Remont ołtarzy

Remont ołtarzy w Kościele w Batorzu

10 grudnia zostanie zakończony I etap renowacji ołtarzy zwany technicznym.

PRZED:

W CZASIE PRAC: