GODZINA ŚWIĘTA – TEKSTY WSPÓLNE

 1. Sław, języku, tajemnicę * Ciała i najdroższej Krwi, * którą, jako łask krynicę, * wylał w czasie ziemskich dni * Ten, co Matkę miał Dziewicę, * Król narodów godzien czci.
  2. Z Panny czystej narodzony, * posłan zbawić ludzki ród, * gdy po świecie na wsze strony * ziarno słowa rzucił w lud, * wtedy cudem niezgłębionym * zamknął swej pielgrzymki trud.
  3. W noc ostatnią przy wieczerzy, * z tymi, których braćmi zwał, * pełniąc wszystko, jak należy, * czego przepis prawny chciał. * Sam Dwunastu się powierzył * i za pokarm z rąk swych dał.
  4. Słowem więc, Wcielone Słowo, * chleb zamienia w Ciało swe. * Wino Krwią jest Chrystusową, * darmo wzrok to widzieć chce: * tylko wiara Bożą mową * pewność o tym w serca śle.
  5. Przed tak wielkim Sakramentem * upadajmy wszyscy wraz. * Niech przed Nowym Testamentem * starych praw ustąpi czas, * co dla zmysłów niepojęte, * niech dopełni wiara w nas.
  6. Bogu Ojcu i Synowi * hołd po wszystkie nieśmy dni. * Niech podaje wiek wiekowi * hymn tryumfu, dzięki, czci, * a równemu im Duchowi * niechaj wieczna chwała brzmi. Amen.

***

Miłuję Cię, o mój Boże, * z całego serca mego, * z całej duszy mej, * ze wszystkich sił i myśli moich*  i nade wszystko, * boś Ty najwyższe dobro, * nieskończenie doskonały * i wszelkiej miłości godny,*  i dla tego Cię też miłuję, * ponieważ mi i każdemu stworzeniu * niewymowną miłość pokazujesz. * Z całego serca *  pragnę, Ciebie tak miłować,*  jak Cię Twoi najwierniejsi słudzy * miłują i miłowali. * Z ich miłością * łączę moją miłość niedoskonałą, * rozkrzewiaj ją we mnie * O najdobrotliwszy Panie.*  Ponieważ Cię Panie i Boże mój * szczerze i serdecznie miłować pragnę, * i do tego prawdziwie się dokładam, * przeto mi żal z całego serca, * żem Ciebie moje najwyższe dobro,*  którego nade wszystko miłować powinien, * Ciebie Stwórcę mego, * Zbawiciela i Uświęciciela obraził. * Serdecznie tego żałuję, * że zgrzeszyłem, * że Ciebie, wszechmogącego Pana mego, * najlepszego Ojca mego*  myślami, mową, uczynkiem * i opuszczeniem wiele dobrego * tak bardzo i częstokroć obraził. * Przeto chcę szczere i prawdziwie * ze wszystkich grzechów * i wszystkich złych skłonności do nich * starannie unikać, * za popełnione nieprawości ustawicznie żałować,*  a nigdy więcej * przeciw woli Twojej najświętszej * nie czynić. * Przyjmij mnie znowu za syna * i wspieraj łaskawie we * wypełnianiu tego przedsięwzięcia mego. * O to Cię proszę * przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa * Syna Twego, Pana i Zbawiciela naszego * Amen

****

Chryste, Królu miłości, bądź zawsze naszym Panem.
Chryste, Królu miłości, bądź zawsze naszą nadzieją.
Chryste, Królu miłości, bądź zawsze naszą miłością.

Od odejścia od Twojej miłości, wybaw nas, Chryste, Królu miłości.
                                                                                                                          Uczyłeś Panie nas – Bóg jest Miłością / Przez niezliczoność Łask – Bóg jest Miłością /Przez Mękę Swą i Krzyż – Bóg jest Miłością / Przez odkupienia cud – Bóg jest Miłością /

Ty Jesteś Bogiem mym – Bóg jest Miłością / Ty Jesteś Stwórcą mym – Bóg jest Miłością  /Ty Jesteś Ojcem mym – Bóg jest Miłością  / Ty Jesteś Panem mym – Bóg jest Miłością /

Tyś jest Pasterzem mym – Bóg jest Miłością / Tyś jest Schronieniem mym – Bóg jest Miłością / Tyś jest Ucieczką mą – Bóg jest Miłością / Tyś jest Pokarmem mym – Bóg jest Miłością /

Jesteś Pokojem mym – Bóg jest Miłością/  Jesteś Nadzieją mą – Bóg jest Miłością /  Jesteś Radością mą – Bóg jest Miłością / Jesteś Światłością mą – Bóg jest Miłością /

To Ty dziś wołasz mnie – Bóg jest Miłością /  To Ty dotykasz mnie – Bóg jest Miłością / To Ty uzdrawiasz mnie – Bóg jest Miłością  / To Ty podnosisz mnie – Bóg jest Miłością /

Gładzisz mój każdy grzech – Bóg jest Miłością / Obmywasz Świętą Krwią – Bóg jest Miłością /  Uwalniasz mnie od zła – Bóg jest Miłością / Czynisz mnie Dzieckiem Swym – Bóg jest Miłością

Miłość cicha jest – Bóg jest Miłością / Miłość wierna jest – Bóg jest Miłością /  Miłość jedyna jest – Bóg jest Miłością / Miłość prosta jest – Bóg jest Miłością

Ona pomaga nam żyć – Bóg jest Miłością / Ona dodaje nam sił – Bóg jest Miłością / Ona jednoczy świat – Bóg jest Miłością / Ona zwycięża śmierć – Bóg jest Miłością

****

Ojcze Przedwieczny,*  żaden dar niebieski, * żadna łaska, * niemal żadna cnota * nie pojawi się w mej duszy, * o ile nie zrezygnuję z własnej woli.*  Dlatego też oddaję Ci serce, * poddaję Ci wszystkie moje zmysły: * rządź nimi, * bym przez prawdziwe oddanie ich Tobie * zdobył prawdziwe * i wolne panowanie ducha. *  Serce moje * jest gotowe dla Ciebie. * Niech się dzieje Twoja wola. * Oto jestem Twoim sługą, c* o chcesz, abym czynił? * Amen.

Refren: Przykazanie nowe daję wam, * byście się wzajemnie miłowali.
1. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, * a miłości bym nie miał, * stałbym się jak miedź brzęcząca, * albo cymbał brzmiący. Ref.

 1. Gdybym posiadał wszystką wiedzę * i wiarę taką, iżbym góry przenosił, * lecz miłości bym nie miał, * byłbym niczym. Ref.
  3. I gdybym rozdał ubogim całą swoją majętność, * a ciało swe wystawił na spalenie, * lecz miłości bym nie miał, * nic mi nie pomoże. Ref.
  4. Miłość jest cierpliwa. * Miłość jest łaskawa. * Miłość nie zazdrości, * nie szuka poklasku. Ref.
  5. Miłość nie unosi się pychą, * ale jest pokorna. * Miłość nie szuka swego, * gniewem się nie uno si. Ref.
  6. Miłość nie pamięta złego, * nie cieszy się z niesprawiedliwości, * lecz współweseli się z prawdą. * Miłość wszystko znosi i przetrzyma. Ref.
  7. Miłość nigdy nie ustaje, * zniknie to, co jest tylko cząstkowe. * Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, * z nich zaś największa jest miłość! Ref.

***

Serce Jezusa, * zawsze obecne w Przenajświętszym Sakramencie, *
przyjmij mój hołd*  i daninę uwielbienia, * które przynoszę, * korząc się przed tronem Twej chwały. * Obyś zawsze doznawało czci i uwielbienia * od wszystkich stworzeń. * Niech w czas adoracji * wznoszą się ręce, * zginają kolana, * a ciało niech bije pokłony. *

Niech modlitwy,*  przyrzeczenia i ofiary sług Twoich * będą zawsze miłe Tobie. *  Niechaj aniołowie w niebie * nieustannie uwielbiają Ciebie, * a serca wszystkich wiernych, *  a najbardziej Serce Najświętszej Mary Panny, *  niechaj na Twoją cześć * zawsze wydają najsłodszą woń*  miłości, szacunku i poważania. *

Słodki Jezu! *  przyjmij ten akt adoracji. * Niech będzie on miły * w Twoich oczach.