Aktualności

Godzina Święta – teksty wspólne

O duszo moja, * jakoż się opierasz tak wielkiej miłości? * Jak możesz, wierząc,* kochać co innego jak Jezusa?*  Rzuć się do nóg Boga Twego i mów: * Ukochany mój Odkupicielu, * jakże mogłeś miłować tego, * co Cię tak…
Czytaj więcej

Słowo Boże – XIV Niedziela Zwykła “C”

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 66, 10. 12-14c) Radość ery mesjańskiej Czytanie z Księgi proroka Izajasza Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie! Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzy się nad nią smuciliście. Tak…
Czytaj więcej

XIV Niedziela Zwykła – 03.07.2022 r.

Dzisiaj.  zmiana tajemnic różańcowych. Intencja papieska: za osoby starsze, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością. Intencja parafialna; o pokój w Ukrainie, o nowe powołania i dobre…
Czytaj więcej

Godzina Święta – teksty wspólne

O Jezu,*  w nadmiarze Twej miłości * i dla przezwyciężenia twardości naszych serc, * udzielasz wiele łask tym, * którzy rozważają i rozszerzają nabożeństwo * do Świętej Twej Męki Proszę Cię, * racz usposobić moje serce i duszę, * abym…
Czytaj więcej

XIII Niedziela Zwykła – 26.06.2006 r.

Dzisiaj.  adoracja Najświętszego Sakramentu dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa  o godz. 20.oo. zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Katedrze Sandomierskiej.   W tym tygodniu: Nabożeństwa  czerwcowe w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 18.oo. W piątek rozpoczniemy miesiąc lipiec poświęcony…
Czytaj więcej

Słowo Boże – XIII Niedziela Zwykła”C”

PIERWSZE CZYTANIE (1 Krl 19, 16b. 19-21) Powołanie Elizeusza Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej Pan rzekł do Eliasza: «Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie». Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par…
Czytaj więcej

Godzina Święta – teksty wspólne

Bądź pochwalon na wieki nieśmiertelny Panie, Twoja łaska i miłość nigdy nie ustanie. 2. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował, I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował. 3. Ten sam jesteś tu z nami w Boskim Sakramencie, my się Tobie kłaniamy…
Czytaj więcej

XII Niedziela Zwykła

Dzisiaj.  adoracja Najświętszego Sakramentu dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 20.oo. Litania do Serca Pana Jezusa podczas procesji po sumie.   W tym tygodniu: Nabożeństwa  czerwcowe w dni powszednie po Mszy Świętej o godz. 18.oo.   w poniedziałek…
Czytaj więcej

Słowo Boże – XII Niedziela Zwykła “C”

PIERWSZE CZYTANIE (Za 12, 10-11; 13, 1) Będą patrzeć na tego, którego przebili Czytanie z Księgi proroka Zachariasza Tak mówi Pan: «Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleję ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć…
Czytaj więcej