Godzina Święta – teksty wspólne

Jesteś święty, Pan, Bóg jedyny, *który czynisz dzieła cudowne. * Jesteś mocny, wielki, jesteś najwyższy. * Jesteś Królem wszechmocnym, * Ty, Ojciec święty, * Król nieba i ziemi. * Jesteś Troisty i Jedyny. * Pan i Bóg – Dobro wszelakie. * Jesteś Dobrem, * wszelkim Dobrem, * najwyższym Dobrem. * Panem i Bogiem, żywym i prawdziwym. *

 Jesteś miłością, umiłowaniem, * jesteś mądrością i bezpieczeństwem. * Jesteś pokojem, radością i weselem,  * jesteś sprawiedliwością i miarą. * Jesteś wszelkim dostatnim bogactwem, * jesteś pięknem, jesteś łagodnością. *
Jesteś opiekunem, stróżem i obrońcą, jesteś mocą i ochłodą. *
Jesteś naszą wiarą i naszą nadzieją, * jesteś naszym wielkim upojeniem. * Jesteś naszym życiem wiecznym. *

Wielkie i przedziwne są dzieła Twoje, * Panie, Boże Wszechmogący. * Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi Twoje, * Królu Narodów. * Któż by nie bał się Ciebie, Panie, *któż by nie chciał wielbić Twego Imienia? *

Ty sam jesteś Święty. * Wszystkie narody przyjdą * i pokłonią się Tobie, * Bo okazały się sprawiedliwe sądy Twoje. * O Boże nieskończonego majestatu, *
Wierzę mocno, że jesteś tu obecny, *patrzysz na mnie * i na wszystkie moje sprawy, *Gdyż przed Tobą nie ma nic tajnego * i nic zakrytym być nie może. * Tobie oddaję pokłon, * Ciebie chwalę i miłuję * Z całego serca, * z całej duszy *i ze wszystkich sił moich.

Jezu, oddaję Ci moje serce, *aby miłowało Cię zawsze i nieustannie.* By każdym uderzeniem swoim * wychwalało Twoją dobroć i miłość. * Weź je i przyjmij. * Napełnij żarem Twej miłości.* Wystarczy jedna iskierka, * by zapłonęło moje serce, *
bym przylgnął całym sobą do Ciebie.

Proszę Cię, Chryste, * zniszcz wszelkie bariery, przeszkody, *
które oddalają mnie od Ciebie. *

Niech miłość Twoja, Jezu, * rozlewa się – poprzez moją osobę – * na wszystkich bliźnich, * których postawisz na mojej drodze.

  1. Bóg jest miłością, zbawieniem darzy I kocha bardzo mnie dziecię Swe.

Ref.: Więc śpiewaj duszo ma: Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie.

  1. Jezusa posłał wiernego Zbawcę, Aby do nieba wprowadził mnie.
  2. I dał nam Matkę Swojego Syna, Aby od złego chroniła nas.
  3. Kochany Jezu łzy nam ocierasz, Gdy serce boli, utulasz żal.
  4. Co oddam Panu za wszystkie dary, Którymi co dzień obdarza mnie?
  5. Chcę Ciebie kochać miłością wielką, Tak długo, póki tu będę żyć.

****

Uczyłeś Panie nas – Bóg jest Miłością

Przez niezliczoność Łask – Bóg jest Miłością

Przez Mękę Swą i Krzyż – Bóg jest Miłością

Przez odkupienia cud – Bóg jest Miłością

 

Ty Jesteś Bogiem mym – Bóg jest Miłością

Ty Jesteś Stwórcą mym – Bóg jest Miłością

Ty Jesteś Ojcem mym – Bóg jest Miłością

Ty Jesteś Panem mym – Bóg jest Miłością

Tyś jest Pasterzem mym – Bóg jest Miłością

Tyś jest Schronieniem mym – Bóg jest Miłością

Tyś jest Ucieczką mą – Bóg jest Miłością

Tyś jest Pokarmem mym – Bóg jest Miłością

 

Jesteś Pokojem mym – Bóg jest Miłością

Jesteś Nadzieją mą – Bóg jest Miłością

Jesteś Radością mą – Bóg jest Miłością

Jesteś Światłością mą – Bóg jest Miłością

 

To Ty dziś wołasz mnie – Bóg jest Miłością

To Ty dotykasz mnie – Bóg jest Miłością

To Ty uzdrawiasz mnie – Bóg jest Miłością

To Ty podnosisz mnie – Bóg jest Miłością

 

Gładzisz mój każdy grzech – Bóg jest Miłością

Obmywasz Świętą Krwią – Bóg jest Miłością

Uwalniasz mnie od zła – Bóg jest Miłością

Czynisz mnie Dzieckiem Swym – Bóg jest Miłością

 

Miłość cicha jest – Bóg jest Miłością

Miłość wierna jest – Bóg jest Miłością

Miłość jedyna jest – Bóg jest Miłością

Miłość prosta jest – Bóg jest Miłością

 

Ona pomaga nam żyć – Bóg jest Miłością

Ona dodaje nam sił – Bóg jest Miłością

Ona jednoczy świat – Bóg jest Miłością

Ona zwycięża śmierć – Bóg jest Miłością

 

“O Jezu, * któremu za miłość * odpłaca się tak wielkim zapomnieniem, * zaniedbaniem, wzgardą i niewdzięcznością: * oto my, klęcząc przed Tobą, * szczególnym hołdem czci * pragniemy wynagrodzić grzeszną oziębłość * i zniewagi, jakie zewsząd obrażają Twoje miłujące Serce. * Przyjmij, prosimy, * najłaskawszy Jezu, * za

wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Wynagrodzicielki, * ten akt wynagrodzenia”. * Przyjmij też nasze dziękczynienie za to, * że przy Twojej miłości czujemy się bezpieczni * zwłaszcza wobec zakusów piekła, * bo “szatan może tylko z przerażeniem * obserwować światło Twojej miłości * i światło tych, * którzy do Ciebie i do Twojej miłości należą”. Amen.

****

Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!

Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze!
Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuję Ci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i Święci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochał Cię na ziemi św. Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty, ratuj dusze!