Godzina Święta – teksty wspólne

 1. O mój Jezu w Hostii skryty, * na kolanach wielbię Cię. * W postać chleba Tyś spowity, * Bóstwo Twoje kryje się. * Ty, co rządzisz całym światem, * me zbawienie w ręku masz; * tu, przed Twoim majestatem, * aniołowie kryją twarz.
  2. O światłości przysłoniona, * rzuć mi Twój promienny blask. * O dobroci nieskończona, * otwórz dla nas skarby łask. * Chlebie życia przeobfity, * nasyć duszy mojej głód. * Boski ogniu tu zakryty, * rozgrzej serca mego chłód.
  3. Jezu, Tyś jest Zbawicielem, * ustrzeż mnie od zgubnych dróg. * Bądź mi siłą i weselem, * boś w tej Hostii żywy Bóg. * Dla miłości Matki Twojej * racz wysłuchać prośbę mą: * bądź miłością duszy mojej, * nie gardź moją cichą łzą.

***

Oto jesteśmy, Panie, * my Twoi przyjaciele wypróbowani, * ci, na których obecność * możesz odtąd liczyć w godzinie konania.* Otwórz Swe Boskie wargi, * Mistrzu Najukochańszy! * Przemów, Jezu Eucharystyczny, * bo ci wszyscy, * którzy otaczają dzisiejszego wieczora * Golgotę ołtarza Twojego, * przychodzą błagać Cię o łaskę,*  o chwałę, * więcej jeszcze * o nagrodę zupełnie niezasłużoną, * by nosić za Ciebie jako Cyrenejczycy *  szubienicę miłości krzyża Twojego.

O Serce Jezusa! * Powierz nam w tej chwili * tkliwego współbolenia z Tobą * Swoje postanowienie rozszerzania * i umocnienia Twojego Boskiego królowania, *  powiedz nam, * że pragniesz być zwycięsko intronizowanym * w świecie zbuntowanym.* * Rozkaż nam, * byśmy umierali za Twoją sprawę * i dla Twojej Miłości, * a my umierać będziemy! * Mów do nas przez tę wymowną Ranę * Twojego Boskiego Boku, * która od trzech wieków *  zdobywa niepowrotnie ziemię * w czulej tkliwości i przebaczeniu. *  Niech stworzenia umilkną * ale Ty, Jezu Eucharystyczny, * racz mówić, * a my żyć będziemy.

****

Tak Jezu, * będziesz panował nad ubogimi: * lud zwyciężony Twoją dobrocią, * ogłosi Cię Królem swoimi.

Śpiew:  Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus władcą nam.

O Jezu ubogi i wyniszczony, *dzięki Ci niech będą za Twoje Łzy *wylane w ubogiej grocie Betlejemskiej, *za te, które wylałeś *w ciszy Nazaretu, * za Łzy Twoje* nad śmiercią przyjaciela Łazarza, * za te, które Ci wycisnął * upadek Twojego ludu* i Twojej niewdzięcznej ojczyzny, * za krwawe Łzy,* które zrosiły błogosławioną ziemię *ogrodu Getsemani, *za Łzy gorzkie, *które Ci wycisnęła *niecna zdrada Judasza, * za Łzy głębokiego smutku *w czasie potrójnego zaparcia się Piotra *i opuszczenia Twoich Apostołów, *za Łzy głębokiego użalenia *nad Sercem Matki Twojej Najświętszej, *rozdartym boleścią na Kalwaryjskiej drodze, * za te Łzy ostatnie, *które wylałeś, żegnając tę ziemię, *w szczególności ubogich przyjaciół Twoich.

***

Słyszymy o Panie, * okrzyki bluźniercze * miotane przeciwko Tobie * i Świętemu Kościołowi. * Usłyszeliśmy krzyk boleści, * wyrwany z Najświętszego Serca Twojego*  przez niewdzięczność potężnych, * którzy przecie od Ciebie Samego * otrzymali swą władzę, * i przez narody, * które wolność swoją zawdzięczają * Twojej Świętej Ewangelii.

Przebacz, o Królu wzgardzony, zawstydź albo nawróć nieprzyjaciół Swoich. My Cię o to błagamy z całego serca naszego.

Po każdym wezwaniu: zatriumfuj w Kościele Swoim, o Boskie Serce Jezusa!

 

 1. Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu! * Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi!

  Ref: Chwała niech będzie zawsze i wszędzie * Twemu Sercu, o mój Jezu!

  2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu! * Włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi! Ref.
  3. Ono głębią jest miłości, o Jezu nasz, o Jezu! * W Nim się topią nasze złości, o Zbawicielu drogi! Ref.
  4. Gdy nas ciśnie utrapienie, o Jezu nasz, o Jezu! * W Nim ucieczka, w Nim schronienie, o Zbawicielu drogi! Ref.
  5. Gdy kto grzeszy, a żałuje, o Jezu nasz, o Jezu! * Twoje Serce go przyjmuje, o Zbawicielu drogi! Ref.
  6. Więc do Niego się udajmy, o Jezu nasz, o Jezu! * I ratunku tam szukajmy, o Zbawicielu drogi! Ref.
  7. Nie odrzucaj nas od siebie, o Jezu nasz, o Jezu! * Przyjm na ziemi, przyjmij w niebie, o Zbawicielu drogi! Ref.
  8. Byśmy Twymi zawsze byli, o Jezu nasz, o Jezu! * Twoje Serce wiecznie czcili, o Zbawicielu drogi! Ref.

***

O Jezu, Boski Pielgrzymie, * w wędrówce Swojej i poszukiwaniach miłosnych * zatrzymaj się, * ale nie pozostawaj na progach domów naszych. * Przyjdź i wejdź!* Bądź Królem naszych rodzin, * które Cię miłują. * O tak Jezu — * Oblubieńcze nasz, Jezu * —Bracie nasz, Jezu —* Przyjacielu nasz,*  przyjdź i zapanuj * we wszystkich naszych ogniskach * my Cię o to błagamy.

Po każdym wezwaniu:  króluj w rodzinach, o Boskie Serce!

 1. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie, * to nasze rycerskie hasło. * Ono nas zawsze prowadzić będzie * i świecić jak słońce jasno.
  2. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, * do walki z grzechem swej duszy. * Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty, * z Nim w bój nasz zastęp wyruszy.
  3. Pójdziemy naprzód, naprzód radośnie, * podnosząc w górę swe czoła. * Przed nami życie rozkwita w wiośnie, * odważnie, bo Jezus woła.

****

Dzięki Ci, o Panie Jezu, * że dzielisz się z nami troską * o dusze zbłąkane, * kochamy je, bo są nasze, * kochamy je dla tych Łez, * które Ciebie kosztowały. * One nie mogą być stracone * na zawsze, * dokąd Boska Rana Twego Serca * nie jest zamknięta. * Ta Rana, * która jest Źródłem przebaczenia, * musi pozostać otwartą, * tak jak Niebo! * Przyjm więc w Dobroci Swojej, * nigdy niezawodzącej, * modlitwę, którą do Ciebie zanosimy * przez Niepokalane Serce Maryi * za nieszczęsnymi grzesznikami. * Nie zapominaj, o Jezu, * zwłaszcza o tych, * z naszego własnego ogniska.

Po każdym wezwaniu: zapanuj nad grzesznikami, o Boskie Serce Jezusa!

 1. O niewysłowione szczęście zajaśniało, * gdy Słowo Wcielone Serce swe nam dało.

  Refren: Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka, głoś; * ku wiecznej światłości dźwięki twej pieśni wznoś.

  2. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy! * Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy! Ref.
  3. Miłość świat ten cały w niebo przemieniła, * gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła. Ref.
  4. O anielskie chóry, o wybrani Pana, * przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana. Ref

 2. Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami, * przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami. Ref.
  6. Lecz czy żąda tego Serce Jezusowe? * Ach! Milsze dla Niego są łzy grzesznikowe. Ref.
  7. Bo nie do anioła zwraca słowo swoje, * lecz do ludzi woła: „Daj mi serce twoje!”. Ref.
  8. Jako hołd wdzięczności serca Sercu dajmy, * w bólu i radości zawsze Je kochajmy. Ref.
  9. A nam Serce Boże po cierpieniach w świecie * szczęścia wieczystego w raju wieniec splecie. Ref. 

   

  AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU ŚW. MAŁGORZATY-MARII.

  O Jezu, * Miłości Nieskończona, * chcę z całym zapałem duszy mojej * poświęcić się Tobie. * Ofiaruję Ci całą moją istotę *  na Ołtarzu Twego Serca,*  na którym Ty Sam się ofiarujesz * z Miłości dla mnie. * Ofiaruję Ci ciało moje, *  które będę mieć w poszanowaniu, * jako świątynię,  gdzie Ty przebywasz; * duszę moją, * którą będę pielęgnować jako ogród, * w którym Ty przyjdziesz spocząć; * zmysły moje, * których strzec będę, jako bram, * przez które wchodzi kusiciel, * władze duszy mojej, * które nakłonię ku natchnieniom Łaski, * moje myśli, * które już nie przylgną * do ułud świata;*  moje pragnienia, * które zmierzać będą * ku szczęśliwości niebiańskiej; * moje cnoty, * które rozkwitać będą * w cieniu Twej Opieki; * moje namiętności, * które poddam pod jarzmo * Twoich Przykazań; * nawet grzechy moje, * którymi brzydzić się będę, * ile tylko serce moje * zdolne będzie do nienawiści *  i które opłakiwać będą bez przerwy, * dopóki nie wyschnie źródło łez moich.

  Moje serce pragnie * od dziś w całości i na zawsze * należeć do Ciebie, * tak, jak Twoje Boskie Serce * chciało być moim * należeć w całości do Ciebie na zawsze, * strzec się upadków i oziębłości. *

  Służyć Ci będę za tych,*  którzy Cię obrażają; * kochać Ciebie za tych, * którzy Cię nienawidzą, * będę się modlić, cierpieć i poświęcać się * za tych wszystkich,*  którzy Ci bluźnią. *  Ty, Który zgłębiasz wnętrze serca * i znasz szczerość moich pragnień, * użycz mi tej Łaski, * która daje słabemu wszechpotężną moc, *  daj mi zwycięstwo w walce życiowej *  i uwieńcz kiedyś moje skronie * koroną nieśmiertelną w Przybytku Chwały. *  Ty będziesz, o Jezu, * moją zapłatą, * a Rana Twego Najdroższego Serca*  moim Rajem Wiekuistym! *  Przyjdź Królestwo Twoje!