Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jubileusze kapłańskie w parafii

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. J 17

Potrzeba nam kapłanów – prawdziwych świadków Jedynej Prawdy. Kapłanów, którzy na wzór Jezusa zdolni są do ofiary. Kierują się miłością, dla których praca na chwałę Bożą jest na pierwszym miejscu.  Kapłaństwo to nie tylko bycie szafarzem  sakramentów i Bożych tajemnic, to przede wszystkim wierność Bogu. To niełatwe powołanie, bo jak każdy człowiek muszą się zmagać ze swoimi wadami i grzechami. Wiele im Jezus ofiarował, są Jego pośrednikami, dlatego tak ważnym jest, by otwarci na Ducha Świętego umieli  stawiać czoła tym słabościom.

Ludzkie wysiłki mogą okazać się mało skuteczne, dlatego tak ważnym jest modlitwa o ich świętość , o to, by nigdy nam ich nie zabrakło, by stawali się dla nas wzorem do naśladowania, by sami uświęcając się, prowadzili nas do świętości.