GODZINA ŚWIĘTA – TEKSTY WSPÓLNE

Patrzę na Ciebie * i widzę, *  że jesteś Samotny, * Mistrzu. * Sam…*  Jeden… * Samotny bez Przyjaciela…*  bez duszy czującej  z Tobą, * przy Tobie, * tu ­blisko.
Masz serca wierne… * serca miłujące Twą miłością:*  mężne i czułe.*
Wlej w nie, o Panie, * Twą łaskę obficie,*  rozpal w nich  miłość nad miarę, *  aby te serca spłonęły w ofierze,*
By trwały wiernie przy Tobie * w Godzinie Strasznej Agonii Getsemańskiej.

***

Duchu Święty przyjdź
Duchu Święty przyjdź /x2
Niech wiara zagości
Nadzieja zagości
Niech miłość zagości dziś w nas /x2

 

***

PSALM 145

Pochwała Króla Jahwe

 

Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,

i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił

i na wieki wysławiał Twe imię.

Każdego dnia będę Ciebie błogosławił

i na wieki wysławiał Twe imię.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,

a wielkość Jego niezgłębiona.

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła

i zwiastuje Twoje potężne czyny.

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu

i rozprawiają Twe cuda.

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych,

i opowiadają Twą wielkość.

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci

i radują się Twą sprawiedliwością.

Pan jest łagodny i miłosierny,

nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.

Pan jest dobry dla wszystkich

i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje

i święci niech Cię błogosławią!

Niech mówią o chwale Twojego królestwa

i niech głoszą Twoją potęgę,

aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę

i wspaniałość chwały Twego królestwa.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,

Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.

[Pan jest wierny we wszystkich swych słowach

i we wszystkich swoich dziełach święty].

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,

i podnosi wszystkich zgnębionych.

Oczy wszystkich oczekują Ciebie,

Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie.

Ty otwierasz swą rękę

i wszystko, co żyje, nasycasz do woli.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach

i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.

Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,

wszystkich wzywających Go szczerze.

Spełnia wolę tych którzy się Go boją,

usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.

Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują,

a wytępi wszystkich występnych.

Niech usta moje głoszą chwałę Pana,

by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię

[na zawsze i na wieki].

***

  1. Kochajmy Pana, bo serce Jego Żąda i pragnie serca naszego. Dla nas Mu włócznią boleść zadana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 

  1. O, pójdź do Niego, wszystko stworzenie, Sercu Jezusa złóż dziękczynienie I swoje przed Nim zegnij kolana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 

  1. Pójdźcie do Niego, biedni grzesznicy Zmyć grzechów zmazy w czystej Krynicy. Nad śnieg zbieleje dusza zmazana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 

  1. Pójdźcie do Niego, szczęśliwe dusze Obmyte we łzach, pokuty skrusze. Już niewinności szata wam dana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 

  1. Pójdźcie do Niego, święci anieli, Z którymi szczęście On w niebie dzieli, Przyjdź, Jeruzalem chwałą odziana. Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 

  1. Przyjdź, o Panienko, coś Go zrodziła, Coś niezrównana w miłości była. Z Tobą, Maryjo niepokalana, Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 

  1. Wszyscy, ach, wszyscy przed Nim padajmy, Serca Mu swoje wspólnie oddajmy, O, bo tak woła miłości rana: Kochajmy Pana, kochajmy Pana!

 

  1. Jezu najsłodszy, do serca rany Przyjmij świat cały, krwią Twą oblany, Byśmy na ziemi i wiecznie w niebie Kochali Ciebie, kochali Ciebie!

***

Jezu Chryste, * Królu Wszechświata, * Panie nasz i Boże, * Odkupicielu rodzaju ludzkiego, * nasz Zbawicielu! * Ty, który mówiłeś, * że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, * który wzywałeś nas * do szukania Królestwa Bożego * i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca *: „przyjdź Królestwo Twoje”, * wejrzyj na nas * stojących przed Twoim Majestatem. * Wywyższamy Cię, * oddajemy Ci cześć i uwielbienie. * Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu *  i Twemu Prawu. * Świadomi naszych win  i zniewag *zadanych Twemu Sercu * przepraszamy za wszelkie nasze grzechy *  i zaniedbane dobro. * Wyrażamy naszą skruchę * i prosimy o zmiłowanie.*  Przyrzekamy * zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, * dziękować za nieskończone Miłosierdzie, * które okazujesz z pokolenia na pokolenie,*  wiernością i posłuszeństwem * odpowiadać na Twoją Miłość. * Boski Królu naszych serc,*  niech Twój Święty Duch, * wspiera nas w realizacji tych zobowiązań,  * chroni od zła * i dokonuje naszego uświęcenia. * Niech pomaga nam * porządkować całe nasze życie *  i posłannictwo Kościoła. * Króluj nam Chryste! * Króluj w naszej Ojczyźnie,*  króluj w każdym narodzie, * na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy * i dla zbawienia ludzi. * Spraw, aby nasze rodziny, * wioski, miasta i świat cały * objęło Twe Królestwo: * królestwo prawdy i życia, *  królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, * teraz i na wieki wieków * Amen.

***

Bóg dobry jest Bóg dobry jest Bóg dobry jest Dobry dla mnie jest.          Bóg kocha mnie Bóg kocha mnie Bóg kocha mnie Dobry dla mnie jest.   Bóg światłem mym Bóg światłem mym Bóg światłem mym Dobry dla mnie jest.

Bóg żyje w nas Bóg żyje w nas Bóg żyje w nas Dobry dla mnie jest