Godzina Święta – teksty wspólne

  1. O mój Jezu w Hostii skryty, * na kolanach wielbię Cię. * W postać chleba Tyś spowity, * Bóstwo Twoje kryje się. * Ty, co rządzisz całym światem, * me zbawienie w ręku masz; * tu, przed Twoim majestatem, * aniołowie kryją twarz.
    2. O światłości przysłoniona, * rzuć mi Twój promienny blask. * O dobroci nieskończona, * otwórz dla nas skarby łask. * Chlebie życia przeobfity, * nasyć duszy mojej głód. * Boski ogniu tu zakryty, * rozgrzej serca mego chłód.
    3. Jezu, Tyś jest Zbawicielem, * ustrzeż mnie od zgubnych dróg. * Bądź mi siłą i weselem, * boś w tej Hostii żywy Bóg. * Dla miłości Matki Twojej * racz wysłuchać prośbę mą: * bądź miłością duszy mojej, * nie gardź moją cichą łzą.

***                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ta krew z grzechu obmywa mnie * Ta krew czyni mnie bielszym od śniegu * Ta krew z grzechu obmywa mnie * To jest Baranka święta krew.

***                                                                                                                                                                                                                                                                                              1. Pójdź do Jezusa, do niebios bram, * w Nim tylko szukaj pociechy tam. * On Cię napoi Krwią swoich ran, * On Ojciec, Lekarz, Pan.
Refren: Słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, * słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud! * Przemień o Jezu, smutny ten czas, * o Jezu, pociesz nas!
2. Że z nami jesteś, pozwól to czuć, * nadzieję naszą omdlałą wzbudź. * Daj przetrwać mężnie prób ciężki czas, * o Jezu, pociesz nas. Ref.
3. Gdy nas otoczy krzyżowy cień, * daj przy ołtarzu w smutny ten dzień * znaleźć ochłodę, męstwo i wzór, * w Tobie, o Jezu mój. Ref. 

***                                                                                                                                                                                                                                                                                              Po każdym wezwaniu: Wspomnij na Twe Obietnice,* o Boskie Serce!

O Jezu, wiem, * że byłeś dobry  * i że oddałeś za nas swoje Serce. * Jest ono uwieńczone koroną cierniową * i naszymi grzechami.*  Wiem, że i dzisiaj modlisz się za nas, * byśmy nie upadali.*  Jezu wspomóż nas, * kiedy grzeszymy. * Swoim Świętym Sercem spraw, * byśmy się wzajemnie miłowali. *  Nie powinno być więcej * nienawiści między ludźmi. * Okaż swoją miłość. *  Kochamy Ciebie wszyscy i pragniemy, * byś chronił nas przed grzechem swoim * Sercem Dobrego Pasterza.* Przyjdź do każdego serca, * Jezu! *  Pukaj,*  pukaj do naszych serc, * bądź cierpliwy i niestrudzony! * Nie pojęliśmy jeszcze Twojej woli, * jesteśmy zamknięci. * Pukaj stale i spraw, * byśmy Tobie otworzyli nasze serca, * przynajmniej wtedy, * kiedy wspominać będziemy * Twoją mękę, * którą wycierpiałeś za nas. * Pomnij, o Boskie Serce Jezusa,  * na to wszystko, coś uczyniło, * aby zbawić nasze dusze, * i nie pozwól, żeby one zginęły. * Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość,*  jaką masz dla nich. * Nie odrzucaj tych dusz, * które przychodzą do Ciebie, * upadając pod ciężarem swej nędzy * i przyciśnięte cierpieniem. * Ulituj się nad naszą nędzą, * ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw, * jakie nam grożą ze wszystkich stron. * Ulituj się nad nami, * jęczącymi i wzdychającymi * wśród cierpień życia codziennego. *  Pełni ufności i miłości * przychodzimy do Twego Serca, * jako do Serca najlepszego z Ojców, * najczulszego i najbardziej współczującego Przyjaciela.*  Przyjmij nas, o Serce Najświętsze, * w swym nieskończonym dla nas miłosierdziu. * Daj nam odczuć skutki Twego współczucia * i Twojej miłości. * Okaż się naszym Wspomożycielem, * naszym Pośrednikiem wobec Ojca *  i przez zasługi Twej Przenajdroższej Krwi *  użycz nam siły w niemocy, * pociechy w utrapieniach * oraz łaski do miłowania Ciebie w czasie * i posiadania Cię w wieczności. * Amen.

***                                                                                                                                                                                                                                                                                               1. O niewysłowione szczęście zajaśniało, * gdy Słowo Wcielone Serce swe nam dało.

Refren: Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka, głoś; * ku wiecznej światłości dźwięki twej pieśni wznoś. x 1

2. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy! * Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy! Ref.
3. Miłość świat ten cały w niebo przemieniła, * gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła. Ref.
4. O anielskie chóry, o wybrani Pana, * przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana. Ref.
5. Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami, * przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami. Ref.
6. Lecz czy żąda tego Serce Jezusowe? * Ach! Milsze dla Niego są łzy grzesznikowe. Ref.
7. Bo nie do anioła zwraca słowo swoje, * lecz do ludzi woła: „Daj mi serce twoje!”. Ref.
8. Jako hołd wdzięczności serca Sercu dajmy, * w bólu i radości zawsze Je kochajmy. Ref.
9. A nam Serce Boże po cierpieniach w świecie * szczęścia wieczystego w raju wieniec splecie. Ref. 

***                                                                                                                                                                                                                                                                                              Pozwól, Panie Jezu, * byśmy Ci zaśpiewali hymn dziękczynny, * jakiego nawet Aniołowie * nie potrafiliby tak zaśpiewać jak my, * a to dlatego, * że nie zgrzeszywszy nigdy, * nie zakosztowali Miłosierdzia, które przebacza, * ani niewymownych słodyczy Chleba Eucharystycznego, * który ustanowiłeś nie dla Aniołów, * ale dla nas biednych śmiertelników.

O tak, my, * którzyśmy otrzymali Twoje przebaczenie,*  pogrążeni we łzach skruchy i wdzięczności, *  my, potrzebujący Twojej Obecności, * dla podtrzymania nas na drodze życia,*  pragniemy zwrócić się do Ciebie * z gorącym błaganiem, * z prośbą uczniów z Emaus:*  ,,Serce Jezusa, pozostań z nami!”

Po każdym wezwaniu: Serce Jezusa, * pozostań z nami!

O tak, pozostań z nami, Serce Jezusowe, * w ostatniej chwili naszego konania, * kiedy rozwieją się * wszystkie złudne mrzonki tego świata, * w groźnym świetle nieomylnego Trybunału*  i bez odwołania!

Na tę straszną godzinę * prosimy Cię o spotkanie, Jezu, * przypominamy Ci, już od dziś, * Twoje Obietnice * i błagamy Cię, * byś odczytał decydujący Wyrok na nas, * w Księdze Miłości, * do której przyobiecałeś wpisać nasze imiona; * wydaj wtedy Wyrok z niezmierną Dobrocią *  i czułością Twego Miłosiernego Serca. * Przyjdź Królestwo Twoje!

***                                                                                                                                                                                                                                                                                               Nie prosimy Cię, Panie, * ani o zdrowie, ani o bogactwa, * ani o powodzenie, ani o długie życie, * ale błagamy Cię, * byś w ostatniej walce konania, * podał nam Twe Ręce, * byś nam okazał * płomienną Ranę Twego Boku * i abyś nam pozwolił, o Najsłodszy Jezu, * wydać ostatnie tchnienie uwielbienia, * miłości i wynagrodzenia *  w Niebiańskiej Ranie * Twego Najświętszego Serca!…

***                                                                                                                                                                                                                                                                                              A kiedy w tym rozstrzygającym momencie, * zapragniemy chwycić się kotwicy ratunku * i ucałować Twój Krzyż, * prosić ze łzami * o Twe przebaczenie, *  wzywać na pomoc Maryję * i wyjąkać Twe Imię. *  Ach! jeśli nasze wargi * już nie zdołają Go wymówić. *              

***                                                                                                                                                                                                                                                                                   Wspomnij, Jezu, * jak bardzo pragnęliśmy Cię miłować * i puść w niepamięć nasze oziębłości, * wspomnij, ileśmy się modlili o wybawienie dusz, * a nie pomnij naszych grzechów. * Wspomnij na podejmowane przez nas wysiłki, * by Cię wprowadzić jak Króla Miłości, * a zapomnij o naszych niewdzięcznościach.*  Ach! wspomnij, * że wpisałeś nasze imiona tam, * skąd nigdy i nikt *  wymazać ich nie zdoła…

***                                                                                                                                                                                                                                                                                                Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. (5 razy).                                                                                                                                                                                                Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. (3 razy).                                                                                                                                                                                                         Święty Józefie, módl się za nami.                                                                                                                                                                                                                                          Święta Małgorzato-Mario, módl się za nami.