Godzina Święta – teksty wspólne

 1.  Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić,* Wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć; * On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu, *
  Dla Jego Boskiej chwały życie poświęćmy Mu; * Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, * Bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój!Tu Mu ciągłe Hosanna śpiewa Anielski chór, *  A ta cześć nieustanna to dla nas biednych wzór; *  Dzielić z nami wygnanie Jego rozkosze są, *
  Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą; *  On wie, co udręczenie, On zna, co smutku łzy, *  Powiem Mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży.

  3. O niebo mojej duszy, Najsłodszy Jezu mój, *  Dla mnie wśród ziemskiej suszy Tyś szczęścia pełen zdrój; *  Tyś w Wieczerniku Siebie raz tylko uczniom dał, *  W ołtarzuś się jak w niebie powszednim chlebem stał; *  Chciałbym tu być Aniołem, co śpiewa ciągle cześć *  Z rozpromienionym czołem Tobie swe serce nieść.

  4. Pozwól jasnym płomieniem błyszczeć tej lampce mej, *  Dopóki zimnym tchnieniem śmierć nie zagasi jej; *  Niech Ci aż do dnia zgonu miłości pienie brzmi, *  Tu u stóp Twego tronu wierność przysięgam Ci; *  O cześć Twą ciągle dbały, chcę pójść koniecznie tam, * Gdzie wśród niebieskiej chwały Tyś szczęściem wszystkich sam.

***

Bądź uwielbiony, Panie, * w Twojej nieskończonej miłości, * przez którą stałeś się człowiekiem * i dokonałeś dzieła naszego odkupienia. * Bądź uwielbiony, Jezu,  * w darze Twoich świętych,*  którym dałeś szczególny udział w swoim życiu * i swojej modlitwie.
* Bądź uwielbiony  * w biskupach, prezbiterach, diakonach, * osobach konsekrowanych, rodzicach, młodzieży i dzieciach, * gdyż wszystkich wezwałeś na drogę świętości * i otwarłeś przed nimi swoje Serce.

Pieśń: Chwała niech będzie, zawsze i wszędzie, Twemu Sercu, o
mój Jezu (2x)

Wielbimy Cię, * Jezu, nasz Mistrzu i Zbawicielu, *  który w Ogrójcu dałeś nam * szczególny wzór osobistej  modlitwy  * będącej prośbą   o wypełnienie woli Ojca. *
Wielbimy Cię, Panie, * trwający samotnie na modlitwie, * kiedy Apostołowie ulegli senności, * nie rozumiejąc niezwykłego znaczenia tej chwili. *
Wielbimy Cię, Panie, * pełen miłosierdzia, * że przebaczyłeś swoim uczniom ich zaniedbania * i dałeś im kolejną szansę, * by byli z Tobą w tym, co przeżywasz.

O Jezu! Były to najcięższe godziny w Twoim życiu, ponieważ męka w ogrodzie oliwnym ukrzyżowała Twoją Duszę i Serce, podczas gdy na Krzyżu – Twoje Ciało. Jezu udręczony w nocnej adoracji i modlitwach do Boga Ojca, udręczony pokusą odstąpienia od dzieła Bożego – naucz mnie jak trwać przy Bogu w trudnych chwilach i zgadzać się na krzyż.
***

Pokornie proszę Cię, Panie, * abyś ze względu na Twoją dobroć i miłosierdzie * powstrzymał gromy Twego gniewu*  na nieszczęsnych grzeszników*  i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. * Ty, Panie, przez Autora “Pieśni nad Pieśniami” * powiedziałeś, że “jak śmierć potężna jest miłość”*, dlatego z całym żarem proszę Cię: * spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci * na tych braci i siostry, * pociągnij ich ku sobie*  i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.*

O Panie, * niechaj znowu powstaną ci, * którzy prawdziwie umarli. * Ty, który swoim potężnym głosem * wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, * zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem * i przywróć im życie.*  Spraw, by na Twoje słowo * porzucili swoje grzechy *      i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi * sławić bogactwa Twego miłosierdzi. *

Ty sam, Panie, wiesz,* jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, * źródła wody żywej;* jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, * że “żniwo jest wielkie, a robotników mało”* , że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! * Oby ono nie zmarnowało się * z powodu braku robotników!  * Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, * którzy są tak aktywni! * Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, * ale okaż swą litość*  i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe * współczesnych ludzi, * i odpuść grzesznikom winy, *  i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju,*  prowadzące do Twego królestwa życia i nieśmiertelności.* Amen

 

1.Przed Twym miłosierdziem otworzę głębię swą,

bo Ty, Jezu, czekasz, by zbawić duszę mą.

 

Ref. Jezu, ufam Tobie, całe życie swe,

 ufać nie przestanę, mówi serce me.

 

2.Ty mi podasz ręce w godzinie śmierci mej.

Jezu Miłosierny mą duszę zbawić chciej.

 

3.Powiem Ci, co czuję, co gnębi serce me.

Ty dasz pocieszenie i otrzesz z oczu łzę.

 

4.Ty uleczysz rany, obdarzysz łaską mnie,

spełnisz prośby moje, o których w smutku śnię.

 

Boże Ojcze, spraw,*  abym stał się prawdziwym uczniem * Twojego Syna Jezusa Chrystusa. * Miał to samo pragnienie co On,*  aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. * Dlatego staję przed Tobą i błagam, * abyś udzielił mi daru modlitwy * o nawrócenie człowieka, * którego Ty sam wybrałeś. modlitwa w ciszy

***

Jezu,*  nalegam, byś przebaczył tym grzesznikom * z mrocznymi duszami, * którzy odrzucają światło Twojego miłosierdzia.  * Przebacz im, Jezu.*  Błagam Cię, byś uwolnił ich od grzechów, * do których tak trudno im się przyznać. * Zalej ich serca promieniami Twojego miłosierdzia * i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni.*

Pieśń:  O krwi i wodo.

O drogi Jezu,*  proszę Cię,*  obejmij wszystkie dzieci Boże Twoimi ramionami, * osłoń je Twoją Najdroższą Krwią. * Osłoń każdą duszę jedną kroplą Twojej Krwi * i uchroń ją od zła. * Otwórz wszystkie serca, * zwłaszcza serca zatwardziałych dusz i tych, * którzy Cię wprawdzie znają, * ale są splamieni Grzechem Pychy * — niech padną na kolana i Cię proszą,*  żeby światło Twojej miłości zalało ich dusze.*  Otwórz ich oczy na Prawdę, * aby brzask Twego Bożego Miłosierdzia rozlał się na nich * i rozświetlił ich Jego promieniami. * Nawróć wszystkie dusze poprzez łaski, * o które Cię teraz proszę.

Pieśń:  O krwi i wodo.

O Jezu, * ocal wszystkich grzeszników od ognia piekła. * Wybacz tym sczerniałym duszom. * Dopomóż im Ciebie zobaczyć. * Wydobądź je z ciemności. * Otwórz ich oczy. * Odemknij ich serca. * Pokaż im Prawdę.*  Ocal je.*  Dopomóż im słuchać.*  Uwolnij je od buty, pożądliwości i zawiści. * Uchroń je od złego. * Wysłuchaj ich wołania o pomoc.*  Pochwyć je za dłonie* . Przyciągnij je do Siebie.*  Wybaw je od szatańskiego podstępu.

 

 1. Mój Jezu, ufam Tobie * Przez wszystkie moje dni * I w każdej życia dobie * Nad wszystko ufam Ci!Twym miłosierdziem, Panie, * Ogarnij cały świat, * Aż zcichnie ból i łkanie, * Miłości wzejdzie kwiat.
 1. Przez Miłosierdzia zdroje, * Dla zasług Boskiej Krwi, * Obdarz nas Twym pokojem, * Jezu, ufamy Ci!To Miłosierdzie Boże * Jak źródło bije wód, * W Nim zanurz serce moje, * Spełń Miłosierdzia cud.

****

PSALM 140

Przeciw podstępnym wrogom

Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego,
strzeż mnie od gwałtownika,
     od tych, którzy w sercu knują złe zamiary,
     każdego dnia wzniecają spory.
Ostre jak u węża ich języki,
a jad żmijowy pod ich wargami. Sela
    Od rąk grzesznika ustrzeż mnie, Panie,
     zachowaj mnie od gwałtownika,
     od tych, co zamyślają z nóg mnie zwalić.
Pyszni sidło na mnie skrycie zastawiają,
powrozy rozciągają, jak sieci
umieszczają pułapki na mojej drodze.
     Mówię Panu: Jesteś moim Bogiem;
     usłysz, o Panie, moje głośne błaganie.
Panie, mój Panie, mocy mego zbawienia,
osłaniasz w dniu walki moją głowę.
     Nie dawaj tego, Panie,
     czego pragnie niegodziwiec,
     nie spełniaj jego zamiarów.
Niech nie podnoszą głowy ci, którzy mnie otaczają,
niech dzieło ich warg przygniecie ich samych!
     Niech spadną na nich węgle ogniste;
      a On niech zwali ich do dołu, by się nie dźwignęli!
Niech nie ostanie się w kraju żaden zły język;
gwałtownika niech ogarną nieszczęścia.
     Wiem, że odda Pan sprawiedliwość ubogiemu
     i uzna prawo biedaka.
Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię,
prawi zamieszkają przed Twoim obliczem.