Intencje Mszalne

PONIEDZIAŁEK  – 24 czerwiec

6.45  + Janinę Władysława Michałków Jana Wójcika z rodz.

           int. rodzina Michałków – Batorz I

7.3o  + Kazimierę Widz

            int. rodz. Sulowskich i Zielonków

18.oo  + Józefa Jaworskiego Józefę

              int. Teresy Wnuk – Batorz I

 

WTOREK  – 25 czerwiec

6.45  + Elżbietę Zarzeczną

             int. obsługi Szkoły w Batorzu

7.3o   do dyspozycji Trójcy Przenajświętszej przez ręce Maryi

18.oo   + Zygmunta Tereszko I r. śm.

            int. od dyrektora i pracowników Akademii Poziomkowej w Bychawie

 

ŚRODA  – 26 czerwiec

6.45  + Jana Stefanię Bronisławę Wcisło

           int. Hieronimy Wcisło

7.3o   + Elżbietę Zarzeczną

    int. sąsiadów Makuchów

18.oo  + Jana r. śm. Józefę ich rodziców rodzeństwo

            int. Reginy Zyśko

 

CZWARTEK  – 27 czerwiec

6.45   + Anielę Wereską 4 r. śm.

            int. pracowników Zakładu Mięsnego

7.3o  + Feliksa Trzcińskiego r. śm.

         int. córki Reginy Zyśko z rodziną

18.oo   w intencji dzieci

               int. Zofii Zarzecznej – Batorz II

 

 

PIĄTEK  –  28 czerwiec

6.45  + Adama Pastuchę

        int. rodziny Flisów – Janów Lubelski

7.3o   + Stanisława Leona Aleksandra Stanisława

            int. Bogusława Wielgomas

18.oo  w rocznicę święceń kapłańskich księży Władysława Szyszki Romana Jańca Łukasza Mudraka Pawła Zyśko Pawła Solisa

             int. Apostolatu “Margaretka”

 

SOBOTA  – 29 czerwiec

7.3o  + Henryka r. śm. Leokadię Wójtowiczów

11.oo   za parafian

16.oo  w 33 rocznicę ślubu Zofii i Krzysztofa Zarzecznych

 

 

NIEDZIELA –  30 czerwiec

7.3o   o Boże błogosławieństwo  zdrowie dla dzieci i wnuków

            int. rodziców

11.oo   rocznica Intronizacji za parafian

16.oo   + Bronisława Krawczyka 26 r. śm. Genowefę Antoninę Michała Stanisława

           int. Krzysztofa Krawczyka – Wólka Batorska

 

 

PONIEDZIAŁEK  – 1 lipiec

6.45   + Jana Szczukę 7 miesięczna

7.3o   + Andrzeja  r. śm. Władysławę Jarosława Jana Karolinę Kryków dusze czyśćcowe

          int. Haliny Kryk – Batorz II

 

WTOREK  – 2 lipiec

6.45   O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla synów Szymona i Kacpra

             int. Katarzyny Kot – Batorz II

7.3o    + Lindę Zyśko

       int. rodziny Brodowskich

18.oo   do dyspozycji Trójcy Świętej przez ręce Maryi

 

ŚRODA  – 3 lipiec

6.45  + Józefa r. śm. Ewę Józefa Marię Janinę Jana

           int. Wiesławy Wójcik – Batorz I

7.3o   w 5 rocznicę urodzin Łucji jej brata Franciszka i rodziców

          int. dziadków

 

CZWARTEK  – 4 lipiec

6.45   + Halinę Winiarczyk 11 r. śm. Pawła Władysławę Sulowskich

          int. Jerzego Winiarczyka -Wólka  Batorska

7.3o  18 rocznicę urodzin Tymona Ładziaka

          int. dziadków

18.oo  + Adama Pastuchę 7 miesięczna

       int. rodziny Pudłów – Zdziłowice

 

PIĄTEK  –  5 lipiec

6.45  + Józefa Dychę 24 r. śm. Bronisławę Bolesława Antoniego Bożenę Leokadię Momot

        int. Tadeusza Dychy – Batorz I

18.oo + Jana Pastuchę 31 r. śm. Katarzynę Andrzeja Marię Jadwigę  wszystkich zmarłych         

            int. Jana Pastuchy – Batorz I

 

SOBOTA  – 6 lipiec

6.45  + Czesławę Pastucha 11 r. śm. Wawrzyńca Agnieszkę Mariannę Franciszka

           int. Wiesława Fajdy – Batorz II

18.oo  wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

           int. Apostolatu “Margaretka”

 

NIEDZIELA –  7 lipiec

7.3o   + Jana Jakubaszka r. śm.

            int. Józefy Jakubaszek – Batorz I

11.oo  za parafian

16.oo  + Andrzeja Annę Kaproń r. śm.

       int. Janiny Niedźwiedź

 

PONIEDZIAŁEK  – 8 lipiec

6.45   + Stanisława r. śm.  Zofię Kozików

           int. Jana Kozika – Kolonia Batorz

7.3o   + Józefa Kozika 10 miesięczna

          int. rodziny Chałabisów – Janów Lubelski

 

WTOREK  – 9 lipiec

6.45  + Stanisława r. śm.  Kozika

             int. Bogusława Kozika – Batorz I

7.3o  + Tadeusza Pietraszka r. śm. Janinę Antoniego Katarzynę dusze czyśćcowe

           int. Wiesława Trzcińskiego – Wólka Batorska

 

ŚRODA  – 10 lipiec

6.45  + Katarzynę Jaworską r. śm. Jana Feliksa Józefa Jana Józefę Agnieszkę Józefa z rodz.

           int.  Marii Wójcik – Batorz I

7.3o  + Macieja Katarzynę Sobótków Pawła Katarzynę Pastuchów

           int. Feliksa Sobótki – Kolonia Wólka Batorska

 

CZWARTEK  – 11 lipiec

6.45   w 6 rocznicę urodzin wnuków Adama Macieja Jerzego

          int. babci

7.3o  + Józefę 4 r. śm. Jana z rodz. Matysiaków

          int. Reginy Zielonka – Kolonia Batorz

 

PIĄTEK  –  12 lipiec

6.45  + Józefa Trzcińskiego 9 miesięczna

          int. siostrzenic Beaty Małgorzaty z rodzinami

7.3o   + Bronisława Drozda Jana Jakubaszka Marię Józefa Władysławę Katarzynę Jana z rodz.

            int. Henryki Jakubaszek – Batorz II

 

SOBOTA  – 13 lipiec

6.45  + Mariannę Jana Józefa Andrzeja Jargiełów

           int. Andrzeja Sulowskiego – Batorz I

7.3o  + Władysława Studzińskiego r. śm. Natalię Stanisławę Wojciecha Studzińskich

 

NIEDZIELA –  14 lipiec

7.3o   o Boże błogosławieństwo  potrzebne łaski dla Edyty i Nikodema oraz Janka

11.oo  za parafian

16.oo   o Boże błogosławieństwo dary Ducha Świętego zdrowie dla Emilii

           int. rodziców

 

 

PONIEDZIAŁEK  – 15 lipiec

6.45   + Marka Rębisza z okazji imienin

           int. dzieci

7.3o   + Jana Pastuchę r. śm. Stefanię Mariannę Pawła Leontynę Władysława Janinę

          int. Stanisława Pastuchy – Wólka Batorska

 

WTOREK  – 16 lipiec

6.45   w rocznicę ślubów zakonnych s. Barbary Brodowskiej

             int. Apostolatu “Margaretka”

7.3o  o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Aleksandry Mudrak  w 16 rocznicę urodzin za Małgorzatę Huberta Krzysztofa

           int. rodziców

 

ŚRODA  – 17 lipiec

6.45  + Ryszarda Sikorę r. śm.  rodziców

           int. Gabrieli Pizoń – Batorz II

7.3o  + Eugeniusza Drozda 10 miesięczna

           int. Barbary i Marka Drozdów – Studzianki

 

CZWARTEK  – 18 lipiec

6.45   o Boże błogosławieństwo dary Ducha Świętego dla Kingi Klaudii Krystiana

          int. rodziców

7.3o  + Janinę Hałabis 7 r. śm. Józefa Helenę Czesława Wereskich

          int. Andrzeja Hałabisa – Kolonia Batorz II

 

PIĄTEK  –  19 lipiec

6.45  dusze czyśćcowe

          int. Teresy Michałek – Batorz II

7.3o   + Pawła r. śm. Józefę Mariana z rodz. Wójcików

            int. Reginy Pastucha – Batorz I

 

SOBOTA  – 20 lipiec

6.45   w rocznicę urodzin Oliwiera

           int. babci

7.3o  + Rafała Jolanta Drozd

           int. rodziców

NIEDZIELA –  21 lipiec

7.3o   + Franciszka Boczka Annę

           int. Józefy Jakubaszek

11.oo  + Andrzeja Pastuchę 28 r. śm. Katarzynę Reginę Elżbietę Wiesławę Janinę Rozalię Mariannę Pawła Mariannę Tomasza z rodz. Pastuchów Zyśków

            int. Jana Pastuchy – Lublin

16.oo   za parafian

 

PONIEDZIAŁEK  – 22 lipiec

6.45   + Jana Brodowskiego r. śm. Walerię dusze czyśćcowe

           int. Wiesława Zyśko – Wólka Batorska

7.3o   w 2 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Kamila i Aleksandry i o szczęśliwe rozwiązanie

          int. rodziców

 

WTOREK  – 23 lipiec

6.45   + Adama Pastuchę

             int. od chrześniaka Alberta – Warszawa

7.3o  + Elżbietę Zarzeczną 2 miesięczna

            int. rodziny Ciupaków – Godziszów

 

ŚRODA  – 24 lipiec

6.45  + Anielę Wereską 5 miesięczna

           int. chrześnicy Janiny z rodziną

7.3o  o Boże błogosławieństwo dary Ducha Świętego dla  Marceliny Lenart w 4 rocznicę urodzin

           int. rodziców

 

CZWARTEK  – 25 lipiec

6.45   + Janinę r. śm. Jana Leona Wójtowiczów Bronisławę Józefa Jana Hejnów

          int. rodziny Wójtowiczów – Kolonia Batorz

7.3o  + Stanisława Brodowskiego 19 r. śm. Janinę z rodz. dusze czyśćcowe

          int. Teresy Michałek –  Batorz II

 

PIĄTEK  –  26 lipiec

6.45  w rocznicę urodzin Oliwii

          int. mamy

7.3o  w dniu imienin Anny Kingi Krystyny o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej

            int. mamy i chrześnicy

 

SOBOTA  – 27 lipiec

6.45   + Józefa r. śm. Władysławę Kowalczyków z rodz. dusze czyśćcowe

           int. Andrzeja Kowalczyka – Batorz II

7.3o  + Stefana Zyśko r. śm.

           int. syna Augustyna Zyśko z rodziną

 

NIEDZIELA –  28 lipiec

7.3o   ++  z rodz. Grelów Regmuntów

           int. Grażyny Grela – Batorz I

11.oo  za parafian

16.oo   + Eugeniusza Wcisło dusze czyśćcowe

        int. Pauliny Wcisło

 

PONIEDZIAŁEK  – 29 lipiec

6.45   + Elżbietę Zarzeczną

           int. wnuków Kamila i Michała

7.3o  

 

WTOREK  – 30 lipiec

6.45   + Henryka Kupczyńskiego r. śm. Franciszka Agatę

             int. Marii Kupczyńskiej – Batorz II

7.3o   + Jarosława r. śm. Władysławę Andrzeja Kryków dusze czyśćcowe

           int. Haliny Kryk – Batorz II

 

ŚRODA  – 31 lipiec

6.45  + Józefę r. śm. Józefa Janinę z rodz. Zyśków Pastuchów Zuniów

           int. Jana Zyśko – Wólka Batorska

7.3o  + Henryka Kupczyńskiego r. śm. Franciszka Agatę

           int. żony

 

CZWARTEK  – 1 sierpień

6.45   + Jana Szczukę 8 miesięczna

7.3o  + Jana Jakubaszka r. śm. Rozalię Jana Mariannę Zygmunta Tereszków Ewę Janus

          int. Józefy Jakubaszek –  Batorz I

 18.oo

 

PIĄTEK  –  2 sierpień

6.45  o Boże błogosławieństwo zdrowie w rocznice urodzin Katarzyny Gwiazdowskiej

          int. rodziców

18.oo 

 

SOBOTA  – 3 sierpień

6.45   + Bronisławę 4 r. śm. Winiarczyk Stefana

           int. Romana Winiarczyka – Batorz II

18.oo   wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi

           int. Apostolatu “Margaretka”

 

NIEDZIELA –  4 sierpień

7.3o  za parafian

11.oo   w 25 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Elżbiety i Andrzeja Chemperch

           int. rodziców

16.oo   + Teresę brzezinę 31 r. śm. Ryszarda

           int. córki Elżbiety Wójcik