XXXIII Niedziela Zwykła – 19 listopada 2017 r.

Dzisiaj cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu dla Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rozpoczęcie o godz. 1900 zakończenie godz. 2000.

Dzisiaj także I rocznica Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana w Krakowie Łagiewnikach.  

Zapraszamy na wieczorną modlitwę.   

Dzisiaj także po raz pierwszy przeżywamy Światowy Dzień Ubogiego ustanowiony przez papieża Franciszka.

  • W czwartek Godzina Święta od 2300 do 2400. Zapraszamy na wspólna na modlitwę miłości do Jezusa.
  • W piątek spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania o godz. 1630.
  • W przyszłą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego, patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
  • Dziękuję za posprzątanie kościoła na dzisiejszą. W sobotę do sprzątania kościoła zapraszam rodziny z Batorza II: Kowalczyków, Zyśków, Zuniów, Kowalczyków i Twarogowskich.
  • Zapraszamy na modlitwę indywidualną czy rodziną do kościoła, który jest otwarty w ciągu dnia.
  • Polecamy prasę katolicką na stoliku przy wyjściu  z kościoła.

Kalendarz liturgiczny:

W poniedziałek –  wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana,  patrona oficerów i żołnierzy, orędownika w sprawach trudnych.

Modlitwa:
Boże, którego miłosierdzie jest bez miary, a dobroci skarb nieprzebrany, dzięki składamy ojcowskiemu majestatowi Twojemu za udzielone nam dary, a zwłaszcza za wyniesienie do tak wysokiej świętości Twego wiernego sługi Rafała, wzór żywej wiary, doskonałej wierności, wspaniałomyślnej miłości bliźniego, ducha ofiary i samozaparcia, gorącej czci i miłości dla Matki Twego Syna i naszej Matki. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam w świętym Rafale przykład prawdziwej i gorącej miłości do naszej ziemskiej Ojczyzny, która tak bardzo potrzebuje dzisiaj oddanych bez reszty synów i córek. Przyjmij Panie nasze modlitwy dziękczynne i strzeż od wszelkich przeciwności wiernych, aby gorliwie Ci służyli, tak jak Ci służył święty Rafał Kalinowski. Amen.

We wtorek  – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

Dzisiejsze wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny jest owocem przekonania starożytnych chrześcijan o tym, że Maryja została jako małe dziecko oddana na służbę do świątyni. Mówiły o tym dzieła apokryficzne, m.in. Protoewangelia Jakuba. Okazją do upamiętnienia świątynnej służby Maryi było poświęcenie kościoła Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie w roku 543. Na Zachodzie święto to było obchodzone od XII wieku. Wyrażamy w nim naszą wdzięczność za wybranie Maryi na Bożą Rodzicielkę i wypełnianie przez Nią woli Ojca. Przez nieustanne życie w wierze, już od dzieciństwa, Maryja stała się w pełni błogosławioną.

W środę  –  wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Od początku średniowiecza św. Cecylia jest patronką muzyki, muzyków, śpiewaków i budowniczych instrumentów.

Imię –  wywodzi się od określenia „Caeli Lilia” (lilia niebios). Pochodząca prawdopodobnie z V wieku legenda głosi, że Cecylia żyła na przełomie II i III wieku w zamożnej rodzinie w Rzymie. Już we wczesnej młodości złożyła ślub czystości, toteż gdy rodzice wydali ją za mąż za pogańskiego młodzieńca Waleriana, w noc poślubną powiedziała mu o tym dodając, że strzeże jej potężny Anioł. Gdy Walerian chciał zobaczyć tego Anioła, Cecylia poradziła mu, by się ochrzcił. Poprosił więc papieża Urbana I (222-230) o chrzest, po czym ujrzał Anioła, który Cecylii i jemu nakładał na głowy wieńce z rajskich róż i lilii. Wkrótce potem ochrzcił się jego brat Tyburcjusz. Całą trójka otaczała troskliwą opieką prześladowanych chrześcijan , aż w końcu sami zostali skazani na śmierć. Walerianowi i Tyburcjuszowi ścięto głowy, a Cecylię chciano udusić w gorącej kąpieli. Kiedy to się nie udało, kat na próżno usiłował trzema uderzeniami topora odciąć głowę świętej. Zmarła w trzy dni później, 22 listopada 230 r., na skutek odniesionych obrażeń.

W piątek  – wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i Towarzyszy.