Godzina Święta – teksty wspólne

Duchu Święty przyjdź
Duchu Święty przyjdź /x2
Niech wiara zagości
Nadzieja zagości
Niech miłość zagości dziś w nas /x2

 

O mój Boże! * Uwielbiam Cię w każdej chwili, * w Twoich cnotach i w tym, * jak wielki jesteś, * jestem tylko małym elementem * w Twoim stworzeniu, * ale kocham Cię i szanuję, * ponieważ jesteś największym * ze wszystkiego co istnieje.

***

Panie Jezu! * Dziś*  tego wieczoru chcemy być blisko Ciebie *, blisko Twojej nieskończonej obecności. * Możemy nie wiedzieć, co robić, * ale jeśli jesteśmy pewni, * że chcemy poczuć Twoją miłość, * chcemy być blisko Twojego ciepła, * ponieważ chcemy Cię kochać. * Chcemy być blisko Twojej obecności,*  aby Ci dziękować, * chwalić, błagać, * uciszyć nasze emocje, * po prostu Cię usłyszeć * i być przy Tobie.

Przyjmij nas u swego boku * jako swoich wiernych uczniów, * tych z nas,*  którzy chcą usłyszeć Twoje mądre słowa, * aby nauczyć się od Ciebie jak najwięcej, * aby podążać za Tobą na zawsze. * Pozwól nam być Twoimi przyjaciółmi, * a także świadkami Twojej ogromnej miłości.

Panie  Jezu!*  Prosimy Cię, * abyś dziś dotknął naszych serc, * napełnił się Twoją łaską*   byś dał życie, * które tylko Ty możesz nam dać. * Dlatego przechodzimy * przez tę świętą godzinę, * aby dowiedzieć się więcej o Tobie.

Potrzebujemy Cię, * abyś przyjął nas jako swoich przyjaciół * i wylał na nas rzeki błogosławieństw.*  Dziś wieczorem oddajemy Ci nasze szczere serca, * a w nich miłość naszą.  * Ponieważ przez Ciebie nauczyliśmy się kochać, * prosimy Cię, * abyśmy  mogli  oddawać Ci chwałę * na zawsze, Panie. * Amen

 

  1. Jezu, miłości Twej, Ukryty w Hostii tej, Wielbimy cud, Żeś się pokarmem stał, Żeś nam swe ciało dał, Żeś skarby łaski zlał Na wierny lud.
  2. Dla biednych stworzeń Twych, Co ostrzem grzechów swych Zraniły Cię, Włócznią, co w boku tkwi, Otwierasz serca drzwi, By w Twojej boskiej krwi Obmyły się.
  3. I w boskim sercu tam Schronienie dajesz nam, O Jezu mój, A by nas żądłem swym Wróg nasz nie dotknął w Nim, By się przed świata złem Lud ukrył Twój.
    ***
    O mój Panie!* Dziś proszę Cię o przebaczenie * za każdy mój grzech.

***

O mój Boże! * Dziś jest mi zupełnie przykro, * bo cię obraziłem, * przepraszam za moje grzechy * i wiem, że mógłbym stracić niebo *  i cierpieć męki piekielne, * ale najbardziej boli mnie to, * że cię obraziłem bezpośrednio, * dobrego  Boga. * Ty jesteś pełen dobroci  * i wiem, że zasługujesz na mój szacunek*  i moją miłość, * dziś mam przekonanie, * aby nie grzeszyć ponownie.  * Poprzez Twoją pomoc i łaskę, * wyznam wszystkie popełnione grzechy, * dokonam odpowiedniej pokuty, abym mógł dokonać naprawy mojego życia * na Twój sposób Panie. *  Amen

 

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
o Panie, wysłuchaj głosu mego!
Nakłoń swoich uszu
ku głośnemu błaganiu mojemu!
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią.
W Panu pokładam nadzieję,
nadzieję żywi moja dusza,
czeka na Twe słowo.
Dusza moja oczekuje Pana
bardziej niż strażnicy świtu,
Niech Izrael wygląda Pana.
U Pana bowiem jest łaska
i w obfitości u Niego odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

 

O Jezu! *Prosimy Cię o przebaczenie naszych grzechów* , tych popełnionych  przez naszych rodziców, *naszych braci i naszych przyjaciół, * prosimy Cię o przebaczenie grzechów *  całego świata, * Panie przebacz.

Za wszelkie niewierności i bluźnierstwa, * za tych, którzy nienawidzą i żywią urazy: * Wybacz im Panie. * Za wszystkie kłamstwa wypowiadane codziennie, * za tych, którzy profanują dzień Święty* , prosimy o przebaczenie Panie.*

Za wszystkie nieczystości i skandale, * które pojawiają się na świecie * prosimy Panie o przebaczenie. * Za wszystkie rabunki, * kradzieże i niesprawiedliwości,*  które zdarzają się na świecie,*  za tych, którzy nie szanują praw człowieka, * prosimy Cię: * Wybacz im Panie *

Za nieposłusznych Kościołowi * prosimy Panie o przebaczenie. * Za grzechy  popełnione przez małżonków, * za winy rodziców i błędy dzieci*  prosimy o przebaczenie, Panie.*

Prosimy o przebaczenie za  zniewagi * popełnione przeciwko Kościołowi Katolickiemu i Papieżowi. * Prosimy Cię o przebaczenie, Panie, * wszystkich  prześladowań  dokonywanych  przeciwko zakonnikom i dziewicom świata.

Za wszystkie zniewagi i profanacje, * które są popełniane przeciwko świątyniom, * przeciwko sakramentom świętym, *  prosimy o przebaczenie, Panie. * Za wszystkie czyny * popełniane przez sekty manipulowane przez diabła * prosimy o przebaczenie, Panie.*

Za sprawiedliwych, *  którzy chwieją się w obliczu niesprawiedliwości *  i stają się grzesznikami, * ponieważ nie przyjmują łaski * i za wszystkich, którzy teraz zadają cierpienie innym*  prosimy o przebaczenie, Panie. *

Wybacz  Panie, * a prosimy Cię o litość dla tych ludzi, * którzy najbardziej potrzebują Twojej łaski* a odrzucają ją. , Niech Twoje Boskie Światło * i Twoje oczy, które nie odwracają się  od nas, * napełnią nasze serca radością, *, aby nasze dusze mogły odczuć Twoją miłość * i pokutować za wszystkie grzechy. * Amen

U Ciebie Boże, miłosierdzia wzywam,
Przez Krew Chrystusa, którą za mnie przelał,
Moc Jego Męki, i ofiara krzyża,
Dla mojej duszy będzie ocaleniem.

 

ref. Spójrz Boże mocny, który nie znasz kresu,
Ty, który byłeś, i trwać będziesz zawsze,
Przed Tobą stoję, jako pył znikomy,
Nikły jak trawa, co więdnie na polu.

 

Przed Twoim wzrokiem, nic mnie nie zasłoni,
Ty mnie przenikasz, i znasz doskonale,
Niech twoja miłość, weźmie mnie w obronę,
Gdy oko w oko, z Twą światłością stanę.

 

Choć mnie przygniata, grzechów moich brzemię,
Okaż mi Panie, bezmiar Twojej łaski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Przez całą wieczność, śpiewać o niej będę,
Gdy moje oczy, ujrzą Twoją jasność.

***

Dziękujemy Ci Panie,*  bo przez swoją śmierć i zmartwychwstanie * dałeś nam zbawienie. * Dziękujemy Ci Panie, * ponieważ to Ty udzieliłeś nam Eucharystii,*  abyśmy mogli nakarmić nasze dusze.*

Dziękujemy Ci za to, * że dałeś nam ten krótki czas, * abyśmy mogli Cię adorować*  i czcić, za wszystkie dary,*  które nam dajesz, * aby być we wspólnocie u Twojego boku.*  Dziękujemy Ci, * ponieważ Twoje słowa nas zachęcają i uzdrawiają, * ponieważ Twój krzyż jest nauką *  i Twoją krwią nas zbawiłeś.*

Dziękujemy Ci, * ponieważ będąc naszym Bogiem, *  że Twoja święta wola jest hojnością, *  a Twoja miłość * nie ma granic dla nas wszystkich. *  Dziękuję Ci za wszystko Panie.

  1. 1. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć!

Chcę Cię Jezu kochać wiernie, dzieckiem

Twoim zawsze być!

Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć,

Serce moje duszę moją, Panie Jezu weź.

 

  1. Wszystko Tobie oddać pragnę

Od najmłodszych moich lat, Pomóż Jezu,

By mnie nie zwiódł pokusami swymi świat.

 

  1. Wszystko Tobie oddać pragnę,

W duszy czuję święty żar.

To Ty dajesz dziecku swemu Twojej łaski Boży dar.

 

O Boże, * Ty jesteś dobry i miłosierny! * Dziś pragnę odwzajemnić Twoją miłość * swoją miłością. * Dziś współczuję tym, * którzy Cię nie kochali,*  także sobie* , bo moje serce było zimne, * samolubne i niewdzięczne, * rozpoznaję swoje słabości i ubóstwo*  i wiem, że dzięki Twojej łasce * będę mógł dać Ci to, czego chcesz, * Który jesteś  moją czystą i prawdziwą miłością,*  aby naprawić chłód i zaniedbanie stworzeń * wobec Twojego Sakramentu Miłości.

Jezu jesteś właścicielem wszystkich serc,*  dlatego moja miłość jest Twoją, * będę Cię uwielbiał i uwielbiał * i będę Ci dziękował, * bo teraz wiem, że należę do Ciebie. * Chcę, abyś był moim władcą, * abym  mógł się przemienić *  i upodobnić do Ciebie, * a tym samym błogosławić i wysławiać Cię w wieczności. * Amen