Intencje Mszalne

CZWARTEK –  21 stycznia

8.oo   Grzegorza Wolfram

              int. rodziny Nieradków i Widzów

8.4o     + Andrzeja Sulowskiego  Dariusza Teresę Stefanię Antoniegoz rodz. Sulowskich

              int.  Danuty Sulowskiej – Batorz I

 

 

PIĄTEK – 22 stycznia

8.oo    + Mariannę Drozd r. śm.

                int.  Henryki Jakubaszek  – Batorz II

8.4o    +  Alinę Maj r. śm. Tadeusza

                int. Doroty Michałek  – Batorz I

 

SOBOTA – 23 stycznia

8.oo    + Wandę Krzysztofa Regmunt z rodz. Regmuntów Wójcików

               int.  Bogumiły Regmunt – Batorz I

8.4o     +  Magdalenę Sulowską

               int.  rodziny Jaroszów – Majdan Grabina

 

 

NIEDZIELA–  24 stycznia

7.3o     + Józefa Dychę 10 miesięczna

              int.  żony z synami

11.oo    za parafian

16.oo   + Jana Zarzecznego I r. śm.

               int.  córki Bogumiły

 

PONIEDZIAŁEK–  25 stycznia

8.oo   + Helenę Sawicką 3 miesięczna

             int.  wnuczki Emilii z mężem

8.4o   + Edwarda michałka 11 r. śm. Władysława Józefę Katarzynę Natalię Józefa  z rodz. Michałków Mędrków

             int. Zofii Michałek  – Wólka Batorska

 

WTOREK – 26 stycznia

8.oo    + Grzegorza Wolfram

              int.  Reginy Zyśko – Batorz II

8.4o     + Rozalię Zyśko 3 miesięczna

              int  wnuczka Łukasza i Rafała

 

ŚRODA –  27 stycznia

8.oo     + Annę r. śm. Jana Wawrzyńca Gertrudę z rodz. Krawczyków Pyraków

              int.  Teresy Zyśko – Wólka Batorska

8.4o   +  Józefa Zuń

                int.  brata Stefana – Wólka Batorska

 

CZWARTEK –  28 stycznia

8.oo   Helenę Sawicką

              int. rodziny Rugałów – Wólka Batorska

8.4o     + Stanisława Matyska  3 miesięczna

 

PIĄTEK – 29 stycznia

8.oo    + Jerzego Kazimierska  r. śm.  Aleksandra Aleksandrę Edwarda z rodz. Kazimieraków

                int.  Wiesława trzcińskiego – Wólka Batorska

8.4o    +  Stefanię Jakubaszek  r. śm. Stanisława

                int. Bogdana Jakubaszka z rodziną

 

SOBOTA – 30 stycznia

8.oo    dziękczynno – błagalna z okazji urodzin Teresy Kowalczyk

8.4o     + Władysławę 2 r. śm. Józefa Kowalczyków ich rodziców

 

NIEDZIELA–  31 stycznia

7.3o     + Helenę Matysek 10 miesięczna

11.oo    za parafian

16.oo   +  Stefanię Jakubaszek  jej rodziców

               int.  rodziny Michalczyków – Kolonia Batorz

 

LUTY

PONIEDZIAŁEK–  1 luty

8.oo   + Genowefę Szymończyk Leona

             int.  Mirosławy Widz – Batorz II

8.4o   + Leona Winiarczyka 4 miesięczna

             int.  Daniela Pastuchy

 

WTOREK – 2 luty

8.3o    + Janinę Kozik 3 miesięczna

11.oo   z okazji urodzin Kacpra

             int.  dziadków – Batorz I

17.oo     o błogosławieństwo Boże dary Ducha Św. dla Wiktorii i Aleksandry

              int.  rodziców

 

ŚRODA –  3 luty

8.oo     + Bronisławę Winiarczyk 6 miesięczna

8.4o   +  Magdalenę Sulowską

                int.  Krystyny Suchackiej z rodziną

 

CZWARTEK –  4 luty

8.oo   Stefana Sobótkę 4 miesięczna

              int. wnuczki Beaty z rodziną

8.4o     + Jana r. śm. Janinę Jana Marię z rodz. Brodowskich

              int.  Genowefy Szymończyk  – Batorz II

17.oo   + Agnieszkę r. śm. Pawła Józefa Katarzynę Wojciecha Jadwigę Marzenę

              int.  Wiesławy Wójcik  – Batorz I

 

PIĄTEK – 5 luty

8.oo    + Janinę Kozik

              int.  rodziny Mazur –  sąsiadów

8.4o    + Stanisława Wcisło 5 r. śm.

                int.  Hieronimy Wcisło  – Batorz II

17.oo   +Stefanię Długosz

              int.  Elżbiety Daśko  – Batorz I

 

SOBOTA – 6 luty

8.oo    + Janinę r. śm. Jana Brodowskich Walentego Anastazję Edwarda Henryka Bresiów

               int. Genowefy Szymończyk – Batorz II

8.4o     +  Magdalenę Sulowską

               int.  Edyty i  Grzegorza Łukasz z rodziną

17.oo   Wynagradzająca Najświętszemu sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

              int.  Apostolstwo „Margaretka”

 

 

NIEDZIELA–  7 luty

7.3o     + Zygmunta Mazura r. śm. Halinę Agnieszkę Antoniego

              int.  Bogusława mazura – Kolonia Wólka Batorska

11.oo    za parafian

16.oo   + Stefanię Pastucha  10 r. śm. Jana Pawłą Mariannę Aleksandra Genowefę Ewę Władysława Leontynę z rodz. Sulowskich Pastuchów

               int. Stanisława Pastuchy – Wólka Batorska

 

 

PONIEDZIAŁEK–  8 luty

8.oo   + Józefę Matysiak  7 miesięczna

8.4o   + Mariannę Rubaj

             int. syna Zbigniewa z rodziną

 

WTOREK –  9 luty

8.oo    + Artura Michalczyka 11 miesięczna

8.4o     + Halinę Sulowską  I rocznica śmierci

 

ŚRODA –  10 luty

8.oo     + Mariannę Hałabis 4 miesięczna

              int.  Teresy i Sylwestra Michałków

8.4o   +  Stanisława Matysek

                int.  rodziny zarzecznych – sąąsiadów

 

CZWARTEK –  11 luty

8.oo   Irenę Winiarczyk 11 miesięczna

8.4o   + Katarzynę r. śm. Jana Sokół

                int.  Jana Baran – Batorz II

 

PIĄTEK – 12 luty

8.oo    + Mariannę Mazur   r. śm.  Bolesława Agnieszkę Pawła

                int.  Bogusława Mazur  – Kolonia Wólka Batorska

8.4o    +  Bronisławę Winiarczyk

                int. rodziny Zdybickich

 

SOBOTA – 13 luty

8.oo    + Ryszarda Sosnówkę

                int. rodziny

8.4o     + Zdzisława Ziętek

                int. rodziny Rębiszów – Batorz I

 

NIEDZIELA–  14 luty

7.3o     + Stanisława Matysek

                int. chrzestnicy Marii Michalczyk – Zdziłowice

11.oo    za parafian

16.oo   +  Stefanię  Trzcińską r. śm. Stanisława Franciszkę Stanisława z rodz. Trzcińskich  Wnuków

               int.  Wiesława Trzcińskiego – Wólka Batorska

 

PONIEDZIAŁEK–  15 luty

8.oo   +  Henryka Hałabis 8 miesięczna

8.4o   + Czesławę Leona Pizoń

             int.  Henryki Jakubaszek – Batorz II

 

WTOREK – 16 luty

8.oo    + Zofię Krawczyk 3 r. śm. Jana Feliksę  z rodz. Karwczyków Kamińskich

             int.  Mirosławy Kowalczyk – Batorz I

8.4o     o szczęśliwe rozwiązanie

 

ŚRODA –  17 luty

8.3o     + Stefanię Widomską

             int.  Henryka Trzcińskiego z rodziną

11.oo   +  Renatę Dolecką

                int.  Ewy Dycha i Barbary Rębisz

17.oo    własna

 

CZWARTEK –  18 luty

8.oo   Leona Pizoń r. śm. Czesławę

int. .  Henryki Jakubaszek  z rodziną

8.4o     + Józefa r. śm. Józefę Janinę z rodz. Zyśków Pastuchów

              int.  Jana Zyśko- Wólka Batorska

9.2o    + Annę r. śm. Józefa Zarzecznych

             int. Józefa Zarzecznego  – Batorz II

 

PIĄTEK – 19 luty

8.oo    + Mariannę Rubaj

              int.  kolegów syna Zbigniewa

8.4o    w intencji Bogu wiadomej

                int. Bogumiły Zarzecznej  – Batorz II

17.oo   o Boże bł. w rodzinie dary Ducha Św.

              int.  matka – Wólka Batorska

 

 

SOBOTA – 20 luty

8.oo    + Janna Wójtowicza 3 r. śm.

               int. syna Dariusza z rodziną

8.4o     +  Stanisława Zarzecznego

               int.  Lucyny Zarzecznej

 

 

NIEDZIELA–  21 luty

7.3o     + Stanisława Chałabisa 17 r. śm.  Jana Anielę

                int. Zygmunta Chałabisa – Batorz II

11.oo    za parafian

16.oo   +  Zdzisława Janinę Tupaj

               int. Jerzego Tupaj – Wólka Batorska

 

PONIEDZIAŁEK–  22 luty

8.oo   +  Stefanię Widomską

             int.  Stefana Wcisło – Wólka Batorska

8.4o   o błogosławieństwo Boże dla dzieci i dla Danuty

 

WTOREK – 23 luty

8.oo    + Annę Antoniego Ładziak

             int. Jana Baran – Batorz II

8.4o     + Marię Michalczyk Jana

             int. rodziny Michalczyków – Kolonia Batorz

 

ŚRODA –  24 luty

8.oo     + Józefa Dychę 11 miesięczna

             int.  żony z synami

8.oo   +  Stanisława Matysek 4 miesięczna

 

CZWARTEK –  25 luty

8.oo   Helenę Sawicką 4 miesięczna

              int. .  wnuczki Hani z rodziną

8.4o     + Rozalię Zyśko 4 miesięczna

              int.  syna Józefa

 

PIĄTEK – 26  luty

8.oo    + Marię i jej rodziców

              int.  rodziny Michalczyków – Kolonia Batorz

8.4o    + Katarzynę Wcisło r. śm. Wawrzyńca

                int. Hieronimy Wcisło – Batorz II

17.oo   + Józefa Aleksandrę Piotra Mariannę Kazimierza Agnieszkę Franciszka z rodz. Sieków   Tylusów

              int. Marii Zuń  – Wólka Batorska

 

SOBOTA – 27 luty

8.oo    + Feliska Zarębę  2 r. śm. Jacentego Anielę Jana Agnieszkę z rodz. Zarębów Momotów

8.4o     +  Jana 3 r. śm. Marię Czesława Józefę Widz

               int.  syna Michała Widz

 

NIEDZIELA–  28 luty

7.3o     +Agnieszkę Jana Poniewozik Jana Katarzynę Feliksa Jana Józefę; Józefa Wójcik i z  rodz             

             int. Marii Wójcik – Batorz I

11.oo    za parafian

16.oo   +  Helenę Matysek 11 miesięczna

 

MARZEC 

PONIEDZIAŁEK–  1 marca

6.45   + Leona  Winiarczyk  5 miesięczna

             int.  Romana Winiarczyka z rodziną

7.3o   + Aleksandrę Mazur

             int. Danuty Wójcik  z rodziną 

 

WTOREK – 2 marca

6.45    + Henryka Rabaja  r. śm. Edwarda i z rodz.

              int.  Haliny Pizoń – Batorz II

7.3o     +Janinę Kozik 4 miesięczna

 

ŚRODA –  3 marca

6.45     + Bronisławę Winiarczyk 7 miesięczna

7.3o    w 2 rocznice urodzin Izabeli Nieściur

                int.  dziadków

 

CZWARTEK –  4 marca

6.45   Stefana Sobótkę 5 miesięczna

              int. wnuczki Agaty z  rodziną

7.3o     + Jana r. śm. Helenę Józefa Eugeniusza z rodz. Rugałów Zarzecznych

              int.  Marii Szymończyk

17.oo   + Mariannę Rubaj

              int.  Koła Żywego różańca Genowefy Zyśko – Wólka Batorska

 

PIĄTEK –  5 marca

6.45    + Janinę Pizoń  r. śm. Józefa Tadeusza

                int.  Ewy Hałabis – Kolonia Wólka Batorska

7.3o    +  Władysława r. śm. Janinę Michałków

                int. Józefa Michałek  z rodziną

17.oo   + Stefanię Widomską

              int.  Koła Żywego różańca Genowefy Zyśko – Wólka Batorska

 

SOBOTA – 6 marca

6.45    + Grzegorza Pastuchę

               int.  rodziców

7.oo     +  Mariannę Rubaj

               int.  córki Grażyny z rodziną

17.oo   Wynagradzająca Najświętszemu sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

              int.  Apostolstwo „Margaretka”

 

 

NIEDZIELA–  7 marca

7.3o     + Irenę Winiarczyk I r. śm. Jana Bolesława

11.oo    za parafian

16.oo   + Jana Krawczyka  27 r. śm.

               int.  Tadeusza Krawczyka – Batorz I

 

PONIEDZIAŁEK–  8 marca

6.45   + Józefę Matysiak   8 miesięczna

             int.  Romana Winiarczyka z rodziną

7.3o   + Władysława Michałka r. śm. Janinę i z rodz.

             int. Henryka Michałka – Batorz I

 

WTOREK – 9 marca

6.45    + Artura Michalczyka I r. śm.

7.3o     +Józefa Trzcińskiego r. śm. Janinę Antoniego Mariannę z rodz. Trzcińskich

             int. Wiesława Trzcińskiego – Wólka Batorska

 

ŚRODA –  10 marca

6.45     + Stanisława jego rodziców

             int. rodziny Michalczyków – Kolonia Batorz

7.3o    + Mariannę Hałabis 5 miesięczna

                int.  Sylwestra Pastuchy z rodziną

 

CZWARTEK –  11 marca

6.45   Artura Michalczyka

              int. Bogdana Jakubaszka  z  rodziną

7.3o     w I rocznicę urodzin Stasia Wójcika

              int.  dziadka Stanisława Wójcika – Batorz I

 

PIĄTEK –  12 marca

6.45    + Stanisława Jakubaszka   r. śm.  Stefanię

                int.  Bogdana Jakubaszka  z  rodziną

7.3o    +  Helenę Leona Ładziak r. śm.

                int. córki Anny Zając z rodziną – Wólka Batorska

17.oo   + Stefanię Widomską

              int.  Ryszarda Daśko z rodziną

 

SOBOTA – 13 marca

6.45    + Ryszarda Sosnówkę

               int.  rodziny

7.3o     +  Leona Kupczyńskiego Wawrzyńca Annę

               int.  Romana Winiarczyka – Batorz II

 

 

NIEDZIELA–  14 marca

7.3o     + Walerię Brodowską  II r. śm. Jana

              int.  Wiesławy Zyśko – Wólka Batorska

11.oo    za parafian

16.oo   + Stanisława Stefanię Jakubaszków

               int.  córki Michalczyk – Kolonia  Batorz

  

PONIEDZIAŁEK–  15 marca

8.oo   + Henryka Hałabis   9 miesięczna

17.oo   + Rozalię Krawczyk  r. śm. Jana Arkadiusza Józefa Pawła Wawrzyńca Stanisława

             int. Czesława Krawczyka – Wólka Batorska

 

WTOREK – 16 marca

8.oo    + Genowefę r. śm. Bronisława z rodz. Szmończyków Chałabisów

             int. Stanisława Szymończyka

17.oo     +Józefę r. śm. Wojciecha Stanisława Jana Eleonorę Józefa Stefana

             int. Marianny Zyśko – Batorz I

 

ŚRODA –  17 marca

8.oo    

17.oo    własna

 

CZWARTEK –  18 marca

6.45   Agnieszkę Breś r. śm. Jana

              int. Hieronimy Wcisło – Batorz II

7.3o    + Stanisława Janinę Brodowskich zm. z rodziny

             int. Teresy Michałek – Batorz II

PIĄTEK –  19 marca

6.45    dusze czyśćcowe

7.3o    +  Józefa Jana Helenę Eugeniusza z rodz.

                int. Marii Rugała – Wólka Batorska

17.oo     o Boże błgosławieństwo potrzebne łaski dla Józefa i rodziny

 

SOBOTA – 20 marca

6.45    dziękczynno – błagalna w rocznice urodzin, o zdrowie potrzebne łaski dla Adrianny i  Szczepana

               int.  mamy

7.3o    o błogosławieństwo Boże dla córki 

            int. rodziców

 

NIEDZIELA–  21 marca

7.3o     + Natalię Jóżefa Mędrków Edwarda Władysława Józefę z rodz. Michałków Mędrków

              int. Zofii Michałek  – Wólka Batorska

11.oo    za parafian

16.oo   + Leona Wnuk 1 rocznica śmierci

               int.  syna Henryka

 

PONIEDZIAŁEK–  22 marca

6.45   + Mieczysława Sulowskiego Pawła Rozalię Stanisława Andrzeja Mariannę MaciejA  Mariannę Stanisława Sulowskich Annę Pawła Katarzynę Mariannę Michalczyków

             int.  Heleny Sulowskiej – Batorz I

7.3o  

 

WTOREK – 23 marca

6.45    + Mieczysława Sulowskiego Pawła Rozalię Stanisława Mariana Pawła Annę Janinę Bronisława

             int.  Urszuli Mazur – Kolonia Wólka Batorska

7.3o   + Lucjana Sulowskiego 18 r. śm. Teodozję Annę Fajda Andrzeja Annę Tadeusza Wandę 

             int. Wiesława Fajdy – Batorz II 

ŚRODA –  24 marca

6.45    + Józefa Dychę I r. śm.

7.3o    

 

CZWARTEK –  25 marca

7.3o   Józefa Weronikę Widz r. śm. Henryka Zbigniewa

              int. Tadeusza Widz

11.oo     + Stanisława r. śm Piotra Mariannę Józefę Wojciecha Jana Stefana Eleonorę

              int. Marianny Zyśko – Batorz I

17.oo     Józefa Jakubaszka i jego rodziny

 

PIĄTEK –  26 marca

6.45    + Helenę Sawicką 5 miesięczna

              int. wnuczki Elżbiety z rodziną

7.3o    +  Rozalie Zyśko 4 miesięczna

                int.  rodziny Skrzypków

17.oo   + Katarzynę Michała Agnieszkę Łucję Jana Wojciecha Andrzeja z rodz. Zuniów  Zyśków

                int.  Wiesława Zuń – Wólka Batorska

 

SOBOTA – 27 marca

6.45    + Mariannę Pastucha 12 r. śm. Pawła Katarzynę Małgorzatę z rodz. Michałków Pastuchów

7.3o     + Kazimierza r. śm. Leokadię Maj

               int.  Marii Wójtowicz – Batorz I

 

NIEDZIELA–  28 marca

7.3o     z okazji 18 rocznicy urodzin Andrzeja Zielonki

              int.  rodziców

11.oo    za parafian

16.oo   + Jana Wcisło 10 r. śm. Władysława Janinę

               int.  Krystyny Wcisło – Wólka Batorska

 

 

PONIEDZIAŁEK–  29 marca

6.45   + Jana Wójcika r. śm. Paulinę Jana Eugeniusza

             int. Stanisława Wójcika – Batorz I

7.3o   + Tadeusza Sawickiego Mariannę Pawła Helenę

             int. Teresy Sulowskiej – Wólka Batorska

 

WTOREK – 30 marca

6.45    + Jana Wójcika r. śm. Paulinę Jana Eugeniusza

7.3o     + Stefanię r. śm. Jana z rodz.  Pyraków Krawczyków

             int. Teresy Zyśko – Wólka Batorska

 

ŚRODA –  31 marca

6.45    + Helenę Matysek I r. śm. Stanisława 5 miesięczna

7.3o    + Janinę Kowalczyk 17 r. śm. Pawła Danutę z rodz. Kowalczyków Gębalów  Michalczyków

             int. Jerzego Kowalczyka – Batorz I

 

KWIECIEŃ

 

WIELKI  CZWARTEK –  1 kwiecień

 18.oo  W INTENCJI KAPŁANÓW

 

WIELKI  PIĄTEK –  2 kwiecień

17.oo  liturgia Wielkiego Piątku

 

WIELKA  SOBOTA – 3 kwiecień

19.3o liturgia Wigilii Paschalnej

 

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO –  4 kwiecień

6.oo    za parafian

11.oo    + Henrykę Zarzeczną I r. śm.

 

PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY– 5 kwiecień

7.3o   + Łukasza Winiarczyka

             int.  \brata Tomasza z rodziną

11.oo   + Janinę Stanisława Ładziak

             int.  Jana Barana – Batorz II

11.oo   + Stanisława Sulowskiego 5 r. śm. Pawła jóżefa Mariannę z rodz. Sulowskich

              Hałabisów

             int. Eugeniusza Sulowskiego – Batorz II

 

WTOREK – 6 kwiecień

6.45    + Bronisławę Winiarczyk 8 miesięczna

7.3o     + Michała r. śm. Katarzynę Franciszkę Zofię Stanisława Kozików

             int. Jana Kozika – Kolonia  Batorz

18.oo   o dary Ducha Św. opiekę MB w 10 rocznicę urodzin Krzysztofa Mudraka

 

ŚRODA –   7 kwiecień

6.45    + Pawła Kowalczyka  r. śm. Janinę Danutę ks. Jana i Leona i z rodz.

             int.  Jerzego Kowalczyka – Batorz I

7.3o    + Pawła Janinę i z rodz. Kowalczyków Gębalów

              int.  Janiny Pastucha  – Batorz I

18.oo   + Janinę Kozik 5 miesięczna

 

CZWARTEK –  8 kwiecień

6.45   Józefę Matysiak  9 miesięczna

7.3o   + Leona Winiarczyka 6 miesięczna

              int.  rodziny Kobryń

18.oo  + Stefanię r. śm/. Jana Gertrudę Wawrzyńca z rodz. Pyraków Kraczyków

             int. Krystyny Brodowskiej  – Batorz I

 

PIĄTEK –  9 kwiecień

6.45    + Helenę Wcisło

                int.  Hieronimy Wcisło- Batorz II

7.3o    +  Walentego Mariannę Zuń i z rodz. 

             int. Sylwestra Michałka  – Batorz II

18.oo   +  Czesławę Pastucha 7 r. śm. Wawrzyńca Mariannę Agnieszkę Franciszka

             int. Wiesława Fajdy  – Batorz II

 

SOBOTA – 10 kwiecień

6.45    + Ryszarda Sosnówkę

              int.  rodziny

7.3o     + Mariannę Hałabis 6 miesięczna

               int.  wnuczki Katarzyny z rodziną

18.oo  + Stefana Sobótkę  6 miesięczna

              int.  prawnuków z Wólki Batorskiej i Nowych Moczydeł

 

NIEDZIELA–  11 kwiecień

7.3o     z okazji 50 rocznicy urodzin Zofii

              int.  dzieci

11.oo    za parafian

16.oo   + Jolantę Drozd  r. śm.

               int.  rodziców

 

PONIEDZIAŁEK  – 12 kwiecień

6.45    + Fabiana 24   r. śm. Zofii Wlaszczyków Jarosława Władysławę Andrzeja Kryków  dusze czyśćcowe

             int.  Haliny  Kryk – Batorz II

7.3o    + Helenę Sawicką

              int.  syna Marka

 

WTOREK – 13  kwiecień

6.45    + Franciszka Boczka Annę Mariannę Rozalię Andrzeja Jana Rozalię Jana z rodz.

             int. Józefy Jakubaszek  – Batorz I

7.3o    + Teodozję Nieściur I r. śm. Mariana 19 r. śm. 

             int. syna Henryka z rodziną

ŚRODA –   14 kwiecień

6.45   

7.3o    

 

CZWARTEK –  15  kwiecień

6.45   Henryka Hałabis  10 miesięczna

7.3o  + Bronisława Kurnikowskiego

                int. Sylwestra Michałek – Batorz II

PIĄTEK –  16  kwiecień

6.45    + Stanisława Trzcińskiego r. śm. Stefanię Antoniego Mariannę z rodz. Trzcińskich

                int. Wiesława Trzcińskiego- Wólka Batorska

7.3o    + dusze czyśćcowe  

 

 

SOBOTA – 17 kwiecień

6.45    + Katarzynę Serwatka r. śm. Michała Jadwigę Józefa Adama Katarzynę

              int.  Janiny Szymończyk – Batorz II

7.3o    + Stanisława Helenę Wcisło

              int. Bożeny Sulowskiej – Batorz I

 

NIEDZIELA–  18 kwiecień

7.3o   + Stanisława Widz r. śm. Paulinę

              int.  Henryka Widz – Batorz II

11.oo    za parafian

16.oo   + Marię Widz 13 r. śm. Jana Widz  i z rodz Pastuchów

               int.  syna Michała

 

 PONIEDZIAŁEK  – 19 kwiecień

6.45    + Marię Tomasza Kowalczyków Józefa Dychę

             int.  Ewy Dycha – Batorz I

7.3o    +

 

WTOREK – 20  kwiecień

6.45    +  Józefa Wójcika 3 r. śm. Wojciecha Józefę Jana Stefana z rodz. Wójcików

             int. Marii Wójcik– Batorz I

7.3o   + Henryka jego rodziców Bronisława Agnieszkę 

             int. Leokadii Kowalczyk – Batorz II

 

ŚRODA –   21 kwiecień

6.45    + Tadeusza Kozłowicza Józefa Mariannę Janinę Jana; Czesława Rugałę z rodz.  Pizoniów Kozłowiczów

             int. Krystyny Zarzecznej – Batorz II

7.3o    + Jana Panka 24 r. śm. Wojciecha Józefę Marcina Mariannę Bronisławę Aleksandra z   rodz. Sulowskich Panków Jaszczynów

             int. Leokadii Zyśko – Batorz II

 

CZWARTEK –  22  kwiecień

6.45   Pawła Sulowskiego Mieczysława Rozalię Stanisława Mariannę Sulowskich

             int. Helena Sulowska – Batorz II

7.3o   + Bolesława Mazur r. śm. Mariannę Jana Katarzynę

             int. Bogusława Mazur – Kolonia Wólka Batorska

 

PIĄTEK –  23  kwiecień

6.45    + Pawła Sulowskiego r. śm. Mieczysława

                int. Urszuli  Mazur – Kolonia Wólka Batorska

7.3o    + Marię Widz 7 r.śm. Jana z rodz. Widzów

                int. syna

SOBOTA – 24 kwiecień

6.45    + Roazlię Zyśko 5 miesięczna

              int.  rodziny Mytników – Wojciechów

7.3o    + Helenę Sawicką 6 miesięczna

              int.  Rady parafialnej

 

NIEDZIELA–  25 kwiecień

7.3o   o Boże błogosławieństwo dary Ducha Św. opiekę MB dla Eryka  Winiarczyka  w 2 rocznicę urodzin

              int.  rodziców

11.oo    za parafian

16.oo   3 rocznice urodzin córki Zuzanny i 1 rocznicę urodzin syna Macieja  

               int .rodziców Tomasza i Elżbiety

 

 

PONIEDZIAŁEK  – 26 kwiecień

6.45   

7.3o    

 

WTOREK – 27  kwiecień

6.45    + Annę  r. śm. Wojciecha Janinę  Chałabis

             int. Czesława Chałabis – Kolonia Wólka Batorska

7.3o   + Henryka Wiechnik r. śm. i z rodz.

             int. Leontyny Wiechnik – Batorz I

 

ŚRODA –   28 kwiecień

6.45   

7.3o    

 

 

CZWARTEK –  29  kwiecień

6.45   Stanisława Matysek 6 miesięczna

7.3o  

 

 

PIĄTEK –  30  kwiecień

6.45   

7.3o    

 

 

MAJ

 

SOBOTA –  1 maj

6.45    + Leona Winiarczyka 7 miesięczna

              int.  rodziny Tylusów

7.3o    + Krystiana Pietrzyk 10 r. śm.

              int.  Rady parafialnej

18.oo   Wynagradzająca Najświętszemu sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

              int.  Apostolstwo „Margaretka”       

 

NIEDZIELA–  2maj

7.3o   + Janinę Kozik 6 miesięczna

11.oo    za parafian

16.oo   o błogosławieństwo Boże zdrowie dla dzieci i wnuków

               int . Leokadii Kowalczyk – Batorz II