Msza św. za zmarłych na przestrzeni ostatniego roku

           Modlimy się z rodzinami i ludźmi dobrej woli w najbliższą sobotę o godz.17 .oo za zmarłych :

 1. Agnieszka Widomska _ Ponikwy – 29 sierpnia 2019
 2. Marianna Tereszko – Batorz I – 6 grudnia 2019 r.
 3. Małżonkowie: Jan Zarzeczny  – Batorz II – 25 stycznia 2020 r. i  Henryka Zarzeczna – Batorz II – 2 kwietnia
 1. Halina Sulowska – Wólka Batorska – 09 lutego
 2. Irena Winiarczyk – Wólka Batorska – 10 marca
 3. Leon Wnuk – Wólka Batorska – 10 marca
 4. Józef Dycha – Batorz I – 24 marca
 5. Marianna Pizoń  – Batorz II – 29 marca
 6. Małżonkowie: Helena Matysek – Batorz II – 31 marca i Stanisław Matysek – Batorz II – 29 października
 1. Stefania Wójtowicz – Lublin – 28 marca
 2. Teodozja Nieściur – Ponikwy – 11 kwietnia
 3. Jan Kozik – Lublin – 19 kwietnia
 4. Andrzej Kot – Janów Lubelski – 26 kwietnia
 5. Jan Krawczyk – 12 maja – Ponikwy
 6. Henryk Hałabis – Batorz II – 15 czerwca
 7. Jan Jakubaszek – Ponikwy – 29 czerwca
 8. Józefa Matysiak – Batorz II –  8 lipca
 9. Eugeniusz Pioś – Kolonia Batorz – 23 lipca
 10. Bronisława Winiarczyk – Batorz II – 3 sierpnia
 11. Melania Malaj – Wólka Batorska – 11 sierpnia
 12. Leon Winiarczyk – Wólka Batorska – 1 października
 13. Stefan Sobótka – Wólka Batorska -4 października
 14. Marianna Hałabis –  Kolonia Batorz – 10 października
 15. Helena Sawicka – Batorz I – 25 października
 16. Janina Kozik – Kolonia Wólka Batorska – 2 listopada
 17. Magdalena Sulowska – Wólka Batorska – 3 listopada
 18. Długosz Stefania – Batorz II –  3  listopad
 19. Grzegorz Wolfram – Batorz II – 14 listopada

a także modlimy się za

Rozalia Zyśko Batorz I – 25 listopada

 

***    ***   ***

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

 

O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.