Intencje Mszalne

ŚRODA –   21 kwiecień

6.45    + Tadeusza Kozłowicza Józefa Mariannę Janinę Jana; Czesława Rugałę z rodz.  Pizoniów Kozłowiczów

             int. Krystyny Zarzecznej – Batorz II

7.3o    + Jana Panka 24 r. śm. Wojciecha Józefę Marcina Mariannę Bronisławę Aleksandra z   rodz. Sulowskich Panków Jaszczynów

             int. Leokadii Zyśko – Batorz II

 

CZWARTEK –  22  kwiecień

6.45   Pawła Sulowskiego Mieczysława Rozalię Stanisława Mariannę Sulowskich

             int. Helena Sulowska – Batorz II

7.3o   + Bolesława Mazur r. śm. Mariannę Jana Katarzynę

             int. Bogusława Mazur – Kolonia Wólka Batorska

 

PIĄTEK –  23  kwiecień

6.45    + Pawła Sulowskiego r. śm. Mieczysława

                int. Urszuli  Mazur – Kolonia Wólka Batorska

7.3o    + Marię Widz 7 r.śm. Jana z rodz. Widzów

                int. syna

SOBOTA – 24 kwiecień

6.45    + Roazlię Zyśko 5 miesięczna

              int.  rodziny Mytników – Wojciechów

7.3o    + Helenę Sawicką 6 miesięczna

              int.  Rady parafialnej

 

NIEDZIELA–  25 kwiecień

7.3o   o Boże błogosławieństwo dary Ducha Św. opiekę MB dla Eryka  Winiarczyka  w 2 rocznicę urodzin

              int.  rodziców

11.oo    za parafian

16.oo   o Boże bł. i o piekę MB dla córki Zuzanny z okazji 3 rocznice urodzin  i 1 rocznicę urodzin syna Macieja  

               int .rodziców 

 

 

PONIEDZIAŁEK  – 26 kwiecień

6.45   + Stanisława Rugałę 3 miesięczna

7.3o    + Marię Józefa Kozik 

            int. rodziny Matysków – Batorz II

 

WTOREK – 27  kwiecień

6.45    + Annę  r. śm. Wojciecha Janinę  Chałabis

             int. Czesława Chałabis – Kolonia Wólka Batorska

7.3o   + Henryka Wiechnik r. śm. i z rodz.

             int. Leontyny Wiechnik – Batorz I

 

ŚRODA –   28 kwiecień

6.45   + Michalinę Stanicką

           int. rodziny Sulowskich – Wólka Batorska

7.3o    + Władysława r. śm. Anastazje Jana Teklę Andrzeja z rodz. Łukasików

 

 

CZWARTEK –  29  kwiecień

6.45   Stanisława Matysek 6 miesięczna

7.3o  + Feliksa Trzcińskiego 3 r. śm. 

         int.  siostry 

 

PIĄTEK –  30  kwiecień

6.45   o Dary Ducha Św. na czas egzaminów maturalnych dla Damiana

         int. rodziców

7.3o    z okazji  18 rocznicy urodzin Łukasza Kowalskiego i w 40 rocznicę urodzin mamy, Grażyny

            int. rodziców

 

MAJ

 

SOBOTA –  1 maj

6.45    + Leona Winiarczyka 7 miesięczna

              int.  rodziny Tylusów

7.3o    + Krystiana Pietrzyk 10 r. śm.

              int.  Rady parafialnej

18.oo   Wynagradzająca Najświętszemu sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

              int.  Apostolstwo „Margaretka”       

 

NIEDZIELA–  2maj

7.3o   + Janinę Kozik 6 miesięczna

11.oo    za parafian

16.oo   o błogosławieństwo Boże zdrowie dla dzieci i wnuków

               int . Leokadii Kowalczyk – Batorz II

 

PONIEDZIAŁEK  – 3 maj

7.3o   dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Miłosierdzie i Opatrzność

           int. rodziny Baranów – Batorz II

11.oo   za parafian          

16.oo  o dary Ducha Św. w egzaminach maturalnych dla córki Anny

           int. rodziców – Batorz I

 

WTOREK – 4 maj

6.45    + Jana Wójcika  r. śm. Kazimierza Bronisławę Stanisława Stefanię Edwarda Teresę z rodz. Wójcików

             int. Wiesława Trzcińskiego –  Wólka Batorska

7.3o   + Stefana Sobótkę 7 miesięczna

             int. Karola Żyłki z rodziną

18.oo  + Edwarda Rubaja r. śm. Henryka Franciszkę Stanisława Stanisława z rodz. Rubajów Dudów

           int. Haliny Pizoń – Batorz II

 

ŚRODA –   5 maj

6.45   + Bronisławę Winiarczyk 9 miesięczna

7.3o    + Magdalenę Sulowską 

           int. Czesława Suchockiego z rodziną

18.oo  +Annę Mazur z Janowa Lubelskiego

           int. rodzina Kazimierza Szymończyka – Batorz II

 

CZWARTEK –  6 maj

6.45   +  Łukasza Winiarczyka 9 r. śm.

           int. rodziców

7.3o  + Bożenę Aleksandra Helenę

         int.  Stanisława Drozda – Batorz I

18.oo  dziękczynno – błagalna; o zdrowi, potrzebne łaski dla Kingi Aleksandry Agnieszki Daniela Sylwestra Kacpra

           int. matki chrzestnej

        

PIĄTEK –  7 maj

6.45   + Katarzynę 26 r. śm. Franciszka Antoniego Trzcińskich

         int. Danieli Trzcińskiej – Wólka Batorska

18.oo   dziękczynno – błagalna rodziny Widzów – Batorz I

        

SOBOTA –  8 maj

7.3o    o Boże bł., dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej  dla Szymona Winiarczyka 7 rocznicę urodzin

              int.  dziadków – Wólka Batorska

11.oo   suma odpustowa za parafian

15.oo   ślub: Mateusz Paździerz – Katarzyna Kochan

16.oo   + Stanisława Rugałę

              int.  Henryki Trzcinskiej  i Anny Krzyżanowskiej

 

NIEDZIELA–  9 maj

7.3o   + Józefę Matysiak  10 miesięczna

11.oo    za parafian

16.oo   + Natalię Studzińską Rozalię Jana Sulowskich

               int . Marii Nieściur – Batorz I

 

PONIEDZIAŁEK  – 10 maj

6.45   + Mariannę Hałabis7 miesięczna

           int. męża Jana

7.3o   w 80 rocznicę urodzin Jana Jakubaszka  

            int. żony z synami – Batorz II    

18.oo  + Michalinę Stanicką

           int. Apostolstwo „Margaretka” 

 

WTOREK – 11 maj

6.45    + Jana   r. śm.  Stefanię Elżbietę Jana z rodz. Pyraków 

             int. Krystyny Brodowskiej – Batorz I

7.3o   + Katarzynę Trzcińską

             int. rodziny Krawczyków Kowalczyków

18.oo  + Tadeusza Porzuc 18 r. śm.

           int. córki

 

ŚRODA –   12 maj

6.45   + Stanisławę Rugała

           int. Jana Rugały z rodziną – Błażek

7.3o    + Józefa Stefanek

18.oo  dziękczynna za pomoc rodzinie dla osób Bogu wiadomych

           int. Haliny Kryk – Batorz II

 

CZWARTEK –  13  maj

6.45   +  Jana Aleksandrę Krawczyków

           int. Marianny Krawczyk

7.3o  + Genowefę Zyśko 1 miesięczna

         int.  córki Barbary z rodziną

18.oo  Zofię Franciszka Matuła Romana Annę Madej dusze czyśćcowe

           int. Barbary Mudrak

        

PIĄTEK –  14 maj

6.45   dusze czyśćcowe

7.3o  + Katarzynę Trzcińską

         int. wnuczki Ewy z rodziną

18.oo   w 1 rocznice urodzin Martynki Biała i za Amelię

           int. dziadków      

 

SOBOTA –  15 maj

6.45   +  Henryka Hałabis 11 miesięczna

7.3o  dziękczynna za otrzymane łaski o Boże bł. dla dzieci

         int. rodziców – Batorz I

18.oo   + Ryszarda Sosnówkę

              int.  rodziny

 

NIEDZIELA–  16 maj

7.3o   + Jana r. śm. Stefanię Jana Elżbietę z rodziny Pyraków Krawczyków

               int . Teresy Zyśko – Wólka Batorska

11.oo    za parafian

16.oo   + Jana r. śm. Mariannę Tomasza Brodowskich

               int . Krystyny Brodowskiej  – Batorz I

 

PONIEDZIAŁEK  – 17 maj

6.45   + Stanisława Rugałę

           int. Rady Parafialnej

7.3o   + Władysławę  Jakubaszka r. śm. 

            int. Jana Jakubaszka – Batorz II    

18.oo  + Katarzynę Trzcińską

           int. Koła Żywego Różańca Leokadii Zyśko Batorz II 

 

WTOREK – 18 maj

6.45    + Helenę Kowalczyk 

             int. zięcia Tomasza – Leżańsk

7.3o   + Stanisława Rugałę

18.oo  + Teresę Kowalczyk

           int. rodziny Chałabisów – Kolonia Wólka Batorska

 

ŚRODA –   19 maj

6.45   + Jana Brodowskiego r. śm.

           int. Jacka Brodowskiego z rodziną

7.3o    + Katarzynę Trzcińską

           int. Genowefy Sosnówka – Janów Lubelski

18.oo + Teresę Kowalczyk

           int. Koła Żywego Różańca – Kolonia Wólka Batorska

 

CZWARTEK –  20  maj

6.45   +  Mateusza Hałabis

           int. syna Jana – Kolonia Wólka Batorska

7.3o  

18.oo  + Genowefę Zyśko

           int. pracowników firmy Janex z Janowa Lubelskiego

        

PIĄTEK –  21 maj

6.45  + Teresę Kowalczyk

           int. rodziny Ładziaków – Kolonia Wólka Batorska

7.3o  z okazji 3 rocznicy urodzin Igora Żyłki

           int. rodziców

18.oo   + Apolonię Golec 10 r. śm. Szymona Wojciecha Jana Annę

           int. Zofii Sobótka –   Kolonia Wólka Batorska  

 

SOBOTA –  22 maj

6.45   +  Janusza r. śm. Łukasza Wandę Krzysztofa Regmuntów Stefanię Władysława Wójcików

           int. Bogumiły Regmunt – Batorz I

7.3o  w 18 rocznicę urodzin Marcina

         int. rodziców – Batorz II

18.oo   + Janusza Krawczyka 2 r. śm. 

         int. siostry

NIEDZIELA–  23 maj

7.3o   + Józefa Kozika

               int . rodziny

11.oo    za parafian

16.oo   + Jana Patuchę 23 r. śm. Mariannę Józefa

 

PONIEDZIAŁEK  – 24 maj

7.3o   + Jana Kowalczyka Salomeę Jana Katarzynę Franciszka Henryka Stanisława z rodz. Sulowskich Kowalczyków Jargiełów

           int. Marii Kowalczyk -BatorzI

11.oo   

18.oo  + Stanisława Rugałę

           int. rodziny Augustyna Zyśko – Batorz II 

 

WTOREK – 25 maj

6.45    + Helenę Sawicką 7 miesięczna 

             int. zięcia Tomasza – Leżańsk

7.3o   + Genowefę Zyśko 

            int. pracowników firmy Janex z Janowa Lubelskiego

18.oo  + Rozalię Zyśko 6 miesięczna

           int. chrześniaka Aleksandra Sokoła z rodziną

 

ŚRODA –   26 maj

6.45   + Mariannę Zyśko 16 r. śm. Stefana Jóżefa Agnieszkę Jana Kazimierza Marię z rodz. Kowalczyków Zyśków Panków 

           int. Leokadii Zyśko – Batorz II

7.3o    + Antoniego r. śm. Agnieszkę Tomasza Henryka Wiesławę  Wcisłów

18.oo + Katarzynę 4 r., śm. Franciszka Eugeniusza z rodz. Sulowskich Zuniów Rugałów 

           int. Marii Rugała –  Wólka Batorska

 

CZWARTEK –  27  maj

6.45   +  Józefę Wójcik r. śm. Pawła Mariana z rodz. Wójcików

           int. Reginy Pastucha – Batorz I

7.3o    + Teresę Kowalczyk

           int. rodziny Ładziaków – Kolonia Wólka Batorska

18.oo  ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

        

PIĄTEK –  28 maj

6.45  własna

7.3o  + Stanisława Rugałę

           int. Zenona Trzcińskiego rodziną – Niemcy

18.oo   w rocznicę święceń kapłańskich Pawła Zyśko

           int. Apostolat „Margaretka”

 

SOBOTA –  29 maj

6.45  w intencji rodziny Gałusów

7.3o  

18.oo  + Stanisława Matysek 7 miesięczna

           int. rodziny Poseł Gabrieli Masłowskiej

 

NIEDZIELA–  30 maj

7.3o   + Jana Nieściur r. śm.

               int . Marii Nieściur – Batorz I

11.oo    I KOMUNIA ŚWIĘTA

16.oo   + Janinę Stanisława Brodowskich

               int. córki

 

PONIEDZIAŁEK  – 31  maj

6.45   + Edwarda Pastuchę r. śm. Bronisławę i z rodz.

           int. Ryszarda Pastuchy – Batorz I

7.3o   + Natalię Chechlińską

            int. Genowefy Zyśko – Wólka Batorska

18.oo  + Jana Ciapak r. śm.

           int.  córki Małgorzaty

 

 

CZERWIEC

WTOREK – 1 czerwiec

6.45    + Leona Winiarczyka 8 miesięczna 

             int. rodziny Rugałów – Wólka Batorska

7.3o   o Boże bł. zdrowie dla wnuków Tadeusza Stanisława i ich rodziców

            int. dziadków

18.oo  dziękczynno – błagalna o Boże bł. i zdrowie dla Pawła i Łukasza

           int. rodzice

 

ŚRODA –   2 czerwiec

6.45   + Janinę Kozik 7 miesięczna

7.3o    + Stanisława Chałabisa r. śm. Anielę Wojciecha Annę Janinę z rodz. Chałabisów

     int. Danuty Sulowskiej – Batorz I

18.oo + Stanisława  r., śm. Anielę Chałabis

           int. Czesława Chałabisa –  Kolonia Wólka Batorska

 

CZWARTEK –  3 czerwiec

7.3o   +  Bronisławę Winiarczyk 10 miesięczna

11.oo    za parafian

        

PIĄTEK –  4 czerwiec

6.45  + Stefana Sobótkę 8 miesięczna

           int. siostry Marii Godala – Majdan Star.

7.3o  + Stefana Michałka 51 r. śm.  Józefę i z rodz.

           int. Sylwestra Michałka – Batorz II

18.oo   o urodzaje Kolonia Wólka Batorska

 

SOBOTA –  5 czerwiec

6.45  + Janinę Bronisława Józefa Dychę

           int. Ewy Dycha – Batorz I

7.3o  + Józefa Józefę Baran  Kazimierę rodziców z obu stron

18.oo  +Wynagradzająca Najświętszemu sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

           int.  Apostolat „Margaretka”

 

NIEDZIELA–  6 czerwiec

7.3o   o Boże bł. dla wnuczek Zuzi i Klary w dniu urodzin Zuzi

               int . dziadków

11.oo   dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Haliny i Mirosława

16.oo  dziękczynno – błagalna w 2 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego przez Pawła I Beatę 

               int. rodziców

 

PONIEDZIAŁEK  – 7 czerwiec

6.45   + Kazimierza Wójcika 31 r. śm. Irenę

           int. córki

7.3o   

            int. żony z synami – Batorz II    

18.oo  o urodzaje Wólka Batorska

 

 

WTOREK – 8 czerwiec

6.45    + Józefę Matysiak 11 miesięczna 

7.3o   w rocznicę święceń kapłańskich Łukasza Mudraka

             int. Apostolat „Margaretka”

18.oo   o urodzaje Batorz II

 

ŚRODA –   9 czerwiec

6.45   + Stanisławę Rugała

           int. rodziny Szymończyków

7.3o    + Genowefę Zyśko 2 miesięczna

           int. syna Krzysztofa z rodziną

18.oo   o urodzaje Kolonia Batorz

 

 

CZWARTEK –  10 czerwiec

6.45   +  Stanisława Nieściur r. śm. Leszka Jarosława z rodz Nieściur

           int.  rodzina Zuń – Kolonia Wólka Batorska

7.3o  + Wawrzyńca r. śm. Katarzynę Wcisło

         int.  Hieronimy Wcisło – Batorz II

18.oo  o urodzaje Batorz I

        

PIĄTEK –  11 czerwiec

6.45   + Mariannę Hałabis 8 miesięczna

           int. syna Zbigniewa z rodziną

7.3o  w rocznicę święceń kapłańskich Władysława Szyszki

         int. Apostolat „Margaretka”

18.oo   Czesławę Skrzypek Wiesławę Jana Daśków

          int. Elżbiety Daśko – Batorz I    

 

SOBOTA –  12 czerwiec

6.45   +  Ryszarda Sosnówkę

           int. rodziny

7.3o  + Katarzynę Kaproń 17 r. śm.

              int. wnuczki z rodziną

18.oo   + Teresę Kowalczyk 

              int.  rodziny Kozików – Batorz I

 

NIEDZIELA–  13 czerwiec

7.3o   + Janinę Kozik

               int . Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

11.oo    za parafian

16.oo   + Antoniego Kowalczyka

               int . rodziny

 

PONIEDZIAŁEK  – 14 czerwiec

6.45   + Barbarę Wcisło r. śm. Teresę

           int. rodzice

7.3o   

18.oo  + Janinę Wiechnik Bronisława

           int. rodziny Józefa Lenarta – Błażek

 

WTOREK – 15 czerwiec

6.45    + Henryka Hałabis I rocznica śmierci

7.3o   + Jana r. śm. Bronisławę Jana z rodz. Plachów

           int. Genowefy Ładziak  – Kolonia Wólka Batorska

18.oo  + Mariannę Rubaj

           int. r córki Grażyny z rodziną

 

ŚRODA –   16 czerwiec

6.45   +  Jana Bronisławę Jana z rodz. Plachów Sobótków

           int. Jana Zyśko – Wólka Batorska

7.3o    + Jana r. śm. Stefanię Szymończyków Władysława Helenę Sawickich 

           int. Kazimierza Szymończyka – Batorz II

18.oo + Stanisława Cecylię Wójcickich

           int. córki Barbary

 

CZWARTEK –  17 czerwiec

6.45   +  Józefę Michałek 4 r. śm. Stefana i z rodz.

           int. Sylwestra Michałka – Batorz II

7.3o  + Eugeniusza Skrzypka 12 r. śm. Annę Franciszka z rodz. Chmielów Skrzypków

           int. Aliny Skrzypek – Wólka Batorska

18.oo  + Katarzynę Trzcińską

           int. córki Haliny Świątek

        

PIĄTEK –  18 czerwiec

6.45  za parafian

7.3o  

18.oo   + Stanisława Adama Mariannę Jana Józefa Aleksandra Twarogoskich

           int. Henryki Twarogowskiej – Batorz II

 

SOBOTA – 19 czerwiec

6.45  

7.3o

18.oo   + Stanisława Rugałę 

           int. rodziny Stanickich – Wierzchowiska

 

NIEDZIELA–  20 czerwiec

7.3o   + za parafian

11.oo    w 30 rocznicę ślubu Zofii i Krzysztofa Zarzecznych

           int . dzieci

16.oo    o Boże bł. zdrowie Henryki Trzcińskiej i Reginy Zyśko z okazji urodzin

           int . Anny Krzyżanowskiej z dziećmi i wnukami

 

PONIEDZIAŁEK  – 21 czerwiec

6.45  

7.3o  + Adama Feliksę Chmielów z rodz. Skrzypków Chmielów Nieściur 

           int . Aliny Skrzypek – Wólka Batorska

18.oo  w rocznicę święceń kapłańskich proboszcza

           int. Apostolat „Margaretka”

 

WTOREK – 22 czerwiec

6.45    + Genowefę Zyśko

           int . od pracowników firmy Janex z Janowa Lublskiego

7.3o  

18.oo  + Teresę Kowalczyk

            int . Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

ŚRODA –   23 czerwiec

6.45   +  Józefa Mariannę

           int. córki – Wólka Batorska

7.3o  

18.oo   + Teresę Kowalczyk

            int. Feliksa Sobótki

 

 

CZWARTEK –  24 czerwiec

6.45   dusze czyśćcowe

7.3o  

18.oo  + Stanisława Rugałę

           int. Henryki Trzcińskiej i Anny Krzyżanowskiej z rodziną

        

PIĄTEK –  25 czerwiec

6.45  + Rozalię Zyśko 7 miesięczna

          int . wnuków Katarzyny i Wojciecha

7.3o  

18.oo   + Jana Wcisło r. śm. Stefanie Bronisławę 

           int. Hieronimy Wcisło – Batorz II

 

SOBOTA – 26 czerwiec

6.45  + Helenę Sawicką 8 miesięczna

           int . Zarządu OSP w Batorzu

7.3o      + Feliksa Trzcińskiego r. śm.

           int. Anny Krzyżanowskiej i Henryki Trzcińskiej

18.oo   + Bronisława  6 r. śm. Genowefę 18 r. śm. Sosnówków

           int. dzieci

NIEDZIELA–  27 czerwiec

7.3o   + Henryka r. śm. Leokadię Wójtowicz

11.oo  za parafian

16.oo   dziękczynno – błagalna o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla wnuków

 

PONIEDZIAŁEK  – 28 czerwiec

6.45  + Stanisławę Leona Wielgomas Stanisława

           int. Marii Wielgomas – Batorz I

7.3o  + Feliksa Trzcińskiego r. śm.

           int. córki Reginy Zyśko z rodziną

18.oo  + Ewę Nosiadek

             int . Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

WTOREK – 29 czerwiec

7.3o    + Jana Matysiaka 43 r. śm.

11.oo  w intencji ks. Pawła Zyśko z racji imienin

           int. rodziców i brata Łukasza z żoną

18.oo  + Stanisława Matysiak 8 miesięczna

         

 

ŚRODA –  30  czerwiec

6.45  

7.3o  

18.oo    MSZA ŚWIĘTA INTRONIZACYJNA