Klasa 4

KATECHEZA NA DZIEŃ 5 STYCZNIA 2022

Temat: Mędrcy ze Wschodu oddają cześć Zbawicielowi.

Przeczytaj katechezę z podręcznika nr 30.

Wysłuchaj.

Rozwiąż krzyżówkę i zapisz w zeszycie.

https://bibliadladzieci.com/materialy/krzyzowki/medrcy-ze-wschodu-krzyzowka/

KATECHEZA NA DZIEŃ 4 STYCZNIA 2022

Temat:  Świadectwo wiary św. Szczepan – pierwszy męczennik.
Przeczytaj tekst z podręcznika.
Narysuj scenę męczeństwa Św. Szczepana a podstawie opisu z księgi Dziejów Apostolskich (Dz 7, 54-60 )

 

Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. 55 A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. 56 i rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». 57 A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. 58 Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. 59 Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» 60 A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach skonał.

Obejrzyj film o św. Szczepanie, aby lepiej go poznać.
Zapytaj rodziców jakie są zwyczaje związane ze Świętem św. Szczepana w parafii i zapisz je w zeszycie.

 

KATECHEZA NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2021

Temat: Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia.

W zeszycie:

Zaplanuj przebieg wigilii i świętowanie dnia Bożego Narodzenia.

KATECHEZA NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2021

Temat: Narodzenie Pana Jezusa radosną tajemnicą naszej wiary.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Obejrzyj:

W zeszycie!
1. Napisz, z czym kojarzą Ci się święta Bożego Narodzenia.

 

 

 

 

 

 

 

19  maj 2021 r. środa

Temat: Rocznica I Komunii Świętej.

Przygotuj zaproszenie na uroczystość Rocznicy I Komunii Świętej i przekaż rodzicom i wskazanym osobom.

11  maj 2021 r. – wtorek

Temat: Modlitwa Pańska wyrazem wiary, nadziei i miłości.

Pierwsi chrześcijanie byli prześladowani za wiarę w Chrystusa.
Byli więzieni i skazywani na śmierć. W trudnych chwilach umacniali
się wzajemnie modlitwą.
Wyjaśnienie słów:
Herod – Herod Agryppa, wnuk Heroda Wielkiego, prześladowcy
Dziecięcia Jezus.
Dni przaśników – święto niekwaszonych chlebów, wiąże się ściśle
ze Świętem Paschy, po którym przez siedem dni nie wolno było jeść
ani przechowywać chleba kwaszonego. Spożywano tylko przaśniki –
cienkie placki z pszennej mąki zaczynionej wodą (maca). Takie placki
spożywali Izraelici podczas pospiesznego wyjścia z Egiptu.

Odczytanie tekstu biblijnego.
„W tym także czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków
Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana, a gdy spostrzegł,
że to spodobało się Żydom, uwięził nadto Piotra. A były to dni Przaśników.
Kiedy go pojmał, osadził w więzieniu i oddał pod straż czterech
oddziałów, po czterech żołnierzy każdy, zamierzając po Święcie Paschy
wydać go ludowi.
Strzeżono więc Piotra w więzieniu, a Kościół modlił się za niego
nieustannie do Boga. W nocy, po której Herod miał go wydać, Piotr,
skuty podwójnym łańcuchem, spał między dwoma żołnierzami,
a strażnicy przed bramą strzegli więzienia. Wtem zjawi się anioł
Pański i światłość zajaśniała w celi. Trąceniem w bok obudził Piotra
i powiedział: «Wstań szybko!» Równocześnie z rąk [Piotra] opadły
kajdany. «Przepasz się i włóż sandały!» – powiedział mu anioł.
A gdy to zrobił, rzekł do niego: «Narzuć płaszcz i chodź za mną!»
Wyszedł więc i szedł za nim, ale nie wiedział, czy to, co czyni anioł
jest rzeczywistością; zdawało mu się, że to widzenie. Minęli pierwszą
i drugą straż i doszli do żelaznej bramy, prowadzącej do miasta.
Ta otwarła się sama przed nimi. Wyszli więc, przeszli jedną ulicę
i natychmiast anioł odstąpił od niego. Wtedy Piotr przyszedł do siebie
i rzekł: «Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał
mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi».
Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego
Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie. Kiedy zakołatał
do drzwi wejściowych, nadbiegła dziewczyna imieniem Rode i nasłuchiwała.
Poznała głos Piotra i z radości nie otwarła bramy, lecz pobiegła
powiedzieć, że Piotr stoi przed bramą. «Bredzisz» – powiedzieli
jej. Ona jednak upierała się przy swoim. «To jest jego anioł» – mówili.
A Piotr kołatał dalej.
Kiedy wreszcie otworzyli, ujrzeli i zdumieli się. On zaś nakazał
im ręką milczenie, opowiedział, jak to Pan wyprowadził go z więzienia,
i rzekł: «Donieście o tym Jakubowi i braciom!». I udał się gdzie indziej.
A gdy nastał dzień, powstało niemałe zamieszanie wśród
żołnierzy z powodu tego, co się stało z Piotrem. Herod poszukiwał go,
a gdy go nie znalazł, przesłuchał strażników i kazał ich ukarać śmiercią.
Sam zaś udał się z Judei do Cezarei i tam się zatrzymał” (Dz 12,1-19).

W zeszycie: Odpowiedz na pytania:
– Który z Apostołów został uwięziony?
– Co robili chrześcijanie, gdy Piotr był w więzieniu?
– W jaki sposób Piotr został uwolniony z więzienia?
– Dokąd udał się Piotr po uwolnieniu z więzienia?
– Co powiedział Piotr zebranym w domu Marii?

Za pomocą rysunku zobrazuj uwolnienie Apostołów.

NAPISZ JAKIE SĄ RODZAJE MODLITWY.

RODZAJE MODLITWY:

Możemy modlić się indywidualnie lub wspólnie. Modlitwę, w której wstawiamy się do Boga za bliźnich nazywamy modlitwą wstawienniczą.
Modlitwę, w której dziękujemy Panu Bogu nazywamy dziękczynną;
modlitwę, w której wychwalamy Go nazywamy chwalebną.
Natomiast modlitwę, w której przepraszamy Boga nazywamy przebłagalną, zaś modlitwę, w której prosimy nazywamy modlitwą błagalną.

Zadanie prześlij do oceny do wtorku 18 maja.

12  maj 2021 r. – środa

Temat: Bóg troszczy się o każdego człowieka. Opatrzność Boża.

Opowiadanie.
Piotruś bardzo bał się ciemności. Codziennie mama długo
siedziała przy jego łóżku, czekając aż zaśnie. Pewnego dnia
Piotruś obudził się w nocy, przerażony, bo śniło mu się coś strasznego.
Z niepokojem rozejrzał się dookoła. Nad łóżkiem wisiał obrazek przedstawiający
Anioła Stróża, który przeprowadza dwoje małych dzieci
przez niebezpieczny most. Piotruś był pewien, że to się dzieje naprawdę.
Zawołał: „Poczekaj, na mnie!”. Anioł Stróż uśmiechnął się do niego,
więc chłopiec usiadł na łóżku i zaczął z nim rozmawiać tak, jak uczy-
ła go mama: „Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój…”.
Patrząc na obrazek, Anioła Stróża zasnął. Od tej pory już nie bał się
ciemności.

– Czego bał się Piotruś?
– Kto pomógł chłopcu przezwyciężyć lęk?
– Kim jest Anioł Stróż?
– Kto dał nam Anioła Stróża?

Odczytanie tekstu biblijnego.
„Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie,
o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać.
Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie?
Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają
do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście
ważniejsi niż one?
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą,
że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądź-
cie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba,
wpierw zanim Go poprosicie” (Mt 6,25-26; 6,7-8).

W zeszycie: Odpowiedz na pytanie:

Co to jest Opatrzność Boża?

4  maj 2021 r. – wtorek

Temat: Modlitwa Pańska wzorem modlitwy chrześcijanina.

Pan Jezus często się modlił. Uczniowie widzieli, jak rozmawiał
ze swoim Ojcem i poprosili, żeby nauczył ich modlić się. Pan Jezus
powiedział:
(odczytanie tekstu Pisma Świętego)
„Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech
się święci imię Twoje. Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja
wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli
pokusie, ale nas zachowaj od złego” (Mt 6,8c-13).

Modlitwę „Ojcze nasz” nazywamy „Modlitwą Pańską”,
bo nauczył jej Pan Jezus. Jest ona wzorem modlitwy dla chrześcijanina.
W modlitwie tej zwracamy się do Boga z naszymi prośbami.
Pierwsze trzy prośby odnoszą się do Pana Boga, a następne dotyczą
życia człowieka.

 

W zeszycie: 

Napisz modlitwę Pańską czyli Ojcze nasz i podziel ją na 7 próśb pionową kreską.

Wypisz 3 prośby odnoszące się do Boga. Wybierz jedną z próśb „Modlitwy Pańskiej” i z pomocą rodziców napisz, o co w niej
prosimy Boga.

Zadanie prześlij do oceny.

 

5  maj 2021 r. – środa

Temat: Modlitwa Pańska wzorem modlitwy chrześcijanina.

 

W zeszycie: 

Wypisz 4 prośby modlitwy Ojcze nasz odnoszące się do nas. Każdą z tych próśb przedstaw za pomocy rysunku .

Zadanie prześlij do oceny.

Możesz obejrzeć

27 kwiecień 2021 r. – wtorek

Temat: Naszym życiem świadczymy o Chrystusie.

Głosne odczytanie tekstu biblijnego – Mt 28,16-20.
„Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie
Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak
wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykaza-
łem. (…)»” (Mt 28,16-20).

W zeszycie:

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem”
(Mt 28,19-20).

W trosce o zbawienie ludzi, Pan Jezus nakazał Apostołom głoszenie
Dobrej Nowiny. Dzięki temu posłannictwu Kościół nieustannie się
rozwija. Posługa misyjna jest trudna i potrzebuje wsparcia ze strony
wszystkich wierzących.

My wszyscy, jako członkowie Kościoła, jesteśmy odpowiedzialni
za działalność misyjną. Nasz udział w tym zadaniu nazywa się współ-
pracą misyjną

Ułóż modlitwę za misje i misjonarzy i zapisz ją w zeszycie.
Podczas wieczornej modlitwy pomódl się za misje i misjonarzy.

28 kwiecień 2021 r. – środa

Temat: Jezus przygotowuje nam miejsce w niebie.

Odczytanie tekstu biblijnego.
„Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił
ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,
gdzie stale przebywali w świątyni, «wielbiąc i » błogosławiąc Boga”
(Łk 24,50-52).

 

W zeszycie:

Odpowiedz na pytania

 • Dokąd Pan Jezus zaprowadził Apostołów?
 • Co uczynił Jezus przed odejściem do nieba?
 • Co zrobili Apostołowie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa?

Wniebowstąpienie Pana Jezusa przypomina nam i zapowiada,
że i my możemy osiągnąć niebo, czyli życie wieczne z Bogiem.
Osiągnięcie nieba uzależnione jest od nas. Naszym Przewodnikiem
w tej wędrówce do szczęścia wiecznego jest Pan Jezus.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzimy czterdziestego
dnia po Zmartwychwstaniu. Na Mszy Świętej sprawowanej
w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego nie ma już prz ołtarzu  figury zmartwychwstałego Jezusa. Jest to symboliczny znak mówiący, że od tej pory Chrystus Zmartwychwstały przestał się ukazywać na ziemi. Obiecał
jednak, że przyjdzie ponownie.

20 kwiecień 2021 r. – wtorek

Temat: Eucharystia obietnicą życia wiecznego.

 

W czwartek przed męką Pan Jezus spożył z Apostołami wieczerzę.

Głośne odczytanie tekstu biblijnego:
„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem,
że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki
uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane].
Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę,
wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem
we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę»”
(1Kor 11,23-25).
„Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym
pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,54-56).

W zeszycie:

 

Odpowiedz na pytania:

 1. Kiedy odbyła się Ostatnia Wieczerza?
 2.  Jak nazwał Pan Jezus swoje Ciało i swoją Krew?
 3. Co Pan Jezus obiecuje tym, którzy będą spożywać Jego Ciało?

Zapisz notatkę:

” Kto spożywa moje Ciało (…) i pije moją Krew, ma życie wieczne,
a Ja go wskrzeszę w dniu Ostatecznym” (J 6,54a).

W Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii
i sakrament kapłaństwa. Apostołowie i ich następcy – biskupi i kapłani
– z polecenia Chrystusa sprawują Mszę Świętą, podczas której chleb
i wino stają się prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa. Do przyjęcia
tej prawdy potrzebna jest wiara. Eucharystia jest zadatkiem naszego
życia wiecznego. Warunkiem przystąpienia do Komunii Świętej jest
czyste serce, stan łaski uświęcającej. Dzięki przyjmowaniu Eucharystii
wzrastamy w przyjaźni i jedności z Bogiem oraz ludźmi.

Zadanie domowe;

Napisz, kiedy w pełni uczestniczysz we Mszy Świętej.

21 kwiecień 2021 r. – środa

Temat: Chrystus Drogą, Prawdą i życiem.

Głośne  odczytanie tekstu biblijnego.
„«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie
wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było,
to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.
A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę
was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę,
dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy,
dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?». Odpowiedział mu Jezus:
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca
inaczej jak tylko przeze Mnie»” (J 14,1-6).

Wysłuchaj:

W zeszycie:

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14,6).

Słowa, które wypowiedział Pan Jezus do Apostołów dotyczyły
przyszłości, w której każdy wierzący może uczestniczyć.

Poznaj odpowiedzi na pytania:
– Co to znaczy, że Jezus jest Drogą?
Droga prowadzi do celu. Jezus jest Drogą, bo prowadzi nas do celu,
jakim jest niebo.

– Co to znaczy, że Jezus jest Prawdą?
Prawda to przeciwieństwo kłamstwa. Jezus jest Prawdą, bo wskazuje,
jak pokonywać trudności i co czynić, by osiągnąć życie wieczne.

– Co to jest życie?
– Dlaczego należy szanować życie?
Życie to dar Boga, o który powinniśmy dbać, troszczyć się i szanować.
Jezus jest Życiem, bo dla nas umarł i zmartwychwstał, dając nam
nowe życie. Tylko On daje prawdziwą siłę i radość.
Pan Jezus jest dla nas Drogą, Prawdą i Życiem. Prowadzi nas
do Domu Ojca – nieba. Tam czeka na nas szczęście wieczne.

Dodatkowo możesz wysłuchać:

 

Zadanie do wykonania ( do przyszłego wtorku, we wtorek oceniam ):

W formie plakatu zilustruj słowa Pana Jezusa: „Ja jestem drogą
i prawdą, i życiem”

Pracę wykonaną na kartce przślij na pocztę parafii

14 kwiecień 2021 r. – środa

Temat: Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Apostołom.

 1. Przeczytaj katechezę z podręcznika.

2. W zeszycie:

A. Narysuj scenę spotkania Jezusa ze św. Tomaszem.

B. Napisz jak rozumiesz słowa Pana Jezusa|; Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

13 kwiecień 2021 r. – wtorek

Temat: Zmartwychwstały Chrystus przewodnikiem w drodze do Ojca.

 1. Przeczytaj.

Wielkanoc to największe i najważniejsze święto dla wszystkich
chrześcijan, w czasie którego wspominamy zmartwychwstanie Pana
Jezusa. Świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się
w Wielką Sobotę wieczorem.

W Wigilię Paschalną, to znaczy wieczorem w Wielką Sobotę, wspominamy
paschę Jezusa – Jego przejście ze śmierci do życia w chwale.
Kapłan poświęca ogień i od niego zapala paschał – świecę symbolizującą
Jezusa Zmartwychwstałego.

Trzymając w ręku zapalone od paschału świece, słuchamy śpiewu
ku czci Chrystusa. Na hymn: „Chwała na wysokości Bogu” dzwonią
radośnie dzwony i grają organy, które zamilkły w Wielki Czwartek.
Po 40 dniach Wielkiego Postu rozbrzmiewa radosne „Alleluja”.
Kapłan poświęca wodę, wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne.

2. W zeszycie.

Narysuj świecę – Paschał. Napisz pod rysunkiem jej nazwę i co to jest Paschał.

Narysuj chrzcielnicę. I pod Chrzcielnica napisz wyznanie wiary:

Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wierzę.

Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wierzę.

Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wierzę.

3. Przeczytaj Ewangelię według św. Łukasza o zmartwychwstaniu Jezusa:

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc
p przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty.
A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były
bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących
szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli
do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj;
zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze
w Galilei: Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników
i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko
Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena,
Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.
Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.
Jednakże Piotr wybrał się i pobiegł do grobu; schyliwszy się ujrzał
same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało”
(Łk 24,1-12).

 

W zeszycie: Odpowiedz na pytania
– Kto przyszedł do grobu pierwszego dnia tygodnia?
– Co zobaczyły kobiety, gdy zbliżyły się do grobu?
– Kto ukazał się kobietom?
– Co aniołowie powiedzieli kobietom?
– Komu kobiety opowiedziały o zmartwychwstaniu?
– Jak zareagowali Apostołowie na słowa kobiet?
– Co zrobił św. Piotr, gdy usłyszał, że grób jest pusty?

 

7 kwiecień 2021- ŚRODA

Temat:Święta Faustyna i Boże Miłosierdzie.

 

Otwórz podany niżej link.

http://view.genial.ly/5e99e1f0794b240e24c6af2b?fbclid=IwAR0PJPzodH4dzHJFpcDtNR_be9wPhYuUy99SmvwVR1AKXfFT14jaxMykVqQ

 

 

30  marzec 2021- WTOREK

Temat: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu wyrazem największej miłości.

 

Przeczytaj Fragment Ewangelii św. Jana rozdział 19 zdania od 17 do 30.

A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem
Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano,
a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś
Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu.
A było napisane: «Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski». Ten napis czytało
wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było
blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim.
Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: «Nie pisz: Król Żydowski,
ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowski». Odparł Piłat:
«Com napisał, napisałem». Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa,
wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części; wzięli także tunikę.
Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc
między sobą: «Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo
ma należeć». Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między
siebie szaty, a los rzucili o moją suknię. To właśnie uczynili żołnierze.
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego,
Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał
Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki:
«Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka
twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem Jezus
świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo,
rzekł: «Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu i do ust Mu podano.
A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!». I skłoniwszy
głowę oddał ducha” (J 19,17-30).

 

W zeszycie odpowiedz na pytania:

– Gdzie ukrzyżowano Jezusa?
– Kto skazał Pana Jezusa na śmierć?
– Kto stał pod krzyżem?
– Co Pan Jezus powiedział do Maryi i Jana?

Narysuj na podstawie przeczytanego fragmentu Ewangelii jakieś zdarzenie z męki Pana Jezusa.

 

31 marzec 2021- Środa

Temat: Wielki Tydzień

 

 

W zeszycie:

 1. Dlaczego ten tydzień nazywamy wielkim?
 2. Jakie są w tym tygodniu 3 najważniejsze dni?
 3. Przy pomocy rysunku pokaż co wydarzyło się w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielka Niedzielę.

 

23  marzec 2021- WTOREK

Temat: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

 

 

http://view.genial.ly/5e6b2fe37b05bf0fbc21381e/interactive-image-modlitwa-w-ogrojcu-katecheza-wirtualna-dla-klasy-4

 

24 marzec 2021- Środa

Temat: Zdrada Judasza.

 

Wielu ludzi zastanawia się, kim był Judasz, dlaczego poszedł za Jezusem, a potem Go zdradził?

Francesco De Vito - Filmweb

 

 1. Przeczytaj głośno fragment Pisma Świętego z Ewangelii Św. Mateusza rozdział 26.

Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów 15 i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam». A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. 16 Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

17 W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?» 18 On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: “Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami”». 19 Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

20 Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu <uczniami>. 21 A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was mnie zdradzi». 22 Bardzo tym zasmuceni zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?» 23 On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. 24 Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził». 25 Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: «Czy nie ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak jest, ty».
Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». 37 Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę.

47 Gdy On jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od arcykapłanów i starszych ludu. 48 Zdrajca zaś dał im taki znak: «Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!». 49 Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: «Witaj Rabbi!», i pocałował Go. 50 A Jezus rzekł do niego: «Przyjacielu, po coś przyszedł?» Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. 51 A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho. 52 Wtedy Jezus rzekł do niego: «Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. 53 Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów?54 Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?»
55 W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. 56 Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma proroków». Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli.

2. Stoimy wobec niepojętej miłości Jezusa, który stawia Judaszowi pytanie: „Przyjacielu, po coś przyszedł?” (Mt 26,50). Zwróćmy uwagę na to, że Jezus nazywa przyjacielem i traktuje jak  przyjaciela człowieka, który zamknął swe serce na działanie łaski. Judasz nigdy nie był przyjacielem Chrystusa, on był przyjacielem pieniędzy, ale Chrystus był przyjacielem Judasza.

ZAPAMIĘTAJ: Bóg jest miłosierny bez granic. Największym grzechem Judasza było , że nie zaufał Bożemu miłosierdziu i nie błagał o wybaczenie.

REFLEKSJA: Zwykle uważamy za zdrajcę kogoś, kto odwraca się od Boga. Spróbujmy jednak pomyśleć teraz o sobie. My przecież też objecujemy Bogu tak wiele. A tymczasem?….. Tymczasem okazuje się, że i my zdradzamy. Zdradzamy naszych przyjaciół, grupę, do której należymy i tym samym zdradzamy Jezusa, który mówi “COKOLWIEK UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH – MNIEŚCIE UCZYNILI”.

Spróbuj wzbudzić  w sobie żal za brak wierności wobec Boga i bliżnich i  proś Jezusa o przebaczenie, bo nikt Cię nie kocha tak jak ON– kliknij

W ZESZYCIE:

Przerysuj poniższe obrazki i nadaj im tytuły.

Galeria

Galeria

 

16 marzec 2021- WTOREK

Temat: Bóg objawia swoją chwałę.

 

Katechizm : katecheza 17

 

„Pewnemu bogaczowi udało się wejść do Raju. Pierwszą rzeczą,
którą tam uczynił, było przebiegnięcie po miejscowym rynku.
Zorientował się natychmiast, że wszystkie ceny są na nim bardzo
niskie.
Sprawdził zawartość swego portfela i zaczął wybierać najładniejsze
rzeczy, które mu wpadły w oko. Kiedy trzeba było zapłacić
wyciągnął dla anioła, który był sprzedawcą, wielką garść banknotów.
Anioł uśmiechnął się i powiedział: «Przykro mi, ale te pieniądze nie
mają żadnej wartości».
– «Jak to?», zdziwił się kupiec.
– «Tutaj mają wartość tylko pieniądze, które na ziemi zostały
podarowane», odpowiedział mu anioł”.
(Bruno Ferrero)

Odpowiedz na pytania:
– Co zrobił bogacz, gdy dostał się do nieba?
– Jakie pieniądze mają wartość w niebie?
– Do czego można porównać podarowane pieniądze?

Głośne odczytanie tekstu Pisma Świętego: Mt 25,31-40.
„Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie
z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą
się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi]
od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej,
a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych
po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie
w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście
Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w wię-
zieniu, a przyszliście do Mnie». Wówczas zapytają sprawiedliwi:
«Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęli-
śmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym
lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?». A Król im odpowie:
«Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili»” (Mt 25,31-40).

W zeszycie:

Zilustruj ( narysuj )jeden z dobrych uczynków względem bliźniego.

 

17 marzec 2021- środa

Temat:  Droga krzyżowa – upadki Jezusa.

 

Wysłuchaj katechezy.

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,droga-krzyzowa-upadki-pana-jezusa,46795099

W zeszycie:
Nadaj tytuł kolejnym stacjom drogi krzyżowej i zapisz w zeszycie.

9 marzec 2021- WTOREK

Temat: Ewangelia fundamentem życia chrześcijańskiego.
Katechizm – katecheza numer 16

 

Fundamentem naszego, chrześcijańskiego życia jest Ewangelia.
Rozwiązując krzyżówkę, dowiemy się, jak inaczej ją nazywamy

W zeszycie:

1. Imię pierwszego mężczyzny.
2. Rzeka, w której został ochrzczony Pan Jezus.
3. Miejscowość narodzenia Pana Jezusa.
4. Statek Noego.
5. Matka Jezusa.
6. Inaczej Królestwo Boże.
7. Mojżesz przeprowadził Izraelitów przez … Czerwone.
8. Pierwsza kobieta.
9. Inaczej Pismo Święte.
10. … Boży, to Jezus.
11. Przyprowadziła Mędrców do Betlejem.
Zapis w zeszycie:
Słowo „Ewangelia” pochodzi z języka greckiego i znaczy: …………………. Sam Jezus nazwał tak swoją naukę.

Ewangelia to termin określający pisma chrześcijańskie opisujące życie i śmierć Jezusa Chrystusa i przedstawiające Jego naukę. Jej autorów nazywamy Ewangelistami.

 

Przeczytaj i zapoznaj się:

– Święty Mateusz był celnikiem, który zajmował się zbieraniem
podatków dla cesarza. Pan Jezus zobaczył go w mieście Kafarnaum
i uczynił swoim uczniem. Święty Mateusz zapisał najwięcej wiadomo-
ści o Jezusie.
– Święty Marek był uczniem świętego Piotra Apostoła.
Towarzyszył mu w drodze do Rzymu.
– Święty Łukasz był uczniem św. Pawła Apostoła. Był wykształconym
obywatelem greckim i lekarzem. Jako uczony starał się dokładnie
zbadać wszystko, co pisał o Panu Jezusie. Pytał o to ludzi, którzy osobiście znali Pana Jezusa. Od Matki Bożej dowiedział się o pierwszych
latach życia Jezusa.
– Święty Jan był jednym z pierwszych z uczniów Jezusa. Określa się
Go mianem „umiłowanego ucznia”. To właśnie Jemu powierzył swoją
Matkę, kiedy umierał na krzyżu.

W zeszycie:

Narysuj symbole każdego z Ewangelistów i podpisz ( skorzystaj z informacji w internecie ).  Te symbole odnajdujemy w treści pierwszego rozdziału poszczególnych Ewangelii. Znajdziesz je w naszym kościele. Napisz gdzie się znajdują.

Przeczytaj i poproś rodziców, żeby sprawdzili twoje wiadomości na podstawie poniższych pytań.:

W czasie każdej Mszy Świętej odczytywana jest Ewangelia.
W postawie stojącej czynimy znak krzyża na czole, ustach i sercu, aby-
śmy mogli dobrze zrozumieć słowo Boże, przekazywać je, a przede
wszystkim żyć według niego.

Jeśli kogoś kochamy, to chcemy go jak najlepiej poznać i przebywać
z nim często. Jezus pragnie, abyśmy Go poznali, a przez Niego samego
Boga Ojca. Pragnie, abyśmy jak najczęściej wsłuchiwali się w Jego słowa,
które zawarte są w Ewangelii i abyśmy żyli Jego nauką na co dzień.

 

– Jakie znaki czynimy przed wysłuchaniem Ewangelii?
– W jakiej postawie słuchamy w czasie Mszy Świętej słów Ewangelii?

Możesz obejrzeć poniższy filmik

 

 

10 marzec 2021- środa

Temat:  Pomoc Szymona z Cyreny.
Wysłuchaj katechezy:
W zeszycie:
Narysuj pomoc Szymona – stacja 5 Drogi Krzyżowej.
 Napisz w jaki sposób możesz zostać Szymonem z Cyreny.

 

2 marzec 2021- WTOREK

Temat: Spotykamy się z Chrystusem w Jego słowie.

Katechizm – katecheza numer 15

 1. Na podstawie pytań zrób mała powtórkę:

– Gdzie zapisane jest słowo Boże?
– Gdzie słyszymy słowo Boże?
– Kto przemawia do nas w czasie Mszy Świętej?
– Jak nazywa się ta część Mszy Świętej, w której Bóg przemawia
do nas w swoim słowie?

Czy znasz  odpowiedzi na wszystkie pytania?

2. Odczytaj fragment  Pisma Świętego: Łk 8,4-15.
„Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Niego,
rzekł w przypowieści: «Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno
padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je.
Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci.
Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły
i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło,
wydało plon stokrotny». Przy tych słowach wołał: «Kto ma uszy
do słuchania, niechaj słucha!». Wtedy pytali Go Jego uczniowie,
co oznacza ta przypowieść. On rzekł: Wam dano poznać tajemnice
królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc
nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowie-
ści: Ziarnem jest słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają
słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia: wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość” (Łk 8,4-15).

 

W zeszycie: Odpowiedz na pytania

– Gdzie upadło ziarno wysiewane przez siewcę?
– Co stało się z ziarnem?
– Co oznacza ziarno w przypowieści?

Bardzo potrzebne jest uważne wsłuchiwanie się, aby usłyszeć
to, co Bóg pragnie nam powiedzieć. Szczególnym czasem spotkania
z nauczającym Chrystusem jest liturgia słowa.

3. Zapamiętaj:

Liturgia słowa:
– I czytanie – Stary Testament,
– psalm responsoryjny,
– II czytanie – Nowy Testament,
– śpiew „Alleluja”,
– Ewangelia,
– homilia,
– wyznanie wiary,
– modlitwa wiernych.

3 marzec 2021- środa

Temat: Wizerunek Mistrza – św. Weronika 

O Weronice dowiadujemy się z tradycji (czyli nie z Pisma św. ale przekaz ustny lub inne pisma).Informacja o niej pojawiła się w IV wieku. Mówi ona o kobiecie z Jerozolimy, która wyszła na ulicę, by zobaczyć Jezusa niosącego krzyż. Wzruszona cierpieniem Jezusa, przecisnęła się przez tłum i żołnierzy, by otrzeć Mu twarz z potu i krwi. Za tak odważny czyn
otrzymała od Jezusa Jego twarz odbitą na chuście. Tradycja nadała jej imię „Weronika”, po grecku vera eikon, co tłumaczymy jako „święte oblicze”. Jej postać została utrwalona w VI stacji nabożeństwa drogi krzyżowej – „Weronika ociera twarz Jezusowi”.
Jezus szedł na miejsce skazania, z trudem niosąc krzyż. Był bardzo słaby i pokaleczony po biczowaniu. Nie skarżył się i nie prosił o pomoc. Weronika dostrzegła jednak, że potrzebuje ulgi w cierpieniu fizycznym i choć odrobiny współczucia. Ocierając twarz Jezusa, pokazała,
że jest przy Nim i chce Mu pomóc. Wrażliwość na potrzeby innych, współczucie, delikatność oraz odwaga zostały nagrodzone. Weronika otrzymała od Zbawiciela odbicie Jego twarzy.

W zeszycie: odpowiedz na pytania

– Czego uczy nas Weronika?
– Jakie przykłady pomocy udzielonej podobnie jak Weronika możecie podać?
– Co będzie naszą nagrodą?

 

23 luty 2021- WTOREK

Temat: Pełnimy wolę Ojca.
1. Pan Jezus często rozmawiał ze swoim Ojcem. Ostatnią noc przed męką spędził na modlitwie w Ogrodzie Oliwnym. Ogród ten znajdował się blisko Wieczernika, gdzie Pan Jezus spożył z uczniami Ostatnią Wieczerzę.
W zeszycie: 
Wyjaśnienie pojęcia: „Ogrójec”, „Ogród Oliwny”
2. Głośne odczytanie tekstu biblijnego.
„Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na górę Oliwną;
towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł
do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana
i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz zabierz ode Mnie
ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»
Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie»” (Łk 22,39-46).

 

W zeszycie:

odpowiedz na pytania.

– Jakimi słowami modlił się Pan Jezus do Boga Ojca?

– O co Pan Jezus prosił swego Ojca?

– Kiedy pełnimy wolę Ojca?

 • W  jakiej modlitwie prosimy o wypełnienie woli Ojca?

 

24 luty 2021- środa

Temat: Krzyż znakiem miłości.
1. Odczytanie słów z Pisma Świętego przez ucznia

 

„ JEŚLI KTO CHCE PÓJŚĆ ZA MNĄ

NIECH WEŻMIE SWÓJ KRZYŻ I MNIE NAŚLADUJE”

 

 • Jeżeli chcemy pójść za Jezusem to musimy zmieniać swoje życie, poprawiać się. Te grzechy, które przybiliśmy do krzyża, idąc za Jezusem możemy zmieniać.

W zeszycie: 

A. Zapisujemy słowa:

„ JEŚLI KTO CHCE PÓJŚĆ ZA MNĄ  NIECH WEŹMIE SWÓJ KRZYŻ I MNIE NAŚLADUJE”

B. Uzupełniamy:

nienawiść możemy przemienić w ……….

kłamstwo w mówienie ………..

złość w ………….

kradzież w …………

kłótnie w ……….

C. Rysujemy swoją stopę i wpisujemy swoje imię. Oznacza to, że…

pod stopą zapisujemy odpowiedź.

D. Niedokończone zdania:

Pan Jezus z miłości do ludzi umarł………………………………………………………………………

Krzyż  spotykam w ………………………………………………………………………………………

Idę za Jezusem kiedy……………………………………………………………………………………

 

 

16 luty 2021- WTOREK

Temat: Przykazanie miłości wypełnieniem zobowiązań wobec Boga i bliźniego  . 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika.

 

Głośne odczytanie tekstu biblijnego:
„W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydać, (…) wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział».
Rzekł do niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».
Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału
ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje,
ale i ręce, i głowę!» Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje
tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści,
ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział:
«Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział szaty
i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam
uczyniłem? Wy mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem» i dobrze
mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam
nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam
bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem (…).
Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak,
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.
Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali” (J 13,2-15.34-35).

 

W zeszycie: 

Odpowiedz na pytania:

– Czego uczy nas Pan Jezus myjąc nogi swoim uczniom?
– Jak brzmi przykazanie miłości Boga i bliźniego?

 

Naucz się na pamięć przykazania miłości.

„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak,
jak Ja was umiłowałem” (J 13,34a).

Narysuj jak możesz naśladować Pana Jezusa w miłości bliźniego.

 

17 luty 2021- środa

Temat: Wielki Post – czas pokuty . 
1. Wysłuchaj

 

W zeszycie: 

 1. Napisz jakie są nabożeństwa wielkopostne i w jakie dni.
 2. Jakiego koloru używa się w kościele w czasie Wielkiego Postu?
 3. Ile dni trwa Wieli Post?

Począwszy od Środy Popielcowej, przez cały okres wielkopostny odmów w czasie porannego i wieczornego pacierza słowa modlitwy:

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami,
i Ty, któraś współcierpiała,  Matko Bolesna Przyczyń się za nami.

Ucałuj na modlitwie wieczornej Krzyż i zrób sobie postanowienie na 40 dni Wielkiego Postu.

DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI W CZWARTKI O GODZ. 16.OO

 

9 luty 2021- WTOREK

Temat: UCZYNKI MIŁOSIERDZIA W CODZIENNYM ŻYCIU  . 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika.

 

2. Przeczytaj opowiadanie:j tekst z podręcznika.

„W polinezyjskiej wsi żyło sobie dwóch mężczyzn, którzy toczyliz sobą nieustające kłótnie. Z byle jakiego powodu wybuchała pomiędzy nimi awantura. Życie jednego, jak i drugiego stało się nie do wytrzymania. I to nie tylko dla nich samych, ale również dla całej wsi. Pewnego dnia przedstawiciel wioski tak przemówił do jednego z nich: «Jedynym rozwiązaniem, byś zaprzestał tego wszystkiego, co robisz, byłoby twoje spotkanie z Bogiem. Idź na wysoką górę, tam Go zobaczysz».
Człowiek udał się bez wahania na spotkanie z Bogiem. Po kilku dniach wyczerpującej drogi dotarł wreszcie na szczyt góry. Bóg już tam na niego czekał. Choć człowiek mrugał oczyma, nie było wątpliwości – twarz Boga miała wyraz jego antypatycznego sąsiada.
Nikt nie wie, jak wyglądała wtedy ich rozmowa. Niemniej jednak po powrocie do swojej rodzinnej wioski, mężczyzna ten był już zupełnie innym człowiekiem.

Niestety, pomimo jego łagodności i wielkiego pragnienia zgody, jego sąsiad się nie zmienił i wciąż szukał nowych pretekstów do awantur. Wtedy znów powiedzieli do siebie starcy: «Nie ma innego wyjścia, drugi też musi się udać na spotkanie z Bogiem». Pomimo jego niechęci, udało im się go przekonać. Również i on wspiął się na wysoką górę. Tam także spotkał Boga, który miał oblicze jego sąsiada. Od tego dnia wszystko się zmieniło, a w wiosce zaczął królować spokój”

– Co doprowadziło do zgody między mężczyznami z wioski?
– Co zrozumieli po spotkaniu z Bogiem?

W zeszycie zapisz:
Miłosierdzie to zauważenie potrzeb innych ludzi i bezinteresowne udzielenie im pomocy. Miłosiernym jest człowiek, który kieruje się w swoim życiu miłością.

 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Odpowiedz na pytania w zeszycie:

– O jakich ludziach mówi Pan Jezus?
– Jak Pan Jezus nazywa ludzi miłosiernych?
– Co obiecuje Pan Jezus ludziom miłosiernym?
– Kogo można nazwać człowiekiem miłosiernym?

 

3. Naucz się:

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM CIAŁA

1. Głodnych nakarmić.
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY

1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

W zeszycie:

Zilustruj jeden z uczynków miłosierdzia.

 

10 luty 2021- ŚRODA

Temat:  EUCHARYSTIA UCZTĄ MIŁOŚCI. 
1. Przeczytaj tekst z podręcznika.

 

2. Pan Jezus z miłości do nas zatroszczył się o to, by nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla naszej duszy. Przed swoją męką i śmiercią na krzyżu ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa.
W Wielki Czwartek Pan Jezus polecił Apostołom przygotować wieczerzę – uroczystą kolację.

Głośno   odczytaj tekst Pisma Świętego.
„Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: «Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć». Oni zapytali: «Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?» Odpowiedział im: «Oto, gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiecie gospodarzowi: «Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?». On wskaże wam salę dużą, usłaną; tam przygotujecie». Oni poszli, znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę.
A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: «Weźcie go i podzielcie między siebie: albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże». Następnie wziął chleb,
odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!». To samo i kielich po wieczerzy mówiąc: «Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana (…)»”
(Łk 22,8-20).

 

W zeszycie;

Pan Jezus podczas spożywania z Apostołami Ostatniej Wieczerzy przed swoją męką i śmiercią, ustanowił sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. W Wieczerniku przemienił chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew, dał je uczniom do spożycia i polecił
im: „To czyńcie na moją pamiątkę”.

Odpowiedz w zeszycie na pytania:
– Kiedy przeżywamy to samo, co Pan Jezus uczynił w Wieczerniku?
– Kto dziś sprawuje pamiątkę Ostatniej Wieczerzy?

 

Film o obejrzenia:

 

 

3 luty 2021-ŚRODA

Temat:   Pan Jezus wzywa nas do głoszenia Jego nauki. 
Przeczytaj tekst z podręcznika.
1. Pan Jezus rozpoczął nauczanie w Galilei, skąd pochodził. Nad Jeziorem Galilejskim powołał pierwszych uczniów.
 Mapy Palestyny z czasów Pana Jezusa.

Wskaż na mapie Palestyny Jeziora Galilejskiego, zwane Genezaret.
2. Odczytaj głośno  tekst biblijny – Mt 4,18-22.
„Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch
braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali
sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie
za mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci
i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch
braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym
Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni
natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim” (Mt 4,18-22).
ZESZYT: 
3. Odpowiedzi na pytania zapisz w zeszycie:
– Gdzie Pan Jezus powołał pierwszych uczniów?
– Kogo Pan Jezus powołał na swoich uczniów?
– Jakimi słowami Pan Jezus powołał uczniów?
– Jak uczniowie odpowiedzieli na wezwanie Jezusa?
NA ŚRODKU KARTKI ZAPISUJEMY SŁOWA
„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”
 Odpowiedź zapisz w zeszycie:  W jakim celu Pan Jezus powołał uczniów?
4.  Pan Jezus powołał 72 uczniów, z nich wybrał 12 Apostołów,
aby towarzyszyli Mu w czasie Jego publicznej działalności, a potem
głosili Jego naukę i udzielali chrztu.
Odczytaj głośno tekst biblijny – Mk 3,13-19.
„Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych,
których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu,
aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki, i by mieli
władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona,
któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata
Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie
gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba,
syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę,
który właśnie Go wydał” (Mk 3,13–19).
ZESZYT: 
Zapisz w zeszycie imiona 12 apostołów.
5. Głoszenie Ewangelii będzie się odbywać do końca świata.
Wszystkie narody powinny usłyszeć Dobrą Nowinę, którą przyniósł
ludziom Chrystus.Bycie uczniem, apostołem Jezusa łączy się z wielką odpowiedzialnością
i pracą. Trzeba dzielić się z innymi darem wiary oraz głosić słowem
i czynem naukę Jezusa.Każdy z nas od chwili chrztu świętego stał się apostołem Chrystusa
i został powołany do głoszenia Jego nauki życiem i słowem.
ZESZYT: 
Zapisz w zeszycie odpowiedzi:

– W jaki sposób głoszę Ewangelię innym ludziom?

Odmów  modlitwę: „Akt wiary”.

 

 

 

 

 

2 luty 2021- WOREK

Temat:  Przez Maryję Jezus wzywa nas do wypełnienia Jego woli.

Przeczytaj tekst z podręcznika.

Wyjaśnienie znaczenia słów:
stągwie – dzbany, naczynia na wodę,
żydowskie oczyszczenia – obmycie rąk przed i po posiłku,
znak, cud – nadzwyczajne wydarzenie, którego nie może dokonać
żaden człowiek, ale tylko Bóg.

Przewodnik: Zapewne słyszeliście o przemienieniu wody
w wino na weselu w Kanie Galilejskiej. Dzisiejsza Ewangelia opowiada
o pierwszym zapisanym cudzie Jezusa.
Narrator: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele,
na które zaproszono Maryję, Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło
wina, Matka Jezusa powiedziała do Niego:
Maryja: Jezu, nie mają już wina. Pan młody będzie zakłopotany.
Jezus: Matko, nie proś Mnie o pomoc. Mój czas jeszcze nie nadszedł.
Narrator: Maryja poprosiła jednego ze sług i powiedziała:
Maryja: Zróbcie wszystko, co powie wam mój Syn.
Narrator: Wtedy Jezus zwrócił się do sług.
Jezus: Napełnijcie sześć dużych kamiennych stągwi wodą.
Narrator: Stągwie mogły pomieścić około stu litrów.
Słudzy napełnili stągwie wodą, tak jak im powiedział Jezus.
Jezus: A teraz zaczerpnijcie wody ze stągwi i zanieście staroście
weselnemu.
Narrator: A kiedy starosta weselny skosztował był zaskoczony.
Zawołał pana młodego i rzekł do niego:
Starosta: Co za wspaniałe wino! Każdy człowiek stawia najpierw
dobre wino, a gdy się napiją wówczas gorsze. Ty zachowałeś najlepsze
wino na sam koniec.
Narrator: Taki był pierwszy cud, jaki Jezus uczynił w Kanie
Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

ZESZYT

 1. Analiza tekstu biblijnego. ODPOWIEDZI ZAPISUJEMY W ZESZYCIE.
  – Kto został zaproszony na wesele w Kanie Galilejskiej?
  – Czego zabrakło na weselu?
  – Co nadzwyczajnego uczynił Jezus na weselu?
  – Na czyją prośbę Jezus uczynił cud?
  – Co Maryja powiedziała do sług?

2. NA ŚRODKU KARTKI ZAPISUJEMY DUŻYMI LITERAMI SŁOWA:

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”

3. NA ŚRODKU KARTKI ZAPISUJEMY SŁOWA

Jesteśmy posłuszni Bogu, gdy...
Uczniowie zapisują na promieniach odpowiedzi.

4. Napisz, do czego zachęca nas Maryja, mówiąc: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie”

 

 

27 STYCZNIA 2021

Temat:   Wypełnienie przykazań wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu. 
Przeczytaj tekst z podręcznika.
Na pewno jest ktoś w naszym życiu, komu wiele zawdzięczamy np.: opiekę, pomoc, miłość.
– Jak okazujemy wdzięczność za okazywane nam dobro?
Bóg, nasz Ojciec w niebie, w sposób szczególny opiekuje się nami. Swoją miłość i troskę objawił, dając przykazania.
– Dlaczego Bóg dał człowiekowi przykazania?
Pan Bóg dając człowiekowi przykazania, objawił swoją wolę i zawarł z nim przymierze.
Odczytanie fragmentu z Pisma Świętego.
„A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał swój powrót z góry, zebrał się przed Aaronem i powiedział do niego: «Uczyń nam boga, który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej». Aaron powiedział im: «Pozdejmujcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście je do mnie». I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach, i zniósł je do Aarona. A wziąwszy je z ich rąk nakazał je przetopić i uczynić z tego posąg cielca ulany z metalu. I powiedział: «Izraelu, oto bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej» (…)
Pan rzekł wówczas do Mojżesza: «Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. (…) Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku (…) Chcę ich wyniszczyć a ciebie uczynić wielkim ludem».
Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego, i mówić: «Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi? (…).
Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: «Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom, i posiądą ją na wieki».
«Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary, abym poznał, żeś mi łaskawy. Zważ także, że ten naród jest Twoim ludem». (…)  «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców
na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia».
I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, [to proszę], niech pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem».
Pan odpowiedział: «Oto Ja zawieram przymierze wobec całego ludu twego i uczynię cuda, jakich nie było na całej ziemi i u żadnych narodów, i ujrzy cały lud, wśród którego przebywasz, że dzieła Pana, które Ja uczynię z tobą, są straszne. Przestrzegaj tego, co Ja dzisiaj tobie rozkazuję, a Ja wypędzę przed tobą Amorytę, Kananejczyka, Chetytę, Peryzzytę, Chiwwitę i Jebusytę»” (Wj 32,1-13;33,13;34,6-11).
Analiza tekstu biblijnego.
Zeszyt:
Odpowiedzi na pytania zapisz w zeszycie.
– Co uczynili Izraelici, gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj?
– Co zrobił Mojżesz, gdy Izraelici sprzeniewierzyli się Bogu?
– Co uczynił Pan Bóg po wysłuchaniu modlitwy Mojżesza?

Rozwiązując krzyżówkę w zeszycie, dowiemy się kiedy Bóg zawarł z nami przymierze.


1. Czynił je Jezus.
2. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba.
3. Brat Mojżesza.
4. Nieposłuszeństwo wobec Boga.
5. Miejsce niewoli Izraelitów.
6. Dar od Boga.
7. Żyje w przyjaźni z Bogiem.

Do poszczególnych zdarzeń dopisz właściwe przykazanie, np. 0 – przykazanie pierwsze albo wydrukuj tekst i obok dopisz właściwe przykazanie.

 1. Anna zobaczyła u koleżanki świetne flamastry. Na przerwie sięgnęła do plecaka i wzięła sobie opakowanie do domu. Zaraz też sobie wytłumaczyła te sytuację: – Ja ich nie wzięłam, tylko pożyczyłam, choć koleżanka o tym nie wie. Na pewno ma jeszcze dużo takich flamastrów w domu. Nie oddam jej, bo ich nie potrzebuje. Przykazanie ….
 2. Idzie sobie Bożenka po chodniku i rozmyśla. Nagle potyka się o kamień, przewraca i rani się w kolano wołając „O Boże, O Jezu, jak mnie boli!”Przykazanie ….
 3. Cezary powiedział – Ale mi się podoba rower Piotrka. Jest taki super.Ale mu zazdroszczę. Jak ja chcę go mieć. I chcę, aby Piotrek go nie miał, a on teraz tak fajnie się bawi. To ja powinienem jeździć na tym rowerze i tak fajnie się bawić. Przykazanie ….
 4. W pewnej szkole ktoś bardzo pomazał ławkę. Pani wychowawczyni pytała dzieci, kto tę ławkę pomazał. Ale nikt nie przyznawał się. Kiedy po dzwonku na przerwę dzieci wyszły z klasy – w klasie została jedna z uczennic. Podeszła do Pani i powiedziała „To na pewno Daria. Ja to widziałam”. Ale ona tego nie widziała, tylko zmyśliła. Przykazanie ….
 5. Edek miał kolegę o imieniu Włodek. Włodek miał wspaniałą rodzinę – piękną żonę i miłe dzieci. Edek myślał sobie „Lepiej, żeby ta jego żona go zostawiła. Niech zostanie moja żoną. Ja będę dla niej na pewno lepszym mężem”.Przykazanie ….
 6. Felek uważał, że najważniejszy w życiu jest komputer. Po przyjściu ze szkoły grał w gry komputerowe przez wiele godzin. Kiedy szedł do kolegów – proponował im granie w te gry. Nawet kiedy jechał na wakacje zabierał tablet i przez wiele godzin nie interesowało go nic oprócz grania w gier. Kiedy mama przypominała mu o różnych ważnych rzeczach odpowiadał „Za chwilę – teraz nie mogę, właśnie przechodzę kolejny etap w grze”. Przykazanie ….
 7. Grażyna obudziła się w niedzielę i zastanawiała się nad planem dnia. Oczywiste dla niej było, że spędzi niedzielę robiąc zakupy w centrum handlowym. Tak też zrobiła. Po przyjściu do domu dokładnie posprzątała mieszkanie.Przykazanie ….
 8. Hubert nie przepada za Grzegorzem. Dzisiaj nadarzyła się okazja, że byli sami na podwórku. Hubert uderzył Grzegorza i uciekła. Przykazanie ….
 9. Irenka podczas nieobecności rodziców włączyła telewizor i ustawiła kanały na programy dozwolone od 18 lat. Pomyślała, że skoro rodzice jej nie pozwalają oglądać – to będzie oglądała, jak rodziców nie ma w domu. Przykazanie ….
 10. Julian odrabiał lekcje. W pewnym momencie bardzo się zdenerwował i rzucił zeszytem w mamę. Nie przeprosił i dodatkowo zaczął jej pyskować, kiedy próbowała go uspokoić. Kiedy przyszedł tatuś jeszcze bardziej okazywał swoja złość i niezadowolenie względem rodziców.Przykazanie ….

 

 

 

 

26 STYCZNIA 2021

Temat:   Przykazania wyrazem miłości Boga do człowieka
Przeczytaj tekst z podręcznika.

Jeśli chcemy bezpiecznie poruszać się po drogach i dotrzeć do celu naszej podróży, musimy
znać znaki drogowe. Zwracać na nie uwagę i stosować się do nich.

Pan Bóg bardzo nas kocha i nie chce, abyśmy zabłądzili, będąc w drodze do nieba. Dlatego
zostawił nam drogowskazy, dziesięć przykazań Bożych, które pomagają w osiągnięciu celu.
Pan Bóg z miłości do człowieka dał przykazania i dlatego chce, aby każdy człowiek dobrze je
poznał i wypełniał w swoim życiu. Są one drogowskazami do osiągnięcia szczęścia wiecznego – nieba.

 

Uczniowie czytają głośno  fragment Pisma Świętego – Wj 19,1.20;
20,1-18; 34,27-29.

„Było to w trzecim miesiącu od wyjścia Izraelitów z Egiptu; w tym dniu przybyli [oni] na pustynię Synaj. (…) Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił (…). Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: Ja jestem Pan, twój Bóg,
który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli.

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców, (…) którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka,
ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Nie będziesz zabijał.

Nie będziesz cudzołożył.

Nie będziesz kradł.

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako
świadek.

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego.

Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika,
ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy,
która należy do bliźniego twego.

Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice przez głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał, i stał z daleka (…).
Pan rzekł do Mojżesza: «Zapisz sobie te słowa, gdyż na podstawie tych słów zawarłem przymierze z tobą i z Izraelem. I był tam [Mojżesz] u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł chleba,i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa Przymierza – Dziesięć Słów.
Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem” .

 

 1. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.

– Na jaką górę wstąpił Mojżesz?
– Co dokonało się na górze Synaj?
– Na ilu tablicach spisane zostały przykazania?
Pan Bóg z miłości do człowieka dał przykazania, które zostały spisane na dwóch kamiennych tablicach. Na jednej były pierwsze trzy przykazania, na drugiej pozostałe siedem. Przykazania z pierwszej tablicy dotyczą postępowania człowieka względem Boga, z drugiej
tablicy mówią o obowiązkach ludzi żyjących we wspólnocie.
Przykazania Boże zostały dane dla dobra każdego człowieka i obowiązują go zawsze i wszędzie. Nazywamy je Dekalogiem.

2. W zeszycie:

Za pośrednictwem Mojżesza, na górze Synaj, Pan Bóg zawarł przymierze z ludźmi, dając im przykazania. Dokończ zdania wyrazami z ramki:
Pierwsze trzy przykazania dotyczą………………………………………..
[człowieka * Boga * względem * postępowania ]
Następne przykazania mówią o……………………………………..
[żyjących * wspólnocie * ludzi * we * obowiązkach ]

3. Przypomnij sobie 10 przykazań Bożych do oceny.

4. Pan Jezus kieruje do nas bardzo ważne słowa, które odnoszą się
do przykazań Bożych:

„Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania” (Mt 19,17b).

5. Zapisz w zeszycie odpowiedzi.
– Do czego wzywa nas Pan Jezus?
– Co osiągniemy zachowując przykazania?

 

20 STYCZNIA 2021

Temat:   Mędrcy ze Wschodu z wiarą oddają cześć Zbawicielowi.
Przeczytaj tekst z podręcznika.

2.Po obejrzeniu zapisz w zeszycie odpowiedzi w formie pełnych zdań bez pisania pytań:

PODANIE PRAWDY

– Kto szedł do Pana Jezusa?  /Mędrcy/

– Dlaczego wyruszyli w drogę?

– Skąd przybyli?

– Ilu ich było?

– Do jakiego miasta w Palestynie przyszli?

– Dlaczego udali się do Jerozolimy?

– Czego się tam dowiedzieli?

– Dlaczego nie wypełnili prośby Heroda, by w drodze powrotnej wrócili do niego?

– Jakie dary ofiarowali Jezusowi?

 

3. Rozwiąż krzyżówkę – hasło powie ci jak nazywa się inaczej Święto Trzech Króli. przerysuj krzyóówkę do zeszyty i same odpowiedzi.

 

1 x
2 x
3 x
4 x
5 x
6 x
7 x
8 A

 

 1. Ilu było wg tradycji Mędrców?
 2. Legendarne imię jednego z Mędrców.
 3. Potoczna nazwa Mędrców.
 4. Kontynent, którego w szopce symbolizuje figurka jednego z Mędrców.
 5. Byli nimi Mędrcy.
 6. Z kolędy Przybieżeli do Betlejem: „któremu się wół i osioł kłaniają; Trzej Królowie ……. oddają”
 7. Legendarne imię jednego z Mędrców.
 8. Legendarne imię jednego z Mędrców.

 

 

19 STYCZNIA 2021

Temat:  Świadectwo wiary św. Szczepan – pierwszy męczennik.
Przeczytaj tekst z podręcznika.
Narysuj scenę męczeństwa Św. Szczepana a podstawie opisu z księgi Dziejów Apostolskich (Dz 7, 54-60 )

 

Gdy to usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego. 55 A on, pełen Ducha Świętego, patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. 56 i rzekł: «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga». 57 A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. 58 Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem. 59 Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: «Panie Jezu, przyjmij ducha mego!» 60 A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: «Panie, nie licz im tego grzechu!» Po tych słowach skonał.

Obejrzyj film o św. Szczepanie, aby lepiej go poznać.
Zapytaj rodziców jakie są zwyczaje związane ze Świętem św. Szczepana w parafii i zapisz je w zeszycie.

 

 

 

22 grudnia

Temat: Narodzenie Pana Jezusa radosną tajemnicą naszej wiary.
Przeczytaj tekst z podręcznika.
W zeszycie!
1. Napisz, z czym kojarzą Ci się święta Bożego Narodzenia.

 

 

 

16 grudnia

Temat: Maryja najdoskonalszym przykładem wiary.

 

Przeczytaj tekst z podręcznika.

W zeszycie.

 1. Bóg wybrał Maryję na Matkę Zbawiciela. Napisz słowa Maryi, którymi wyraziła zgodę na Boże wezwanie……………………………………………………………………….
 2.  Uzupełni słowa modlitwy “Anioł pański” i naucz si tej modlitwy.
 • Anioł Pański ……… Pannie ……. i poczęła z Ducha  …………………
 • Zdrowaś Maryjo.
 • Oto ja ……..    …….. , niech mi się ……….  według ……… twego.
 • Zdrowaś Maryjo.
 • A Słowo …….. się stało i  …….. między nami.
 • Zdrowaś Maryjo.

4. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy ………………

5. Napisz, w jaki sposób człowiek powinien wyznawać swoja wiarę …………

 

 

15 grudnia

Temat:Potrzeba wiary – zapowiedź narodzenia poprzednika Zbawiciela.
Przeczytaj tekst z podręcznika.

 

 

 

9 grudnia

Temat: Z wiarą oczekujemy na przyjście Pana – Adwent.
Przeczytaj tekst z podręcznika.
Narysuj w zeszycie symbole adwentowe i napisz co one oznaczają.

 

Przypominam, że przygotowujemy się na przyjście pana Jezusa, na Święta Bożego Narodzenia: udział w roratach i spowiedź św. oraz codzienna modlitwa. W tym roku dziękujemy za I Komunię Św. Nie zapominamy o tym wydarzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 października

Temat: Jedność Starego i Nowego Testamentu.

 

proszę przeczytać tekst w podręczniku i odpowiedzieć na pytania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 czerwca 2020 r.

PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE NA PODSTAWIE PRZEROBIONYCH TEMATÓW: Pełną informację o życiu Pana Jezusa i jego działalności.

Pracę proszę przesłać najpóźniej do środy na pocztę parafii.

 

Tematy 5-6 na tydzień: 25- 29 maja

 

6. Temat: Jezus posyła Ducha Świętego.

Przeczytajcie fragment Dziejów Apostolskich (Dz 2,1-8.22-24a.37-41):

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nie-ba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłum-nie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? (…)»«Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia

i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci». Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» – zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. «Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz». W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!» Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz”.

Zobaczcie krótki film, który pokazuje Kim jest Duch Święty:

https://www.youtube.com/watch?v=v20Sve8ePfA

Pan Jezus obiecał, że ześle Ducha Świętego – Pocieszyciela. Tę obietnicę spełnił w dniu Pięćdziesiątnicy.
Pięćdziesiątnica – inaczej Zielone Święta. Nazwa pochodzi stąd, że święto przypadało w pięćdziesiąt dni po Święcie Paschy. Paschą rozpoczynały się żniwa, a na Pięćdziesiątnicę przynoszono do świątyni dwa chleby kwaszone z nowego zboża, by podziękować Bogu za pomyślane zbiory.
Duch Święty zstąpił na Apostołów, gdy razem z Maryją trwali w Wieczerniku na modlitwie. Było
to 10 dni po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, a 50 dni po zmartwychwstaniu. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym zaczęli mówić różnymi językami i po raz pierwszy publiczniewyznali wiarę
w Jezusa Zmartwychwstałego. Duch Święty uzdolnił ich do głoszenia Ewangelii i gromadzenia uczniów we wspólnocie Kościoła. Dzień zesłania Ducha Świętego jest dniem, w którym Kościół rozpoczął publiczną działalność.
W czasie Mszy Świętej wyznajemy wiarę w Ducha Świętego. Wiarę w Ducha Świętego wyznajemy słowami: “Wierzę w Ducha Świetego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który
z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę”.
Duch Świety, który zstąpił na Jezusa, Maryję i Apostołów jest stale obecny w Kościele. Dzięki Jego mocy Kościół głosi Ewangelię i sprawuje sakramenty święte. Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w roku 1979, papież Jan Paweł II modlił się: “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.
Od chwili chrztu świętego jesteśmy świątynią Ducha Świętego – On stale przebywa i działa w nas. Duch Święty – Pocieszyciel zstąpił na uczniów Chrystusa, aby pozostać z nimi i umacniać ich wiarę oraz daje siłę, abyśmy żyli w pokoju z innymi. Dzięki Niemu odmieniamy swoje życie i przybliżamy się do Pana Boga.
Przeczytaj z podręcznika słowa klucze oraz fragment z Pisma Świętego i uzupełnij zadania w zeszycie ćwiczeń.

Praca domowa: napiszcie ładnie na kartce modlitwę św. Jana Pawła II i korzystajcie z niej – najlepiej codziennie 🙂

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając  w pracy nad sobą.

Ty nas pocieszasz, wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni.

Proszę Cię o Twoje dary.

Proszę o dar mądrości, bym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże. Proszę o dar rozumu, abym na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary.

Proszę o dar umiejętności, abym, patrząc na świat dostrzegał w im dzieło Twojej dobroci i mądrości i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia.

Proszę o dar rady, na chwile trudne, gdy nie będę wiedział, jak postąpić.

Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus.

Proszę o dar pobożności, abym chętnie obcował   z Tobą w modlitwie, abym patrzał na ludzi jako na braci i na Kościół jako narzędzie Twej ojcowskiej opieki.

Proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

Amen.

 

5. Temat: Eucharystia obietnicą życia wiecznego.

 

Z tej katechezy dowiesz się i pogłębisz swoją świadomość o tym, że karmienie się Ciałem Pana Jezusa jednoczy nas z Nim już tu na ziemi i daje nam przedsmak nieba.

Zobaczcie film o Eucharystii:

https://www.youtube.com/watch?v=UWHPemMyVQ4

 

Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy przemienił chleb w swoje Najświętsze Ciało, a wino w swoją Krew. Ten cud dokonuje się podczas każdej Mszy Świętej, którą z polecenia Pana Jezusa sprawują biskupi i kapłani. Do przyjęcia tej prawdy potrzebna jest wiara.
Eucharystia jest obietnicą i źródłem życia wiecznego.
Kiedy masz czyste serce możesz przystąpid do Komunii Świętej i w ten sposób uczestniczyd w pełni
we Mszy Świętej (2) 🙂
Przeczytaj tekst :1Kor, 11,23-25 –  odpowiedz w zeszycie o czym nam mówi św. Paweł w tym tekście?
oraz tekst: J 6, 54-56 – odpowiedz i zapisz w zeszycie:co daje nam Eucharystia?

 

Tematy 3-4 na tydzień: 18- 22 maja

4. Temat: Jezus przygotowuje nam miejsce w niebie.

Na podstawie katechizmu proszę przygotować notatkę i odpowiedzieć na pytania, które są na końcu katechezy w książce.

3. Temat: Św. Jan Paweł II – apostoł naszych czasów.

A. Dzieciństwo Karola Wojtyły

( Uzupełni i przepisz do zeszytu.)
Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach.
Miasto to położone jest w ………… Jego ojciec był  …………Mama opiekowała się …….. . Karol chodził do ……….. w Wadowicach. Uczył się dobrze.
W niedzielę uczęszczał do ……………. parafialnego
Był …………………… W wolnym czasie zajmował się sportem. Zimą bardzo lubił jeździć na ………………… .
Latem wraz z …………………………..chodził na wycieczki w .Z kolegami często grał w  ………………………. Najczęściej grał na ……………………. Karol był dobrym kolegą, wspaniałym …………………… i cudownym ……………….. Wszyscy kochają ………………

B. Co ci mówi Ojciec Święty?

Przeczytaj List Ojca Świętego Jana Pawła II do dzieci (fragmenty) i odpowiedz na pytania. Odpowiedzi zapisz w zeszycie: 

O co papież prosi dzieci?
♦ Co Jan Paweł II mówi o miłości i zgodzie?
♦ Skąd pochodzą dzieci, do których zwraca się Jan Paweł II?
♦ Czy do nas także skierowane są słowa papieża?
♦ Gdzie i w jaki sposób my możemy być „apostołami jedności” tak, jak Jan Paweł II?

„Pragnę powierzyć waszej modlitwie, drodzy mali przyjaciele, nie tylko sprawy waszej rodziny, ale także wszystkich rodzin na świecie. I nie tylko to. Mam jeszcze wiele innych spraw, które chcę wam polecić. Papież liczy bardzo na wasze modlitwy. Musimy się razem wiele modlić, ażeby
ludzkość, a żyje na ziemi wiele miliardów ludzi, stawała się bardziej rodziną Bożą, ażeby mogła żyć w pokoju. Ileż dzieci, także w tych dniach, pada ofiarą nienawiści, która szaleje w wielu miejscach ziemskiego globu, jak na przykład na Bałkanach i w niektórych krajach Afryki! Właśnie
rozważając te wydarzenia, napełniające nas wielkim bólem, postanowiłem prosić was, drogie dzieci, ażebyście wzięły sobie do serca modlitwę o pokój. Wiecie dobrze, że miłość i zgoda budują pokój, a nienawiść i przemoc go rujnują. Jesteście wrażliwe na miłość, a lękacie się wszelkiej nienawiści. Dlatego Papież może liczyć na to, że spełnicie jego prośbę, że dołączycie się do jego modlitwy o pokój na świecie z takim samym zapałem, z jakim modlicie się o pokój i zgodę w
waszych rodzinach. (…) Drodzy chłopcy i dziewczęta, przypomnę słowa Psalmu, które mnie zawsze wzruszały: Laudate pueri Dominum! Chwalcie, o dziatki, chwalcie imię Pana. Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie Pochwalone! (por. Ps 113 [112], 1-3). Kiedy rozważam słowa tego Psalmu, mam przed oczyma twarze dzieci całego świata: od Wschodu aż do Zachodu, od Północy do Południa. Do was,
moi mali przyjaciele, bez względu na różnice języka, rasy, czy narodowość mówię: Chwalcie imię Pana!”.

 

C.Dlaczego potrzebujemy w naszym życiu zgody i jedności?

Odpowiedź zapisz na podstawie opowiadania:

 Wyspa świstaków
Pośród gór Gran Zebu znajdowało się małe błękitne jeziorko. Pośród jeziorka widoczna była
mała wysepka. Jej piaszczyste brzegi pełne były gładkich jak powierzchnia jajka kamieni. Kwiaty i
krzewy rododendronów pokrywały zbocza gór. Wokół jeziorka świstaki miały swoje norki. Na
wysepce, pośrodku jeziora, spotykały się codziennie trzy żwawe świstaczki: Ryszard, Adrianna i
Walery. Chociaż ciągle przebywały razem, kłóciły się codziennie od świtu do nocy. Gdy piły wodę
przy źródełku, Ryszard wykrzykiwał:
– Wyjdź z wody! Woda jest moja!
Gdy skacząc z kamienia na kamień docierały do wysepki, było jeszcze gorzej.
– Precz z wyspy! – wrzeszczał Walerian. – Ziemia jest moja!
– Trawa należy do mnie – piszczała Adrianna, szukając kruchej sałatki i najbardziej pachnących
kwiatków.
Pewnego dnia za rododendronów wyszedł wielki żółw.
– Mieszkam wprawdzie po drugiej stronie jeziora – powiedział spokojnie, – ale cały dzień słyszę
tylko: To jest moje. To moje! To moje! Z powodu ciągłych kłótni nie ma tu spokoju. Przekonacie
się pewnego dnia, że nie jest to najlepszy sposób życia. Powiedziawszy to, żółw odwrócił się i znikł
w gęstych krzakach rododendronów. Gdy tylko sobie poszedł, Ryszard wybiegł z dużym korzeniem
lukrecji w pyszczku. Inne pobiegły za nim, krzycząc:
– Korzenie należą do wszystkich! Ale Ryszard, mając pełen pyszczek, zamruczał:
– Ten należy do mnie!
Wkrótce trzy świstaczki walczyły łapami i uderzeniami ogona, aby zdobyć wysepkę.
– Jest moja! – krzyczały wszystkie razem. W pewnym momencie pociemniało i groźne grzmoty
wypełniły powietrze wokół jeziora. Gwałtowny deszcz zawładnął wysepką, która szybko zostało
opanowana przez wodę. Jej poziom nieustannie się podnosił. Trzy świstaki drżały ze strachu.
Próbowały rozpaczliwie uczepić się nielicznych kamieni, które wystawały z wody. Ale wkrótce
także one zostały zalane. Pozostał tylko jeden głaz i na niego wdrapały się trzy świstaki, drżąc z
zimna i strachu. Stały blisko, blisko siebie i trzymając się za ręce, przeżywając ten sam lęk i te same
nadzieje, czuły się trochę spokojniejsze. Każdy z nich czuł, że dwa inne serca biją blisko jego
własnego serca. Powoli, powoli wody opadały. Deszcz zmalał a potem przestało padać. Dopiero
wówczas świstaki odkryły, że wielki kamień, na który się wdrapały, nie był wcale kamieniem. Był
to żółw!
– Uratowałeś nas! – zawołały wszystkie razem.
Następnego ranka woda znów była przezroczysta. Na piaszczystym dnie jeziorka słońce goniło
srebrne rybki. Radosne, małe świstaczki zaczęły razem się kąpać i razem szukały kolorowych
kamyków. Razem biegały w gęstej, pachnącej trawie, szukając korzeni lukrecji. Później, gdy
odpoczywały w chłodzie na pokrytej trawą wysepce, czuły się szczęśliwe, jak nigdy dotąd.
– Co za spokój! – powiedział Ryszard.
– O, jak tu pięknie! – cieszył się Walerian.
– A wiecie co… – powiedziała Adrianna.
– Co? – spytały dwa pozostałe świstaki.
– To wszystko jest nasze!

2. Temat: Zmartwychwstały Chrystus ukazuje się Apostołom.

 

1. Temat: Zmartwychwstały Chrystus przewodnikiem w drodze do Boga Ojca.