Intencje Mszalne

WIELKI  WTOREK –  7 kwiecień

7.oo     + Pawła Kowalczyka 27 r. śm.

7.3o     + Anielę Zyśko

                int.  Aliny Wieleba– Batorz II

 

WIELKA  ŚRODA –  8 kwiecień

7.oo     +  Pawła Janinę Kowalczyków i z rodz.

int. Janiny Pastucha  –  Batorz I

7.3o    Jana Aleksandra Krawczyków

               int. Marianny Krawczyk – Wólka Batorska

 

WIEKI  CZWARTEK – 9 kwiecień

18.oo    DZIĘKCZYNNA ZA KAPŁAŃSTWO           

 

WIELKA  SOBOTA – 11  kwiecień

20.oo   własna

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANAI PAŃSKEIGO –   12 kwiecień

6.oo      za parafian

9.oo     + Józefa Dychę

int. od rodziny Gąbków – Nowy Dwór

10.3o   + Helenę Matysek

                    int. syna Adama z rodziną

12.oo      + Fabiana Zofię Wlaszczyków r. śm. Jarosława Władysławę Andrzeja Kryków dusze czyśćcowe         

                    int. Haliny Kryk–  Batorz II

17.oo       + Mariannę Nieściur 11 miesięczna

18.3o        + Mariannę Pizoń

int. Koła Różańcowego św. Agaty z Batorza II

 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – 13 KWIETNIA

7.3o      + Łukasza Winiarczyka

               int.  brata Tomasza

11.oo     + Ryszarda Sosnówkę

               int. kolegów z pracy

16.oo   +  Józefa  Dychę

                int. rodziny Wójcików – sąsiadów

17.3o    + Helenę Matysek

                int. syna Adama z rodziną