Aktualności

Święto Świętej Rodziny

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 15, 1-6; 21, 1-3) Z Księgi Rodzaju Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita». Abram rzekł: «o Panie, mój Boże, na cóż mi ona,…
Czytaj więcej

GODZINA ŚWIĘTA

W czwartek  28 grudnia od godziny 23.oo -24.00 “Godzina Święta”. Zapraszamy!   Nabożeństwo to, winno obfitować w bogate rozważania, pełne miłości i wdzięczności akty uwielbienia i przebłagania za grzechy. Każdy kto ceni sobie to nabożeństwo i trwa przy cierpiącym Zbawicielu…
Czytaj więcej

Święto Świętego Szczepana

PIERWSZE CZYTANIE  (Dz 6,8-10;7,54-60) Czytanie z Dziejów Apostolskich.                                                                                                                       Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji,…
Czytaj więcej

Uroczystość Bożego Narodzenia

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 9,1-3.5-6) Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale…
Czytaj więcej

Świąteczne życzenia

Bóg rozmiłowany w nas, przyciąga nas swoją czułością, rodząc się ubogi i kruchy pośród nas, jako jeden z nas. Rodzi się w Betlejem, co oznacza “dom chleba”. Wydaje się, jakby chciał nam przez to powiedzieć, że rodzi się jako chleb…
Czytaj więcej

IV Niedziela Adwentu – 24 grudnia 2017r.

Dzisiaj adoracja Najświętszego Sakramentu dla Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa połączona z nowenną przed Bożym Narodzeniem o godz. 10.oo. Pasterka o godz. 24.oo. Taca przeznaczona na Diecezjalny „Fundusz Ochrony Życia”. Jutro w dzień Bożego Narodzenia Msze święte także…
Czytaj więcej

IV Niedziela Adwentu – 24 grudnia 2017r.

PIERWSZE CZYTANIE (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16) Czytanie z Drugiej księgi Samuela. Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: „Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w…
Czytaj więcej

III Niedziela Adwentu – 17 grudnia 2017 r.

Dzisiaj adoracja Najświętszego Sakramentu dla Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa połączona z nowenną przed Bożym Narodzeniem o godz. 19:00; Nowenna przed Bożym Narodzeniem: poniedziałek i wtorek godz. 8:00. Od środy godz. 6:30; Rekolekcje parafialne: w poniedziałek i we…
Czytaj więcej

III Niedziela Adwentu – 17 grudnia 2017 r.

PIERWSZE CZYTANIE (Iz 61, 1-2a. 10-11) Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać…
Czytaj więcej