ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA  UDZIAŁU
w dniach 23 – 24 października 2019 r.
w Wielkiej Ogólnopolskiej Całodobowej Nowennie Adoracyjnej 

W tym roku już dwudziesty raz Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów podejmują w swoich parafiach ten radosny trud, aby modlić się wspólnie z całą Polską i upraszać łaski dla siebie i swojej parafii oraz wynagradzać Bożemu Sercu za nasze grzechy. Przygotowaniem do uczczenia Święta Chrystusa Króla są podejmowane w parafiach 24 godzinne adoracje Najświętszego Sakramentu.

Całodobowe czuwanie w NASZYM  KOŚCIELE rozpocznie się 23 października  w środę Mszą św. o godz. 18.00 aby do godz. 18.00 w czwartek wszystkie chętne grupy modlitewne w parafii a także całe rodziny mogły w niej uczestniczyć.

  1. Modlimy się w następujących intencjach:

– wynagrodzenia za grzechy osobiste i społeczne niepokalanemu Sercu Maryi i Najświętszemu Sercu Pana Jezusa ( szczególnie za dokonane profanacje )

– w intencji Ojczyzny i rządzących

– za prezydenta Rzeczpospolitej Polski

– o powstanie nowych wspólnot dla Intronizacji Najświętszego serca Pana Jezusa i    dokonanie Intronizacji w Polsce

– o jedność Polaków i pokój w świecie

– o beatyfikacje służebnicy bożej Rozalii Celakówny

– za naszą diecezję; biskupa Krzysztofa i Edwarda, kapłanów i powołania kapłańskie i zakonne.

Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.oo. Po Mszy św. – wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do czwartku do godz. 18.oo.

            od godz. 20.oo  – 21.oo Róża Różańcowa Wólka Batorska – las Zyśko Genowefy

            mieszkańcy Wólka Batorska

od godz. 21.oo – 22.oo Róża Różańcowa  Batorz II:  św. Łucji Zarzecznej Krystyny

           mieszkańcy Batorz II

od godz. 22.oo – 23.oo Róża Różańcowa Kolonia Batorz: św. Anny Groszek Barbary

            od godz. 23.oo do 24.oo Róża Różańcowa Kolonia Batorz: św. Teresy Grela Marii

          mieszkańcy Kolonii Batorz

godz. 24.oo Msza św. w podanych intencjach

od godz. 1.oo – 2.oo Róża Różańcowa Wólka Batorska: św. Anny  Kowalczyk Teresy

         mieszkańcy Kolonia Wólka Batorska

od godz. 2.oo – 3.oo Róża Różańcowa Batorz I: Rębisz Barbary

od godz. 3.oo – 4.oo Róża Różańcowa Batorz I: św. Rity Sura Anny

od godz. 4.oo – 5.oo Róża Różańcowa Batorz I:  św. Józefa Pastucha Małgorzaty

mieszkańcy Batorza I od godz 2.oo do 5.oo

od godz. 5.oo – 6.oo Róża Różańcowa Batorz II: św. Agaty Zyśko Leokadii

Msze św. godz. 7.oo – 8.oo

od godz. 8.oo – 9.oo Róża Różańcowa Batorz II św. Anny Zyśko Reginy

od godz. 9.oo – 10.oo parafia Wierzchowiska

od godz. 10.oo – 11.oo parafia Brzeziny

od godz. 11.oo – 12.oo parafia Piłatka

od godz.12.oo – 13.oo parafia Zdziłowice

od godz. 13.oo – 14.oo parafia Aleksandrówka

od godz. 14.oo – 15.oo parafia Modliborzyce

godz. 15.oo – godzina miłosierdzia

od godz. 16.oo – 17.oo Róże Różańcowe męskie

od godz. 17.15 – wspólny różaniec

Msza św. na zakończenie o godz. 18.oo