Różaniec do granic Nieba

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
Wielebny Księże Proboszczu,

od Różańca do Granic minęły trzy lata. Nieustannie dziękujemy Bogu Ojcu za tamto wydarzenie, wierzymy też, że przyniosło (i ciągle przynosi) dobre owoce.

Z wielką radością pragniemy poinformować, że organizowana jest druga edycja Różańca do Granic, tym razem pod nazwą – Różaniec do Granic Nieba. Będzie miał miejsce w Oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych, w dniach 1-8.11.2020.

Pragniemy zaprosić cały Kościół Polski do wspólnej modlitwy. W obliczu kryzysu, przygniatającej nas sytuacji oraz wobec niepewności, jaka może gościć w sercach wielu ludzi, pragniemy „podnieść głowy” ku Niebu, by prosić o Miłosierdzie i łaskę wiary.
Różaniec do Granic Nieba poświęcony jest dzieciom nienarodzonym i duszom czyśćcowym. Chcemy pokutować przed Bogiem za wszystkie grzechy popełnione przeciwko życiu oraz wynagradzać za grzechy popełnione przeciwko dzieciom nienarodzonym, zwracając się do nich w modlitwie, prosić o wybaczenie i wstawiennictwo za nami u Stwórcy.

Dusze czyśćcowe, będziemy prosić o modlitwę oraz ofiarowywać odpusty w ich intencji.

Jesteśmy przekonani, że Różaniec do Granic Nieba może przyczynić się do „odbudowania” wiary, nadziei i miłości oraz mieć poważny wpływ na powrót wiernych do Kościoła.

Całe wydarzenie przeżywamy w duchu miłości do Kościoła oraz posłuszeństwa Jego Pasterzom i Papieżowi.

Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich kapłanów do udziału w tym wydarzeniu, prosimy o włączanie powierzonych im parafii poprzez rejestrację na stronie internetowej, tak by jak najwięcej polskich parafii stało się „punktem modlitwy”. Prosimy o umieszczenie informacji o Różańcu w ogłoszeniach parafialnych oraz zachęcanie wszystkich parafian do udziału w modlitwie.

Na biuro@rozaniecdogranic.pl można zamawiać plakaty i ulotki.

Wszystkie szczegóły opisane są na stronie internetowej www.rozaniecdogranic.pl oraz w specjalnie przygotowanej zakładce dla parafii www.rozaniecdogranic.pl/parafia 

Prosimy o błogosławieństwo i zapewniamy o naszej modlitwie,

szczęść Boże,

Organizatorzy Różańca Do Granic Nieba.