Aktualności

XIII Niedziela Zwykła – 26.06.2006 r.

Dzisiaj.  adoracja Najświętszego Sakramentu dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa  o godz. 20.oo. zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Katedrze Sandomierskiej.   W tym tygodniu: Nabożeństwa  czerwcowe w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 18.oo. W piątek rozpoczniemy miesiąc lipiec poświęcony…
Czytaj więcej

Słowo Boże – XIII Niedziela Zwykła”C”

PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 19, 16b. 19-21) Powołanie Elizeusza Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par…
Czytaj więcej

Godzina Święta – teksty wspólne

Bądź pochwalon na wieki nieśmiertelny Panie, Twoja łaska i miłość nigdy nie ustanie. 2. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował, I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. 3. Ten sam jesteś tu z nami w Boskim Sakramencie, my się Tobie kłaniamy…
Czytaj więcej

XII Niedziela Zwykła

Dzisiaj.  adoracja Najświętszego Sakramentu dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 20.oo. Litania do Serca Pana Jezusa podczas procesji po sumie.   W tym tygodniu: Nabożeństwa  czerwcowe w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 18.oo.   w poniedziałek…
Czytaj więcej

Słowo Boże – XII Niedziela Zwykła “C”

PIERWSZE CZYTANIE (Za 12, 10-11; 13, 1) Będą patrzeć na tego, którego przebili Czytanie z Księgi proroka Zachariasza Tak mówi Pan: «Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć…
Czytaj więcej

Godzina Święta – teksty wspólne

Duchu Święty przyjdź Duchu Święty przyjdź /x2 Niech wiara zagości Nadzieja zagości Niech miłość zagości dziś w nas /x2   O mój Boże! * Uwielbiam Cię w każdej chwili, * w Twoich cnotach i w tym, * jak wielki jesteś,…
Czytaj więcej

Remont Organów

Trwają prace remontowe organów. Klika zdjęć przedstawiających zdemontowane uszkodzone elementy: