Realizacja projektu

Przedsięwzięcie p.n. „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I ” dofinansowano w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach umowy nr 159/2018/Wn03/OA-tr-ku/D z dnia 29 sierpnia 2018 r.