W tym roku Tydzień Biblijny będzie przeżywany pod hasłem:

„Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”.

 

Ks. prof. Witczyk, przewodniczący „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”, zaznaczył, że kolejne Tygodnie Biblijne mają na celu odsłaniać centralną rolę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa w dziejach człowieka i świata.

„Co więcej, mają ukazywać dzięki jakim dynamizmom Jego śmierć i zmartwychwstanie przenika wszystko: od pierwszego Adama do zbawionych w Niebie. I że dzisiaj to jednorazowe Wydarzenie – poprzez moc Słowa proroczo je wieszczącego, a zapisanego w Piśmie Św. Starego Testamentu, i świadectwa apostolskiego utrwalonego w Ewangeliach i księgach Nowego Testamentu – dosięga nas, wierzących XXI wieku” – powiedział.

 

W tym roku do osobistego, rodzinnego, ale i wspólnego czytania i medytowania wybraliśmy Ewangelię wg św. Marka, dopełnioną odniesieniami do Księgi Mądrości”.

 

Ks. prof. Witczyk przyznał, że w ostatnim czasie obserwuje większe umiłowanie Ewangelii i zawartego w niej nauczania Pana Jezusa.

 

„W warunkach naszego kościelnego i narodowego życia, spokojne i systematyczne wprowadzanie chrześcijan i ludzi dobrej woli, ale także młodzieży szukającej sensu życia, w samodzielne myślenie prawdami objawionymi o Bogu, o człowieku i życiu wiecznym, jest tak konieczne jak tlen” – zaznaczył.

 

Biblia. Jak tlen!

M.P.

 

 

„Bez Słowa Bożego nie ma Kościoła” – zaznaczył przewodniczący Episkopatu.

Arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił uwagę, że w życiu codziennym, poza liturgią, można czasami zauważyć pewną obojętność względem Pisma świętego i jego natchnienia pośród wiernych i duszpasterzy.

Za mało czyta się Pismo święte, za mało poważa wypowiedź Pisma świętego

– zauważył.

Przewodniczący Episkopatu przypomniał regułę świętego Hieronima:„Nie znać Pisma świętego to nie znać Chrystusa”.

Pismo święte jest pierwszą i najważniejszą Księgą wiary Kościoła. Jest kręgosłupem całej jego refleksji teologicznej. Każda epoka w inny sposób podchodziła do tej Księgi odczytując ją ciągle na nowo, na różne sposoby w swojej konkretnej sytuacji

– zaznaczył.

Arcybiskup Stanisław Gądecki zauważył, że Sobór Watykański II podkreślił konieczność wspólnego wsłuchiwania się w Słowo natchnione.

To Słowo tworzy wspólnotę między słuchaczami a Bogiem, a w następstwie także między samymi słuchającymi

– zauważył.

Dodał również, że Niedziele Biblijne praktykowane były w latach posoborowych, a potem zostały zapomniane.

Dzisiaj powinniśmy do nich wrócić, ponieważ skłania do tego nowa sytuacja Kościoła i wołanie nowego Tysiąclecia

– powiedział.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że byłoby dobrze, aby w Niedzielę Biblijną w każdej parafii zostało przygotowane nabożeństwo Słowa Bożego.

W większych parafiach powinno odbywać się po południu, o dogodnej dla wiernych porze. W małych parafiach, zwłaszcza tam, gdzie wierni mają trudniejszy dostęp do kościoła, może mieć miejsce w łączności z niedzielną Mszą świętą. Nabożeństwa te powinny być jednak przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi

– zaznaczył arcybiskup Stanisław Gądecki.