Remont kościoła

Opinia dotycząca stanu wilgotnościowego oraz uszkodzeń konstrukcji murowych w obiekcie kościoła

Celem opracowania jest wykonanie opinii dotyczącej stanu zawilgocenia, zasolenia murów oraz uszkodzeń murów obiektu kościoła znajdującego się w miejscowości Batorz. Opracowanie swoim zakresem obejmuje: wizja lokalna na obiekcie, ocena wizualna oraz badania makroskopowe, szczegółowa dokumentacja fotograficzna, pobór próbek do badań…
Czytaj więcej