Wydarzenie tygodnia

To już dziś, Niedziela Papieska 2020.

Niedziela TOTUS TUUS.

Otoczmy wsparciem modlitewnym i finansowym, a przede wszystkim serdecznym słowem i uśmiechem wszystkich tworzących to wielkie dzieło JANA PAWŁA II.

Nie Jego duch przenika nas, w te dni, szczególnie mocno!

 

W liście pasterskim Episkopatu zapowiadającym obchody XX Dnia Papieskiego biskupi przypomnieli, że tegoroczny Dzień Papieski przypada w roku stulecia urodzin oraz piętnastej rocznicy śmierci św. Jana Pawła II.

W liście pasterskim rozważali znaczenie zawołania „Totus Tuus”, które znajduje się w papieskim herbie św. Jana Pawła II i wskazali na jego aktualność.

„Te dwa słowa wyrażają całkowitą przynależność do Jezusa za pośrednictwem Jego Matki” – napisali biskupi. Dodali, że najbliższy Dzień Papieski będzie przeżywany w polskim Kościele w duchu rozważania tajemnic życia Maryi i wzywania Jej orędownictwa.

 

 

To w tym Tygodniu będziemy obchodzić kolejną Rocznicą, już 42., wyboru Karola Wojtyły na Wikariusza Jezusa Chrystusa.

On doświadczył nie tylko powołania, ale i wybrania. Już tu, na ziemi. Dobrze żyjąc. Rozpoczął ucztę niebiańską.

 

 

 

A w kolejnym Tygodniu cały Kościół Powszechny będzie wspominał tego polskiego Giganta Ducha, który szalenie troszczył się o każde życie ludzkie.

Dlatego potrzeba modlitwy!

 

Już 13 października.

By rozpocząć Nowennę do Świętego Jana Pawła II. Obrońcy Życia. I kreatora cywilizacji Życia i Miłości.

By 22 października, na zakończenie Nowenny, w dzień Jego wspomnienia, polscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, zdecydowali właściwie.

 

Polskie prawo chroni życie, niestety z trzema „wyjątkami”.

Jedną z prawnych przesłanek do aborcji jest podejrzenie u nienarodzonego dziecka niepełnosprawności lub ciężkiej choroby.

W majestacie prawa tylko w 2019 roku zabito w polskich szpitalach 1076 dzieci, podejrzewanych o kalectwo lub chorobę. Ta okrutna dyskryminacja i selekcja uderza w godność człowieka.

Teraz może się to zmienić.

W dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, 22 października, Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność tzw. przesłanki eugenicznej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, czyli zdecyduje, czy wolno zabijać chore dzieci nienarodzone.

Papież prosił podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r., abyśmy stali na straży życia i godności człowieka nienarodzonego. Najważniejszym przesłaniem Jego pontyfikatu było wezwanie do modlitwy.

Chcemy po raz kolejny odpowiedzieć na to wezwanie, szczególnie teraz, gdy ważą się losy chorych dzieci nienarodzonych.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka organizuje dziewięciodniową Nowennę za przyczyną św. Jana Pawła II w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego – o mądrość i odwagę dla nich.

Modlitwa rozpocznie się 13 października br. Będziemy prosić Ducha Świętego, by sędziowie położyli kres aborcji eugenicznej. Jeśli Trybunał uzna zabijanie chorych dzieci za niezgodne z Konstytucją, będzie to cywilizacyjna szansa dla naszej Ojczyzny.

Jako obrońcy życia zabiegamy również o to, żeby państwo polskie zapewniło rodzicom chorych dzieci odpowiednie warunki finansowe i szybki dostęp do świadczeń medycznych, tak by mogli oni zadbać o swoje dzieci w najlepszy możliwy sposób.

Niech nasza gorliwa modlitwa przyczyni się do zmiany prawa na chroniące życie osób chorych i niepełnosprawnych. Prawo do życia jest fundamentalnym prawem każdego człowieka, tego zdrowego i chorego, pełnosprawnego i z niepełnosprawnością, narodzonego i nienarodzonego.

 

Włączmy, w modlitwę różańcową, tę Nowennę.

Niech Boże prawo stanie się ludzkim prawem.

Prawo to najbardziej podstawowe, uniwersalne, które stanowi początek innych praw.

PRAWO DO ŻYCIA.

Wydawać by się mogło, że jest oczywiste, ale jak widzimy, nie dla wszystkich. Niech Jan Paweł II ześle kolejny cud na polską ziemię.

Data nie jest przypadkowa. To znak.

Obyśmy przyjęli to Boskie Zaproszenie do odnowy tego świata.

 

+

M.P.