 9 stacji drogi krzyżowej.

9 marzec 2021 r. – wtorek

Temat: Jezus zaprasza wszystkich do Królestwa Bożego – przypowieść o robotnikach w winnicy.

Katechizm strona 78

 

W zeszycie:

 

10 marzec 2021 r. – środa

 

Temat: Szymon z Cyreny – przypadkowy przechodzeń.

Wysłuchaj katechezy;

Ćwiczenia w zeszycie.

A

 1. Dokończ historię. Starsza pani ……
 2. Na korytarzu siedzi w szkole mało lubiana …..

B

 1.  Szymon pochodził z ……..
 2. Był ojcem …..
 3. Spotkał Jezusa, gdy …..
 4. Został zmuszony do ……….
 5. Pomógł Jezusowi  …….
 6. Otrzymał ……..

Na ocenę celującą  dodatkowe zadanie dla ambitnych:

Krótkie rozważanie do stacji V – Pomoc Szymona z Cyreny.

3 marzec 2021 r. – wtorek

Temat: Jezus pełnia Objawienia Bożego.

Katechizm – katecheza numer 30. Na podstawie katechizmu wykonaj w zeszycie ćwiczenia.

3 marzec 2021 r. – środa

 

Temat: Jezus naucza o Królestwie Bożym – przypowieść o siewcy.

Katechizm – katecheza numer 31. Na podstawie katechizmu wykonaj w zeszycie ćwiczenia.

Możesz skorzystać z:

http://view.genial.ly/5ffc544e09df510d06836bc8/presentation-jezus-naucza-o-krolestwie-bozym-przypowiesc-o-siewcy-kl-v-kat-31

Zapamiętaj jak zbudowana jest Liturgia Słowa we Mszy sw.

23 luty 2021 r. – wtorek

Temat: Bóg wprowadza Izraelitów do Ziemi Obiecanej.

 1. Przeczytaj z katechizmu fragment Pisma Św. na str. 70.

 

2. W zeszycie

Odpowiedz na pytania:

– Jaki cud uczynił Bóg nad rzeką Jordan?
– Co przypomina przejście Izraelitów po suchym dnie rzeki?
– Co Bóg kazał uczynić na pamiątkę dla przyszłych pokoleń?
– Co jest dla nas Ziemią Obiecaną?

Na podstawie podręcznika str. 71 wykonaj ćwiczenia.

3. pomódl się słowami:

Boże, dziękujemy za sakrament chrztu świętego, przez który
uczyniłeś nas Twoimi przybranymi dziećmi.
Boże, dziękujemy za naszych rodziców, którzy wskazali nam
drogę do Ciebie.
Boże, dziękujemy za kapłanów, którzy uświęcają nasze działania,
pełniąc Twoją wolę.
Boże, dziękujemy za każde spotkanie z Tobą w sakramencie
pokuty i Eucharystii.
Boże, dziękujemy za Kościół święty, w którym nas uświęcasz.

24 luty 2021 r. – środa

Temat:  Droga Krzyżowa Pana Jezusa.

W zeszycie

 1.  Rozwiąż krzyżówkę z hasłem.

  Podpowiedzi:
  1. Potrzebne przy XIstacji
  2. Krótkie spotkanie przy IV stacji
  3. Skazał Jezusa na śmierć – Istacja
  4. Krzyżowali Jezusa – XIstacja
  5. Ukrzyżowano go razem z Jezusem
  6. Spotkał Je Jezus przy VIIIstacji
  7. Przymuszono go do pomocy Jezusowi – V stacja
  8. Ilość stacji drogi krzyżowej
  9. Podzieliła krzyż Jezusa na 3 części i ofiarowała Jerozolimie, Rzymowi i Konstantynopolowi
  10. Na jej chuście Jezus zostawił Swoje umęczone Oblicze – VIstacja
  11. Po śmierci Jezusa powiedział „Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym” – XIIstacja
  12. Wzgórze , na którym ukrzyżowano Jezusa – XIIstacja
  13. Stał pod krzyżem Jezusa – XIIstacja
  14. Żołnierze rzucili o nią los – X stacja
  15. Nastąpiły przy III, VII i IX stacji
  16. Użyczył grobu Jezusowi – XIV stacja

 

2. Odpowiedzi zapisz w zeszycie:

 • O czym mówi nam krzyż?
 • Dlaczego Pan Jezus umarł na krzyżu?
 • Gdzie znajdujemy krzyże w naszym otoczeniu?
 • W jaki dzień zmarł Pan Jezus na krzyżu?

16 luty 2021 r. – wtorek

Temat: Przymierze na Synaju wyrazem miłości Boga.

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika.

Słowo „Dekalog” dosłownie oznacza „dziesięć słów” i odnosi się do dziesięciu przykazań, które przekazał
Bóg Mojżeszowi na górze Synaj. Trzy pierwsze przykazania przypominają o obowiązku miłowania Boga, a
pozostałych siedem o konieczności obdarowania miłością człow

 

W zeszycie:

Na podstawie podręcznika wykonaj zadania 4 i 5

17 luty 2021 r. – środa

Temat: Wielki Post przygotowaniem do Wielkanocy.

 1. Wielki Post

40 dni – na pamiątkę 40-letniej wędrówki, która doprowadziła naród wybrany z niewoli egipskiej na święto Paschy.
– oraz na pamiątkę 40 – to dniowego postu Jezusa na pustyni przed swoją męką i śmiercią.
Środa Popielcowa
– rozpoczyna okres Wielkiego Postu,
– nazwa pochodzi od obrzędu posypywania głów popiołem na znak gotowości do podjęcia wielkopostnej pokuty,
– obowiązuje post ścisły,
– popiół pochodzi z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku,

Gorzkie żale – nabożeństwo, zwane również pasyjnym; śpiewane w niedziele Wielkiego Postu. Ich tematyką jest rozważnie męki i śmierci Pana Jezusa wraz z cierpieniem Maryi.

Droga Krzyżowa – nabożeństwo odprawiane w piątki Wielkiego Postu, polegające na rozpamiętywaniu męki i śmierci w 14 stacjach od pojmania Jezusa, sądu i skazania na śmierć do złożenia w grobie.

Począwszy od Środy Popielcowej, przez cały okres wielkopostny do porannego i wieczornego pacierza dodajemy

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami, i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna Przyczyń się za nami.

Post:

– jest to akt pokutny polegający na ograniczeniu jedzenia i picia, obowiązuje wiernych w pewne dni ustanowione przez Kościół.
– post ścisły- polega na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych i spożyciu w ciągu dnia tylko jednego posiłku do syta i dwóch mniejszych.

Krzyż – adoruję krzyż Pana Jezusa i próbuję zrozumieć swój własny krzyż. Nie wstydzę się wyznawać własnej wiary. W czasie Wielkiego postu ze szczególną miłością spoglądam na krzyż, adoruję.

Fiolet – znak pokuty, postu, rozumiem pojednawczą misję Chrystusa łączącego niebo ziemią.

Umartwienia – pokazujemy Jezusowi, że Go kochamy, dlatego rezygnujemy z różnych przyjemności i ze złych przyzwyczajeń.

 

W zeszycie

Na podstawie podręcznika str. 138 wykonaj ćwiczenia:

 

9 luty 2021 r. – wtorek

Temat: Manna na pustyni zapowiedzią Eucharystii.

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika.

W zeszycie:

3. Wysłuchaj katechezy o znakach w Eucharystii

10 luty 2021 r. -środa

Temat: Wąż miedziany zapowiedzią Krzyża.

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika.

2. W zeszycie:

 1. Wąż miedziany, wywyższony na pustyni, był zapowiedzią ……………………………..

 

 

Wysłuchaj:

 

 

3 luty 2021 r. – środa

Temat: Przejście przez Morze Czerwone.

 

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika.

2. Zeszyt:

A.  Odpowiedz w zeszycie na pytanie: Czego zapowiedzią było przejście przez Morze Czerwone?

B. Zapisz w zeszycie:

Klasa 5, katecheza 25 – Przejście przez Morze Czerwone by Marta Ł on Genially

C. Wypisz symbole chrztu św.

D.  Jakich darów Bóg udziela w sakramencie chrztu św.?

 

 

 

 

2 luty 2021 r. – wtorek

Temat Bóg wyprowadza Izraelitów z niewoli.

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika.

2. Przeczytaj poniższe teksty i wykonaj zadanie 1i 2. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

1.  Co najważniejsze jest w tej historii.
2. Nadaj jej tytuł  i podtytuły – zapisz je w zeszycie.

A.

Mojżesz na polecenie Pana Boga udał się do władcy Egiptu z prośbą, by pozwolił Izraelitom powrócić do Ziemi Obiecanej. Faraon jednak nie chciał tracić taniej siły roboczej, a nawet nakazał, aby Izraelici wykonywali jeszcze cięższe prace. Wtedy Bóg zesłał na Egipt dziesięć plag. Najpierw wody Nilu zamieniły się w krew, ryby wyginęły, a ludzie umierali z pragnienia. Później w całym Egipcie zaroiło się od żab, które dostały się nawet do królewskiego
pałacu. Gdy żaby wyginęły, pojawiło się nieskończenie wiele komarów. Po nich przyleciały muchy i zaczęło chorować bydło. Ale faraon nadal nie pozwalał wrócić Izraelitom do swojego kraju. Nie zmienił też decyzji, gdy ziemię opanowały ciemności, a wielki grad zniszczył pola. Następnie nadleciała szarańcza, pożerając wszystko na swej drodze. Faraon był uparty i nadal nie zgadzał się na uwolnienie Izraelitów. Wtedy Mojżesz zapowiedział, że
Pan przyjdzie nocą i sprawi, że umrą wszyscy pierworodni w całym Egipcie. Gdy faraon i tym razem zlekceważył groźbę, Pan Bóg powiedział: „Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż do bydła”.

 

B.

Mojżesz przemówił do Izraelitów: spakujcie swój dobytek i przygotujcie się do długiej drogi. W najbliższą noc przez Egipt przejdzie anioł śmierci. Wszyscy egipscy pierworodni synowie umrą i faraon zgodzi się wreszcie na nasze wyjście z Egiptu. Niech każda rodzina upiecze w ogniu baranka i zje go wieczorem z chlebem niekwaszonym i z gorzkimi ziołami. Jedzcie na stojąco w pośpiechu, a na nogi włóżcie sandały, ponieważ jest to noc, w którą przyjdzie nasz Bóg. Będzie to Pascha na cześć Pana Boga. On polecił, by krwią baranka zaznaczyć drzwi domów.
Dzięki temu znakowi wasze domy zostaną oszczędzone i nie dotknie ich nieszczęście, które spotka Egipcjan – mówi Bóg. Zapamiętajcie tę noc. Wy, wasze dzieci i dzieci waszych dzieci będziecie zawsze świętować w na jej pamiątkę

3.

ZESZYT:

 • Wyjaśnij pojęcie: Baranek Boży.

 • Kogo zapowiadał baranek paschalny i dlaczego?
 • Przed czym uchroniła Izraelitów krew baranka?
 • W którym momencie we Mszy św. słyszymy słowa o Baranku Bożym/?

 

27 stycznia 2021 r.

Temat: Bóg powołuje Mojżesza.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

 

W zeszycie:

Zadanie1

Na podstawie Wj 3,13-14 proszę napisać dialog między Mojżeszem a Bogiem

Księga Wyjścia rozdział 13

13 Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» 14 5 Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was».

 

Zadanie 2

Mojżesz – jest centralną postacią czterech ksiąg Pięcioksięgu: Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej, Księgi Liczb oraz Księg...

ćwiczenia Wybrany do wielkich rzeczy. uczniowie zapoznają się z tekstem ze słowniczka w katechizmie (w którym przedstawio...

Początek zapisu: Nazywam się Mojżesz. dale ty robisz zapis …..

Zadanie 3

Napisz jak brzmi i co oznacza imię Boga.

Powtórka z katechezy:

https://view.genial.ly/5fa7cab3316b3b0cf52d9e8a/presentation-kl-v-katecheza-23-bog-powoluje-mojzesza

26 stycznia 2021 r.

Temat: Jonasz – Bóg miłosierny.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Obejrzyj i wysłuchaj jeden z filmów.Polecam drugi.

 

 

W zeszycie:

3. Czego uczy nas Pan Bóg w historii Jonasza?

20 stycznia 2021 r.

Temat: Józef przebacza swoim braciom.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

2. W zeszycie wyjaśnij pojęcie: Przebaczenie

3. odpowiedz:

 • na czym polegał dramat  rodziny Józefa
 • na czym polegał sukces rodziny Józefa

19 stycznia 2021 r.

Temat: Bóg opiekuje się ludźmi.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Wysłuchaj katechezy:

 1. W zeszycie wyjaśnij pojęcie “Opatrzność Boża”.

2. Wysłuchaj katechezy o Józefie Egipskim:

 

2. W jaki sposób Izraelici doświadczyli Opatrzności Bożej – zapis w zeszycie. 

3. Spróbuj odnaleźć w swoim życiu działanie Bożej Opatrzności.

22 grudnia 2020 r.

Temat: Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

 

W zeszycie!

16 grudnia 2020 r.

Temat: Jakub wzorem oddania Bogu.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

W zeszycie!

3. Napisz co obiecał Pan Bóg Jakubowi ……………………………………..

4. Ułóż modlitwę, w której podziękujesz Panu Bogu za opiekę. ……………………………..

15 grudnia 2020 r.

Temat: Człowiek odpowiada na miłość Boga.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Poniższe teksty zapisz w zeszycie;:

 

 

 

9 grudnia 2020 r.

Temat:  Abraham ojcem wierzących.

 

Przeczytaj tekst z podręcznika.

W zeszycie:

 1. Wyjaśnij pojęcia: wiara i patriarcha.
 2. Abraham bezgranicznie ufał Panu Bogu. Na podstawie tekstu: Rdz12,2 napisz, co Bóg obiecał Abrahamowi.
 3. Zapisz krzyżówkę w zeszycie wraz z pytaniami.

 

4. Na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego -KKK162 ( tekst w podręczniku) uzupełnij tekst :

” Aby żyć, wzrastać i ……………………… w ……………………… aż do końca, musimy karmić ją …………..     ……………………….. oraz prosic Pana, aby pomnażał nam …………..” KKK – 162

 

5. Napisz czego uczy nas Abraham.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa VI

09 czerwca 2020 r.

Nie wszyscy przesłali prace o sanktuariach na pocztę parafii.

PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE PRACY: Na czy polegała maryjność i ofiarna miłość do bliźniego św. Maksymiliana Kolbe ( temat znajduje się w podręczniki i na podstawie innych materiałów )

Pracę proszę przesłać najpóźniej do środy na pocztę parafii.

Tematy 5-6 na tydzień: 25- 29 maja

6. Temat: Włączenie narodu polskiego do Kościoła – Chrzest Polski.

W 2016 roku obchodziliśmy 1050 rocznicę przyjęcia chrztu przez naszego pierwszego historycznego władcę, księcia Mieszka I i jego dwór.

„Książę Mieszko I przyjął ze swoją drużyną chrzest w 966 roku. Jeżeli zachowano liturgiczną tradycję Kościoła, było to w Wielką Sobotę, 14 kwietnia, w jego ówczesnym stołecznym grodzie, Poznaniu, chod niektórzy historycy opowiadają się za Gnieznem, bądź Ostrowem Lednickim. Według kronikarza Galla Anonima, książę polski Mieszko I dostąpił łaski chrztu za sprawą Dąbrówki, która przybyła do Polski wraz z wielką świtą duchownych i świeckich.

Małżeostwo Mieszka I z Dąbrówką, córką księcia czeskiego, zostało zawarte w 965 roku. Kronikarze Gall i Thietmar, przyznają jej, jako księżnej polskiej (965-977), wielką zasługę w nawróceniu męża. Przypisuje się jej też założenie kościołów, Najświętszej Maryi Panny
na Ostrowie Tumskim w Poznaniu oraz świętego Jerzego i Świętego Wita w Gnieźnie. Chrzest Mieszka w 966 roku uważa się nie za początek chrystianizacji Polski, ale za wynik jej pierwszego etapu”

Zachęcam do oglądnięcia

https://www.youtube.com/watch?v=xjpfWnEjPbk

Przeczytaj temat z podręcznika.

Zapisz w zeszycie notatkę:

Chrzest Polski odbył się prawdopodobnie 14 kwietnia 966 roku.

Skutki chrztu:

1.Utworzenie pierwszego biskupstwa w Poznaniu i nadanie pierwszego biskupa Jordana.

2. Zmiana wiary władcy.

3. Zrównanie państwa Mieszka z innymi krajami europejskimi.

4. Wejście w krąg kultury zachodniej – łacińskiej.

Nie zapomnij podziękować na modlitwie na swój chrzest.

Orędzie władcy do narodu
Jako książę Mieszko I zamierzasz poślubić czeską księżniczkę Dobrawę
i przyjąć chrzest. Z tej okazji chcesz wygłosić orędzie do
podwładnych, by uzasadnić swoją decyzję. Napisz tekst orędzia.

5. Temat: Sanktuaria maryjne w Polsce.

W wielu domach w naszej Ojczyźnie można zobaczyć obrazy przedstawiające Matkę Bożą. Może ktoś z was w czasie wakacji brał udział w pielgrzymce do Częstochowy. Mam nadzieję, że w październiku chętnie braliście do ręki różaniec i pamiętacie, że w maju wspólnie śpiewamy Litanię Loretańską do Matki Bożej.

Dlaczego tak jest? Ponieważ Matka Boża ma szczególne miejsce w naszej polskiej pobożności.

W Polsce znajduje się wiele Sanktuariów Maryjnych tzn. miejsc wybranych przez Maryję, gdzie znajdują się jej łaskami słynące wizerunki, gdzie ludzie pielgrzymują i doznają wielu łask za wstawiennictwem Matki Bożej. Najstarszym i najsłynniejszym polskim sanktuarium maryjnym jest Jasna Góra.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=F-1oWQDcjYc

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

 1. Król Jan Kazimierz obiera Maryję na Królową Królestwa Polskiego 1 kwietnia 1656 r. we Lwowie
 2. 8 września 1717 r. koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 3. W 1924 r. ustanowiono święto Matki Bożej Królowej Polski
 4. 1956 r. odnowienie ślubów z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego
 5. Papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski – Główną Patronką naszej Ojczyzny.

Znajdź inne sanktuaria maryjne w Polsce i zapisz notatkę na temat każdego z nich.

Przygotuj także informację na temat sanktuariów w naszej diecezji i przygotuj o nich informację. Tekst prześlij na pocztę parafii.

 

Tematy 3-4 na tydzień: 18- 22 maja

4. Temat: Totus Tuus – Cały Twój, Maryjo.

Totus Tuus” – tak często słyszeliśmy to wezwanie, szczególnie w
kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, ale czy wiemy, co znaczy to łacińskie motto? “To jego zawołanie” – powie ktoś, spoglądając na papieski herb. Ale jakie jest znaczenie tego sformułowania i dlaczego przez tak długie lata był z nim związany Karol Wojtyła, ksiądz i biskup, a później Papież Jan Paweł II?

 

Na podstawie katechizmu proszę przygotować notatkę i odpowiedzieć na pytania, które są na końcu katechezy w książce.

Proszę, abyś rodzicom wyjaśnił te słowa jako sprawdzian swojej wiedzy.

3. Temat: Spowiedź i Eucharystia – umocnienie na drodze do świętości Jana Pawła II 

Droga do świętości to droga piękna i pełna fascynujących
przygód, ale jest to droga trudna. Możemy ją porównać
z drogą na górski szczyt. Jan Paweł II, który został 27 kwietnia
2014 roku w Rzymie ogłoszony świętym, jest dla nas przykładem
jak mamy kroczyć drogą do świętości. Dla papieża z Polski ważną
pomocą podczas wędrówki tą drogą były sakramenty spowiedzi
i Eucharystii.

Historia życia Jana Pawła II:

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 20
czerwca 1920 roku został ochrzczony w kościele parafialnym
w Wadowicach. Jego ojciec Karol był żołnierzem, a mama Emilia
opiekowała się domem. Karol chodził do szkoły w Wadowicach.
Uczył się bardzo dobrze. 13 kwietnia 1929 roku umarła
jego matka. W maju 1929 roku Karol przystąpił po raz pierwszy
do spowiedzi i Komunii Świętej. 1 listopada 1946 roku kardynał
Adam Sapieha wyświęcił go na księdza. Papieżem został 16 października 1978 roku. 2 kwietnia 2005 roku zmarł, 1 maja 2011
został ogłoszony błogosławionym, a 27 kwietnia 2014 roku  ogłoszony świętym.

Bardzo ważną rolę w drodze do świętości Jana Pawła II odegrały sakrament spowiedzi i Eucharystii. Młody Karol z wielką odpowiedzialnością przygotowywał się do przyjęcia ich po raz pierwszy w swoim życiu. Pani Joanna Krzyżanek tak opisuje jego przygotowanie do
pierwszej Komunii Świętej: ,,Karol skończył dziewięć lat (…).
Od kilku miesięcy przygotowywał się do Pierwszej Komunii
Świętej. Codziennie wstawał bardzo wcześnie, aby o 6.00 być
już w kościele na Mszy Świętej. Po nabożeństwie klękał przed
obrazem Matki Boskiej i modlił się. Potem szedł do szkoły. Wieczorem,
kiedy leżał w łóżku, siadała obok niego mama i opowiadała
mu o Panu Bogu. I tak było każdego dnia”. (Jan Paweł
II, czyli, jak Karolek został papieżem i kilkadziesiąt razy okrążył
kulę ziemską, Sandomierz 2011, s. 21). Od kiedy Karol po raz
pierwszy przystąpił do tych sakramentów w 1929 roku, bardzo
chętnie i często spowiadał się i przyjmował Komunię Świętą.
A potem jako ksiądz codziennie z wielką pobożnością sprawował
Mszę św. Dlatego jest dla nas wzorem, jak mamy korzystać z tych
sakramentów.

Praca z Pismem Świętym
Przeczytaj uważne  tekst Ewangelii:

,,[Po zmartwychwstaniu Jezus] tchnął na nich i powiedział
im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”
(J 20,22-23).
Odpowiedz w zeszycie na  pytania:
Jakiej władzy udzielił Pan Jezus apostołom?
Czyją mocą kapłani odpuszczają grzechy?

Co jest największą przeszkodą na drodze do świętości ?

Co jest dla nas umocnieniem na drodze do świętości?

Przeczytaj kolejny tekst Ewangelii:
,,Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest
prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,55-56).

Odpowiedz na pytania:
W jaki sposób spożywamy dziś Ciało Pana Jezusa?
Co trzeba czynić, aby trwać w Panu Jezusie?
Co daje nam siłę do podążania drogą na szczyt do świętości.

Przeczytaj:

Fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej 6 czerwca
1979 roku w Częstochowie
Pan Jezus zastawia bowiem przed nami – jak to pięknie i obrazowo
wyrazili Ojcowie Kościoła – dwa stoły: stół słowa Bożego
oraz stół Eucharystii. Praca nad sobą, którą podejmujemy, polega
na tym, ażeby zbliżać się do obu tych stołów – i czerpać z nich.
Chrystus nie chce, żebyśmy byli głodni. Chrystus nie chce,
żebyśmy byli puści. Chce, żebyśmy byli nasyceni duchowo prawdą
i miłością przy stole słowa Bożego i przy stole Eucharystii.
Wiem, moi drodzy, że wielu jest w Polsce młodych ludzi,
w waszym wieku i starszych od was, i chyba młodszych od was
też, chłopców i dziewcząt, którzy z radością, z ufnością, z wewnętrznym
pragnieniem poznania prawdy oraz znalezienia pięknej
miłości zbliżają się do stołu słowa Bożego oraz do stołu Eucharystii.
Przy dzisiejszym naszym spotkaniu pragnę uwydatnić
znaczenie różnych form tej twórczej pracy, najbardziej twórczej
ze wszystkich prac nad sobą, która pozwala odnajdywać pełną
wartość życia, odnajdywać prawdziwy urok młodości.
Wy sami nie wiecie, jak jesteście piękni wówczas, kiedy
znajdujecie się w zasięgu słowa Bożego i Eucharystii. Sami nie
wiecie, jacy jesteście piękni, kiedy obcujecie z bliska z Chrystusem,
z Mistrzem, starając się żyć w Jego łasce uświęcającej.

Odpowiedz na pytania:
Jakie dwa stoły zostawia przed nami Pan Jezus?
Kiedy młodzi ludzie są najbardziej piękni? Dlaczego?

 

 

Poproś rodziców, aby sprawdzili twoje wiadomości na podstawie pytań:

W którym roku urodził się i przyjął sakrament chrztu świętego
Karol Wojtyła?
W którym roku Karol Wojtyła przystąpił po raz pierwszy do
spowiedzi i Komunii Świętej?
Kiedy Jan Paweł II został ogłoszony świętym?
Jaką rolę na drodze do świętości odegrała spowiedź i Msza
św. w życiu Jana Pawła II?
Jakie warunki trzeba spełnić, aby dobrze się wyspowiadać?
Jak trzeba się przygotować do godnego przyjęcia Pana Jezusa
w Komunii Świętej?

 

 

2. Temat: Świętowanie Dnia Pańskiego.

Jak rozumienie słowa: „święto, świętować”?
Czym różni się czas (dzień) świąteczny od zwykłego czasu (dnia)? – zwrócić uwagę na ubiór, pracę, zajęcia, posiłek, nastrój
Z czym wam się kojarzy słowo „niedziela”?
Co wyróżnia niedzielę z całego tygodnia?

Odpowiedzi w formie notatki w zeszycie.

Co mówi Pismo święte o dniu świętym: Odpowiedź w zeszycie na podstawie tekstu Wj.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i
wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci
Pana, Boga twego. (…) W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. (Wj 20, 8-11).

Dlaczego chrześcijanie świętują w niedzielę? Odpowiedź w zeszycie.

Jak świętowali pierwsi chrześcijanie – odpowiedź w zeszycie na podstawie tekstu z tamtych czasów:

„W dnia zaś, zwanym dniem słońca, niedzielą, zbierają się wszyscy z miast i wiosek na wspólną uroczystość. Wtedy czyta się pamiętniki apostolskie (Ewangelie) albo pisma prorockie, jak czas pozwala. Gdy je kto
skończy przełożony przemawia i usilnie zachęca do wcielania w życie pięknych tych nauk, tylko co usłyszanych.
Następnie wszyscy powstajemy i modlimy się (Apologia I, 67,3-7). Autor opisuje dalszy ciąg sprawowania Eucharystii i kończy: „Zgromadzenie wiernych odbywa się w niedzielę, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg oddzielił ciemności od chaosu i stworzył świat, a Jezus Chrystus nasz Zbawiciel tego samego dnia zmartwychwstał”.

1. Dlaczego uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej jest obowiązkiem? Razem z rodzicami znajdźcie odpowiedź.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Od zmartwychwstania Chrystusa niedziela stała się dla chrześcijan dniem świętym, dniem Pańskim. Na niedzielnych spotkaniach celebrowano we wspólnocie obecność Chrystusa, rozważano słowo Boże, składano ofiarę
chleba i wina. Tak i dziś, każdy kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, uczestniczy w niedzielnym zgromadzeniu
eucharystycznym. Niedziela jest czasem na spotkanie z Chrystusem.
2. Dlaczego chrześcijanie lekceważą trzecie przykazanie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ułóż plan świętowania niedzieli:
1
2
3
4
5
1. Co można zrobić, by niedziela w naszym otoczeniu i w rodzinie była rzeczywiście dniem świętowania?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

1. Temat: Święty Stanisław ze Szczepanowa.

Przygotuj na podstawie informacji z internetu życiorys świętego.