Opinia dotycząca stanu wilgotnościowego oraz uszkodzeń konstrukcji murowych w obiekcie kościoła

Celem opracowania jest wykonanie opinii dotyczącej stanu zawilgocenia, zasolenia murów oraz uszkodzeń murów obiektu kościoła znajdującego się w miejscowości Batorz.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

  • wizja lokalna na obiekcie,
  • ocena wizualna oraz badania makroskopowe,
  • szczegółowa dokumentacja fotograficzna,
  • pobór próbek do badań laboratoryjnych,
  • opinia dotycząca stanu wilgotnościowego i zasolenia murów,
  • opinia dotycząca uszkodzeń murów,
  • wnioski oraz zalecenia na podstawie przeprowadzonych badań oraz oględzin.

Szczegóły w załączniku: