Akcja charytatywna

Akcja Charytatywna

Chór Parafialny

Dziękujemy za nominację do akcji charytatywnej Gminie Batorz, na czele z Panem Wójtem Henrykiem Michałkiem.

Do wykonania zadania nominujemy:
🏋️‍♂️Służbę liturgiczną z Batorza
🏋️‍♂️Orkiestre dętą GOK Batorz
🏋️‍♂️Firmę Handlowo-Uslugową Sławomir Michałek

Zebrane pieniądze trafią do Kornelii i Mateusza Pyrak


Schola 🎶 Parafialna z Batorza dziękuje za nominację do akcji charytatywnej SŁUŻBIE LITURGICZNEJ z Batorza.

Do wykonania zadania nominujemy:
💪 Ośrodek Zdrowia w Batorzu
💪 Urząd Pocztowy w Batorzu

Zebrane pieniądze trafią do Kornelii i Mateusza Pyrak