klasa 6

KATECHEZA NA DZIEŃ 9 LUTEGO 2022

TEMAT: Sakramenty – dary Bożej łaski.

Zapoznaj się z treścią w katechizmie.

w zeszycie:

1, Co to jest sdakrament?

2. Kto ustanowił sakramenty i kto je udzuela?

3. Na podstawie poniższe u układanki zapisz 7 sakramentów i wyjaśnienia do każdego.

http://learningapps.org/view1535819

KATECHEZA NA DZIEŃ 8 LUTEGO 2022

TEMAT:. Liturgia i jej znaczenie w życiu Kościoła.

Przeczytaj katechezę z podręcznika i w zeszycie rozwiąż poniższe zadania.

1. Wyjaśnij odnalezione słowa.

liturgia1.doc (live.com)

 

 

2. Wypisz postawy i gesty liturgiczne.

Postawy i gesty liturgiczne (learningapps.org)

KATECHEZA NA DZIEŃ 2 LUTEGO 2022

TEMAT: Maryja Matką wierzących.

 

 

 

 

w zeszycie: Odpowiedz na pytania w powyższej katechezie.

KATECHEZA NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2022

Proszę zapisać temat w zeszycie i przejść na poniższą stronę na której znajduje się katecheza. Kliknij temat:

TEMAT: Klasa 6, katecheza 24, Jezus czyni cuda.

 

w zeszycie:

Zapisz

 1. Co to jest cud? – nr 4 katechezy
 2. Przeczytaj świadectwo i zapisz w jaki sposób chłopiec odzyskał zdrowie?- nr 5 katechezy
 3. NA PODSTAWIE TEKSTÓW BIBLIJNYCH ROZRÓŻNIAMY CZTERY PODSTAWOWE KATEGORIE CUDÓW JEZUSA. Wypisz je i wyjaśnij.- nr 6 katechezy
 4. Na podstawie nauczania Kościoła wyjaśnij: dlaczego Jezus czynił cuda?- nr 8 katechezy
 5. Jaki jest największy cud dziś znany i gdzie się dokonał?- nr 9 katechezy

KATECHEZA NA DZIEŃ 5 STYCZNIA 2022

Temat:  Jezus obiecanym Mesjaszem

Ewangelista Św. Łukasz rozpoczyna opowiadanie o działalności Jezusa od Jego wystąpienia
w   Nazarecie , w mieście gdzie się wychował. Izraelici zbierali się w domach modlitwy, tak
zwanych synagogach ,czytali księgi Starego Testamentu i wyjaśniali je. Poprosili również
Jezusa , aby przemówił.

 

       
 odczytanie fragmentu Pisma Świętego (Łk 4, 16-21),

16 Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:
18 8 Duch Pański spoczywa na Mnie,
ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność,
a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
19 abym obwoływał rok łaski od Pana.
20 Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. 21 Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».

             b) Analiza tekstu biblijnego . Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

 

   • Co Pan Jezus mówi o sobie?
   • Na co wskazują końcowe słowa Jezusa: “ Dziś spełniły się te słowa Pisma , któreście słyszeli”.
   • wyjaśnienie pojęcia “Mesjasz
   • Jaki jest Jego program?

a)

  1.  Wskazanie na aktualność zadania mesjańskich we współczesnym świecie. Pan Jezus
przyniósł na świat przebaczenie i miłosierdzie. Dziś powołuje nas także do wypełniania podobnych zadań, ponieważ jesteśmy z nim związani przez chrzest . Ludzie wciąż potrzebują pomocy od Chrystusa , Jezus pragnie im służyć przez nas.

 

 

Podaj odpowiedzi w zeszycie


1.Chrystus.
2. Miasto, w którym wychowywał się Jezus.
3. Specjalny rok podarowany przez Boga.
4. Jego proroctwo Jezus przeczytał w Nazarecie.
5. Głosi ją Jezus.(inaczej Ewangelia)
6. Miejsce, gdzie Jezus odczytał swój mesjański program.
7. Jezus przynosi je ludziom grzesznym.

KATECHEZA NA DZIEŃ 4 STYCZNIA 2022

Temat: Uroczystości i święta Okresu Bożego Narodzenia

 1. Przeczytaj katechezę 56. Wysłucha i napisz w zeszycie jakie to święta i jakie są zwyczaje z nimi związane.

 

KATECHEZA NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2021

Temat: Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.

W zeszycie:

Zaplanuj przebieg wigilii i świętowanie dnia Bożego Narodzenia.

KATECHEZA NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2021

Temat: Bóg zamieszkał wśród nas. Boże Narodzenie.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Wejdż na stronę.

Boże Narodzenie copy by Marta Wlodarczyk on Genially