Godzina Święta – teksty wspólne

 1. Bądź pochwalon na wieki nieśmiertelny Panie,
  Twoja łaska i miłość nigdy nie ustanie.

  2. Tyś Pan wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował,
  I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.

  3. Ten sam jesteś tu z nami w Boskim Sakramencie,
  my się Tobie kłaniamy Bogu, w tym momencie.

  4. Dziwimy się niezmiernie, żeś Pan takiej mocy,
  a tu mieszkasz pokornie z nami we dnie w nocy.

  5. Chowaj nas póki raczysz na tej niskiej ziemi,
  jednak zawze niech będziem pod skrzydłami Twymi.

  6. O, Najsłodszy nasz Jezu, zmiłuj się nad nami
  racz nam grzechy odpuścić, serdecznie wzdychamy.

  7. Głodu, moru i wojny nie dopuszczaj na nas,
  dajże nam pocieszenie, daj nam spokojny czas.

  8. Przez przyczynę Maryi, Panie ludu tego,
  Raczże nas już zachować od wszelkiego złego.

 

Bądź pozdrowiony *  i uwielbiony Panie Jezu,*  obecny pośród nas * w Najświętszym Sakramencie ołtarza. * Przychodzimy,*  aby z miłością adorować *  Twoje Najświętsze Eucharystyczne Serce Jezu, * Boże nasz i Panie. * Uwielbiamy Cię za Twoją obecność *  i pokłon Tobie składamy, * bo godzien Jesteś chwały i czci. * Otwieramy przed Tobą nasze serca i * prosimy Cię, aby ta modlitwa * pogłębiała naszą przyjaźń z Tobą, * Boskim Zbawicielem. (krótka chwila ciszy) Boski Mistrzu! * Chcemy przeżyć tę Godzinę Świętą * u Twoich stóp, * przy Twoim Sercu, * by wsłuchiwać się w Jego uderzenia. * Spraw, Panie, * aby serce moje było szeroko otwarte*  na przyjęcie Twoich darów.*  Daj mi łaskę, * bym jeszcze lepiej poznał i zrozumiał  * Twoją miłość, * abym mógł na nią odpowiedzieć moją miłością *  i abym innym dał poznać Twoje Serce. (krótka chwila ciszy) Przynosimy na tę modlitwę* naszą wolę miłowania Ciebie, * aby wynagradzać Twojemu Sercu * zranionemu naszemu grzechami.. * Przynosimy naszych bliskich * i pod opiekę Twego Serca oddajemy. * Przynosimy wszystkich, * którzy odeszli od Ciebie, * wzgardziwszy darami miłości Twego Serca.

Jezu, * umierając na krzyżu, * objawiłeś nieskończoną miłość Najświętszego Serca. * Uczyniłeś to w chwili, * gdy włócznia żołnierza * przebiła Twój bok.

***

 1. Twemu Sercu cześć składamy, o Jezu nasz, o Jezu.
  Twej litości przyzywamy, o Zbawicielu drogi.
  Chwała niech będzie zawsze i wszędzie
  Twemu Sercu, O mój Jezu!
  2. Serce to nam otworzone, o Jezu nasz, o Jezu,
  Włócznią na krzyżu zranione, o Zbawicielu drogi
  3. Ono głębią jest miłości, o Jezu nasz, o Jezu,
  W nim się topią nasze złości, o Zbawicielu drogi.
  4. Gdy nas ciśnie utrapienie, o Jezu nasz, o Jezu,
  W Nim ucieczka, w Nim schronienie, o Zbawicielu drogi.

***

Serce Twoje, Jezu, * jest miłosierne, kochające i litościwe dla wszystkich.*  Z miłości do nas przyszedłeś na świat * i z miłości do nas * umarłeś za nasze grzechy. * Jakże wysoka jest cena * Twojej miłości do nas, * przekonujemy się, ilekroć patrzymy  * na Twoje umęczone Ciało * wiszące na krzyżu*  lub gdy patrzymy na Ciebie,  Boga, * któryś ukrył się w małej kruszynie chleba. * Żadne serce na ziemi * nie potrafi nas bardziej kochać*  niż Twoje Serce.*

Upadamy przeto w pokorze*  przed Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie,*  który jesteś żywą pamiątką Twojej miłości, * aby Ci wynagrodzić * za wszystkie ludzkie niewdzięczności i zniewagi. * Nieudolne to będzie nasze wynagrodzenie,*  bośmy Panie bardzo mali i grzeszni, * jednak przyjmij je od nas łaskawie,*  bo w nim chcemy okazać swoją miłość *  do Twego Najświętszego Serca * i wdzięczność za wszystkie łaski Twoje.*
Czując wielką niegodność swoją, * łączmy się w uwielbieniu * z Twoją Niepokalaną Matką,*  chórami Aniołów, * ze Świętą Marią Małgorzatą, * ze Świętą Faustyną z wszystkimi świętymi. * Aby razem z Nimi * złożyć Twojemu Sercu jak najmilsze Tobie * wynagrodzenie za wszystkie bluźnierstwa * przeciwko Najświętszemu Imieniu Twojemu.*
Serce Pana Jezusa, * w Najświętszym Sakramencie opuszczone, * chcę pamiętać o Tobie za tych, * którzy o Tobie zapominają.*
Serce Pana Jezusa,*  w Najświętszym Sakramencie opuszczone, * chcę Cię miłować za tych, * co mają dla Ciebie tylko oziębłość i obojętność.*
Serce Pana Jezusa, * w Najświętszym Sakramencie opuszczone, *  chcę Ci dziękować za tych, * co za dobrodziejstwa Twoje * niewdzięcznością Ci się odpłacają.*
Serce Pana Jezusa, * w Najświętszym Sakramencie opuszczone,*  chcę Cię odwiedzać za tych, * którzy o Ciebie nie dbają. *
Serce Pana Jezusa,*  w Najświętszym Sakramencie opuszczane, * chcę Cię często przyjmować w Komunii św., *  by Ci wynagrodzić za tych, * co Cię znieważają i obrażają * obelgami i świętokradztwami. *
Serce Pana Jezusa, * w Najświętszym Sakramencie opuszczone, * Tyś mię nigdy nie opuściło, * nie dozwól, abym ja miał Cię kiedykolwiek,*  choćby na chwilę opuścić.

 

***

 1. Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny.
  Tęskny się w niebo unosi dźwięk:
  O Boskie Serce, skarbie jedyny
  wysłuchaj grzesznych serc naszych jęk.
  Nie chciej odrzucać modlitwy tej,
  bo Twej litości błagamy w niej.
  Serce Jezusa, ucieczko nasza,
  Zlituj się, zlituj nad ludem Swym.
 2. W Tobie, o Serce Króla naszego,
  świeci nam słodkich nadziei blask.
  Ty nie odrzucisz ludu swojego,
  Tyś niezgłębioną przepaścią łask.
  A naszą nędzę tak dobrze znasz,
  my bardzo biedni, o Panie nasz.
  Serce Jezusa, ucieczko nasza
  Zlituj się, zlituj nad ludem Swym.

 

***

W poczuciu mojej nędzy *  rzucam się do stóp Twoich, * o Boskie Serce Jezusa , * aby Ci złożyć hołd miłości, chwały i uwielbienia,  * na jaki mnie tylko stać. *
Pragnę wszystkie moje doczesne i duchowe potrzeby * oraz nędzę, słabość, małostkowość *  i wszelkie rany mojej duszy  * przedstawić Tobie, * najlepszemu mojemu Przyjacielowi,*  błagając, aby się na ten widok *  wzruszyło Twoje Serce *  i miłosierdzie Twoje przybyło  mi z pomocą.*
O Serce pełne miłości, *  w Tobie pokładam całą moją nadzieję, * więc ratuj mnie! *
Błagam Cię, * udziel mnie i wszystkim, * których zbawienie narażone jest na niebezpieczeństwo, * łaski wytrwania w Twojej miłości.*
O Boskie Serce, * nie daj mi zginąć w przepaści moich grzechów! *
Jeżeli Cię wiecznie kochać będę, * rozporządzaj mną i we mnie * według Twego upodobania! *

Wołam ku Tobie * jako jedynej mojej ucieczce * we wszystkich dolegliwościach moich, * z których najgorszą jest grzech. * Zniszcz go we mnie * i daruj wszystkie dotychczasowe moje winy, * za które z całego serca żałuję.*
O Serce miłości najgodniejsze, *  pozwól, aby wszyscy krewni i przyjaciele moi, * wszyscy, za których jestem obowiązana się modlić, * poznali Twoją moc i potęgę! *
Dopomóż im we wszystkich ich potrzebach!*
O Serce pełne miłosierdzia * skrusz serca zatwardziałe, * pociesz biedne dusze w czyśćcu cierpiące, * bądź najpewniejszą ucieczką konających, * pociechą strapionych! * Bądź wreszcie i dla mnie wszystkim,*  o Serce najmiłościwsze:*  bądź mi przede wszystkim ucieczką w chwili śmierci *  i przyjmij moją duszę na łono miłosierdzia swego. *  Amen.

 

Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami./X3

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie./X3

Od nagłej a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie./X3

Abyś nieprzyjaciół Kościoła świętego poniżyć raczył, wysłuchaj nas Panie.

My grzeszni, Ciebie Boże, prosimy, przepuść nam Panie.

My grzeszni, Ciebie Boże, prosimy, wysłuchaj nas Panie.

My grzeszni, Ciebie Boże, prosimy, zmiłuj się nad nami.

Jezu przepuść! Jezu wysłuchaj! O Jezu, zmiłuj się nad nami,

Matko uproś! Matko ubłagaj! O Matko, przyczyń się za nami.

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami.

 

***

O dobry Jezu, * dlaczego tak mocno mnie ukochałeś? * Kim jestem dla Ciebie? *  Czuję się niegodny Twej miłości * i tego, aby Cię gościć w moim mieszkaniu. * „Powiedz zatem tylko słowo, * a moja dusza będzie zdrowa”.*
Kim zatem jestem, * skoro Ty zdecydowałeś się *  tak bardzo dla mnie cierpieć. * Wystarczyło Twe jedno słowo,*  aby stworzyć aniołów, niebiosa i świat cały, * dlaczego zatem odkupiłeś niegodnego niewolnika,*  którym jestem, * za cenę tak wielkiej ofiary i cierpienia?*