Intencje Mszalne

ŚRODA –   16 czerwiec

18.oo + Stanisława Cecylię Wójcickich

           int. córki Barbary

 

CZWARTEK –  17 czerwiec

6.45   +  Józefę Michałek 4 r. śm. Stefana i z rodz.

           int. Sylwestra Michałka – Batorz II

7.3o  + Eugeniusza Skrzypka 12 r. śm. Annę Franciszka z rodz. Chmielów Skrzypków

           int. Aliny Skrzypek – Wólka Batorska

18.oo  + Katarzynę Trzcińską

           int. córki Haliny Świątek

        

PIĄTEK –  18 czerwiec

6.45  za parafian

7.3o   w intencji ks. Pawła Solisa w rocznicę święceń kapłańskich

           int.  Apostolat „Margaretka”

18.oo   + Stanisława Adama Mariannę Jana Józefa Aleksandra Twarogoskich

           int. Henryki Twarogowskiej – Batorz II

 

SOBOTA – 19 czerwiec

6.45  + Józefa Józefę Henrykę Mariannę Aleksandra Zygmunta Ryszarda z rodz. Sobótków

           int. Feliksa Sobótki – Kolonia Wólka Batorska

7.3o  + Genowefę Krawczyk 2 miesięczna

           int. syna Krzysztofa z rodziną

18.oo   + Stanisława Rugałę 

           int. rodziny Stanickich – Wierzchowiska

 

NIEDZIELA–  20 czerwiec

7.3o   + za parafian

11.oo    w 30 rocznicę ślubu Zofii i Krzysztofa Zarzecznych

           int . dzieci

16.oo    o Boże bł. zdrowie Henryki Trzcińskiej, Reginy Zyśko oraz Darii Żyłka z okazji urodzin

           int . Anny Krzyżanowskiej z dziećmi i wnukami

 

PONIEDZIAŁEK  – 21 czerwiec

6.45  + Rozalię Zyśko

           int . koleżanki

7.3o  + Adama Feliksę Chmielów z rodz. Skrzypków Chmielów Nieściur 

           int . Aliny Skrzypek – Wólka Batorska

18.oo  w rocznicę święceń kapłańskich proboszcza

           int. Apostolat „Margaretka”

 

WTOREK – 22 czerwiec

6.45    + Genowefę Zyśko

           int . od pracowników firmy Janex z Janowa Lublskiego

7.3o  + Józefa i z rodz. 

            int . Aurelii Siek – Batorz I

18.oo  + Teresę Kowalczyk

            int . Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

ŚRODA –   23 czerwiec

6.45   +  Józefa Mariannę

           int. córki – Wólka Batorska

7.3o    + Walentego Karolinę Józefę Stanisława Krawczyków Marię Zarzeczną

            int. rodziny Stanickich

18.oo   + Teresę Kowalczyk

            int. Feliksa Sobótki

 

 

CZWARTEK –  24 czerwiec

6.45   o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w 60 rocznicę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego Genowefy i Tadeusza Kuraszkiewiczów 

       int. syna Roberta z rodziną

7.3o  + Jana Brodowskiego

           int. syna Andrzeja Brodowskiego z rodziną

18.oo  + Stanisława Rugałę

           int. Henryki Trzcińskiej i Anny Krzyżanowskiej z rodziną

        

PIĄTEK –  25 czerwiec

6.45  + Rozalię Zyśko 7 miesięczna

          int . wnuków Katarzyny i Wojciecha

7.3o  o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Marty Igi Jarka Marcelinki Joanny Dominiki Dorotki

18.oo   + Jana Wcisło r. śm. Stefanie Bronisławę 

           int. Hieronimy Wcisło – Batorz II

 

SOBOTA – 26 czerwiec

6.45  + Helenę Sawicką 8 miesięczna

           int . Zarządu OSP w Batorzu

7.3o      + Feliksa Trzcińskiego r. śm.

           int. Anny Krzyżanowskiej i Henryki Trzcińskiej

18.oo   + Bronisława  6 r. śm. Genowefę 18 r. śm. Sosnówków

           int. dzieci

NIEDZIELA–  27 czerwiec

7.3o   + Henryka r. śm. Leokadię Wójtowicz

11.oo  za parafian

16.oo   dziękczynno – błagalna o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla wnuków

 

PONIEDZIAŁEK  – 28 czerwiec

6.45  + Stanisławę Leona Wielgomas Stanisława

           int. Marii Wielgomas – Batorz I

7.3o  + Feliksa Trzcińskiego r. śm.

           int. córki Reginy Zyśko z rodziną

18.oo  + Ewę Nosiadek

             int . Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

WTOREK – 29 czerwiec

7.3o    + Jana Matysiaka 43 r. śm.

11.oo  w intencji ks. Pawła Zyśko z racji imienin

           int. rodziców i brata Łukasza z żoną

18.oo  + Stanisława Matysiak 8 miesięczna

         

 

ŚRODA –  30  czerwiec

6.45  + Józefę r. śm. Jana Mirosława Stefanię  i z rodz. Wnuków

           int. Ewy – Kolonia Batorz

18.oo    MSZA ŚWIĘTA INTRONIZACYJNA

 

LIPIEC

 

CZWARTEK –  1 lipiec

6.45   + Leona Winiarczyka 9 miesięczna

           int. Kazimierza Bożek z rodziną

7.3o  w 2 rocznicę urodzin Łucji oraz za Katarzynę i Łukasza o błogosławieństwo Boże i zdrowie

18.oo  + Teresę Kowalczyk

           int.  Apostolat „Margaretka”

        

PIĄTEK –  2 lipiec

6.45  + Lucynę Antoniego Jakubaszków Józefa Dychę

          int . Ewy Dycha – Batorz I

7.3o   + Bronisława 23 r. śm. Genowefę Antoninę Stanisława Michała z rodz. Krawczyków i Jasików

         int. Krzysztofa Krawczyka – Wólka batoirska

18.oo   + Janinę Kozik 8 miesięczna

           int.  Apostolat „Margaretka”

 

SOBOTA – 3 lipiec

6.45  + Bronisławę Winiarczyk  11 miesięczna

7.3o      + Józefa r. śm. Ewę Józefa

           int. Wiesławy Wójcik – Batorz I

18.oo  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

           int.  Apostolat „Margaretka”

        

NIEDZIELA–  4 lipiec

7.3o   + Halinę Winiarczyk 8 r. śm. 

           int. syna Jerzego z rodziną

11.oo  za parafian

16.oo   z okazji urodzin Józefa Hałabis

           int. sióstr

 

PONIEDZIAŁEK  – 5 lipiec

6.45  + Józefa Dychę r. śm. Bronisławę Bolesława Dycha Antoniego Bożenę Momot

           int. Tadeusza Dycha – Batorz I

7.3o  + Andrzeja r. śm. Władysławę Jarosława Kryk Zofię Fabiana Wlaszczyków dusze czyśćcowe

           int. Haliny Kryk – Batorz II

 

 

WTOREK – 6 lipiec

6.45    Jana Rozalię Jana z rodz. Jakubaszków

           int. Józefy Jakubaszek

7.3o  Stefana Sobótkę 9 miesięczna

           int. Krystyny Krawczyków – Wólka Batorska

 

ŚRODA –  7 lipiec

6.45   + Marianne Hałabis9 miesięczna

7.3o  w I rocznice urodzin Oliwki

           int. dziadków – Kolonia Batorz

 

CZWARTEK –  8 lipiec

6.45   + Józefę Matysiak I rocznica śmierci

           int. rodziny

7.3o  + Tadeusza Janinę Katarzynę Andrzeja Pastuchów

           int. Ryszarda Pastuchy – Batorz I

        

PIĄTEK –  9 lipiec

6.45  + Tadeusza Pietraszek r. śm. Janinę z rodz. Pietraszków

          int . Wiesława Trzcińskiego – Wólka Batorska

7.3o  + Stanisława r. śm. Zofię Kozik

           int.  Jana Kozika – Kolonia Batorz

 

SOBOTA – 10 lipiec

6.45  + Katarzynę Jaworską Jana Feliksa Jana Józefę Agnieszkę; Józefa Wójcik

           int. Marii Wójcik – Batorz I

7.3o      w 18 r. urodzin o Boże bł i opiekę Matki Bożej

           int. dziadków

        

NIEDZIELA–  11 lipiec

7.3o   + Ryszarda Sosnówkę

           int.  rodziny

11.oo  za parafian

16.oo   Władysława Studzińskiego Stanisławę Wojciecha

           int. Marii Nieściur – Batorz I

 

PONIEDZIAŁEK  – 12 lipiec

6.45  + Michalinę Wnuk Wawrzyńca Leona Anielę Jana Józefę Sławomira Mirosława

           int. Krystyny Krawczyk – Wólka Batorska 

7.3o  + Jana Pastuchę  r. śm. Katarzynę

           int. Jana Pastuchy – Batorz I

 

 

WTOREK – 13 lipiec

6.45    + Genowefę Zyśko 3 miesięczna

           int. syna Jerzego z rodziną

7.3o  

 

ŚRODA –  14 lipiec

6.45   + z rodziny Jargiełów

         int. Andrzeja Sulowskiego – Batorz I

7.3o  + Jana Pastuchę Stefanię Pawła Mariannę Leontynę Władysława z rodz. Pastuchów Sulowskich

         int. Stanisława Pastuchy – Wólka Batorska

 

CZWARTEK –  15 lipiec

6.45   w intencji s. Barbary Brodowskiej

           int. Apostolat „Margaretka”

7.3o  w I rocznicę urodzin Macieja Rębisza

           int. dziadków – Batorz I

        

PIĄTEK –  16 lipiec

6.45  o dary Ducha Św. opiekę Matki Bożej Szkaplerznej w 13 rocznicę urodzin Aleksandry Mudrak

7.3o  dusze czyśćcowe

 

 

SOBOTA – 17 lipiec

6.45  + Mariannę Zarzeczną 5 r. śm.

           int.  Aliny Winiarczy – Batorz II

7.3o     + Ryszarda 8 r. śm. rodziców i z rodz.

           int. Gabrieli Pizoń – Batorz II

15.oo   ślub: Kamil i Ilona Krawczyk       

 

NIEDZIELA–  18 lipiec

7.3o   + Zofię Żyguła

           int.  Danuty Groszek – Kolonia Batorz

11.oo  + Krzysztofa Wandę Zbigniewa Jana Regmuntów Alinę Skorupa

           int. Grażyny Grela – Batorz I

16.oo  za parafian

 

 

PONIEDZIAŁEK  – 19 lipiec

6.45  + Pawła Wójcika r. śm. Józefę Mariana  z rodz. Wójcików

           int. Reginy Pastucha – Batorz I

7.3o  + Wojciecha Trzcińskiego

           int. córki Krystyny

 

 

WTOREK – 20 lipiec

6.45    + Franciszka Annę Jana Mariannę Rozalię Andrzeja

           int. Józefy Jakubaszek – Batorz I

7.3o  + Janinę Hałabis 4 r. śm.

         int. Józefa Hałabis – Batorz II

 

ŚRODA –  21 lipiec

6.45   + Jana Sosnówkę 29 r. śm. 

         int. Marii Karwczyk – Batorz I

7.3o  + Jana Jakubaszka Bronisława Drozda r. śm. z rodz

         int. Henryki i Jana Jakubaszek – Batorz II

 

CZWARTEK –  22 lipiec

6.45   + Jana Brodowskiego 24 r. śm.

           int. Wiesławy Zyśko – Wólka Batorska

7.3o   + Genowefę Krawczyk 3 miesięczna

           int. rodziny Michałków – Aleksandrówka

        

PIĄTEK –  23 lipiec

6.45  w I rocznicę urodzin Marceliny o Boże bł. opiekę Matki Bożej

          int . rodziców

7.3o  + Genowefę Zyśko

           int.  kapeli Kalina – Folk z Polichny

 

SOBOTA – 24 lipiec

6.45  + Rozalię Zyśko 8 miesięczna

7.3o   + Stanisława Rugałę 6 miesięczna

           int. rodziny Sobótków

15.oo   ślub: Monika Kozik – Bartosz Skoczylas

 

NIEDZIELA–  25 lipiec

7.3o   + Józefa Kowalczyka jego żonę i rodziców

11.oo  + Andrzeja Pastuchę 25 r. śm. Katarzynę Reginę Elżbietę Janinę Rozalię Mariannę Pawła Mariannę Tomasza z rodz. Pastuchów Zyśków

           int. syna z Lublina

16.oo   za parafian

 

PONIEDZIAŁEK  – 26 lipiec

6.45  + Helenę Sawicką 9 miesięczna

           int. wójta Gminy z pracownikami Urzędu Gminy  Batorz

7.3o  + Eugeniusza Pioś I r. śm.

           int. rodziny

 

WTOREK – 27 lipiec

6.45  + Genowefę Krawczyk

           int. Anny i Aleksandra Wielgomas

 

7.3o  

 

ŚRODA –  28 lipiec

6.45  + Henryka Kupczyńskiego 7 r. śm.

           int. żony Marii – Batorz II

7.3o  

 

CZWARTEK –  29 lipiec

6.45   + Stanisława Matysiak 9 miesięczna

7.3o  + Stanisława Brodowskiego 16 r. śm. Janinę z rodz.

        

PIĄTEK –  30 lipiec

6.45  Janinę Pietraszek r. śm. Tadeusza Kazimierza Bronisławę z rodz. Pietraszków Wójcików

          int . Wiesława Trzcińskiego – Wólka Batorska

7.3o  + Józefę r. śm. Józefa z rodz. Zyśków Pastuchów

           int.  Jana Zyśko – Wólka Batorska

 

SOBOTA – 31 lipiec

6.45  + Henryka Kupczyńskiego r. śm.

           int. rodziny Brodowskich

7.3o   + Jarosława Kryka r. śm. dusze czyśćcowe

           int. Haliny Kryk – Batorz II

 

SIERPIEŃ

 

NIEDZIELA–  1 sierpień

7.3o   + Leona Winiarczyka 10 miesięczna

           int. rodziny Sikorów z Moczydeł

11.oo   za parafian

16.oo   + Henryka Kupczyńskiego r. śm.

           int. syna z rodziną

 

PONIEDZIAŁEK  – 2 sierpień

6.45  + Jana Rozalię Jana

         int. Józefy Jakubaszek- Batorz

7.3o  +Janinę Kozik 9 miesięczna

 

 

WTOREK – 3 sierpień

6.45    + Bronisławę Winiarczyk I rocznica śmierci

7.3o  

 

ŚRODA –  4 sierpień

6.45  + Stefana Sobótkę 10 miesięczna

7.3o  + Henryka Puchalę

           int. córki Michaliny Brodowskiej z rodziną

 

CZWARTEK –  5 sierpień

6.45   +  Henryka Puchalę

           int. Ewy Puchala – Batorz I

7.3o  + Rozalię Kędziora Czesława Władysławę

           int. Henryki Wójcik – Batorz I

18.oo  w 4 urodziny Ameli Białej i Martyny

           int.  dziadków – Batorz I

        

PIĄTEK –  6 sierpień

7.3o  + Bronisława Janinę Lenart Jana Wcisło

          int . Krystyny Wcisło – Wólka Batorska

11.oo  + Jana r. śm. Annę Wawrzyńca Gertrudę Krawczyków

          int . Teresy Zyśko – Wólka Batorska

18.oo   + Henryka Kozłowicz Tadeusza Janinę dusze czyśćcowe

           int.  Krystyny Zarzecznej – Batorz II

 

SOBOTA – 7 sierpień

6.45   + Genowefy Zyśko  w rocznice urodzin

           int.  wnuków Rafała Romana Patrycji i prawnuka Fabiana

7.3o      + Magdalenę Sulkowską

           int.  Czesława i Sławomira Sochockich z rodziną

15.oo  ślub: Norbert Krawczyk – Ilona Sulowska

18.oo  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

           int.  Apostolat „Margaretka”

        

NIEDZIELA–  8 sierpień

7.3o   + Jana Bresia r. śm. Agnieszkę

           int. Hieronimy Wcisło – Batorz II

11.oo  za parafian

16.oo   + Stefanię Zaręba 2 r. śm. Weronikę Katarzynę Ignacego z rodz. Momotów Zarębów

 

 

PONIEDZIAŁEK  – 9 sierpień

6.45  + Stanisława Rugałę

           int. rodziny Sulowskich – Wólka Batorska

7.3o  + Jana Zarzecznego

           int. Marii Szymończyk – Wólka Batorska

 

WTOREK – 10 sierpień

6.45    + Mariannę Hałabis 10 miesięczna

       int. wnuczki Emilii

7.3o  

  

 

ŚRODA –  11 sierpień

6.45   + Dariusza Sulowskiego r. śm. Teresę Andrzeja z rodz. Sulowskich

       int. rodzina Sulowskich – Batorz I

7.3o  + Genowefę Krawczyk

           int.  rodziny Szymończyków i Sulowskich

 

CZWARTEK –  12 sierpień

6.45   + Ryszarda Sosnówkę 2 rocznica śmierci

           int. żony z dziećmi

7.3o  dusze czyśćcowe

        

PIĄTEK –  13 sierpień

6.45  + Stefana Sulowskiego Stanisława Katarzynę

          int . Jana Sulowskiego – Wólka Batorska

7.3o  + Władysławę Sulowską 11 r. śm. Henryka Zdzisława z rodz. Sulowskich Kowalczyków

           int.  Andrzeja Sulowskiego –  Batorz I

 

SOBOTA – 14 sierpień

6.45  + Czesława Kędziorę Rozalię Władysławę

           int. Henryki Wójcik – Batorz I

7.3o    + Ryszarda Sosnówkę 2 rocznica śmierci

           int. teściów

14.oo ślub: Rugała Łukasz –  Pizoń Kinga

        

NIEDZIELA–  15 sierpień

7.3o   w intencji s. Nazarii Wójcik

           int.  Apostolat „Margaretka”

11.oo  za parafian

16.oo   Władysławę Kozik 7 r. śm.

           int. rodziny Kowalskich – Batorz II

 

PONIEDZIAŁEK  – 16 sierpień

6.45  + Janinę Zielonka r. śm. Aleksandra z rodz.

           int. Krzysztofa Zielonki – Kolonii Batrz

7.3o  + Józefa Kozik Janinę 

           int. Mirosława Kozik – Batorz I

 

 

WTOREK – 17 sierpień

6.45    + Stanisława Rugałę

           int. Mariana Stanickiego

7.3o  + Jadwigę Adama 80 r. śm. Stanisława 50 r. śm. Feliksę z rodz. Adamków Dumów

           int. Marianny Pastucha – Batorz II

 

ŚRODA –  18 sierpień

6.45   + Teresę Żołynia Stanisława

         int. Marii Wielgomas – Batorz I

7.3o  + Genowefę Krwczyk

           int.  kolegów i koleżanek córki Jolanty

 

CZWARTEK –  19 sierpień

6.45  + Stanisława Rugałę

           int. Zofii i Jana Król

7.3o  o szczęśliwe rozwiązanie i błogosławieństwo Boże dla Sylwii

        

PIĄTEK –  20 sierpień

6.45  w 1 rocznicę urodzin Marysi Wójcik

           int. dziadka Stanisława

7.3o  + Annę Fajda 4 r. śm. Teodozję Lucjana Andrzeja Annę Tadeusza Wandę

           int. Wiesława Fajdy – Batorz II

 

SOBOTA – 21 sierpień

6.45  + Anatola Trzcińskiego 22 r. śm. Bolesława

           int.  Jadwigi Dycha – Batorz I

7.3o   + Genowefę Krawczyk

           int.  wnuczków

        

NIEDZIELA–  22 sierpień

7.3o   + Jana Zarzecznego jego rodziców

           int. rodziny Kowalczyków –  Batorz II

11.oo   w intencji Kaludii i Michała Wójcik w I rocznicę ślubu

16.oo  za parafian

 

 

PONIEDZIAŁEK  – 23 sierpień

6.45  + Michalinę Tadeusza

           int. Leokadii Kowalczyk  – Batorz II

7.3o   w 15 rocznicę urodzin Huberta Mudrak

 

 

WTOREK – 24 sierpień

6.45   +Rozalię Zyśko 9 miesięczna

7.3o    + Genowefę Krawczyk 4 miesięczna

           int. Jana Zyśko z rodziną

 

ŚRODA –  25 sierpień

6.45   + Helenę Sawicką 10 miesięczna

         int. Henryka Skrzypka – Błażek

7.3o  

 

CZWARTEK –  26 sierpień

7.3o    + Pawła r. śm. Helenę Zbigniewa Leona Katarzynę Stanisława z rodz. Ładziaków Chałabisów

           int. Stanisława Ładziaka – Kolonia Wólka Batorska

11.oo  w 4 rocznicę ślubu Darii i Karola Żyłka

18.oo     z okazji urodzin i imienin s. Nazarii Wójcik o Boże bł.    

 

PIĄTEK –  27 sierpień

6.45  + Stanisława Rugałę 7 miesięczna

          int . koleżanek żony ze szkoły

7.3o  za dusze czyśćcowe

 

SOBOTA – 28 sierpień

6.45  + Henryka Mariannę Janusza Nieściur

           int. Anny Kowalskiej – Batorz II

7.3o   + Aleksandrę Pawła Zyśko

           int. syna Józefa

 

 

NIEDZIELA–  29 sierpień

7.3o   + Stanisława Matysiak 10 miesięczna

11.oo  za parafian

16.oo  + Stefana Stanickiego Henryka Stanisława z rodz. Stanickich Skrzypków

           int. Krystyny Rugała – Wólka Batorska

 

PONIEDZIAŁEK  – 30 sierpień

6.45   dziękczynno – błagalna w 18 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Barbary i Mateusza Mudraków; o wypełnienie woli Bożej w rodzinie

7.3o    w I rocznicę urodzin Mikołaja Żyłki

          int . rodziców

 

WTOREK – 31 sierpień

6.45    + Józefę Tylus r. śm. Franciszka Anastazję Antoniego Kozików Anielę Tomasza Krawczyków

          int . Jana Serwatki – Batorz II

7.3o  + Wiktorię Białek r. śm.

          int . syna