Godzina Święta – teksty wspólne

 1. Spójrz, tam w górze, w oddaleniu

Jakaś postać chyli się.

W tak żałosnym rozmodleniu

Klęczy Jezus, Boży Syn.

Cichutko śpi Getsemani sad,

Lecz ciszę przerywa raz po raz

Westchnienie i ból. Bo straszny ten bój

Przeżywa Jezus mój.

 

 1. Jakże ciężką walkę stoczył

Wolę Ojca przyjął sam,

Tam na wzgórzu, na Golgocie,

On wykonał Boży plan.

Cichutko zaprasza ciebie. Pójdź

I popatrz, jak cierpiał tam wśród wzgórz

On zbawić cię chce, Miłością się zwie,

Bo Jezus kocha cię.

***

Panie Jezu! * Ty wziąłeś na siebie wszystkie * nasze słabości i cierpienia. * Lecz Ty, Jezu,*  jesteś miłosierny i pełen przebaczenia. * Ty sam przyjąłeś dobrowolnie wszystkie cierpienia,* aby nas odkupić, * uczynić dziećmi Ojca niebieskiego * i dziedzicami nieba. * Ty dajesz nam udział w Twoim cierpieniu *  i nowym życiu. * Bądź za to uwielbiony Panie, * i przyjmij nasze dziękczynienie * za dokonane na Golgocie i dokonujące się w Kościele * dzieło zbawienia. * Gromadząc się przed Twoim Najświętszym Obliczem, * jednoczmy się z Tobą,*  abyśmy zostali oczyszczeni * i przeżywali razem z Tobą * obelgi, policzki, ciernie i ciężar krzyża * oraz gwoździe potęgujące ból ciała * i trwogę konania w opuszczeniu. * Wchodzimy niejako w otwartą ranę Twego boku,  * aż znajdziemy bezpieczne schronienie * w Twoim zranionym sercu.

1.O Krwi najdroższa, O Krwi odkupienia; Napoju życia, z nieba dla nas dany!  O zdroju łaski, O ceno zbawienia, Ty grzechowe leczysz rany!

 1. Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, Abyś nas wszystkich życiem napawała, Abyś dla świata, Krwi Boska Prześwięta, Miłosierdzie wybłagała!
 2. O Krwi najdroższa, przez Serce przeczyste, Gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi. Cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste, Z Aniołami, ze świętymi.

***

Panie Jezu, * każda cząstka Twojego ciała *  za nas cierpiała zniewagi:
Twoja głowa – w koronie cierniowej, *  Twoja twarz – opluta, * Twoje usta – octem napojone,* Twoje uszy – bluźnierstwami zranione, * Twoje barki – okryte purpurą szyderstwa, *  Twój grzbiet – biczami sieczony… *
To wszystko za nas cierpiałeś * i cierpiąc wyzwoliłeś nas, * Panie Jezu, Ty dałeś nam swój ból, * swoje cierpienie —  * dajesz nam samego siebie. *
Objawiasz nam przez to * nieskończoną miłość Boga  * wobec każdego człowieka. *  Jest to miłość największa i najczystsza, * bezinteresowna i najświętsza, * bo jest to Miłość Trójcy Świętej. *
Panie Jezu, * Twoja miłość nie jest bierna ani letnia. * Ona pulsuje pełnią życia. * Ma moc przemienić każde ludzkie serce — *  nawet to najbardziej uwikłane w zło i grzech. *  Jednocześnie przynagla Cię,* abyś oddał swe życie *  nie tylko za swych przyjaciół, * ale za wszystkich ludzi, * nawet za tych, * którzy skazali Cię na śmierć.*
Człowiek ochrzczony * zostaje włączony w tę miłość *  i uzdolniony, by kochać tą Boską Miłością * samego siebie, swoich bliźnich, * a przede wszystkim swego Stwórcę i Boga,*  którego Chrystus ukazał nam * jako Ojca.

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy

Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już.

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy.

Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą.

***

 1. Mój Jezu, ufam Tobie * przez wszystkie moje dni * i w każdej życia dobie, * nad wszystko ufam Ci.
  2. Twym miłosierdziem Panie * ogarnij cały świat, * aż zniknie ból i łkanie, * miłości wzejdzie kwiat.
  3. Przez miłosierdzia zdroje * dla zasług Boskiej krwi, * nas obdarz już pokojem, * ufamy Jezu Ci.

****

O Najświętszy * i Przedziwny Sakramencie Ciała i Krwi Chrystusa! *Cześć Ci oddajemy i dziękujemy, * wychwalamy i prosimy o przebaczenie naszych grzechów.* Otwórz nasze oczy, nasz Panie, * abyśmy dostrzegli cuda Twojej łaski. * Uzdolnij nasze serca, * abyśmy kochali Cię ponad wszystko. * Jezu, ufamy tylko Tobie. * Panie, Ty przyjąłeś na siebie nasze grzechy*  i zostałeś na śmierć skazany. * Prosimy Cię, * nie karz nas za nasze grzechy, * tak jak na to zasługujemy. * Ty wiesz, co to znaczy
być skazańcem,*  chłostanym i zdeptanym, * aby być posłusznym woli Boga. * Zmiłuj się nad nami, Panie, * ponieważ tak bardzo zgrzeszyliśmy. * Ukrzyżowany Odkupicielu, przebacz nam!* Jezu, przybity do krzyża  za nasze grzechy, * uwolnij nas od wszelkiego zła. * Dopomóż
nam, * abyśmy nie popełniali już więcej grzechów.  * Zmiłuj się nad nami.* Obdarz nas świętą bojaźnią przed Tobą. * Jeżeli wejrzysz na nasze grzechy, * to któż się przed Tobą ostoi? * Jezu, lękamy się Twojej sprawiedliwości, * ale ufamy w Twoje nieskończone miłosierdzie.* Panie, Ty z miłości do nas * umarłeś na krzyżu, wzgardzony i upokorzony. * Spraw, abyśmy kochali Cię *  ponad wszystkie dobra tego świata. * Spraw, abyśmy kochali Cię * bardziej niż siebie samego. * O Panie, rozpal nasze serca *  miłością do Ciebie, * a wtedy będziemy naprawdę szczęśliwymi.

 1. O niewysłowione szczęście zajaśniało, * Gdy słowo wcielone Serce Swe nam dało. * Cud Boskiej miłości, o duszo ludzka, głoś; * Ku wiecznej światłości dźwięki Twej pieśni wznoś.
 2. Jakież na tej ziemi skarby posiadamy! * Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy. Cud Boskiej miłości …
 3. Miłość świat ten cały w niebo zamieniła, * Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła. Cud Boskiej miłości …
 4. O Anielskie chóry, o wybrani Pana, * Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana. Cud Boskiej miłości …
 5. Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami,* Przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami. Cud Boskiej miłości …
 6. Lecz czy żąda tego Serce Jezusowe? * Ach, milsze dla Niego są łzy grzesznikowe. Cud Boskiej miłości …
 7. Bo nie do Anioła zwraca słowo Swoje, * Lecz do ludzi woła: “Daj mi serce twoje!” Cud Boskiej miłości …
 8. Jako hołd wdzięczności serca Sercu dajmy, * W bólu i radości zawsze Je kochajmy. Cud Boskiej miłości …
 9. A nam Serce Boże po cierpieniach w świecie * Szczęścia wieczystego w raju wieniec splecie. Cud Boskiej miłości …