Remont kościoła

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 2/2024 – Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Batorzu Pierwszym – Etap II

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac budowlanych polegających na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcji więźby dachowej, wykonanie nowego blaszanego pokrycia z blachy miedzianej połaci dachu dzwonnicy zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu. Zakres…
Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego Nr 1/2024 – Wymiana pokrycia dachowego na budynku zabytkowego Kościoła Parafialnego w Batorzu Pierwszym – Etap I

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: wykonaniu prac budowlanych polegających na wymianie uszkodzonych elementów konstrukcji więźby dachowej, wykonanie nowego blaszanego pokrycia z blachy miedzianej połaci dachu zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu. Zakres prac…
Czytaj więcej

Opinia dotycząca stanu wilgotnościowego oraz uszkodzeń konstrukcji murowych w obiekcie kościoła

Celem opracowania jest wykonanie opinii dotyczącej stanu zawilgocenia, zasolenia murów oraz uszkodzeń murów obiektu kościoła znajdującego się w miejscowości Batorz. Opracowanie swoim zakresem obejmuje: wizja lokalna na obiekcie, ocena wizualna oraz badania makroskopowe, szczegółowa dokumentacja fotograficzna, pobór próbek do badań…
Czytaj więcej