Intencje Mszalne

 NIEDZIELA–  27 września

7.3o     + Rozalię Duda 49  r. śm. Wiesławę

               int. Genowefy Zyśko – Wólka Batorska Las

11.oo    za parafian

16.oo    + Janinę Zdzisława Tupaj

               int. Jerzego Tupaj – Wólka Batorska

 

PONIEDZIAŁEK– 28 września

6.45    + Teresę Szubartowską 1 r. śm.

              int. Gabrieli Pizoń – Batorz II

7.3o    +  Stefana Zyśko r. śm. Józefa Mariannę Agnieszkę Kazimierza Mariannę z rodz.

             int. Leokadii Zyśko – Batorz II

 

WTOREK –- 29 września

6.45    + Wacława Koniecznego 43 r. śm.

             int. córki Grażyny Winiarczyk – Wólka Batorska

7.3o    + Zenona Wcisło 14 r. śm. Tomasza Agnieszkę Wcisło; Katarzynę Mateusza Trzcińskich 

             int. Jana Wcisło – Wólka Batorska

 

ŚRODA –  30  września

6.45   + Marzenę r. śm.

               int.  Stanisław Wójcik –  Batorz I

7.3o     +Helenę Matysek 6 miesięczna

 

PAŹDZIERNIK

 

CZWARTEK – 1 października

6.45    + Bolesława Mazur 1 gregoriańska

7.3o    + Henryka Hałabis 4 miesięczna

17.oo  + Stanisława Pizoń r. śm. i o Boże błogosławieństwo dla Bożeny Leona Tadeusza

               int.  żony

 

PIĄTEK –2 października

6.45     + Artura Michalczyka 7 miesięczna

7.3o     + Bolesława Mazur 2 gregoriańska

17.oo  + Stanisławę Dabrowską r. śm. Franciszka

               int.  Barbary Wereskiej – Batorz I

 

SOBOTA – 3 października

6.45     + Bolesława Mazur 3 gregoriańska

7.3o      w rocznicę ślubu dziękczynna za wspólnie przeżyte lata z prośbą

             o błogosławieństwo Boże dla Zofii i Adama Sobótków              

17.oo    wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi

              int.  Apostolat „Margaretka”

 

NIEDZIELA–  4 października

7.3o     + Bolesława Mazur 4 gregoriańska

12.oo    za parafian

16.oo    + Jana Wielbę 1 r. śm.

 

 PONIEDZIAŁEK–  5 października

6.45    + Janinę Krzpiet i z rodz. Michalczyków

              int. rodziny Michalczyków

7.3o   + Józefa Dychę 7 miesięczna

17.oo    +  Bolesława Mazur 5 gregoriańska

 

WTOREK –- 6 października

6.45    + Wojciecha Pizonia  r. śm. Walentego Mariannę synów

             int. Natalii Pizoń – Batorz II

7.3o     + Halinę Sulowską 8 miesięczna

               int.  rodziny Krzysztoniów Rządów Kozyrów

17.oo  + Bolesława Mazur 6 gregoriańska

 

ŚRODA –  7 października

6.45   + Bolesława Mazur 7 gregoriańska

7.3o     w 21 rocznicę ślubu Moniki i Andrzeja Widz

17.oo  + Janinę r. śm. Józefa Wereskich; Marcina Agnieszkę Winiarczyków

               int.  Janiny Kozik – Kolonia Wólka Batorska

 

 CZWARTEK – 8 października

6.45    + Janinę Krawczyk jej rodziców i z rodziny

7.3o    + Bronisławę r. śm. Jana Jana z rodz. Sobótków Plachów

               int.  Jana Zyśko – Wólka Batorska

17.oo  + Bolesława Mazur 8 gregoriańska

 

PIĄTEK –9 października

6.45     + Bronisławę Placha r. śm. Jana Jana z rodz. Plachów Sobótków

            int. Genowefy Ładziak – Kolonia Wólka Batorska

7.3o     dziękczynno – błagalna w 19 rocznicę urodzin Franciszka

           int. dziadków – Kolonia Wólka Batorska

17.oo   + Bolesława Mazur 9 gregoriańska

 

SOBOTA – 10 października

6.45     + Jana Marię Michalczyków

             int. rodziny Michalczyków – Kolonia Batorz

7.3o      + Bolesława Mazur 10 gregoriańska

17.oo    + Jana Wójcika r. śm. i z rodz.

              int. Teresy Michałek – Batorz I

 

NIEDZIELA–  11  października

7.3o     + Bronisława Weronikę Mariannę Jana Serwatków

             int. Jana Serwatki – Batorz II

11.oo    + Bolesława Mazur 11 gregoriańska

16.oo    + Jana Wójcika r. śm. Paulinę Jana Eugeniusza z rodz. Wójcików

              int. Danuty Wójcik – Batorz II

 

 

 PONIEDZIAŁEK–  12 października

6.45    + Bronisława Weronikę Mariannę Jana Serwatków

              int. Marii Chałabis – Kolonia Wólka Batorska

7.3o     + Józefa Zyśko 21 r. śm.  Stefana Mariannę Agnieszkę Jana z rodz.

               Kowalczyków Tylusów Zyśków Panków

               int.  Leokadii Zyśko – Batorz II

17.oo    +  Bolesława Mazur 12 gregoriańska

 

WTOREK –- 13 października

6.45    + Bolesława Mazur 13 gregoriańska

7.3o     + Bolesława Trzcińskiego r. śm.

               int.  Jadwigi Dycha – Batorz I

17.oo     za parafian

 

ŚRODA –  14 października

6.45   + Feliksa Trzcińskiego r. śm. Marię Antoniego Mariannę

              int. Haliny Sulowskiej – Wólka Batorska

7.3o     + Stefana Winiarczyka 3 r. śm. Andrzeja Katarzynę

               int. Bronisława Winiarczyk – Batorz II        

17.oo  + Bolesława Mazur 14 gregoriańska

 

CZWARTEK – 15  października

6.45    + Bronisława r. śm. Genowefę z rodz. Szymończyków Chałabisów

               int.  Stanisława Szymończyka – Wólka Batorska

7.3o    + Feliksa Trzcińskiego r. śm.

               int.  Henryka Trzcińskiego  – Wólka Batorska

17.oo  + Bolesława Mazur 15 gregoriańska

 

PIĄTEK –16 października

6.45     +Annę Brodowską r. śm.

            int. Teresy Michałek – Batorz II

7.3o     + Bronisławę Wiktora Mariannę Agnieszkę Stanisława i z rodz.

           int. rodziny

17.oo   + Bolesława Mazur 16 gregoriańska

 

SOBOTA – 17 października

6.45     + Bolesława Mazur 17 gregoriańska

7.3o      w 1 rocznicę ślubu  Beaty i Grzegorza Wójcików

           int. babci – Batorz I

17.oo    + Ignacego Brodowskiego

            int. Teresy Michałek – Batorz II

 

NIEDZIELA–  18  października

7.3o     za parafian

11.oo   o kanonizację ks. Jerzego Popiełuszki; o wstawiennictwo w intencji Ojczyzny

16.oo    + Bolesława Mazur 18 gregoriańska

 

PONIEDZIAŁEK–  19 października

6.45    + Annę Dycha

              int. Ewy Dycha – Batorz I

7.3o     + Bolesława Mazur 19 gregoriańska

17.oo   + Eugeniusza  Rugałę 8 r. śm.  Jana Helenę Józefa  Eugeniusza z rodz.

               Rugałów  Zarzecznych

               int.  Marii Rugała – Wólka Batorska

 

WTOREK –- 20 października

6.45    + Bolesława Mazur 20 gregoriańska

7.3o     + Teresę Wcisło r. śm. Barbarę

               int.  rodziców

17.oo    + Paulinę Wójcik r. śm. Jana Jana Eugeniusza z rodz. Baranów Wójcików

              int. DanutyWójcik  – Batorz II

 

ŚRODA –  21 października

6.45   + Eugeniusza Winiarczyka Bronisławę Zygmunta z rodz. Winiarczyków

              Jaskowskich

              int. Jana Winiarczyka – Batorz II

7.3o     + Jadwigę Jana Stefanię Jana z rodz. Zarzecznych Ładziaków Jargiełów  Chałatów

               int. Jana Zarzecznego – Batorz II        

17.oo  + Bolesława Mazur 14 gregoriańska

 

CZWARTEK – 22  października

6.45    + Janinę Kozłowicz 15r. śm. Stefanię Józefa Czesława Zofię Sokołów;  dusze czyśććowe

               int.  Krystyny Zarzecznej – Batorz II

7.3o    + Bolesława Mazur 22 gregoriańska

17.oo  + Mariana Pizonia  r. śm. i z rodz.

               int.  Haliny Pizoń – Batorz II

 

PIĄTEK –23 października

6.45     +Mariana r. śm. rodziców  braci

            int. Gabrieli Pizoń  – Batorz II

7.3o     + Katarzynę Aleksandra Zysków          

             int. Genowefy Krawczyk – Wólka Batorska

17.oo   + Bolesława Mazur 23 gregoriańska

 

SOBOTA – 24 października

6.45     + Agnieszkę Józefa i z rodz. Sulowskich

               int.  Janiny Sulowskiej – Wólka Batorska

7.3o      + Bolesława Mazur 24 gregoriańska

17.oo    + Stefana bryka i z rodz. Bryków Piaseckich

            int. Jolanty Sulowskiej – Batorz I

 

NIEDZIELA–  25  października

7.3o     + Antoniego Trzcińskiego

              int. Danieli Trzcińskiej – Wólka Batorska

11.oo   + Henrykę Kapron r. śm.

            int.  Haliny Sulowskiej – Batorz I

16.oo    + Bolesława Mazur 25 gregoriańska

 

 

PONIEDZIAŁEK–  26 października

6.45    + Bolesława Mazur 26  gregoriańska

7.3o     + Franciszka Katarzynę Antoniego Jana Małgorzatę

               int. Weroniki Łukasik

17.oo   +  Józefę Winiarczyk r. śm. Grzegorza Zofię Wojciecha Brygidę Wojciecha z rodz. Winiarczyków Mazurów

                int.  Danuty Wójcik – Batorz II

 

WTOREK –- 27 października

6.45    + Bolesława Mazur 27 gregoriańska

7.3o     + Katarzynę Zyśko r. śm Aleksandra i ich rodziców

               int.  Jana Zyśko – Wólka Batorska

17.oo    + Helenę Matysek 7 miesięczna

 

ŚRODA –  28  października

6.45   + Paulinę Wójcik Jana Jana Eugeniusza

              int. Stanisława Wójcika – Batorz I

7.3o     +  Irenę Winiarczyk 7 miesięczna

17.oo  + Bolesława Mazur 28 gregoriańska

 

CZWARTEK – 29  października

6.45    + z rodz. Łukasików Matysiaków

               int.  Reginy Zielonka – Kolonia Batorz

7.3o    + Bolesława Mazur 29 gregoriańska

17.oo   za członków Róży Teresy Kowalczyk i ich rodziny

 

PIĄTEK –30 października

6.45     +Jana Janinę Zdzisława Mariannę Walentego Michalczyków

            int. rodziny Michalczyków

7.3o     +Marię Wieleba r.śm. Józefa Marię Jana Jolantę

             int. Ryszarda Drozd – Batorz I

17.oo   + Bolesława Mazur 30 gregoriańska

 

 

SOBOTA – 31 października

6.45     w 10 rocznice urodzin Kacpra

            int. dziadków

7.3o      + Józefę Hałabis

              int.  Danieli Trzcińskiej – Wólka Batorska

17.oo     za parafian

 

 

LISTOPAD

 

NIEDZIELA–  1 listopada

7.3o     + Bolesława Winiarczyka 30 r. śm.

              int. syna Andrzeja

11.oo   za parafian

 

 

PONIEDZIAŁEK–  2 listopada

7.3o    + Leokadię r. śm. Henryka Wójtowicz

            int. Mirosława Wójtowicza – Batorz I

11.oo     dusze czyśćcowe

17.oo   +  Józefę Hałabis

                int.  Danieli Trzcińskiej – Wólka Batorska

 

WTOREK –- 3 listopada

6.45    + Weronikę Bronisława Serwotków

                int.  Jana Serwatki – Batorz II

7.3o     + Janinę Pizoń  r. śm. Pawła Bronisława Józefa Czesława Grzegorza Pawła  Mieczysława z rodz. Pizoniów Pastuchów Sulowskich

               int.  Heleny Sulowskiej – Batorz II

17.oo    wspominkowa – Kolonia Batorz

 

ŚRODA –  4 listopada

6.45   + Weronikę r. śm. Bronisława Serwotków

              int. Marii Chałabis – Kolonia Wólka Batorska

7.3o     +  Wawrzyńca Kupczyńskiego r. śm. Annę Leona Stanisława

               int.  Bronisławy Winiarczyk – Batorz II

17.oo    wspominkowa – Kolonia Wólka Batorska

 

CZWARTEK – 5 listopada

6.45    + Rozalię Jakubaszek Jana Jana z rodzin

               int.  Józefy Jakubaszek – Batorz I

7.3o    + Leona Szymończyka r. śm.  Jadwigę Jana

               int.  Mirosławy Widz

17.oo   + Bronisławę Winiarczyk 2 miesięczna

 

PIĄTEK –6 listopada

6.45     +Andrzeja r. śm. Dariusza Teresę z rodz. Sulowskich

            int. Danuty Sulowskiej – Batorz I

7.3o     + Artura Michalczyka 8 miesięczna

17.oo   + Jarosława Nieściur 4 r. śm.

            int. mamy

 

SOBOTA – 7 listopada

6.45     + Wandę Jana      

             int. rodziny Michalczyków – Kolonia Batorz

7.3o      + Gertrudę r. śm. Wawrzyńca Krawczyków

               int.  Teresy Zyśko

17.oo     Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi

               int.  Apostolat „Margaretka”

 

 

NIEDZIELA–  8 listopada

7.3o     + Leona Sulowskiego r. śm.

              int. Janiny Sulowskiej – Wólka Batorska

11.oo   za parafian

16.oo   + Jarosława Nieściur 4 r. śm.

             int. żony

 

PONIEDZIAŁEK–  9 listopada

6.45   + Rozalię Kozik Wawrzyńca Józefa

            int. Leokadii Kozik – Batorz II

7.3o     + Józefa Bronisławę Bolesława Antoniego Bożenę Ryszarda z rodz. Dychów  Momotów Sosnówków

            int. Beaty Sosnówka – Batorz I

17.oo   wspominkowa – Batorz I

 

WTOREK –- 10 listopada

6.45    + Zofię Kozik 10 r. śm. Stanisława

                int.  Jana Kozika – Kolonia Batorz

7.3o     + Władysława Sawickiego  r. śm. Helenę

               int.  Marka Sawickiego  – Batorz II

17.oo    wspominkowa – Batorz I

 

ŚRODA –  11 listopada

8.oo   + Zofię Kozik r. śm. Stanisława

              int. Bogusława Kozik – Batorz I

11.oo    za Ojczyznę

 

CZWARTEK – 12  listopada

6.45    + Bronisława Boczek r. śm. Mariannę Henryka z rodz. Boczków Chałabisów

               int.  Janusza Boczek – Batorz I

7.3o    + Helenę Sulowską 9 miesięczna

               int.  rodziny Zajgliców

17.oo   wspominkowa – Batorz I

 

PIĄTEK –13  listopada

6.45     + Leona Ładziaka  r. śm. Helenę         

             int. córki Anny Zając – Wólka Batorska

7.3o     + Irenę Winiarczyk 8 miesięczna

17.oo   wspominkowa – Batorz I

 

SOBOTA – 14 listopada

6.45     +Eugeniusza r. śm. 

             int. rodziny

7.3o      2 rocznica urodzin Antoniego Pastuchy

               int.  rodziców

17.oo     wspominkowa – Batorz II

 

 NIEDZIELA–  15  listopada

7.3o     + Czesławę Pizoń r. śm. i z rodz.

              int. Henryki Jakubaszek – Batorz I

11.oo   za parafian

16.oo   + Jarosława Nieściur 4 r. śm. Leszka Stanisława Nieściur

 

 

PONIEDZIAŁEK–  16  listopada

6.45   + Katarzynę Wawrzyńca Jana Mariannę Hałabis

7.3o     + Marię Antoniego Jakubaszków

            int. rodziny Jakubaszków  – Batorz II

17.oo   wspominkowa – Batorz II

 

WTOREK –- 17 listopada

6.45    + Stanisława Rugałę Mariannę Jana

                int.  Anny Rugała –  Wólka Batorska

7.3o     + Henryka Hałabis 5 miesięczna

17.oo    wspominkowa – Batorz II

 

ŚRODA –  18 listopada

6.45    + Stanisława Kamińskiego Zenona jego rodziców  Jana Zofię

                int.  Mirosława Kamińskiego – Kolonia Batorz

7.3o     + Stefanię Pawła Zyśków r. śm.

                int.  Janusza Zyśko  –  Wólka Batorska

17.oo    wspominkowa – Wólka Batorska

 

CZWARTEK – 19  listopada

6.45    + Bronisława Wójcika 5 r. śm.

               int.  rodziny Wójcików – Kolonia Batorz

7.3o    + Bronisławę Winiarczyk

               int.  rodziny Zdybickich

17.oo   wspominkowa – Wólka Batorska

 

PIĄTEK –20  listopada

6.45     + Pawła  r. śm. Agnieszkę Józefa Franciszkę Marię      

             int. Wiesławy Wójcik – Batorz I

7.3o     + Bronisława r. śm. Szymona Katarzynę Szymona Feliksa

               int.  córki Krystyny Sawickiej

17.oo   wspominkowa – Wólka Batorska

 

SOBOTA – 21  listopada

6.45     +Eugeniusza Annę Annę Franciszka Jana Skrzypków; Adama Feliksę

              Chmielów           

             int. Aliny Skrzypek – Wólka Batorska

7.3o      + Józefę Matysiak

               int.  Marii Guz z Aleksandrówki

17.oo     wspominkowa za wszystkich polecanych wypominkach

 

 

NIEDZIELA–  22  listopada

7.3o     + Mariannę Sosnówka

              int. Marii Krawczyk– Batorz I

11.oo   za parafian

16.oo   + Wacława Tadeusza Mariannę Stanisława Pastuchów i z rodz.

              int. Barbary Groszek – Kolonia Batorz

 

 

PONIEDZIAŁEK–  23  listopada

6.45   + Eugeniusza Skrzypka

             int. Marzeny Krawczyk – Wólka Batorska

7.3o     + Józefę Matysiak Jana

            int. Janiny i Jana Mazur – Piłatka

 

WTOREK –- 24  listopada

6.45    + Józefa Dychę 8 miesięczna

7.3o     + Janinę Józefa Januszczaków z rodz. Januszczaków Sulowskich

 

ŚRODA –  25  listopada

6.45    + Antoniego Trzcińskiego r. śm.

                int.  Danieli Trzcińskiej – Wólka Batorska

7.3o     + Bronisławę Winiarczyk

                int.  wnuka Dariusza

 

CZWARTEK – 26  listopada

6.45    + Stanisława i z rodz. Twarogowskich Adama Marię

               int.  Henryki Twarogowskiej –  Batorz II

7.3o    + Andrzeja Kot

               int.  rodziny Chałabisów – Kolonia Batorz

 

PIĄTEK –27  listopada

6.45     za zmarłych z Róży Teresy Kowalczyk i z rodzin

7.3o     + Jana Jakubaszka miesięczna

 

SOBOTA – 28 listopada

6.45     + Katarzynę Józefa Szymmończyk

             int.  Jana Serwatki – Batorz II

7.3o      + Zbigniewa Król

               int.  Krzysztofa Sury – Batorz I

17.oo     za zmarłych od listopada 2019 r. do grudnia 2020 r.

 

NIEDZIELA–  29  listopada

7.3o     + Stanisława Ładziaka r. śm. Janinę i ich rodziców

11.oo   za parafian

16.oo   +Janinę Brodowską r. śm.

              int. córek

 

 

PONIEDZIAŁEK–  30  listopada

6.45   + Katarzynę r. śm. Józefa Szymończyków; Franciszkę Wawrzyńca Tylusów

             int. Kazimierza Szymończyka – Batorz II

7.3o     + Helenę Matysek 8 miesięczna