Ogłoszenie nr 4 – Zarządzanie projektem

16.11.2018 r. Batorz

OGŁOSZENIE

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, Batorz I 48, 23-320 Batorz, ogłasza konkurs na Zarządzanie Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu), dla projektu: „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I”

I. OPIS PROJEKTU

Projekt „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I” realizowany jest w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Działania inwestycyjne obejmują termomodernizację budynku kościoła parafialnego w Batorzu, w woj. lubelskim, powiat Janowski, gmina Batorz (jedno miejsce realizacji).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, wynikających z wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, niezbędnych do zarządzania projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu) pt. „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I”. Celem zamówienia jest pozyskanie przez Zamawiającego profesjonalnych usług, niezbędnych do sprawnej realizacji inwestycji, dzięki uzyskanym środkom publicznym. Obowiązkiem wykonawcy będzie odpowiedzialny za koordynowanie prac nie tylko kadry skierowanej przez siebie do wykonania zamówienia, ale także koordynowania prac wykonywanych w ramach projektu przez wykonawcę robót budowlanych.

Na usługi, objęte zapytaniem składają się:
1) Pełnienie funkcji Menadżera Projektu, oraz
2) Prowadzenie Nadzorów Inżynierskich

Wszystkie materiały niezbędne do przygotowania oferty, w tym Zapytanie Ofertowe opisujące warunki udziału w konkursie, wzór Umowy z Wykonawcą oraz Formularz Oferty, można znaleźć na stronie internetowej parafii: www.parafiabatorz.pl

Przy ocenie ofert, spełniających warunki kwalifikacji, zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto.

Wykonawcy, spełniający warunki kwalifikacji podmiotowej oraz doświadczenia, mogą złożyć swoją ofertę, na wzorze udostępnionym przez Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2018 r.


Informacja o wyborze

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu I, informuje, że na wykonanie usługi polegającej na Zarządzaniu Projektem (w tym Nadzory Inżynierskie, Menadżer Projektu): „Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I”, został wybrany Pan Andrzej Grzeszuk, prowadzący działalność gospodarczą Biuro Konsultingowe OPOKA Andrzej Grzeszuk, 20-439 Lublin, ul. Głuska 14