Ogłoszenie nr 1 – Dokumentacja Techniczna

Parafia Rzymsko-katolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu I ogłasza konkurs na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dotyczącej projektu: Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Świętego Stanisława BM w Batorzu I przy wsparciu NFOŚIGW w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY:

najlepszą ofertę złożył Grzegorz Duda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą USŁUGI BUDOWLANE z siedzibą w Elizówce