Godzina Święta – teksty wspólne

Ukochany Zbawicielu! * Rozpoczynając Godzinę świętą * mamy świadomość, jak wielkiego daru * Twojego Miłosiernego Serca dostępujemy * – dane nam jest * przebywać w Twojej obecności. * Jest to dar niezwykły: * oto Ty nas zaprosiłeś * na dzisiejsze spotkanie * i jednocześnie pomogłeś odpowiedzieć *  na to zaproszenie. * Jest to łaska, * o której wielkości w pełni * przekonamy się dopiero w wieczności –*  po drugiej stronie życia. *  Jednocześnie jest to dar, * którego skuteczność w osobowym rozwoju *  każdego z nas * będziemy mogli poznać w doczesności. *  Jest to dar, * którego życzymy każdemu człowiekowi. ***

 

1.Ogrodzie Oliwny, widok w tobie dziwny! *  Widzę Pana mego na twarz upadłego. * Tęskność, smutek, strach Go ściska, * Krwawy pot z Niego wyciska. *  Ach Jezu mdlejący, prawieś konający!

2.Kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki, *  Ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. *  Anioł Ci się z nieba zjawia, *  O męce z Tobą rozmawia, * Ach Jezu strwożony, przed męką zmęczony!

3.Uczniowie posneli, Ciebie zapomnieli, *  Judasz zbrojne roty stawia przede wroty. *  I wnet do Ogrojca wpada, *  Z wodzem swym zbirów gromada, * Ach Jezu kochany, przez ucznia sprzedany!

4.A lubo z swym ludem obalony cudem *  Gorzej, niż padł, wstaje: Jezusa wydaje. *  Dopiero się nań rzucają, więzy, łańcuchy wkładają.* Ach Jezu pojmany, za złoczyńcę miany!

5.W domu Annaszowym, arcykapłanowym, *  W twarz pięścią trącony, upada zemdlony; * Kaifasz Go w zdradzie pyta, a za bluźniercę poczyta. * Ach Jezu zelżony, od czci odsądzony!

6.Wnet jak niegodnego prawa ojczystego *  Przed sąd poganina stawią Rzymianina; * Tam Nań potwarze wkładają, o stracenie nalegają. * Ach Jezu zhańbiony, jak łotr obwiniony! ***

 

Pragniemy zasiąść u Twoich stóp, * o Ukochany Zbawicielu. *  Pragniemy wsłuchiwać się * w Twój głos, o Najdroższy Panie. * Pragniemy patrzeć na Ciebie, * o Miłości Niepojęta. * Pragniemy patrzeć na Ciebie * z miłosną uwagą,*  Miłości Niestworzona.*  Pragniemy, aby ten czas naszego szczęścia * trwał i trwał bez końca.*  Pragniemy oderwać nasze myśli * od tego, co nas od Ciebie odwodzi, * bo pociąga swoją atrakcyjnością * albo też przytłacza swoim ciężarem. *  Pragniemy być z Tobą i dla Ciebie * całym sercem, * o Ukochany Jezu. *Pragniemy nucić Tobie pieśni.

 1. Nocą, Ogród Oliwny – śpią twardo wszyscy uczniowie,
  Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Bóg – Człowiek.

Ref. Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich
Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić.

 1. Nocą, klęczę przed Tobą, Ucichły auta, tramwaje,
  Wszystko w życiu zawodzi, jedynie Ty pozostajesz.
 2. Nocą, patrzę przez okno, na skrawek nieba chmurnego,
  Tyle w życiu cierpienia, lecz nie śmiem pytać: „Dlaczego?” ***

 

Pragniemy, o Jezu,*  spocząć na Twoim Sercu, * jak św. Jan podczas Ostatniej Wieczerzy. *  Pragniemy oddawać się Tobie z miłością, * o Najdroższy Zbawicielu. *  Pragniemy usunąć z naszych serc tę niecierpliwość, * która jakże często nie pozwala nam * odpocząć u Twojego boku. *  Pragniemy kochać Ciebie obecnością zachwytu * nad Twoją bliskością.*  Pragniemy teraz w pełni być z Tobą * i dla Ciebie. * Pragniemy zdobyć siebie dla zachwytu nad Tobą, * o Ukochany Jezu. * Pragniemy zdobyć serca nasze * dla głębokiej wiary w Twoją miłość,*  która naprawdę spragniona jest miłości * serc naszych. * Pragniemy jeszcze raz spróbować uwierzyć,*  że Ty naprawdę pragniesz * szczególnej naszej obecności przy sobie * po przyjściu do nas w Komunii Świętej.

 1. Jezu, miłości Twej, ukryty w Hostii tej * wielbimy cud, * żeś się pokarmem stał, * żeś nam swe Ciało dał, * żeś skarby łaski zlał, * na wierny lud.
  2. Dla biednych stworzeń Twych, * co ostrzem grzechów swych * zraniły Cię, * włócznią, co w boku tkwi, * otwierasz serca drzwi, * by w Twojej Boskiej Krwi * obmyły się.
  3. I w Boskim Sercu tam * schronienie dajesz nam, * o Jezu mój! * Aby nas żądłem swym * wróg nasz nie dotknął w Nim, * by się przed piekła złem * lud ukrył Twój.
  4. Twe Serce tronem łask, * i miłosierdzia blask * w Nim świeci się. * Panie, Ty widzisz sam, * jak bardzo ciężko nam, * więc grzesznym pozwól tam * przytulić się.
  5. O Jezu, Zbawco nasz, * co nędzę naszą znasz, * grzeszników zbaw, * by święte życie wieść, * a potem Tobie cześć * w niebiosach mogli nieść, * o Jezu, spraw! ***

 

Najdroższy Jezu! * Jakże wielu ludzi * Ciebie nie zna, * jakże wielu zna Ciebie * w niewielkim stopniu. * Ukochany Jezu! * Skutkiem braku zainteresowania Tobą * wielu z naszych sióstr i braci * nie przychodzi do Ciebie na Eucharystię, * a spośród tych, którzy przychodzą, * niewielu jest tych, którzy znajdują czas, * aby po przyjęciu Ciebie w Komunii Świętej * zasiąść u Twoich stóp, * wsłuchiwać się w Twój głos, * wpatrywać w Ciebie. * Jakże wielu nie zna Ciebie, * o Boski Oblubieńcze.*  Pragniemy w naszej adoracji * naśladować Marię, siostrę Łazarza, * o której mądrości serca * Ty sam zaświadczyłeś” ****

Nie bój się, nie lękaj się*  Bóg sam wystarczy *  Bóg sam wystarczy /x2
Zostań tu i ze mną się módl *  Razem czuwajmy * Razem czuwajmy /x2

****

 

Najdroższy Jezu! * Z osobistego doświadczenia wiemy, * że te spotkania z ludźmi,* którym nie poświęciliśmy serca i czasu, * nie zbudowały ani ich, ani nas,*  a zapewne nie jeden raz rozczarowały, * wycisnęły łzy, * zaburzyły relacje. * Pośpiech w relacjach z Tobą, o Ukochany, * a w szczególności wówczas, * gdy przyjmujemy Ciebie w Komunii Świętej, * jest jeszcze bardziej bolesny i bezowocny. * Bolesny dla Ciebie, * przychodzącego z darem miłości * pragnącej odwzajemnienia. * Bezowocny dla nas, * którzy wciąż biegamy tu i tam, * a nie odnajdujemy pokoju serca, * gdyż nie odnaleźliśmy tego źródła szczęścia, * jakie wytryska z zażyłej relacji z Tobą.

 

 1. Jezu, Jezu, do mnie przyjdź, * ach, do serca mego wnijdź! * Przyjacielu czystych dusz, * niech się z Tobą złączę już.
  2. Serce się ku Tobie rwie; * żyć bez Ciebie, Panie, źle! * Pragnę,wzdycham, Jezu mój; * w Tobie słodycz, życia zdrój.
  3. Żadna rozkosz w świecie tym * nie ma miejsca w sercu mym; * tylko miłość, Jezu, Twa * błogi pokój sercu da.
  4. Choć niegodny sługa Twój, * byś majestat zniżył swój, * uzdrów słowem duszę mą; * niech się zbudzi z grzechu snu.
  5. Przyjdź, o Jezu, proszę Cię; * niech Twym dzieckiem stanę się. * Chroń od złego duszę mą; * niech na wieki będzie Twą.

   

  Czas Godziny świętej – * to czas szczególnego zjednoczenia z Tobą, o Jezu,*  idącym na spotkanie Śmierci. * Ten przejmujący czas, * rozpoczęty już w Wieczerniku w sposób sakramentalny, * dopełnia się w kolejnych etapach *  zbawczej Twojej drogi ku Śmierci * na Kalwarii. * Ten czas * jakże ofiarnej Twojej miłości * otwiera nasze serca * na obecność z Tobą, o Ukochany. * Ten czas pozwala nam * najpierw trwać na modlitwie z Tobą*  podczas konania w Ogrodzie Getsemani. * Ten czas, * przedziwnie ukryty w sakramencie Komunii Świętej,*  jednoczy nas z Tobą, * przeżywającym udrękę opuszczenia. * Tobie, o Jezu, śpiewamy pieśń:

   

  1. Już gościsz, Jezu, w sercu mym; * dzień ten jest szczęścia mego dniem. * Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój, * bądźże uwielbion, Boże mój.
   2. Cóż ja dam Tobie, Jezu mój? * Chcę ofiarować zapał swój, * by zawsze pełnić wolę Twą, * zachować czystą duszę mą.
   3. Jezu pozostań w sercu mym, * tylko Ty sam zamieszkaj w nim, * dopomóż mi w godzinie złej * wytrwać w miłości, Jezu, Twej.

   

  Najdroższy Zbawicielu! * Teraz będziemy towarzyszyć Tobie * w tej drodze, * którą dwa tysiące lat temu przemierzyłeś, * idąc z Wieczernika na Golgotę. * Wierzymy, * że dzięki przedziwnej mocy Najświętszego Sakramentu * jesteśmy zjednoczeni z Tobą. * Wierzymy, że czas,*  jaki dzieli nas od tamtego Wydarzenia, * znika. * Wierzymy * i jesteśmy gotowi iść na spotkanie Śmierci, * iść z Tobą, * Wodzu Nowego Izraela. * Idziemy zatem, *  wpatrzeni w Ciebie.