Duszpasterze

Ks. Zbigniew Swatek

  • Święcenia kapłańskie – 21 czerwca 1997 r.
  •  proboszcz parafii Batorz od 12 kwietnia 2019 r.

Księża, zakonnicy i siostry zakonne pracujący w parafii Batorz lub pochodzący z parafii:
W ciągu ponad 450 lat w parafii pracowało kilkudziesięciu księży: proboszczów, wikariuszy a niekiedy także zakonników. Tak było w latach 1637 – 1668, kiedy posługę w parafii pełnili Kanonicy Regularni z Kraśnika.

Od końca XIX w. proboszczami byli: Karol Lissowski (lata 70. XIX w.), Stefan Ignatiej (do 1890 r.), Antoni Popiel (VII 1895 r. – X 1902 r.), Bolesław Sitkow (VIII 1903 r. – III 1914 r.), Stanisław Jeziorkowski (III 1914 r. – VI 1920 r.), Wacław Kosior (VI 1920 r.), Julian Matacz (VII 1920 r.), Wacław Tarnasiewicz (VIII 1920 r. – VIII 1960), Roman Kwieciński (VIII 1960 r. – III 1969 r.), Tadeusz Prejs (IV 1969 r. – VII 1987 r.), Edward Franczak (VII 1987 r. – V 2005 r.), Władysław Szyszka (V 2005 r. – XI 2018 r.) – świecenia kapłańskie – 10 czerwca 1972 r..

Po 1939 roku wikariuszami w parafii byli: Dydymski i Daleczko (okres II Wojny Światowej), Czarnota (1952 r. – 1957 r.), Zaremba (1958 r.), St. Peclik (1958 r. – 1960 r.), J. Jańczak (1960 r.), H. Zieliński (1971 r.), A. Kałamarz (1972 r.), S. Szubstarski (1973 r.), T. Pawlas (1975 r.), Krzysztof Lipski (1992 r.), Piotr Szpyt (1993 r. 1995 r.), Zbigniew Kata (1996 r.), Paweł Solis (2014 r. – 2016 r.).

Z parafii Batorz od XX w. wyszli księża i zakonnicy:

  • Tomasz Szubartowski – ze Stawiec (1909 r. – 1993 r.). Do zakonu Franciszkanów wstąpił w 1931 r. Był kapelmistrzem orkiestry w Niepokalanowie.
  • Andrzej Szubartowski – ze Stawiec (ur. 1911 r.). Do zakonu Franciszkanów w Niepokalanowie wstąpił w 1935 r. W tym klasztorze pełnił funkcję związaną z kierowaniem sprawami zaopatrzenia inwestycyjnego i aprowizacją.
  • Maria Nazaria Wójcik z Batorza. Do Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi wstąpiła 9 września 1985 r. Pełniła m. in. funkcje: zachrystianki w katedrach w Zgierzu i Kaliszu, uczyła religii w szkołach, pracowała w pałacu biskupa ordynariusza we Włocławku oraz kurii archidiecezjalnej we Włocławku.
  • Barbara Brodowska z Batorza. Do zakonu sióstr Pallotynek wstąpiła w 1996 r.
  • Paweł Zyśko s. Augustyna z Batorza. Do wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu wstąpił w roku akademickim 1999 – 2000. 28 maja 2005 r. w Kościele w Batorzu odprawił mszę świętą prymicyjną.
  • Łukasz Mudrak s. Tadeusza z Batorza. Święcenia kapłańskie 6 czerwca 2009 r.

Źródło: Gmina Batorz w przeszłości i dziś