Akt strzelisty

Boże, pobłogosław mojej podróży. Spraw, abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu.
Boże, prowadź! Święty Krzysztofie, módl się za nami! Amen.