Ogłoszenie nr 6 – Roboty budowlane

Remont Kościoła w Batorzu

2019.01.08

Celem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy robót budowlanych, polegających na termomodernizacji kościoła p.w. Świętego Stanisława BM w Batorzu I

Termomodernizacja obejmuje:

  1. Budowa nowego źródła ciepła (montaż dwóch gruntowych pomp ciepła),
  2. Modernizacja instalacji C.O.
  3. Wykonanie systemu zarządzania energią,
  4. Ocieplenie sklepienia pod dachem,
  5. Termomodernizacja – Renowacja i uszczelnienie istniejącej stolarki okiennej,
  6. Termomodernizacja – Wymiana drzwi zewnętrznych,
  7. Wymiana oświetlenia na energooszczędne.

2019.01.09

“W dniu 09 stycznia 2019 r. Zamawiający zmienił treść zapytania ofertowego, wprowadzając wymaganie złożenia, wraz z ofertą, wadium. Warunki i wysokość wadium zostały określone w zapytaniu ofertowym. W związku z powyższym publikuje: zmienione zapytanie ofertowe oraz formularz oferty”


2019.01.23

Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert, do dnia 30 stycznia 2019 r. do godziny 16.00.
Zakres zmian dotyczy parametrów pomp ciepła oraz zasad ich montażu. Zmiany zostały uwidocznione w zapytaniu ofertowym.
Dodatkowo Zamawiający zmienił wzór umowy z wykonawcą – wprowadzając zapytanie ofertowe jako źródło zasad wykonywania zamówienia.

 

Informacja o wyborze

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu I, informuje, że generalnym wykonawcą robót budowlanych, polegających na termomodernizacji kościoła p.w. Świętego Stanisława BM w Batorzu , został wybrany TGL Lublin , Al. Spółdzielczości Pracy 105
20-147 Lublin