Kwesta alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu

W dniu 1 listopada alumni przeprowadzą na cmentarzu kwestę na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.Prosimy o życzliwe potraktowanie tej zbiórki.
Ksiądz rektor wraz z alumnami dziękuje za dotychczasową pomoc oraz otwartość i gościnność dla przybywających przedstawicieli Seminarium.
Z listu ks. Rektora: ” 2 października br. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu zainaugurowało, po raz sto dziewięćdziesiąty ósmy Rok Akademicki. Formację przygotowującą do przyjęcia sakramentu kapłaństwa i związane z tym studia filozoficzno-teologiczne podjęło 49 alumnów, w tym 6 kandydatów przyjętych na I rok.
Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji powołań kapłańskich, szczególnie zwracamy się z prośbą do róż różańcowych.”