Klasa 5

Zapisy w zeszycie będą do oceny. Proszę o dostarczenie zeszytów do końca roku na plebanię. Można przesłać zdjęcia lub kopie na stronę parafii.

ZESZYTY DO ODEBRANIA OD ŚRODY NA PLEBANII.

Kto nie dostarczył zadań z katechez znaczy, że nie uczestniczył. Jutro podam propozycje ocen na półrocze według pracy i wiedzy wyrażonej w podanych zadaniach..

20 stycznia 2021 r.

Temat: Józef przebacza swoim braciom

Przeczytaj tekst z podręcznika.

2. W zeszycie wyjaśnij pojęcie: Przebaczenie

3. odpowiedz:

 • na czym polegał dramat  rodziny Józefa
 • na czym polegał sukces rodziny Józefa

19 stycznia 2021 r.

Temat: Bóg opiekuje się ludźmi.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Wysłuchaj katechezy:

 1. W zeszycie wyjaśnij pojęcie „Opatrzność Boża”.

2. Wysłuchaj katechezy o Józefie Egipskim:

 

2. W jaki sposób Izraelici doświadczyli Opatrzności Bożej – zapis w zeszycie. 

3. Spróbuj odnaleźć w swoim życiu działanie Bożej Opatrzności.

22 grudnia 2020 r.

Temat: Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

 

W zeszycie!

16 grudnia 2020 r.

Temat: Jakub wzorem oddania Bogu.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

W zeszycie!

3. Napisz co obiecał Pan Bóg Jakubowi ……………………………………..

4. Ułóż modlitwę, w której podziękujesz Panu Bogu za opiekę. ……………………………..

15 grudnia 2020 r.

Temat: Człowiek odpowiada na miłość Boga.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Poniższe teksty zapisz w zeszycie;:

 

 

 

9 grudnia 2020 r.

Temat:  Abraham ojcem wierzących.

 

Przeczytaj tekst z podręcznika.

W zeszycie:

 1. Wyjaśnij pojęcia: wiara i patriarcha.
 2. Abraham bezgranicznie ufał Panu Bogu. Na podstawie tekstu: Rdz12,2 napisz, co Bóg obiecał Abrahamowi.
 3. Zapisz krzyżówkę w zeszycie wraz z pytaniami.

 

4. Na podstawie katechizmu Kościoła katolickiego -KKK162 ( tekst w podręczniku) uzupełnij tekst :

” Aby żyć, wzrastać i ……………………… w ……………………… aż do końca, musimy karmić ją …………..     ……………………….. oraz prosic Pana, aby pomnażał nam …………..” KKK – 162

 

5. Napisz czego uczy nas Abraham.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klasa VI

09 czerwca 2020 r.

Nie wszyscy przesłali prace o sanktuariach na pocztę parafii.

PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE PRACY: Na czy polegała maryjność i ofiarna miłość do bliźniego św. Maksymiliana Kolbe ( temat znajduje się w podręczniki i na podstawie innych materiałów )

Pracę proszę przesłać najpóźniej do środy na pocztę parafii.

Tematy 5-6 na tydzień: 25- 29 maja

6. Temat: Włączenie narodu polskiego do Kościoła – Chrzest Polski.

W 2016 roku obchodziliśmy 1050 rocznicę przyjęcia chrztu przez naszego pierwszego historycznego władcę, księcia Mieszka I i jego dwór.

„Książę Mieszko I przyjął ze swoją drużyną chrzest w 966 roku. Jeżeli zachowano liturgiczną tradycję Kościoła, było to w Wielką Sobotę, 14 kwietnia, w jego ówczesnym stołecznym grodzie, Poznaniu, chod niektórzy historycy opowiadają się za Gnieznem, bądź Ostrowem Lednickim. Według kronikarza Galla Anonima, książę polski Mieszko I dostąpił łaski chrztu za sprawą Dąbrówki, która przybyła do Polski wraz z wielką świtą duchownych i świeckich.

Małżeostwo Mieszka I z Dąbrówką, córką księcia czeskiego, zostało zawarte w 965 roku. Kronikarze Gall i Thietmar, przyznają jej, jako księżnej polskiej (965-977), wielką zasługę w nawróceniu męża. Przypisuje się jej też założenie kościołów, Najświętszej Maryi Panny
na Ostrowie Tumskim w Poznaniu oraz świętego Jerzego i Świętego Wita w Gnieźnie. Chrzest Mieszka w 966 roku uważa się nie za początek chrystianizacji Polski, ale za wynik jej pierwszego etapu”

Zachęcam do oglądnięcia

https://www.youtube.com/watch?v=xjpfWnEjPbk

Przeczytaj temat z podręcznika.

Zapisz w zeszycie notatkę:

Chrzest Polski odbył się prawdopodobnie 14 kwietnia 966 roku.

Skutki chrztu:

1.Utworzenie pierwszego biskupstwa w Poznaniu i nadanie pierwszego biskupa Jordana.

2. Zmiana wiary władcy.

3. Zrównanie państwa Mieszka z innymi krajami europejskimi.

4. Wejście w krąg kultury zachodniej – łacińskiej.

Nie zapomnij podziękować na modlitwie na swój chrzest.

Orędzie władcy do narodu
Jako książę Mieszko I zamierzasz poślubić czeską księżniczkę Dobrawę
i przyjąć chrzest. Z tej okazji chcesz wygłosić orędzie do
podwładnych, by uzasadnić swoją decyzję. Napisz tekst orędzia.

5. Temat: Sanktuaria maryjne w Polsce.

W wielu domach w naszej Ojczyźnie można zobaczyć obrazy przedstawiające Matkę Bożą. Może ktoś z was w czasie wakacji brał udział w pielgrzymce do Częstochowy. Mam nadzieję, że w październiku chętnie braliście do ręki różaniec i pamiętacie, że w maju wspólnie śpiewamy Litanię Loretańską do Matki Bożej.

Dlaczego tak jest? Ponieważ Matka Boża ma szczególne miejsce w naszej polskiej pobożności.

W Polsce znajduje się wiele Sanktuariów Maryjnych tzn. miejsc wybranych przez Maryję, gdzie znajdują się jej łaskami słynące wizerunki, gdzie ludzie pielgrzymują i doznają wielu łask za wstawiennictwem Matki Bożej. Najstarszym i najsłynniejszym polskim sanktuarium maryjnym jest Jasna Góra.

Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=F-1oWQDcjYc

Zapisz w zeszycie temat i notatkę:

 1. Król Jan Kazimierz obiera Maryję na Królową Królestwa Polskiego 1 kwietnia 1656 r. we Lwowie
 2. 8 września 1717 r. koronacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
 3. W 1924 r. ustanowiono święto Matki Bożej Królowej Polski
 4. 1956 r. odnowienie ślubów z inicjatywy kardynała Stefana Wyszyńskiego
 5. Papież Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski – Główną Patronką naszej Ojczyzny.

Znajdź inne sanktuaria maryjne w Polsce i zapisz notatkę na temat każdego z nich.

Przygotuj także informację na temat sanktuariów w naszej diecezji i przygotuj o nich informację. Tekst prześlij na pocztę parafii.

 

Tematy 3-4 na tydzień: 18- 22 maja

4. Temat: Totus Tuus – Cały Twój, Maryjo.

Totus Tuus” – tak często słyszeliśmy to wezwanie, szczególnie w
kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, ale czy wiemy, co znaczy to łacińskie motto? „To jego zawołanie” – powie ktoś, spoglądając na papieski herb. Ale jakie jest znaczenie tego sformułowania i dlaczego przez tak długie lata był z nim związany Karol Wojtyła, ksiądz i biskup, a później Papież Jan Paweł II?

 

Na podstawie katechizmu proszę przygotować notatkę i odpowiedzieć na pytania, które są na końcu katechezy w książce.

Proszę, abyś rodzicom wyjaśnił te słowa jako sprawdzian swojej wiedzy.

3. Temat: Spowiedź i Eucharystia – umocnienie na drodze do świętości Jana Pawła II 

Droga do świętości to droga piękna i pełna fascynujących
przygód, ale jest to droga trudna. Możemy ją porównać
z drogą na górski szczyt. Jan Paweł II, który został 27 kwietnia
2014 roku w Rzymie ogłoszony świętym, jest dla nas przykładem
jak mamy kroczyć drogą do świętości. Dla papieża z Polski ważną
pomocą podczas wędrówki tą drogą były sakramenty spowiedzi
i Eucharystii.

Historia życia Jana Pawła II:

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. 20
czerwca 1920 roku został ochrzczony w kościele parafialnym
w Wadowicach. Jego ojciec Karol był żołnierzem, a mama Emilia
opiekowała się domem. Karol chodził do szkoły w Wadowicach.
Uczył się bardzo dobrze. 13 kwietnia 1929 roku umarła
jego matka. W maju 1929 roku Karol przystąpił po raz pierwszy
do spowiedzi i Komunii Świętej. 1 listopada 1946 roku kardynał
Adam Sapieha wyświęcił go na księdza. Papieżem został 16 października 1978 roku. 2 kwietnia 2005 roku zmarł, 1 maja 2011
został ogłoszony błogosławionym, a 27 kwietnia 2014 roku  ogłoszony świętym.

Bardzo ważną rolę w drodze do świętości Jana Pawła II odegrały sakrament spowiedzi i Eucharystii. Młody Karol z wielką odpowiedzialnością przygotowywał się do przyjęcia ich po raz pierwszy w swoim życiu. Pani Joanna Krzyżanek tak opisuje jego przygotowanie do
pierwszej Komunii Świętej: ,,Karol skończył dziewięć lat (…).
Od kilku miesięcy przygotowywał się do Pierwszej Komunii
Świętej. Codziennie wstawał bardzo wcześnie, aby o 6.00 być
już w kościele na Mszy Świętej. Po nabożeństwie klękał przed
obrazem Matki Boskiej i modlił się. Potem szedł do szkoły. Wieczorem,
kiedy leżał w łóżku, siadała obok niego mama i opowiadała
mu o Panu Bogu. I tak było każdego dnia”. (Jan Paweł
II, czyli, jak Karolek został papieżem i kilkadziesiąt razy okrążył
kulę ziemską, Sandomierz 2011, s. 21). Od kiedy Karol po raz
pierwszy przystąpił do tych sakramentów w 1929 roku, bardzo
chętnie i często spowiadał się i przyjmował Komunię Świętą.
A potem jako ksiądz codziennie z wielką pobożnością sprawował
Mszę św. Dlatego jest dla nas wzorem, jak mamy korzystać z tych
sakramentów.

Praca z Pismem Świętym
Przeczytaj uważne  tekst Ewangelii:

,,[Po zmartwychwstaniu Jezus] tchnął na nich i powiedział
im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”
(J 20,22-23).
Odpowiedz w zeszycie na  pytania:
Jakiej władzy udzielił Pan Jezus apostołom?
Czyją mocą kapłani odpuszczają grzechy?

Co jest największą przeszkodą na drodze do świętości ?

Co jest dla nas umocnieniem na drodze do świętości?

Przeczytaj kolejny tekst Ewangelii:
,,Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest
prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją
pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,55-56).

Odpowiedz na pytania:
W jaki sposób spożywamy dziś Ciało Pana Jezusa?
Co trzeba czynić, aby trwać w Panu Jezusie?
Co daje nam siłę do podążania drogą na szczyt do świętości.

Przeczytaj:

Fragment homilii Jana Pawła II wygłoszonej 6 czerwca
1979 roku w Częstochowie
Pan Jezus zastawia bowiem przed nami – jak to pięknie i obrazowo
wyrazili Ojcowie Kościoła – dwa stoły: stół słowa Bożego
oraz stół Eucharystii. Praca nad sobą, którą podejmujemy, polega
na tym, ażeby zbliżać się do obu tych stołów – i czerpać z nich.
Chrystus nie chce, żebyśmy byli głodni. Chrystus nie chce,
żebyśmy byli puści. Chce, żebyśmy byli nasyceni duchowo prawdą
i miłością przy stole słowa Bożego i przy stole Eucharystii.
Wiem, moi drodzy, że wielu jest w Polsce młodych ludzi,
w waszym wieku i starszych od was, i chyba młodszych od was
też, chłopców i dziewcząt, którzy z radością, z ufnością, z wewnętrznym
pragnieniem poznania prawdy oraz znalezienia pięknej
miłości zbliżają się do stołu słowa Bożego oraz do stołu Eucharystii.
Przy dzisiejszym naszym spotkaniu pragnę uwydatnić
znaczenie różnych form tej twórczej pracy, najbardziej twórczej
ze wszystkich prac nad sobą, która pozwala odnajdywać pełną
wartość życia, odnajdywać prawdziwy urok młodości.
Wy sami nie wiecie, jak jesteście piękni wówczas, kiedy
znajdujecie się w zasięgu słowa Bożego i Eucharystii. Sami nie
wiecie, jacy jesteście piękni, kiedy obcujecie z bliska z Chrystusem,
z Mistrzem, starając się żyć w Jego łasce uświęcającej.

Odpowiedz na pytania:
Jakie dwa stoły zostawia przed nami Pan Jezus?
Kiedy młodzi ludzie są najbardziej piękni? Dlaczego?

 

 

Poproś rodziców, aby sprawdzili twoje wiadomości na podstawie pytań:

W którym roku urodził się i przyjął sakrament chrztu świętego
Karol Wojtyła?
W którym roku Karol Wojtyła przystąpił po raz pierwszy do
spowiedzi i Komunii Świętej?
Kiedy Jan Paweł II został ogłoszony świętym?
Jaką rolę na drodze do świętości odegrała spowiedź i Msza
św. w życiu Jana Pawła II?
Jakie warunki trzeba spełnić, aby dobrze się wyspowiadać?
Jak trzeba się przygotować do godnego przyjęcia Pana Jezusa
w Komunii Świętej?

 

 

2. Temat: Świętowanie Dnia Pańskiego.

Jak rozumienie słowa: „święto, świętować”?
Czym różni się czas (dzień) świąteczny od zwykłego czasu (dnia)? – zwrócić uwagę na ubiór, pracę, zajęcia, posiłek, nastrój
Z czym wam się kojarzy słowo „niedziela”?
Co wyróżnia niedzielę z całego tygodnia?

Odpowiedzi w formie notatki w zeszycie.

Co mówi Pismo święte o dniu świętym: Odpowiedź w zeszycie na podstawie tekstu Wj.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i
wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci
Pana, Boga twego. (…) W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. (Wj 20, 8-11).

Dlaczego chrześcijanie świętują w niedzielę? Odpowiedź w zeszycie.

Jak świętowali pierwsi chrześcijanie – odpowiedź w zeszycie na podstawie tekstu z tamtych czasów:

„W dnia zaś, zwanym dniem słońca, niedzielą, zbierają się wszyscy z miast i wiosek na wspólną uroczystość. Wtedy czyta się pamiętniki apostolskie (Ewangelie) albo pisma prorockie, jak czas pozwala. Gdy je kto
skończy przełożony przemawia i usilnie zachęca do wcielania w życie pięknych tych nauk, tylko co usłyszanych.
Następnie wszyscy powstajemy i modlimy się (Apologia I, 67,3-7). Autor opisuje dalszy ciąg sprawowania Eucharystii i kończy: „Zgromadzenie wiernych odbywa się w niedzielę, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg oddzielił ciemności od chaosu i stworzył świat, a Jezus Chrystus nasz Zbawiciel tego samego dnia zmartwychwstał”.

1. Dlaczego uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej jest obowiązkiem? Razem z rodzicami znajdźcie odpowiedź.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Od zmartwychwstania Chrystusa niedziela stała się dla chrześcijan dniem świętym, dniem Pańskim. Na niedzielnych spotkaniach celebrowano we wspólnocie obecność Chrystusa, rozważano słowo Boże, składano ofiarę
chleba i wina. Tak i dziś, każdy kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, uczestniczy w niedzielnym zgromadzeniu
eucharystycznym. Niedziela jest czasem na spotkanie z Chrystusem.
2. Dlaczego chrześcijanie lekceważą trzecie przykazanie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ułóż plan świętowania niedzieli:
1
2
3
4
5
1. Co można zrobić, by niedziela w naszym otoczeniu i w rodzinie była rzeczywiście dniem świętowania?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

1. Temat: Święty Stanisław ze Szczepanowa.

Przygotuj na podstawie informacji z internetu życiorys świętego.