Sierpniowa modlitwa za rodziny

SOBOTA 22  SIERPNIA  Wólka Batorska: rodziny –

 Zbigniewa Pizoń

Genowefy i Krzysztofa Krawczyk

Barbary Nieradka i Marcina Widz

Marianny Krawczyk i Mariusza Widz

Józefa Chmiel

Aliny i Mariusza Skrzypek

Trzcińskiego Henryka i Mariusza Szubartowskiego

Henryka Sulowskiego

Józefa Sulowskiego i Sławomira Krzysztoń

Danieli i Jana Trzcińskich

 Zofii Michałek

Agnieszki i Henryka Michałek

Barbary Wcisło

Jana Wcisło

 

PONIEDZIAŁEK 24  SIERPNIA  –  

Wólka Batorska:   rodziny –

Henryka Trzcińskiego

Aleksandra Widomskiego

Stanisława Wnuk i Macieja Dziedzic

Mariana Siwka

Wiktora i Wiesława Szymończyków

Bronisławy i Kazimierza Zyśko

Dawida Dąbrowskiego

Łukasza Widz

Stefana Sobótki i Andrzeja Winiarczyka

Marka Ładziaka

Henryka Wnuk

Zygmunta Czuby i Stanisława Januszczaka

Mirosława Sobótki

Marii Rugała i Wiesława Jachura

Krystyny Wcisło

Józefa Januszczaka i Doroty Szymończyk

Czesława Krawczyk i Zdzisława Trzcińskiego

 

 

WTOREK 25  SIERPNIA  –

Wólka Batorska:   rodziny –

Henryki Trzcińskiej

Jana i Krzysztofa  Zyśko

Tomasza Sulowskiego

Roberta Jasika

Józefa i Michała Trzcińskch

Grzegorza Czuby

Sylwestra Nieściur

Adama Szymończyk

Wólka Batorska Las: rodziny –

Jana Zyśko

Henryka Sulowskiego

Stanisława i Michała Pastucha

Józefa Zyśko

Stanisława Felek

Tadeusza Trzcińskiego

Feliksa i Andrzeja Gałus

Jana i Leszka Gałus