Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

W dniach 14-20 lutego 2021 r. w Kościele w Polsce przeżywać będziemy 

54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

Tegoroczny czas modlitwy i refleksji przebiegał będzie pod hasłem: „Trzeźwością pokonywać kryzys”.

Ogólnopolski Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się w ostatnią niedzielę karnawału i trwa do soboty przed I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie. Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem, skalę i konsekwencje alkoholizmu oraz na wartość trzeźwości i wewnętrzną wolność, jaką niesie abstynencja. Jest to czas szczególnej modlitwy za osoby uwikłane w nałogi, za osoby, które wspierają alkoholików w wyjściu z choroby. To czas inicjatyw mających na celu poszukiwanie rozwiązań problemu, a także inicjatyw promujących abstynencję.

 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA
Intencja:
Modlitwa za ludzi pogrążonych w nałogach o łaskę nawrócenia i o dalsze trzeźwe życie.

Patron:
Sługa Boży Mateusz Talbot (1856-1925), alkoholik, abstynent, apostoł trzeźwości, patron wszystkich, którzy zmagają się z nałogiem alkoholizmu. Od dwunastego roku życia przez 16 lat upijał się prawie codziennie, a przez kolejne 41 lat pokutował.

Poniedziałek
Intencja:
Modlitwa za sprawujących władzę o odpowiedzialne stanowienie prawa wspierającego trzeźwość w naszej Ojczyźnie i stanowcze jego egzekwowanie.

Patron:
Sługa Boży ks. Piotr Skarga (1536-1612), wybitny kaznodzieja, wielki patriota, człowiek silnej wiary, nadziei, miłości Boga i bliźniego. Od samego początku działalności duszpasterskiej, leżało mu na sercu dobro ojczyzny. Ostrzegał Polaków przed utratą wiary i obojętnością na losy państwa. Autor Kazań sejmowych i Żywotów świętych.

Kto ojczyźnie służy, sam sobie służy.

Prawa, które sprawiedliwości w sobie nie mają, lecz krzywdę ludzką pokrzywione są, nie są prawa, lecz złość szczera.
Mądrości Bożej przeciwne i nieprzyjacielem jej jest serce i sumienie pomazane grzechami. Jako Mędrzec mówi: „Nie mieszka mądrość w ciele poddanym grzechom”. (…) I drugi:

„Nieczystość jest w winie i swary są w pijaństwie: kto się w nich kocha, mądrym nie będzie”.

 

Wtorek
Intencja:
Modlitwa za twórców kultury i ludzi mediów, aby promowali trzeźwość i dawali przykład życia wolnego od nałogów.

Patron:
Św. Jan Paweł II (1920-2005), Papież Polak był także poetą, dramaturgiem i aktorem. Wybitnym znawcą i twórcą kultury.
W swoim nauczaniu wielokrotnie podkreślał znaczenie kultury w życiu człowieka i w dziejach całego narodu.

Naród trwa w swojej duchowej substancji, duchowej tożsamości przez własną kulturę.

Nie wszyscy są powołani, aby być artystami w ścisłym sensie tego słowa. Jednak według Księgi Rodzaju, zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki.

Ludzie pracujący w środkach przekazu i współtworzący kulturę, wierzący czy niewierzący, powinni być szczególnie świadomi swojej odpowiedzialności, zwłaszcza za osoby najbardziej bezbronne, które często pozbawione są wszelkiej ochrony przed programami pełnymi przemocy, szerzącymi wypaczoną wizję człowieka, rodziny i życia.

 

Środa
Intencja:
Modlitwa za ojców i matki, aby budowali silne, wolne od nałogów rodziny.

Patroni:
Słudzy Boży Karol (1879-1941) i Emilia (1884-1929) Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II odznaczali się głęboką wiarą i ufnością w Bożą Opatrzność. Dla przyszłego Papieża byli prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa, przykładem wierności Kościołowi świętemu i miłości Ojczyzny.

W dzisiejszej rzeczywistości zdominowanej przez samotność,
niepewność jutra, ale także poszukiwanie sensu życia osoby Karola i Emilii Wojtyłów stają się świadectwem trwania nieprzemijających wartości, wśród których na pierwszym miejscu jest rodzina. Jestem głęboko przekonany, że staną się oni przykładem dla współczesnych rodzin i patronami naszych rodzin, zwłaszcza teraz, gdy rodzinom – w kontekście ideologii kontestujących potrzebę i sens istnienia małżeństwa i rodziny – potrzeba autentycznych
wzorców życia małżeńskiego i rodzinnego (kard. St.
Dziwisz).

Czwartek
Intencja:
Modlitwa za kapłanów, aby poprzez osobiste świadectwo dobrowolnej abstynencji od alkoholu przyczyniali się do trzeźwości wszystkich Polaków.

Patron:
Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński (1901-1981). „Prymas Tysiąclecia”, jeden z największych Polaków XX wieku, wielki patriot  i apostoł trzeźwości.

Obecna chwila domaga się szczególnie zdecydowanej postawy kapłanów wobec zagrożenia alkoholizmu i przykładu ich całkowitej abstynencji. Dlatego Episkopat Polski wyraża gorące życzenia pod adresem wszystkich kapłanów tak diecezjalnych jak i zakonnych, aby wzięli sobie do serca sprawę wykorzenienia pijaństwa, aby sami z pobudek społecznych i moralno-religijnych, w pierwszym rzędzie, stanęli w szeregach abstynenckich.

Zwłaszcza duszpasterze nie mogą zapomnieć o tym, że pijaństwo samo w sobie jest grzechem i źródłem wielu innych grzechów, które są raną w Mistycznym Ciele Chrystusa. Kościołowi zatem, naszej cierpiącej Matce, należy przyjść z pomocą przez dzieła miłości i pokuty. Do tego przecież wzywa nas Chrystus: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo niebieskie (Mt 4, 17).

 

Piątek
Intencja:
Modlitwa za ruchy abstynenckie i trzeźwościowe w naszej Ojczyźnie, aby ich działalność przyczyniła się do otrzeźwienia narodu.

Patron:
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Założyciel
Krucjaty Wstrzemięźliwości, Ruchu Światło-Życie, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów.
Wspaniały duszpasterz ludzi młodych, wielki patriota i apostoł
trzeźwości.

Abstynencja przyjęta świadomie i dobrowolnie wyzwala tego, kto ją praktykuje, bowiem osoba określa i tworzy sama siebie przez decyzję. Im ta decyzja jest bardziej dojrzała, tym pełniej człowiek realizuje siebie jako osobę. Czyn abstynencji wyzwala:
– od względu ludzkiego, który często paraliżuje wolne postę-
powanie człowieka;
– od bezmyślności; człowiek poddający się naciskom, sloganom, zwyczajom, nie jest wolny; wolnym jest wtedy, gdy wybiera rozumnie;
– od zależności od alkoholu; częste używanie alkoholu prowadzi bowiem do zaburzenia zdolności decyzji. Alkoholicy nie są ludźmi wolnymi. Tylko abstynencja daje pełną gwarancję zabezpieczenia się przed takim uzależnieniem;
– od przymusu, który prowadzi ludzi do postawy określanej
często słowem „musiałem”.

Abstynencja wyzwala drugiego człowieka poprzez solidarne
stanięcie obok niego tam, gdzie chcemy go doprowadzić. Jest to „taktyka podania dłoni” zamiast głoszenia haseł i programów, które jeszcze nie przynoszą wyzwolenia. Wyzwalając innych, wyzwalamy siebie. Ostatecznie wyzwalający prowadzi wyzwolonego do Chrystusa, w którym jest ideał i realizacja naszej wolności.
Tylko człowiek wolny może wyzwalać innych.

 

Sobota
Intencja:
Modlitwa za dzieci i młodzież, aby wolni od wszelkich nałogów z radością i odwagą świadczyli o Chrystusie.

Patron:
Bł. Carlo Acutis (1991-2006). Włoch, który zmarł mając zaledwie 15 lat. Był miłym, radosnym chłopcem, który okazywał miłość nie tylko najbliższym, ale także wszystkim, których spotykał. Był chłopcem głęboko wierzącym. Kochał Eucharystię i Maryję. Znał się bardzo dobrze na komputerze i Internecie. Wykorzystywał je do propagowania wiary.

Nawrócenie to nic innego, jak uniesienie wzroku z dołu ku
górze – to proste poruszenie oczu wystarcza.

Naszym celem powinna być wieczność, a nie doczesność.
Wieczność jest naszą ojczyzną. Niebo czeka na nas od zawsze.

Życie jest prezentem, ponieważ długo jesteśmy na ziemi, mo-
żemy pomnażać naszą zdolność miłowania. Im będzie wyższa, tym bardziej skorzystamy z wiecznego błogosławieństwa Boga.

Być zawsze zjednoczonym z Jezusem – oto mój program życia.

Jedyne, co uczyni nas pięknymi w oczach Boga, to sposób,
w jaki Go kochaliśmy i w jaki sposób kochaliśmy naszych braci.