Apostolat “Margaretka”

Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.

Istotę jego stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.

Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.

Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia kapłan był objęty modlitwą. Ta sama osoba może należeć do wielu Margaretek..

Zobowiązanie modlitewne obejmuje modlitwę za kapłanów i Koronkę Medziugorską

Koronka Medziugorska: Wierzę, 7 x Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, 7 x Chwała Ojcu jest starą chorwacką modlitwą. Rekomenduje się jej odmawianie ze względu na to, że omawiany Apostolat został zainicjowany właśnie w Medziugorju (Bośnia i Hercegowina) jako odpowiedź na prośbę Maryi, Królowej Pokoju, która z macierzyńską troską pragnie obdarzyć kapłanów – swoich drogich synów, duchową ochroną.

W parafii powstało 10 grup modlitewnych – Margaretek.

czyli 65 osób uczestniczy w modlitwie

Za ks. Proboszcza:

  1. 18.06.2015
  2. 13.04.2017

Za ks. Zbigniewa Swatka:

  1. 01.12.2016
  2. 01.03.2017
  3. 13.04.2017

Za ks. Pawła Zyśko:

  1. 01.03.2017

Za ks. Łukasza Mudraka

  1. 01.03.2017

Za ks. Pawła Solisa:

  1. 18.06.2015

Za siostrę Barbarę i siostrę Nazarię

Wszystkich członków Apostolatu “Margaretka” zapraszamy w I czwartki miesiąca na wspólną Mszę św. i adorację Najświętszego Sakramentu.