I Komunia Śwęta

Spotkanie dzieci przygotowujące do I Komunii Św. w środę godz. 15.45.

W poniedziałek – święto Matki Bożej., Matki Kościoła.

We wtorek Msza św.  godz. 18.oo.

W piątek spowiedź  od godz. 16.oo.

W sobotę Uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych o godz. 10.oo