Ogłoszenie nr 1 – wykonanie audytu energetycznego

Plebania - Parafia Batorz

21.05.2019 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika z siedzibą w Batorzu, Batorz I 48, 23-320 Batorz, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dwóch audytów energetycznych, tj.: audytu dla budynku Domu Parafialnego Starego oraz dla budynku Domu Parafialnego Nowego Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu I, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Domu Parafialnego Starego oraz Domu Parafialnego Nowego Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki złożył następujący wykonawca: TGL sp. z o. o, Al. Spółdzielczości Pracy 105 w Lublinie.


09.05.2019 r.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika z siedzibą w Batorzu, Batorz I, 48,23-320 Batorz, zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dwóch audytów energetycznych, tj.: audyt dla budynku Domu Parafialnego Starego oraz audyt dla budynku Domu Parafialnego Nowego Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu I, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod tytułem: „Termomodernizacja Domu Parafialnego Starego oraz Domu Parafialnego Nowego Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.