Godzina Święta – teksty wspólne

 1. Idzie, idzie Bóg prawdziwy, * idzie Sędzia sprawiedliwy:
  Refren: Stańmy wszyscy pięknym kołem, * i uderzmy przed Nim czołem!
  2. Idzie, idzie Bóg łaskawy, * idzie Twórca wszego prawy: Ref.
  3. Idzie, idzie Król przemożny, * idzie Pan wielce wielmożny: Ref.
  4. Idzie, idzie Światłość wieczna, * idzie ku nam Moc przedwieczna: Ref.
  5. Idziesz, idziesz, miły Panie; * a gdzie Twój majestat stanie, * niechaj tam, stanąwszy kołem, * na wiek wieków bijem czołem.

Zebraliśmy się przy Twoim Eucharystycznym Sercu * nasz Boże, Panie i Przyjacielu, * Królu Miłości. * Pragniemy coraz bardziej * świadomie stawać się Twoimi przyjaciółmi, * dlatego chcemy prosić * byś rozpalił nasze serca Twoją miłością * i w ten sposób upodobnił nas * do siebie samego. * Chcemy w jedności z Twoim Sercem * przejść przez życie * i kiedyś razem z Tobą * stanąć u Niebios Bram. * Otwieramy przed Tobą Jezu nasze serca, * nakłaniamy ucho duszy, * aby posłuchać Twojej nauki. * Należymy bowiem do wielkiej wspólnoty *  czcicieli Serca Jezusowego, * dlatego pragniemy wsłuchać się w Ciebie, * wziąć we własne serce Twoje słowa *           i realizować je życiem, * tak, jak tego od nas oczekujesz. *  Boski Mistrzu! * Spraw łaską swoją, * aby serca nasze były gotowe * na uwielbianie Ciebie, * a także, by pozostały szeroko otwarte * na przyjęcie Twoich darów.

Będziemy powtarzać:przyjdź i zamieszkaj w nas

Panie, daj mi tę łaskę, * bym jeszcze lepiej poznał *  i zrozumiał Twoją miłość, * abym mógł na nią odpowiedzieć * moją miłością*     i abym innym dał poznać * Twoje Serce. * Pragnę zaprosić * na tę Godzinę Świętą * Twojego umiłowanego ucznia * św. Jana apostoła, * który w czasie Ostatniej Wieczerzy * był blisko Twego Serca. * On pozostał wierny do końca, * stał pod krzyżem na Kalwarii * i widział przebicie Twego boku. * To on zaświadczył o Twojej miłości * i dał na nią odpowiedź w słowach: * – „Myśmy poznali i uwierzyli miłości” .

***

 1. Ja wiem, w Kogo ja wierzę stałością duszy mej:
  Mój Pan w tym Sakramencie, pełen potęgi swej.
  To ten, co zstąpił z nieba, co życie za mnie dał
  I pod postacią Chleba pozostać z nami chciał.
 2. Ja wiem, w Kim mam nadzieję, w słabości mojej moc:
  To Ten, przed Którym światło pali się w dzień i w noc.
  On moim szczęściem w życiu, On światłem w zgonu dzień.
  Zwycięża mroki grzechu, rozprasza śmierci cień.
 3. Ja wiem, Kogo miłuję nad wszelki świata czar,
  Kto poi duszę moją, kto zna miłości żar:
  To Król nad wszystkie króle, wielki i słodki Pan,
  Co karmi dusze głodne Ciałem i Krwią swych ran.

****

Będziemy powtarzać: – wierzymy Twojej miłości,

***

Wierzę w Ciebie, Panie coś mnie obmył z win, *  Wierzę, że człowiekiem stał się Boży Syn,* Miłość Ci kazała krzyż na plecy brać, * W Tabernakulum zostałeś aby z nami trwać, * Jesteś przewodnikiem nam do wieczności bram, *  Tam przygarniasz nas do siebie.

Tyś jest moim życiem boś Ty żywy Bóg, * Tyś jest moją drogą najpiękniejszą z dróg,* Tyś jest moją prawdą co oświeca mnie, * Boś odwiecznym Synem Ojca który wszystko wie, * Nic mnie nie zatrwoży już wśród najcięższych burz * Bo Ty, Panie, jesteś ze mną.

Tyś jest moją siłą, w Tobie moja moc, *  Tyś jest mym ratunkiem w najburzliwszą noc, * Tyś jest mym ratunkiem gdy zagraża toń, * Moją słabą ludzką rękę ujmij w Swoją dłoń, * Z Tobą przejdę poprzez świat w ciągu życia lat, * I nic złego mnie nie spotka.

Tobie, Boże Ojcze wiarę swoją dam, * W Tobie Synu Boży ufność swoją mam, * Duchu Święty, Boże, w serce moje zstąp, * I miłości Bożej ziarno rzuć w me serce głąb, * Duszy mojej rozpal żar siedmioraki dar, * Daj mi stać się Bożą rolą.

***

Rozmyślajmy dziś, wierni chrześcijanie – Jako Pan Chrystus za nas cierpiał rany; – Od pojmania nie miał odpocznienia – Aż do skonania.

Naprzód w Ogrójcu wziął pocałowanie, – Tam Judasz zdrajca dał był katom znamię: – Oto patrzajcie, mego Mistrza macie, – Tego imajcie!

Wnet się rzucili jako lwi zaciekli. Apostołowie od Niego uciekli. On zaś był śpiesznie wiedzion do Annasza, – Pociecha nasza!

Przed sąd Piłata gdy był postawiony, – Niesprawiedliwie został oskarżony; – Rozkazał Piłat, by był biczowany Ten Pan nad pany.

Koronę z ciernia żołnierze uwili. – Naszemu Panu na głowę wtłoczyli. – Naśmiewając się przed Nim przyklękali. – Królem Go zwali.

Krzyknęła potem tłuszcza zbuntowana: – „Nie chcemy Tego za swego mieć pana! – Niechaj na krzyżu swój żywot położy – Ten to Syn Boży!”

Krzyż niosąc, na śmierć szedł nieustraszenie; – Oprawcy niecni zwlekli zeń odzienie. – Do krzyża Zbawcę okrutnie przybili, – Octem poili.

Z wołaniem głośnym po tak srogiej męce – Skonał, oddając ducha w Ojca ręce: – Zagasło słońce, strach ludzi oniemia. – Trzęsła się ziemia.

***

Panie Jezu, wierny Sługo Ojca, * wpatruję się w Twoją umęczoną, * zlaną krwawym potem twarz, * wsłuchuję się w słowa zgody * na wolę Ojca:*  „Nie moja wola, * ale Twoja niech się stanie” * i całym sercem dziękuję Ci,* że zbawiłeś narody * przez dobrowolne przyjęcie cierpienia i wzgardy. *  Dziękuję za to dobrowolne cierpienie, * które wysłużyło duchowe zdrowie *  i uświęcenie dla wszystkich ludzi. * W nagrodę za posłuszeństwo * Bóg przyrzeka dać Ci *  liczne potomstwo duchowe na własność. * W tej grupie jestem także ja – * szczęśliwy grzesznik, *  obmyty Twą Najświętszą Krwią, * usprawiedliwiony Twoją Ofiarą. * W tej ciszy wieczornego Ogrodu, * przerywanej jedynie Twoim łkaniem * i westchnieniami zanoszonymi przed Oblicze Ojca, * słyszę uderzenia Twojego Serca * startego dla naszych nieprawości. * Tak bije tylko Serce, * które kocha miłością bez granic, * miłością, która nie stawia warunków, * miłością ofiarną, * aż do całkowitego zapomnienia o sobie. * Tak bije miłość Ojca w Sercu Syna, * gdyż Ty Jezu i Ojciec * „jedno jesteście”. * Tak bije miłość, * która nie waha się poświęcić tego, * co ma najdroższe, * aby ratować dzieci Boże. *  Za tę miłość dziękuję.

****

Będziemy powtarzać: – uwielbiam Cię