Godzina Święta – teksty wspólne

O Jezu,*  w nadmiarze Twej miłości * i dla przezwyciężenia twardości naszych serc, * udzielasz wiele łask tym, * którzy rozważają i rozszerzają nabożeństwo * do Świętej Twej Męki

Proszę Cię, * racz usposobić moje serce i duszę, * abym wzruszony współczuciem,*  jednoczył się jak tylko to możliwe z Tobą.

O Jezu błogosławiony, * który tej nocy dźwigałeś ciężar wszystkich naszych grzechów * i w pełni za nie wynagrodziłeś *, udziel mi wielkiego daru*  doskonałej skruchy za moje liczne grzechy, * które były przyczyną, * że Ty Krwią się pociłeś.

O Jezu błogosławiony, * przez Twoją ciężką walkę w Getsemani, * daj mi siłę, * abym całkowicie i zdecydowanie * odnosił zwycięstwo nad pokusami, * zwłaszcza nad tymi, * na które najbardziej jestem narażony.

O Jezu cierpiący, * w imię niezmierzonych i niewymownych walk śmiertelnych * i najbardziej gorzkich lęków Twej duszy * w tę noc zdrady, *  oświeć mnie, * abym poznał i wypełniał Twoją wolę * i spraw, * abym nieustannie myślał * o Twej strasznej walce i rozważał, * jak chwalebnie ją przetrwałeś, * aby nie Twoja, * ale Twojego Ojca wola była wypełniona.

Bądź błogosławiony Jezu * za Twoje wzdychania*  podczas tej Świętej Nocy*  i za wszystkie łzy, * które wylałeś.

Bądź błogosławiony Jezu * za Krwawy Pot * i straszliwą .śmiertelną walkę, * którą wycierpiałeś w całkowitym opuszczeniu * w niepojętej samotności.

Bądź błogosławiony najcichszy Jezu,*  napojony śmiertelną goryczą- * za Twoją bardzo ludzką i Boską modlitwę, * która wyrywała się *   z Twojego konającego Serca.

Trójco Przenajświętsza spraw, * aby poznanie i miłość Świętej Męki Jezusa w Getsemani * rozszerzały się po całym świecie.

Spraw Jezu,*  aby wszyscy, którzy spoglądają na Ciebie Ukrzyżowanego, * miłowali Cię * i pamiętali o Twoich niesłychanych cierpieniach w Ogrodzie Oliwnym * i za Twoim przykładem*  nauczyli się dobrze modlić, walczyć i zwyciężać,* aby mogli Cię kiedyś uwielbiać w niebie. A* men.

Pieśń: Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz * W Ogrójcu zakrwawiony! * Tam Cię Anioł w smutku cieszył, * Skąd był świat pocieszony. * Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź, mój Jezu! * Przyjdź, mój Jezu! Pociesz mnie, * Bo Cię kocham serdecznie. *

 

     Ach, mój Jezu, jakieś srodze * Do słupa przywiązany, * Za tak ciężkie grzechy nasze * Okrutnie biczowany, * Przyjdź, mój Jezu!… *

     Ach, mój Jezu, co za boleść * Cierpisz w ostrej koronie; * Twarz najświętsza zakrwawiona, * Głowa wszystka w Krwi tonie, * Przyjdź, mój Jezu!… *

      Ach, mój Jezu, gdy wychodzisz, * Na górę kalwaryjską, * Trzykroć pod ciężarem Krzyża * Upadasz bardzo ciężko, * Przyjdź, mój Jezu!…

      A gdv mój najmilszy Jezu * Na Krzyżu już umierasz, * Dajesz Ducha w Ojca ręce, * Grzesznym niebo otwierasz, * Przyjdź, mój Jezu!…

 

***

  1. Nieskończona, najśliczniejsza, Jezu miłości * niepojętej i prawdziwej źródło słodkości! * Słońce, miesiąc wraz z gwiazdami, * niebo wszystko z aniołami, * Twej piękności się dziwują, * lecz nie pojmują.
    2. Jakżeś dla mnie był na krzyżu bardzo zraniony, * i od głowy aż po stopy wszystek skrwawiony. * Gwoźdźmi srodze przykowany, * rózgą krwawo biczowany, * cierniem ukoronowany, * policzkowany.
    3. Z Serca Twego Najświętszego źródło wypływa, * które grzeszne dusze ludzkie z winy obmywa * i napawa je nadzieją, * że nad śniegi wybieleją * i w Twojego Serca ranie * znajdą wytrwanie.
    4. O nadziejo wdzięczna, Jezu, pokutujących, * o wesele niepojęte w smutku będących. * Tyś pociechą, Tyś radością, * Tyś rozkoszą i słodkością. * Jezu, z serca ulubiony, * bądź pochwalony.
    5. Od Twej łaski nie oddalaj sługi Twojego, * do królestwa racz przypuścić pożądanego, * niech oblicze święte Twoje * oglądam, Kochanie moje, * wychwalając, Jezu, Ciebie, * na wieki w niebie.

***

Ps 146
Chwal, duszo moja, Pana,
chcę chwalić Pana, jak długo żyć będę;
chcę śpiewać Bogu mojemu, póki będę istniał.
     Nie pokładajcie ufności w książętach
     ani w człowieku, u którego nie ma wybawienia2.
Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi,
wówczas przepadają jego zamiary3.
     Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba,
     kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
który stworzył niebo i ziemię,
i morze ze wszystkim, co w nich istnieje.
     On wiary dochowuje na wieki,
     daje prawo uciśnionym
      i daje chleb głodnym.
Pan uwalnia jeńców,
Pan przywraca wzrok niewidomym,
     Pan podnosi pochylonych,
     Pan miłuje sprawiedliwych.                                                                                                                                                                                                                     Pan strzeże przychodniów,
chroni sierotę i wdowę,
lecz na bezdroża kieruje występnych.
     Pan króluje na wieki,
     Bóg twój, Syjonie- przez pokolenia.

***

O Jezu Zbawicielu,
Panie mój i Boże mój,

I zwyciężyłeś szatana,
Proszę Cię o uwolnienie mnie
Od wszelkiej obecności diabelskiej
I od wszelkiego wpływu szatana.
Proszę Cię o to w Twoje imię.
Proszę Cię o to przez Twoje rany.
Proszę Cię o to przez Twoją krew.
Proszę Cię o to przez Twój krzyż.
Proszę Cię o to przez wstawiennictwo Maryi.
Niepokalanej i Bolesnej Twojej Matki.
Krew i woda, które wypływają z Twego boku,
Niech spłyną na mnie,
Aby mnie oczyścić, wyzwolić i uzdrowić. Amen.

***

 

Pomnij, o Boskie Serce Jezusa, * na to wszystko, coś uczyniło, * aby zbawić nasze dusze, * i nie pozwól, żeby one zginęły. * Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość, * jaką masz dla nich. * Nie odrzucaj tych dusz, * które przychodzą do Ciebie, * upadając pod ciężarem swej nędzy * i przyciśnięte cierpieniem. * Ulituj się nad naszą nędzą, * ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw, * jakie nam grożą ze wszystkich stron. * Ulituj się nad nami, jęczącymi i wzdychającymi * wśród cierpień życia codziennego.

Pełni ufności i miłości  * przychodzimy do Twego Serca, * jako do Serca najlepszego z Ojców, * najczulszego i najbardziej współczującego Przyjaciela. * Przyjmij nas, o Serce Najświętsze, * w swym nieskończonym dla nas miłosierdziu. * Daj nam odczuć skutki * Twego współczucia i Twojej miłości. * Okaż się naszym Wspomożycielem, * naszym Pośrednikiem wobec Ojca * i przez zasługi Twej Przenajdroższej Krwi * użycz nam siły w niemocy, * pociechy w utrapieniach * oraz łaski do miłowania Ciebie w czasie * i posiadania Cię w wieczności. * Amen.

Który poprzez ofiarę krzyża odkupiłeś nas