Intencje Mszalne

NIEDZIELA –  1 październik

7.3o  + Leona Winiarczyka 3 r. śm.  Andrzeja Katarzynę Winiarczyk

         int. Jerzego Winiarczyka z rodziną

12.oo  za parafian

12.oo   o zdrowie i potrzebne łaski

         int.  rodziny Wójcików –Batorz I

12.oo   + Eugeniusza Drozda

            int. żony  z dziećmi

16.oo    + Stanisława r. śm. Tadeusza Mariana Leona dusze czyśćcowe

              int. Danuty Wójcik – Batorz II

 

PONIEDZIAŁEK –  2 październik

6.45 + Teresę Kowalczyk z okazji imienin Antoniego

7.3o  + Henryka Gwizdala 2 r. śm. Aleksandra Weronikę Kozik Jana Niedźwiedzia

          int. Doroty Kozik – Batorz II

18.oo   + Krystynę Sobótka 8 miesięczna

             int. Koła Żywego Różańca Leokadii Zyśko

 

WTOREK –  3 październik

6.45  + Ryszarda Antosza

           int. Henryka Pastuchy – Batorz I

7.3o  w intencji Bogu wiadomej

          int. Haliny Kryk – Batorz II

18.oo   + Stanisława r. śm. Macieja Katarzynę Kazimierę Jana Katarzynę z rodz. Sobótków

         int. Adama Sobótki – Kolonia Wólka Batorska

 

ŚRODA –  4 październik

6.45  + Stefana Sobótkę 3 r. śm. Pawła Katarzynę Kazimierę

7.3o  + Jana 22 r. śm. Józefę Mirosława Wnuk

          int. rodziny Wnuków  – Kolonia Batorz

18.oo   w 20 rocznicę ślubu Ewy i Dariusza Wójcik

 

CZWARTEK –  5 październik

6.45  + Marię Edwarda Sulowskich i ich rodziców

           int. Henryka Sulowskiego – Wólka Batorska

7.3o  + Feliksa Marię Trzcińskich i ich rodziców

          int. Henryka Sulowskiego – Wólka Batorska

18.oo   w rocznicę ślubu  Izabeli i Roberta Michałków

 

PIĄTEK –  6 październik

6.45  +   Bronisława Weronikę Serwaków i ich rodziców

           int. Jana Serwatki – Batorz II

18.oo   w intencji członków Koła Żywego Różańca Haliny Kryk

 

 

SOBOTA –  7 październik

6.45  + Jana Michalczyka r. śm. Agnieszkę Pawła

           int. rodziny Michalczyków – Kolonia Batorz

18.oo  wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

          int. apostolatu “Margaretka”

 

NIEDZIELA –  8 październik

7.3o  + Stefana Sobótkę

         int. córki Kazimiery – Wólka Batorska

11.oo   Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej potrzebne łaski dla męża w dniu urodzin

16.oo    + Janinę Tupaj

           int. Jerzego Tupaj – Wólka Batorska

 

 

PONIEDZIAŁEK –  9 październik

6.45 + Bronisławę r. śm. Jana Jana Pawła Katarzynę z rodz. Plachów  Sobótków

          int. Genowefy Ładziak – Kolonia Wólka Batorska

7.3o   + Bronisławę r. śm. Jana Jana  i ich rodziców

          int. Jana Zyśko – Wólka Batorska Las

18.oo   w 24 rocznicę ślubu Andrzeja i Moniki Widz

 

WTOREK –  10 październik

6.45   dusze czyśćcowe

        int. Teresy Wnuk – Batorz I

7.3o   wynagradzająca

        int. Haliny Kryk – Batorz II

18.oo   + Edwarda Wereskiego Wojciecha Katarzynę Zofię

         int. Genowefy Wereska – Ponikwy Kolonia

 

ŚRODA –  11 październik

6.45  + Bronisława r. śm.  Weronikę Jana Mariannę Serwatków

            int. Marii Chałabis – Kolonia Wólka Batorska

7.3o  + Andrzeja Pilarskiego

          int. Marka Sawickiego z rodziną – Batorz II

18.oo  + Jana Wójcika r. śm.  Paulinę Jana Eugeniusza z rodz. Wójcików dusze czyśćcowe

          int. Danuty Wójcik – Batorz II

 

CZWARTEK –  12 październik

6.45  + Wiesława Nieściur z rodz. Nieściur Sulowskich

         int. Stanisława Krawczyka

7.3o  + Stefanię Sulowską

          int. męża Józefa z rodziną

18.oo   + Jana Wójcika r. śm.  Paulinę Jana Eugeniusza z rodz. Wójcików 

          int. Teresy Michałek – Batorz I

 

PIĄTEK –  13 październik

6.45  +   Bolesława Trzcińskiego 36 r. śm. Janinę Anatola Barbarę Wojciecha Trzcińskich

         int. Jadwigi Dycha – Batorz I

7.3o. + Mariannę Pastucha 4 miesięczna

         int. wnuka Tomasza z rodziną

18.oo   + Mariannę Serwatka

        int. Koła Żywego Różańca Leokadii Zyśko – Batorz II

 

SOBOTA –  14 październik

6.45  +  Bronisława Genowefę z rodz. Szymończyków Hałabisów

           int.Stanisława Szymończyka – Wólka Batorska

7.3o. + Stefana Winiarczyka 6 r. śm.  Bronisławę Andrzeja Katarzynę

           int. Romana Winiarczyka – Batorz II

13.oo ślub: Sylwia Sulowska – Piotr Kubik

18.oo  + Aleksandra Pizonia r. śm.

           int. Stefanii Pizoń – Wólka Batorska

 

NIEDZIELA –  15 październik

7.3o  + Józefę Wójcik Andrzeja

11.oo  w 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego

16.oo    w 40 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Zenony i Andrzeja

 

 

PONIEDZIAŁEK –  16 październik

6.45  + Stefanię Pawła Zyśków z rodz. Zyśków

           int.  Janusza Zyśko – Wólka Batorska

7.3o  + Szymona r. śm. Apolonię Wojciecha Teklę Andrzeja z rodz. Golców

           int. Zofii Sobótka – Kolonia Wólka Batorska

18.oo   + Ignacego Brodowskiego  45 r. śm. Annę z rodz.

             int. Teresy Michałek – Batorz II

 

WTOREK –  17 październik

6.45  + Annę Brodowską 26 r. śm.  Ignacego z rodz.

           int. Teresy Michałek – Batorz II

7.3o + Józefa Józefę Henrykę Mariannę Zygmunta  Aleksandra Ryszarda z rodz.

          int. Feliksa Sobótki – Kolonia Wólka Batorska

18.oo   dziękczynna o Boże błogosławieństwo w rodzinie

           int. Elżbiet Daśko – Batorz II

 

ŚRODA –  18 październik

6.45  + Teresę r. śm.  Barbarę

          int. rodziców

7.3o  + Karolinę Kozik 8 miesięczna

18.oo  w intencji Mikołaja Kozika w I rocznicę urodzin

           int. dziadków – Kolonia Batorz

 

CZWARTEK –  19 październik

6.45  + Genowefę Lipkowską 8 miesięczna

         int. rodziny Majów

7.3o  + Eugeniusza Rugała r. śm.  Jana Helenę Józefa Katarzynę Franciszkę z rodz. Rugałów zarzecznych Sulowskich

          int. Marii Rugała – Wólka Batorska

18.oo + Paulinę Wójcik r. śm. Jana Jana Eugeniusza z rodz. Wójcików Baranów dusze czyśćcowe

         int. Danuty Wójcik – Batorz II

 

PIĄTEK –  20 październik

6.45  + Mariannę Hałabis r. śm

          int. Krystyny Kozik

7.3o. + Jadwigę Jana Jana Stefanię z rodz. Zarzecznych Jargiełów Ładziaków Hałatów

          int. Jana Zarzecznego – Batorz II

18.oo  + Aleksandra Aleksandrę Jerzego Edwarda Kazimierę Krzysztofa Kazimieraków

          int. Wiesława Trzcińskiego – Wólka Batorska

 

SOBOTA –  21 październik

6.45  + Eugeniusza Winiarczyka r. śm. Bronisławę Zygmunta Walentego Agnieszkę z rodz. Winiarczyków Jaskowskich

          int.rodzina Winiarczyków – Batorz II

7.3o. + Edwarda Kowalczyka r. śm.

18.oo  + Paulinę Wójcik r. śm. Jana Jana Eugeniusza z rodz.

           int. Stanisława Wójcika – Batorz I

 

NIEDZIELA –  22 październik

7.3o  + Janinę Kozłowicz 18 r. śm. Stefanię Józefa Sokołów rodzeństwo dusze czyśćcowe

         int. Krystyny Zarzecznej – Batorz II

11.oo  za parafian

16.oo   +  Franciszka Katarzynę Antoniego

           int. Weroniki Łukasik – Wólka Batorska

 

PONIEDZIAŁEK –  23 październik

6.45 + Mariannę Serwatka 7 miesięczna

         int. Katarzyny Kot z rodziną

7.3o  + Katarzynę Aleksandra ich rodziców

         int. Jana Zyśko – Wólka Batorska las

18.oo   + Mariana r. śm. rodziców braci bratowe

             int. Gabrieli Pizoń – Batorz II

 

WTOREK –  24 październik

6.45  + Jana Nieściur 8 miesięczna

           int. Augustyna Zyśko z rodziną

7.3o  + Ryszarda Antosz

          int. rodziny Ryszarda Daśko

18.oo   + Mariana Pizoń r. śm. Teresę Szubartowską Danutę Czerwonka Ryszarda Sikorę z rodz. Sikorów Pizoniów

         int. Mirosława Pizoń – Batorz II

 

ŚRODA –  25 październik

6.45  + Janinę Sulowską 5 miesięczna

          int. Henryki Trzcińskiej z rodziną

7.3o  + Zygmunta Tereszko 4 miesięczna

          int. syna Andrzeja

18.oo  + Stefana Bryka z rodz. Bryków Piaseckich

          int. Jolanty Sulowskiej – Batorz I

 

CZWARTEK –  26 październik

6.45  + Helenę r. śm. Mariannę Tadeusza Pawła z rodz. Sawickich

           int. Henryka Sawickiego – Batorz I

7.3o  + Wiktora Mariannę Bronisławę Agnieszkę Stanisława z rodz.

18.oo  + Józefę Winiarczyk r. śm. Grzegorza z rodz. Winiarczyków Mazurów

           int. Marii Grela – Kolonia Batorz

 

PIĄTEK –  27 październik

6.45  + Helenę Sawicką Tadeusza Mariannę Kazimierza dusze czyśćcowe

          int. Teresy Sulowskiej – Wólka Batorska

7.3o. + Bronisławę Baran 3 miesięczna

           int. synowej ze Starej Wsi

18.oo  dusze czyśćcowe

 

SOBOTA –  28 październik

6.45  + Stanisława r. śm. Helenę Elżbietę Matysek Rozalię Walentego z rodz. Matysków Kędziorów

         int. Andrzeja Matysek – Batorz II

7.3o. + Józefa Kozika 1 miesięczna

         int. rodziny Wójcików sąsiadów

18.oo  w I rocznicę urodzin Franciszka

          int. dziadków

 

NIEDZIELA –  29 październik

7.3o  za parafian

11.oo  w 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Jadwigi i Romana Sulowskich

          int. dzieci

16.oo    dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 5 rocznicę urodzin Nikodema Jakubaszek

 

PONIEDZIAŁEK –  30 październik

6.45 + Zygmunta Tereszko

         int. Krystyny i Józefa Jakubaszek

7.3o  w 20 rocznicę urodzin Kacpra Pastuchy

         int. własna

18.oo   +  Marię Józefa Wieleba Jolantę Marię Jana z rodz. Wielebów Widzów

             int. Ryszarda Drozda – Batorz I

 

WTOREK –  31 październik

6.45  + Mariannę Serwatka

          int. rodziny Mazurów – Janów Lubelski

7.3o + Wacławę Tereszko – pogrzebowa

          int. bratanicy Małgorzaty

18.oo   w 10 rocznicę urodzin Michała Zielonki

           int. rodziców

 

LISTOPAD

ŚRODA –  1 listopad

7.3o  + Leokadię r. śm. Henryka Wójtowiczów

11.oo   za parafian

 

CZWARTEK –  2 listopad

7.3o własna

11.oo  dusze czyśćcowe

17.oo + Janinę Kozik r. śm.

            int. syna Mirosława

 

PIĄTEK –  3 listopad

6.45  + Janinę Pizoń r. śm.  Pawła Bronisława Józefa Czesława Grzegorza Pawła Annę Szymona dusze czyśćcowe

          int. Heleny Sulowskiej – Batorz II

17.oo. + Weronikę r. śm.  Bronisława Serwatków Józefę Franciszka Tylus

           int. Marii Chałabis – Kolonia Wólka Batorska

 

SOBOTA –  4 listopad

6.45  + Michalinę Stanicką 3 r. śm. Stefana Henryka Stanisława z rodz. Stanickich Skrzypków

         int. Krystyny Rugała – Wólka Batorska

17.oo wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

        int. Apostolatu “Margaretka”

 

NIEDZIELA –  5 listopad

7.3o  + Rozalię Jakubaszek r. śm.  Jana Jana Mariannę z rodz. Jakubaszków Tereszków

         int. Józefy Jakubaszek – Batorz I

11.oo  za parafian

16.oo   + Andrzeja Sulowskiego Dariusza Teresę z rodz. Sulowskich

            int. rodziny Sulowskich – Batorz I

 

PONIEDZIAŁEK –  6 listopad

6.45  + Józefa Helenę Wojciecha Katarzynę Zdzisława Halinę Zygmunta Jana Teofilę Jana Józefę Łukasików

         int. Reginy Zielonka – Kolonia Batorz

7.3o  + Janinę Kozik r. śm

           int.  syna Tomasza

17.oo  Msza Św. i różaniec wypominkowy – Batorz I

 

WTOREK –  7 listopad

6.45  + Gertrudę Wawrzyńca Krawczyków

          int. Teresy Zyśko – Wólka Batorska

7.3o + Wandę Michalczyk

          int. rodziny Michalczyków – Kolonia Batorz

17.oo   Msza Św. i różaniec wypominkowy – Batorz I

 

ŚRODA –  8 listopad

6.45  + Weronikę r. śm.  Jana z rodz. Zarzecznych

            int. Aliny Kowalczyk – Batorz II

7.3o  + Helenę Pawła Zbigniewa Katarzynę Stanisława Leona

          int. Stanisława Ładziak – Kolonia Wólka Batorska

17.oo   Msza Św. i różaniec wypominkowy – Batorz I

 

CZWARTEK –  9 listopad

6.45  + Zofie Kozik r. śm.

          int. Bogusława Kozika – Batorz I

7.3o  w 13 rocznicę urodzin Kacpra Wójcika

          int. rodziny

17.oo    Msza Św. i różaniec wypominkowy – Batorz II

 

PIĄTEK –  10 listopad

6.45  + Zofię 13 r. śm. Stanisława Kozików

        int. Jana Kozika – Kolonia Batorz

7.3o. +  Władysława r. śm. Helenę Rozalię Józefa; Józefa Amborskiego

          int. Marka Sawickiego – Batorz II

17.oo   Msza Św. i różaniec wypominkowy – Batorz I

 

SOBOTA –  11 listopad

10.oo.  za Ojczyznę

 

NIEDZIELA –  12 listopad

7.3o  + Bronisława Boczek 20 r. śm.  Mariannę Henryka Józefa z rodz. Boczków Chałabisów

         int. Janusza Boczek – Batorz I

11.oo  za parafian

16.oo    + Eugeniusza

            int. Lucyny Zarzecznej – Batorz II

 

PONIEDZIAŁEK –  13 listopad

6.45  + Antoniego Krawczyka 2 r. śm.  Zofię Mariannę Pawła  Bronisława z rodz. Krawczyków

        int. Mirosławy Kowalczyk – Batorz I

7.3o  + Bronisławę Pioś 2 r. śm.

         int. rodziny

17.oo   Msza Św. i różaniec wypominkowy – Wólka Batorska

 

WTOREK –  14 listopad

6.45  + Jarosława Nieściur 7 r. śm.

           int.  mamy

7.3o + Józefa Zyśko 24 r. śm. Stefana Mariannę Agnieszkę Marię Kazimierza Jana z rodz. Tylusów Kowalczyków Zysków Panków

          int. Leokadii Zyśko – Batorz II

17.oo   Msza Św. i różaniec wypominkowy – Wólka Batorska

 

ŚRODA –  15 listopad

6.45  +Józefę Wójcik Andrzeja

7.3o  + Jarosława Nieściur 7 r. śm.

          int. żony

17.oo  Msza Św. i różaniec wypominkowy – Kolonia Wólka Batorska

 

CZWARTEK –  16 listopad

6.45  + Piotra kota Marię i z rodz.

        int. Katarzyny kot – Batorz II

7.3o  + Genowefę Lipkowską 9 miesięczna

          int. siostry ciotecznej Elżbiety z rodzina

17.oo   Msza Św. i różaniec wypominkowy – Kolonia Batorz

 

PIĄTEK –  17 listopada

6.45  + Bronisławę Baran 4 miesięczna

7.3o. dusze czyśćcowe

 

SOBOTA –  18 listopad

6.45  w 5 rocznicę urodzin Antoniego Pastuchy

         int. dziadków

7.3o. +  Mariannę Pastucha 5 miesięczna

         int. Jolanty z rodziną

 

NIEDZIELA –  19 listopad

7.3o  + Edwarda Kowalczyka r. śm.

         int. żony

11.oo  za parafian

16.oo   + Karolinę Kozik 9 miesięczna

 

PONIEDZIAŁEK –  20 listopad

6.45  + Pawła r. śm. Marię Franciszka

           int. Wiesławy Wójcik – Batorz I

7.3o + Bronisława Wójcika 8 r. śm.

          int. rodziny Wojcików – Kolonia Batorz

 

WTOREK – 21 listopad

6.45   dusze czyśćcowe

         int. Andrzeja Widz – Batorz I

7.3o  + Bronisława r. śm.

          int. córki Krystyny

 

ŚRODA –  22 listopad

6.45  + Stanisława Twarogowskiego r. śm. z rodz.

          int. Elżbiety Daśko

7.3o  + Mariannę Sosnówka

          int. Marii Krawczyk  –  Batorz I

 

CZWARTEK –  23 listopad

6.45  + Stanisława Tadeusza Mariana Leona z rodz. Pizoniów dusze czyśćcowe

          int. Bożeny Pizoń – Batorz II

7.3o  +Janine Graboś 2 r. śm.

          int. Teresy Nieściur – Kolonia Batorz

 

PIĄTEK –  24 listopad

6.45  +Eugenię Kowalczyk r. śm. jej rodzeństwo ks. Jana Józefa Michała Pawła Leona Katarzynę Mariannę

           int. Jerzego Kowalczyka – Batorz I

7.3o. + Jana Nieściur 9 miesięczna

          int. rodziny Flisów – Błażek

 

SOBOTA –  25 listopad

6.45  + Rozalię Zyśko 3 r. śm.  Czesława ich rodziców i rodzeństwo

          int. Zbigniewa Zyśko – Batorz I

7.3o. + Antoniego Trzcińskiego r. śm. jego rodziców

           int. Jana Trzcińskiego – Wólka Batorska

 

NIEDZIELA –  26 listopad

7.3o  o Boże błogosławieństwo opiekę MB dla Huberta Michałka w 2 rocznicę urodzin

         int. dziadków

11.oo  za parafian

16.oo    + Mariannę Serwatka 8 miesięczna

            int. córki Anny z rodziną

 

PONIEDZIAŁEK –  27  listopad

6.45 + Wiesława Nieściur 6 miesięczna

          int. bratowej Anny

7.3o  + Janinę Nieściur 6 miesięczna

        int. rodziny Sobótków – Zdziłowice

 

WTOREK –  28 listopad

6.45  + Katarzynę r. śm. Józefa Szymończyków Wawrzyńca Franciszkę Tylusów

          int. Kazimierza Szymończyka – Batorz II

7.3o + Zygmunta Tereszko 5 miesięczna

          int. rodziny Skrzypków – Batorz I

 

ŚRODA –  29 listopad

6.45  + Stanisława Janinę Ładziaków ich rodziców

          int. rodziny Baranów – Batorz II

7.3o  + Janinę Trzcińską 2 r. śm.  Bolesława Anatola Barbarę Wojciecha

           int. Jadwigi Dycha – Batorz I

 

CZWARTEK –  30 listopad

6.45  + Janinę Trzcińską r. śm.

          int. wnuczki Beaty

7.3o  + Stefana Graboś 20 r. śm. Wojciecha Agnieszkę Józefę Jana Stefanię Mariannę z rodz.

          int. Teresy Nieściur – Kolonia Batorz

 

GRUDZIEŃ

 

PIĄTEK –  1 grudzień

6.45  + Janinę Brodowską 6 r. śm. Stanisława z rodz.

         int.  Teresy Michałek – Batorz II

17.oo  + Aleksandrę r. śm. Leonardę Ciszków

           int. wnuka Łukasza z rodziną

 

SOBOTA –  2 grudzień

6.45  + Weronikę Bronisława Serwatków ich rodziców

          int. Jana Serwatki _ Batorz II

17.oo  wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

     int. Apostolatu “Margaretka”

 

NIEDZIELA –  3 grudzień

7.3o  o Boże błogosławieństwo dary Ducha Świętego w 10 rocznicę urodzin Ksawerego i 14 rocznicę urodzin Huberta

         int. rodziców

11.oo  za parafian

16.oo    + Helenę Józefa  Jana Zysków

        int. rodziny Pizon – Wólka Batorska

 

PONIEDZIAŁEK –  4 grudzień

6.45 + Tadeusza 15 r. śm. Michała Ludwikę

7.3o  + Feliksa Sulowskiego 20 r. śm.  Janinę braci i siostry

           int. Henryka Sulowskiego – Wólka Batorska

17.oo   + Mariannę Serwatka

             int. koleżanek i kolegów córki Małgorzaty

 

WTOREK –  5 grudzień

6.45  + Zygmunta Tereszko

          int. Teresy i Henryka Michałka – Batorz I

7.3o  + Jadwigę Wójcik r. śm. Wojciecha Katarzynę Andrzeja Józefę Małgorzatę Jana z rodz. Wójcików Dudów

          int. Teresy Matysek – Piłatka

17.oo   + Eugeniusza Drozda 3 miesięczna

              int. córki Barbary z rodziną

 

ŚRODA –  6 grudzień

6.45  + Mariannę Zyśko r. śm. Piotra

          int. Grażyny Serwatka – Batorz II

7.3o  + Teresę Sulowską r. śm. Dariusza Andrzeja z rodz. Sulowskich Henryka Henrykę Bielaków

          int. rodziny Sulowskich – Batorz I

17.oo   + Mariannę Tereszko r. śm.

              int. Katarzyny Piórkowskiej

 

CZWARTEK –  7 grudzień

6.45  + Józefa Szczukę

         int. Krystyny Szczukla – Batorz I

7.3o 

          int.

17.oo + Irenę Wójcik r. śm.

            int. córek Anny i Barbary

 

PIĄTEK –  8 grudzień

7.3o   + Bronisławę Baran 5 r. śm.

11.oo. + za parafian

17.oo   + Mariannę Wnuk r. śm. Stanisława

             int. syna Mariana – Batorz I

 

SOBOTA –  9 grudzień

6.45  w rocznicę urodzin Jadwigi Dycha

        int. córek

7.3o. +  Mariannę Wnuk 10 r. śm. Stanisława z rodz. Wnuków Bednarczyków

             int. Gabrieli Boczek – Batorz I

17.oo  + Józefa Hałabisa 2 r. śm. Janinę Katarzynę Wawrzyńca Stefanię Jana

            int. synów

 

NIEDZIELA –  10 grudzień

7.3o  + Mariannę Boczek 20 r. śm.  Bronisława Henryka Józefa z rodz. Boczków Hałabisów

          int. Janusza Boczek – Batorz I

11.oo  za parafian

16.oo    + Mariannę Leona Sura

         int. Krzysztof Sura – Batorz I

 

PONIEDZIAŁEK –  11 grudzień

6.45 + Michała Serwatkę r. śm. Katarzynę Adama Katarzynę

          int. Wiesława Szymończyka – Batorz II

7.3o  + Bronisławę Winiarczyk r. śm. Eugeniusza Walentego Zygmunta Agnieszkę z rodz. Winiarczyków Jaskowskich

           int. rodzina Wiaairczyków – Batorz II

17.oo   + Jana 45 r. śm. Czesławę ich rodziców

 

WTOREK –  12 grudzień

6.45  + Ryszarda Brzezinę 3 r. śm. Teresę

           int. córki Elżbiety Wójcik – Batorz I

7.3o + Alinę Mariusza Skorupów r. śm. Stanisława Arkadiusza Daśko

          int. Marii Skorupa – Batorz I

17.oo   + Mariannę Pastucha 6 miesięczna

           int. Małgorzaty z rodziną

 

ŚRODA –  13 grudzień

6.45  + Stefanię Widomską 3 r. śm. Jana Katarzynę Widomskich

        int. Aleksandra Widomskiego – Wólka Batorska

7.3o  w rocznicę urodzin Mirosława

          int. żony

17.oo  + Zofię r. śm.  Fabiana Wlaszczyków Ewę Stanisława Januszczaków dusze czyśćcowe

             int. Haliny Kryk – Batorz II

 

CZWARTEK –  14 grudzień

6.45  + Franciszka Szymończyka r. śm. Annę Kazimierza Mariannę

           int. Wiesława Szymończyka – Batorz II

7.3o 

          int.

17.oo   dusze czyśćcowe

 

 

PIĄTEK –  15 grudzień

6.45  + Wiesława Nieściur 7 miesięczna

          int. Zygmunta Sulowskiego z rodziną – Błażek

7.3o. +

          int.

17.oo  + Józefę Wójcik Andrzeja

 

 

SOBOTA –  16 grudzień

6.45  + Zygmunta Tereszko

         int. Edyty i Nikodema Kurczak – Batorz I

7.3o. + Katarzynę Józefa Szymończyków ich rodziców

         int. Jana Serwatki – Batorz II

17.oo  + Dorotę Dąbrowską 10 r. śm.

             int. Katarzyny Pizoń – Wólka Batorska

 

NIEDZIELA –  17 grudzień

7.3o  + Karolinę Kozik 10 miesięczna

11.oo  za parafian

16.oo    + Genowefę Lipkowską

         int. Leokadii Kowalczyk z rodziną

 

PONIEDZIAŁEK –  18 grudzień

6.45 + Józefa Kozika 3 miesięczna

          int. chrześniaka Zygmunta

7.3o  + Eugeniusza Drozda

           int. rodziny Bednarczyków – Zdziłowice

17.oo   w 2 rocznicę urodzin Zuzanny i 5 Klary o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Św.

          int. rodziców

 

WTOREK –  19 grudzień

6.45  + Janinę Nieściur 7 miesięczna

           int. rodziny Zyśków

7.3o

          int.

17.oo   + Mariannę Pastucha

           int. sąsiadów

 

ŚRODA –  20 grudzień

6.45  + Jana Hałabis r. śm.

        int. Krystyny Kozik – Batorz I

7.3o  

          int.

17.oo  + Stefanię Sulowską

             int. syna Bogdana z rodziną

 

CZWARTEK –  21 grudzień

6.45  + Ryszarda Drozda

           int. Bożeny i Krzysztofa Bednarczyk – Błażek

7.3o 

          int.

17.oo   w intencji Apostolatu “Margaretka”

            int. s. Nazarii Wójcik

 

 

PIĄTEK –  22 grudzień

6.45  + Mariannę Józefa Stanisława Bogdana z rodz. Sulowskich r. śm.

          int. Marii Skorupa – Batorz I

7.3o.

          int.

17.oo  + Zygmunta Tereszko

          int. wnuczek Alicji i Aleksandry

 

 

SOBOTA –  23 grudzień

6.45  + Jana Nieściur 10 miesięczna

         int. syna Stanisława z rodzina

7.3o. + Ryszarda Antosz

         int.  rodziny Groszków – Kolonia Batorz

17.oo  + Józefę Bolesława Jolantę Józefa Marię z rodz. Drozdów Pastuchów

             int. Ryszarda Drozda – Batorz I

 

NIEDZIELA –  24 grudzień

7.3o  + Mariannę Serwatka 9 miesięczna

           int. brata Kazimierza z rodziną

11.oo  za parafian

 

PONIEDZIAŁEK –  25 grudzień

0.oo za parafian

7.3o  + Michalinę Tadeusza Smylów

           int. Leokadii Kowalczyk – Batorz II

11.oo   o Boże błogosławieństwo  zdrowie dla rodziny Wojcików do Dzieciątka Jezus

          int. Wiesławy Wójcik – Batorz I

 

WTOREK –  26 grudzień

7.3o  + Łukasza Winiarczyka Halinę Leona Krzysztofa; Wacława Koniecznego

           int. Jerzego Winiarczyka z rodziną

11.oo  + Henrykę r. śm. Bronisława Eugeniusza Jana Agnieszkę Stanisława z rodz. Zarzecznych Kaproniów

          int. Haliny Sulowskiej – Batorz I

 

ŚRODA –  27 grudzień

6.45  + Józefa Marię Jolantę Stanisława Anielę z rodz. Wielebów

        int. Ryszarda Drozda – Batorz I

7.3o  + Janinę r. śm. Stanisława Sulowskich Sławomira Maksima

          int. Anny Hałabis – Batorz II

 

CZWARTEK –  28 grudzień

6.45  + Ryszarda Drozda

           int. stryjenki Leokadii Drozd – Aleksandrówka

7.3o 

          int.

 

 

PIĄTEK –  29 grudzień

6.45  przebłagalna

          int. Andrzeja Widz – Batorz I

7.3o.   dziękczynna za otrzymane laski w Rodzinie

 

 

SOBOTA –  30 grudzień

6.45  + Katarzynę Pastucha r. śm. Jana Jana z rodz. Pastuchów

         int. Henryka Pastucha – Batorz I

7.3o. + Annę Sulowską r. śm. Stanisława Jana Jana Marię z rodz. Sulowskich Drozdów

         int.  rodziny Winiarczyków –  Batorz II

 

NIEDZIELA –  31 grudzień

7.3o  + Annę r. śm. Stanisława Jana z rodz. Sulowskich Drozdów

          int. Haliny Sulowskiej – Batorz I

11.oo  za parafian z nabożeństwem na zakończenie roku