Generalny remont organów II etap w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Stanisława Biskupa w Batorzu.

Parafia Batorz - Bożonarodzeniowy Wystrój Świątyni - 26 stycznia 2024

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowegoDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Cel bezpośredni – wzrost udziału mieszkańców w koncertach muzyki sakralnej i organowej.

Zakres prac:

  1. Renowacja szafy organowej,
  2. Renowacja traktury.

Koszt zadania: 185 000,00